Essay: Essay: De Engelse taal is niet het antwoord op alles

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 17, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: De Engelse taal is niet het antwoord op alles
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 672 words. Download the full version above.

Overal waar je komt, kom je wel in aanraking met de Engelse taal. Door de media is daar tegenwoordig namelijk geen ontkomen aan. Of neem als voorbeeld alleen al muziek. Je zit
‘s ochtends in de bus naar je studie of je werk en om die vervelende busreis een beetje beter te maken doe je je koptelefoon op en zet je muziek aan. De kans is dan vrij groot dat de songtekst van het desbetreffende liedje Engelstalig is.
We komen dus dagelijks in aanraking met het Engels, maar is de Engelse taal ook de meest geschikte taal om in te onderwijzen? Persoonlijk betwijfel ik dat en ben ik van mening dat niet alle colleges in het Engels moeten worden gegeven.
Om te beginnen zijn wij, Nederlanders, minder vaardig in het Engels dan in het Nederlands. Het komt namelijk niet vaak voor dat iemand een vreemde taal even goed leert spreken, begrijpen en schrijven als zijn moedertaal. 2 Dit zal ertoe leiden dat bij colleges in het Engels minder interactie zal plaatsvinden tussen docent en leerling. Leerlingen moeten namelijk langer nadenken om een vraag te formuleren en zullen ook niet altijd al hun vragen stellen die ze in het Nederlands wel gesteld zouden hebben. Wanneer ze dan hun vraag toch gesteld hebben, moeten docenten langer nadenken om een antwoord duidelijk te formuleren en dit antwoord zal dan minder eenduidig zijn dan wanneer de docent de vraag kon beantwoorden in het Nederlands.
Doordat de docent vaak minder kan improviseren en minder voorbeelden kan geven in het Engels, gaat de kwaliteit van de uitleg achteruit. Ook kosten de voorbereidingen van Engelse colleges meer tijd, het college geven zelf is veel inspannender en er worden meer vaardigheden gevraagd van de docenten.
Als laatste gevolg van het feit dat we minder vaardig zijn in het Engels, is dat dit ook geen selectiecriterium mag zijn. Er zijn genoeg studenten die ontzettend goed zijn in de b??ta vakken, maar helaas geen talenknobbel hebben. Hierdoor zullen deze studenten benadeeld worden wanneer alle colleges in het Engels worden gegeven.
Op het moment dat alle colleges in het Engels worden gegeven gaat de kennis van de Nederlandse taal van de studenten achteruit. Echter, ‘wie in ons land op het hoogste niveau wil meedraaien, zowel in de wetenschap als op maatschappelijke posities, heeft als basis een volledige beheersing van het Nederlands nodig.’ In de werkelijkheid schrijven de eerstejaarsstudenten nu helaas ook al vaak bedroevend Nederlands. Het is dan zinloos om hen uit te willen leggen hoe ze hun Engels kunnen verbeteren, als hun Nederlands zelfs al niet correct is.
Toch zitten er ook zo zijn voordelen aan het geven van colleges in het Engels. Zo is het bijvoorbeeld internationaal gericht. Tegenwoordig is Engels namelijk de wereldtaal en wanneer studenten bijvoorbeeld een baan voor ogen hebben in een Engelstalige omgeving, dan is het wel degelijk handig om colleges te hebben in het Engels. In de werkelijkheid komt het grootste deel van de studenten hier echter niet terecht, maar krijgt een baan in eigen land. Het is dan wel van belang dat ze de Nederlandse taal dusdanig beheersen dat ze zich in correct Nederlands kunnen verantwoorden.
Ook is het voordeel van Engelstalige colleges dat het buitenlandse studenten aantrekt. Deze studenten komen namelijk niet zo snel wanneer de colleges in het Nederlands gehouden worden. Echter, het niveau Engels van studenten uit andere niet-Engelssprekende landen is vaak zo veel lager dan die van hun Nederlandse medestudenten dat men zich beter eerst af kan vragen of het dan wel zin heeft om colleges, met een blik op de buitenlandse studenten, Engelstalig te maken.
Naar mijn mening is het dus zeker geen goed idee om alle colleges in het Engels te geven, want Nederlands is onze moedertaal. Daar zouden we trots op moeten zijn, want ook aan de Nederlandse taal zitten wel degelijk voordelen, vooral in het onderwijs. Universiteiten zouden hier dan juist het goede voorbeeld moeten geven.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: De Engelse taal is niet het antwoord op alles. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-de-engelse-taal-is-niet-het-antwoord-op-alles/> [Accessed 03-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.