Essay: Essay: Ik wil graag onderzoeken wat de overheid…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 17, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Ik wil graag onderzoeken wat de overheid...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 787 words. Download the full version above.

Macro:

Ik wil graag onderzoeken wat de overheid doet om alcoholmisbruik onder jongeren te voorkomen. Alcoholmisbruik onder jongeren is al een tijdje een probleem die in onze samenleving plaatsvindt. Er zijn veel risico’s aan verbonden waardoor de overheid probeert om het aantal jongeren dat alcohol gebruikt kleiner te maken. Door bepaalde maatregelen te treffen (bijvoorbeeld het verhogen van de leeftijdsgrens) probeert de overheid alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar te minimaliseren. Al is het alcoholgebruik bij kinderen onder de 15 jaar gedaald (het percentage 12-jarige jongens dat ooit alcohol gedronken heeft is gedaald van 73% in 2003 naar 63% in 2007 en dat van meisjes van 68% naar 48%), is dit bij jongeren vanaf 15 jaar gelijk gebleven. De jongeren die alcohol drinken, doen dit nog steeds vaak en veel. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de cijfers over jongeren die opgenomen zijn in het ziekenhuis vanwege een alcoholvergiftiging (Monshouwer et al., 2008). Het aantal jongeren dat met een alcoholvergiftiging door een kinderarts in een ziekenhuis werd behandeld schommelt sinds 2010 rond 700 (Trimbus instituut, 2013).

Een op de acht Nederlanders van 12 jaar en ouder voldeed in 2013 aan de definitie ‘zware drinker’ (minstens ‘?n keer per week drinken van 6 of meer glazen alcohol op ‘?n dag voor mannen of 4 glazen voor vrouwen) (Trimbus instituut, 2013).

In 2013 had 46% van de leerlingen van 12-16 jaar ervaring met alcohol. Dat was minder dan in alle voorgaande peilingen al zullen de uitkomsten ook iets lager zijn vanwege de veranderde vraagstelling. Deze kan echter slechts een klein deel van het verschil verklaren. Het grootste deel van de daling in het gemeten ooit gebruik van alcohol zal berusten op een werkelijk afname. In 2013 had 27% van de ondervraagde leerlingen in de maand voor de peiling alcohol gedronken. (nationale drugmonitor 2013/2014). Dit is dus een afname vergeleken met het percentage in 2003. Ik wil graag onderzoeken waardoor deze afname plaats heeft gevonden, en of de overheidsmaatregelen hier iets mee te maken hebben.

Meso:

Het IVO houdt zich veel bezig met projecten op het gebied van preventie en van beginnende problematiek en behandeling. Hierbij voeren ze zowel toegepaste projecten uit, als projecten die gericht zijn op het bundelen van bestaande kennis op deze gebieden. Verder houden ze zich bezig met de effectiviteit en processen van behandelingen en interventies, zowel in eerste- als tweedelijnszorg. Ook voeren ze fundamenteel onderzoek uit naar determinanten van terugval in verslaving. Ten slotte doen ze ook epidemiologisch onderzoek waarbij prevalentie van alcoholgebruik in verschillende doelgroepen in kaart wordt gebracht. (IVO.nl)

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid genaamd STAP wil er voor zorgen dat de schade als gevolg van alcoholmisbruik aanzienlijk minder wordt. Ze zetten zich in voor effectief alcoholbeleid en willen bewustwording cre??ren rondom de risico’s van alcoholgebruik. Ze houden zich vooral bezig met gezondheidsschade als gevolg van alcoholmisbruik. Op basis van evidence-based onderzoeken pleit de organisatie ervoor de alcoholproblematiek in Nederland terug te dringen. Ze willen dit doen door de beschikbaarheid van alcohol te beperken. (Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)

Micro:

Alcoholgebruik op jonge leeftijd leidt tot een grotere kans op alcoholverslaving. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren die voor hun 15e beginnen met drinken vier keer zoveel kans op een alcoholverslaving hebben dan jongeren die beginnen met drinken op de leeftijd van 19 jaar of ouder. Van de jongeren die voor hun 13e beginnen met drinken, is 40% op een bepaald moment in hun leven alcoholverslaafd (Grant en Dawson, 1997). Factoren die meespelen bij het op jonge leeftijd beginnen met drinken, zijn impulsiviteit, een sterke drang naar nieuwe ervaringen, erfelijke factoren en alcoholmisbruik door gezinsleden

We spreken van een alcoholvergiftiging als iemand bewusteloos is geraakt als gevolg van het drinken van alcohol. Bij zeer hoge doses worden ook basale hersenfuncties uitgeschakeld en kan een levensbedreigende situatie optreden waarbij de hersenen niet meer op omgevingsprikkels reageren. Bij volwassenen is deze grens bereikt bij een bloedalcoholgehalte vanaf vier ?? vijf promille (vanaf 20 glazen). Bij kinderen en jongeren is het alcoholgehalte in het bloed bij eenzelfde hoeveelheid alcohol over het algemeen veel hoger, omdat ze meestal een kleiner lichaam hebben. Bij hen kan de fatale grens daarom bij veel minder glazen worden bereikt (Van Dalen et al, 1998).

Bij hogere doses wordt het vermogen om het eigen gedrag te reguleren slechter. Hierdoor kunnen jongeren losser worden in hun gedrag en misschien dingen doen die ze niet zouden durven of willen doen in nuchtere toestand. Denk hierbij aan ruzies en vernieling, maar ook op seksueel gebied kunnen jongeren verder gaan dan ze eigenlijk willen.

De hersenen ontwikkelen zich tot je eind twintig, begin dertig bent. Door vroeg te beginnen met het drinken van alcohol kan de ontwikkeling van de hersenen geremd worden.
hersenen van een jongere die niet of weinig drinkt.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Ik wil graag onderzoeken wat de overheid…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-ik-wil-graag-onderzoeken-wat-de-overheid/> [Accessed 11-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.