Essay: Essay: De geschiedenis van de VVD begint al op 24 januari 1948…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 13, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: De geschiedenis van de VVD begint al op 24 januari 1948...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 719 words. Download the full version above.

De geschiedenis van de VVD begint al op 24 januari 1948, de volledige naam van deze partij is de Volks partij Voor vrijheid en democratie. Deze partij is gevormd uit een partij die niet meer bestaat genaamd Comit??-Oud en uit de partij van de vrijheid. Ze wilde niet het woord liberaal in hun naam, want dit zou een negatieve aandacht trekken van het volk. Onder leiding van Pieter Oud groeide de VVD uit tot een grote partij, dat zie je terug naar het aantal behaalde zetels in de tijd dat hij daar zat. In het jaar 1959 lukte de VVD het om 19 zetels te halen. Hij was hun voorzitter tot 1963. In de geschiedenis van de VVD is het ook duidelijk te zien dat ze geldproblemen hadden, want in tegenstelling tot de andere partijen van die tijd had de VVD nauwelijks sponsors. Doordat de bekende structurele samenleving wegviel braken ze door, in die tijd leidde Hans Wiegel de VVD, hij werd fractievoorzitter in 1971 en in 1972 heeft hij een behoorlijke prestatie geleverd door de tweedekamer verkiezingen te halen met 22 zetels. In 1977 heeft hij het voor me kaar gekregen om daar nog 6 zetels erbij op te doen. doordat MR Wiegel in 1981 een grotere regeringsverantwoordelijkheid heeft hij 2 zetels verloren, hierdoor gingen ze weer terug naar de oppositie. De VVD heeft in 1982 een nieuwe fractievoorzitter gekozen en dat is Ed Nijpels. Onder leiding van deze man kreeg de VVD een buitengewone hoogte van leden, waardoor de partij in de kamer naar 36 zetels steeg. De VVD werd steeds belangrijker en ze zaten weer in het kabinet. Voor de VVD was 1986 hun dieptepunt, want er zijn heel veel zetels verloren gegaan door onnodige problemen in de partij. in 1986 was er tijd voor een nieuwe fractievoorzitter, Joris Verhoeve die misschien de veroorzaker was van de instorting kabinet Lubbers in 1989, daarbij verloren ze ook nog 5 zetels. De partij was weer terug in de oppositie. Door het verlies in die tijd was het wel beter als Verhoeve zich zou terugtrekken wat hij ook deed zijn opvolger werd Fritz Bolkestein. Hij had best veel geluk met de periode waarin hij begon, door de instorting van het communisme in het Oosten van Europa viel het liberalisme goed in het volk. In 1995 is de VVD voor de eerste keer in hun geschiedenis de grootste partij geworden, dit was ook het eerste jaar waarin ze een kabinet vormde zonder dat de CDA er in zat. Hier zat voor het eerst kabinet paars onder leiding van premier Bolkestein. In 1998 tot verbazing bij andere trad Bolkestein af en volgde Hans Dijstal hem op. In 2001 had de VVD veel zetels in te pakken gekregen maar liefst 50. Daardoor dachten de mensen dat deze partij het in 2002 ook heel goed ging doen, maar dit was schijn door een slechte tactiek namelijk de niet te veel op te vallen verloren ze wel 14 zetels. Dit grote verlies kon Dijstal ook niet goed praatte en er kwam een nieuwe partijleider namelijk Gerrit Zalm. Vanaf toen kozen de kiezers meteen de lijstrekker en werd dat niet meer door de partij zelf gedaan. Ondanks dit verlies trad de VVD nog steeds in het kabinet samen met de CDA en LPF, dit kabinet viel vrijwel meteen waarbij de LPF de klappen opving en de VVD weer zetels erbij kreeg. Doordat meneer Zalm minister werd koos de partij er voor om een andere fractievoorzitter te nemen namelijk Jozias van Aartsen. Dit bleek een slechte keus te zijn, want van Aartsen gaf zijn partij te veel zelfstandigheid, een grote voorbeeld van deze fout is Geert Wilders. Geert Wilders en Anton van Schijndel hebben zich van de VVD afgescheiden toen de partij wat strenger werd. Tegenvallende resultaten hebben er voor gezorgd dat van Aartsen zich terugtrok. Rond 2006 waren de twee meest geschikte lijsttrekker kandidaten over om uit te kiezen, namelijk Rita Verdonk en Mark Rutte. Door de grote belangstelling via de media heeft de VVD een uitbreiding gekregen van 36 zetels, in het begin leek het Rita te zijn die de lijsttrekker zal worden, maar dat is niet zo gebleken want in de partij was merendeel van de partij, wel 51% om precies te zijn, voor Mark Rutte. Door de verschillende meningen onderling in de partij verloren nog steeds 6 zetels.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: De geschiedenis van de VVD begint al op 24 januari 1948…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-de-geschiedenis-van-de-vvd-begint-al-op-24-januari-1948/> [Accessed 11-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.