Essay: Welke eisen worden er gesteld aan een Meerjarenonderhoudsplan? - Essay Marketplace

Essay: Welke eisen worden er gesteld aan een Meerjarenonderhoudsplan?

Een meerjarenonderhoudsplanning bestaat uit drie zaken:
1. een beschrijving van de zaken waarvoor het onderhoud wordt gepland, vaak in de vorm van
een lange lijst onderdelen waar het gebouw uit bestaat
2. een tijdschema waarin de onderdelen in de tijd zijn uitgezet voor een inspectie, het onderhoud
of de vervanging
3. de taken (inhoudelijk) die behoren bij het vastgestelde moment in het schema waarop de taak
moet worden uitgevoerd eventueel voorzien van de kostprijs voor de uitvoering van de taken,
per taak.
Een MJOP wordt gebruikt in verband met verschillende tactische en operationele doelen:
– het verkrijgen van een inzicht in de onderhoudsnoodzaak van het vastgoed bij voortdurend
gebruik
– het verkrijgen van een financieel inzicht in het onderhoud
– het verkrijgen inzicht in de onderhoudsachterstand vaak met kostenoverzicht (er is dan nog
geen MJOP, de MJOP moet inzicht geven in achterstand en mogelijkheden bieden deze weg
te werken)
– het verplaatsen van de kosten voor het onderhoud naar het meest geschikte tijdstip om het
onderhoud te plegen
– het voorkomen van storingen door het onderhoud in de planning uit te voeren op het meest
geschikte moment
– het voorkomen van (te veel) verstoring van het primaire bedrijfsproces door het onderhoud op
een strategisch gekozen moment
Op een strategisch niveau geeft een MJOP inzicht in:
– Het moment en de kostprijs van onderhoud;
– De werklast die gepaard gaat met het onderhoud;
– Het resultaat van toegepaste onderhoud;
– De financi??le randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om bedrijfseconomisch het best
onderhoud te plannen en uit te voeren.
Een MJOP kan worden gevraagd of verlangd door de eigenaar of de gebruiker. De meest
voorkomende reden om een MJOP te willen is om grip te krijgen op het uit te voeren onderhoud.
Een onderhoudsplan is een essentieel onderdeel wanneer een eigenaar of een gebruiker voor het
vastgoed strategische plannen wil opstellen. Vanuit de strategie ontstaat beleid. Dat beleid vraagt
om een gedegen goed onderbouwde en begrijpelijke planning van de uitgaven.
Een goede MJOP geeft het inzicht:
– aan welke elementen, materialen en detailleringen,
– tegen welke kosten,
– op welk moment en met welke regelmaat,
– welke werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd.
Het onderhoudsplan van de toekomst – Deelvraag 1
9
BouwInformatieModel – onderhoud en beheer
Fragment BouwInformatieModel – onderhoud en beheer
Voor het deelonderzoek is een door Jansman gemodelleerd zorggebouw ‘de boterbloem’
geselecteerd. Omdat de complexiteit op het gebied van bouwkunde en technische installaties
alsook op het gebied van bouwregelgeving bij een zorggebouw dermate groot is er voor het
deelonderzoek ‘beheer en onderhoud ‘ gekozen om een casestudie uit te voeren naar een
van de zorggebouwen van de Stichting. Deze keuze maakt een informatieve casestudy naar
professioneel onderhoud mogelijk. Het geselecteerde gebouw is een groepswoning en heeft
een afmeting van 15 meter diep en 21,9 meter breed. Op de begane grond biedt het ruimte aan
4 cli??ntenkamers, 2 woonkamers een keuken met bijkeuken en voorraadkast als ook aan een
badkamer, 3 toiletten en een wasruimte. Op de verdieping onder de kap bevinden zich nog eens
7 cli??ntenkamers, een personeelsruimte en een ruimte voor het hoofd, 2 toiletten en 2 douches.
Om de grote hoeveelheid aan informatie te beperken is er in de casus Onderhoud en Beheer
gekozen om een gedeelte van het BouwInformatieModel te onderzoeken en ons te richten op de
buitenkant van de schil, samen met alle BIM-objecten die in dit gevelfragment getekend zijn. Dit
besluit is ook van invloed op de grote van de vergelijking van de meerjarenonderhoudsplannen.
De informatie die uit de meerjarenonderhoudsplannen naar boven komt zal alleen de informatie
zijn die van belang is voor het gevelframgent gekozen in de casus Onderhoud en Beheer.
Zodoende komt er maar een gedeelte van de Meerjarenonderhoudsplannen in de vergelijking aan
bod, wel is geconstateerd dat de verkregen informatie over voldoende kwaliteit beschikt om het
onderzoek goed te kunnen uitvoeren.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.