Essay: De markt van vazen en bloempresentatie - Essay Marketplace

Essay: De markt van vazen en bloempresentatie

– Afzetkanalen
Op het gebied van bloemenvazen zijn er twee duidelijke kanalen te onderscheiden; het ‘high-end’ kanaal van unieke, prijzige vazen en het ‘budget’ kanaal van vooral functionele, eenvoudige vazen.
In het ‘high-end’ kanaal spelen er meer spelers een rol, zo komen deze vazen van designers of bedrijven die zich specifiek op het ontwerpen van vazen richten en hebben zij vaak nauwe contacten met producenten. De eindproducten worden gepresenteerd op beurzen en in toonaangevende magazines. De vazen komen in winkels te liggen met een zelfde ‘high-end’ visie, zoals accessoire winkels uit het hogere prijsklassesegment en bloemisten die zichzelf stylist noemen. Uniekheid en modegevoeligheid spelen een grote rol in dit marktsegment.
Aan het andere uiterste vinden wij de ‘budget’ variant met de absolute massaproductievazen. Vaak worden deze niet door een specifiek bedrijf ontworpen maar vormen zij onderdeel van een grote productcollectie van een winkelketen. De eindproducten komen in deze variant via groothandels in alledaagse winkels te liggen waarbij prijs en functionaliteit doorslaggevend zijn voor de verkoop.

– Concurrenten
Zoals hierboven genoemd is de markt in twee segmenten te verdelen. In ieder segment gelden dus ook andere concurrenten;
In het ‘high-end’ kanaal zijn er de designstudio’s die unieke en vaak prijzige vazen in hun collectie hebben opgenomen vanuit een trendvisie en hun eigen stijl. Ook zien we in dit segment de in vazen en bloempresentatie gespecialiseerde bedrijven die hun producten hebben ontworpen vanuit de behoeften van professionals en ontwikkelingen in de markt om deze vervolgens business to business te verkopen.
Daar tegenover zien we in het ‘budget’ segment dus vooral de eenvoudigere vormen voor lage prijzen waar de focus ligt op functionaliteit. De vazen worden in buitenlandse fabrieken in grote getalen geproduceerd en vervolgens in zo veel mogelijk winkels verkocht. Deze vazen dragen geen merk en concurreren in dat opzicht dus niet met de designers; er is geen sprake van bedrijfsconcurrentie maar van productconcurrentie.
Vanuit Puik Art is het het verstandigste om de gulde middenweg aan te houden als richtlijn voor het ontwerp; Het imago van een Designvaas behouden voor een zo laag mogelijke productieprijs.

– Trends
Om de trends op het gebied van vazen in kaart te brengen is gekeken naar trends en bewegingen in de wereld van bloemen en verwante gebieden zoals interieurtrends, bruiloftstrends, kleurentrends, veilinghuizen, kwekers etc., hieruit zijn de volgende conclusies getrokken;
Bloemen moeten emotie uitdragen en een verrijking van de omgeving zijn. Het moet een manier zijn om je persoonlijkheid te uitten en de zintuigen aan te spreken.
In de trends voor de komende twee jaar zien we dat een ‘home made feel’ belangrijk gevonden gaat worden samen met ‘out of the garden’ waar het draait om de puur natuur eigenschappen van bloemen in plaats van het extreem gestileerde en gecultiveerde bloemschikken. Rustiek is een kernwoord evenals emotie en eigenheid.
We zien twee verschillende bewegingen; aan de ene kant de betoverende magie van kleurrijke motieven en dynamische bloemstukken die passen in de flitsende moderne samenleving. Aan de andere kant de zachte, aardse en ongestructureerde uitstraling van moeder natuur en de back to basic beweging.
Deze trends zijn al langer in ontwikkeling en zijn bijvoorbeeld terug te vinden in mode en product design, het is in dat opzicht dus meer een doorontwikkeling van bestaande trends dan dat er daadwerkelijk een nieuwe richting in geslagen wordt.
Hoewel deze trends in het eerste opzicht behoorlijk tegenstrijdig zijn worden zij vaak juist in combinatie gebruikt. Een kleine greep uit de termen die voorbij komen laat dit goed zien; ‘rustic urban’ , ‘eco chique’, ‘mystical garden’, ‘vintage tropical’,
‘sophisticated kaleidoscope’, ‘natural structure’.

– Product levenscyclus
Hoewel een bosje snijbloemen vaak niet veel langer meegaat dan een week, blijven bloemenvazen voor lange periodes in iemands bezit en vormen zij het container voor steeds weer nieuwe bloemen. Dit principe bestaat al decennia lang, als men bloemen plukte en deze nog even wilde laten meegaan werden zij in een container met water gezet. In eerste instantie waren dit andere producten, zoals waterkruiken. Maar op een bepaald moment is de omslag gelegd naar bloemenvazen, producten die speciaal ontwikkeld en gekocht werden om snijbloemen in te presenteren. Aangezien dit fenomeen al zo oud is bevind het product zich al geruime tijd in de volwassenheid. Er hoeft dus niet meer aan mensen uitgelegd te worden wat het product zou doen. Dit is zowel een voordeel als een nadeel; mensen begrijpen het product en dat maakt verkoop makkelijker, maar het feit dat het al zo lang bestaat maakt dat er al veel concurrentie is en het lastig is om vernieuwend te zijn.

Doelgroep van vazen en bloempresentatie

– Eigenschappen
Het is lastig om een specifieke doelgroep aan te wijzen voor bloemenvazen. Er zijn hier geen statistieken over te vinden dus komt het aan op mensen vragen stellen. De volgende conclusies komen van een bloemist die al geruime tijd in het vak zit.

Iedereen krijg wel eens een bloemetje voor zijn of haar verjaardag en heeft daardoor wel iets in huis wat als vaas functioneert. Vaak is dit dan een vaas voor een gemengd boeket, deze zijn namelijk een mooie middenmaat en vaak is een gemengd boeket ook wat men kiest om elkaar cadeau te doen.
Verder zijn het vooral vrouwen die hun eigen huishouden runnen die bloemen voor zichzelf uitzoeken. Vaak gaat het dan om een bosje van dezelfde bloem in een kleur die bij het huis of het seizoen past.
Daarnaast zien we tegenwoordig veel enkele bloemen die gegeven worden als felicitatie of bedankje en dus wederom door bijna iedereen wel gegeven of ontvangen worden.
Een andere klassieker is de man die bloemen voor zijn geliefde komt uitzoeken. Hier zien we mannen van alle leeftijden en groepen voorbij komen. Vaak kiezen ze voor een boeket met rozen of een enkele roos, hoewel de wat oudere mannen ook wel voor andere soorten bloemen kiezen, bijvoorbeeld de lievelingsbloem van hun vrouw of de kleuren die in huis passen.

– Visie en stijl
In een publicatie van de Rabobank stond het volgende; ‘In de afgelopen vijf jaar zijn de consumentenbestedingen aan bloemen en planten niet of nauwelijks gegroeid. Wel is er sprake van een verschuiving. De consument lijkt vaker te kiezen voor de lager geprijsde bloemen en planten via de supermarktketens of bijvoorbeeld kamerplanten bij de doe-het-zelf ketens.’

Hier kunnen we uit opmaken dat de doelgroep niet (meer) zo veel geld wilt besteden aan bloemen en planten, en daarmee dus ook minder budget zal over hebben voor vazen. Echter zijn de consumentenbestedingen aan bloemen en planten niet gedaald, wat betekend dat men dus liever frequenter goedkopere bloemen in huis heeft dan af en toe een duur boeket te hebben staan. Ook kan je hier uit concluderen dat het vaker om een impulsaankoop gaat of dat de mensen graag van het gemak gebruik maken om alles in een winkel te kunnen kopen.

Qua stijl is het lastig te zeggen, mensen selecteren op kleur of bloemtype en stemmen de stijl af op het aanbod in combinatie met persoonlijke voorkeuren. Aangezien de doelgroep zo breed is kunnen de persoonlijke voorkeuren slecht in kaart worden gebracht en kunnen we er vanuit gaan dat hun stijl mee gaat met de trends.

Gebruik en plaatsing van bloempresentatie

Hoewel het natuurlijk sterk afhankelijk is van de persoon en de woning, zijn er wat algemene uitspraken te doen over het gebruik en de plaatsing van een vaas in huis.
Gebruiksgemak is hier in van groot belang. In de eerste plaats moet er rekening gehouden worden met het feit dat een vaas zo nu en dan verplaatst wordt en dus zeker niet te zwaar mag zijn. Het is lastig in te schatten hoe zwaar een vaas ergonomisch gezien mag zijn omdat de doelgroep groot is en de vaas hooguit twee keer per week verplaatst wordt (een gemiddeld boeket staat een week, aan het begin van de week een keer om op de presentatieplaats te zetten, eind van de week een keer om weer weg te halen). Maar wel kan er gekeken worden naar bestaande vazen en vergelijkbare producten, ook is deze vraag aan de bloemisten gesteld en is er een schatting gemaakt. Een kleine, simpele vaas zonder inhoud weegt in de regel niet meer dan een kilo, echter bestaan er grotere, langere vazen met zware voet en/of zwaardere materialen waarbij er flinke uitschieters tussen zitten van 10 kg. Om een maximum te stellen gaan we er vanuit dat de gebruiker in staat is om de bloemen pas te schikken als de vaas al op de juiste plaats staat en dat water vervolgens met een gieter ingegoten kan worden.
In samenspraak met de bloemist en Puik Art is vervolgens besloten om het maximale gewicht vast te zetten op 8 kg maar dat er ten alle tijden gestreefd dient te worden naar een zo laag mogelijk gewicht, ook in verband met distributie- en materiaalkosten.
Een ander aspect van gebruik is hygi??ne; het product moet gemakkelijk schoon te maken zijn. Aangezien bacteri??n funest zijn voor snijbloemen is het zeer wenselijk om een zo schoon mogelijke vaas te hebben, ten minste het oppervlakte wat in contact komt met het water en/of de bloemen moet goed schoon te krijgen zijn. Een bereikbaar, glad, egaal en waterdicht oppervlakte is optimaal.
Naast gebruik en hantering kan er ook gesproken worden over de plaatsing in huis. Het kan per woning verschillen in verband met de optimale conditie voor de bloemen, de inrichting van het huis en de persoonlijke voorkeur van de gebruiker.
In principe kunnen we drie algemene manieren van plaatsing onderscheiden; staand op de grond, staand op een verhoging en hangend(aan de muur of los vanaf het plafond). een vaas op een verhoging is verreweg het meest voorkomend, vaak wordt de vaas ter decoratie op de eettafel, kast of vensterbank gezet als het gaat om een boeket of bosje bloemen. Een grote vaas met lange bloemen wordt het meest op de grond gezet. Kleine vaasjes voor enkele bloemen zijn gemakkelijk overal te plaatsen, vaak gebeurd dit alsnog op een verhoging. Bloemen aan de muur of plafond hangen is een zeer unieke manier van presenteren die vroeger meer gebruikelijk was. Ook vergt het bijvoorbeeld een schroef in de muur wat niet zomaar iedereen wil en waardoor de doelgroep verkleind wordt. De doelgroep van Puik Art in acht genomen en gezien de trends op de huidige markt is ervoor gekozen om deze optie buiten beschouwing te laten.
Snijbloemen in Nederland

Nederland is en blijft een van de grote spelers op het gebied van sierteelt en bloemenveiling, naast een grote hoeveelheid export waarderen de Nederlanders het bloemetje in huis zelf ook nog steeds.

– Geschiedenis van snijbloemen in Nederland

In een PNAS-artikel van 4 juli 2013 staat het volgende; in een graf van 13.700 jaar oud hebben Isra??lische wetenschappers sporen van bloemen gevonden. De onderzoekers leiden hieruit af dat mensen al veel langer dan gedacht bloemen gebruiken bij begrafenissen. n de zogenaamde Raqefet-grot werden in totaal negenentwintig skeletten gevonden. In vier verschillende graven troffen de onderzoekers sporen van bloeiende salie aan. De graven dateren uit de periode waarin dit gebied werd bewoond door de Natufi??rs. Deze cultuur is onder meer bekend omdat de bevolking al voor de invoering van de landbouw in permanente nederzettingen ging leven. De onderzoekers stellen dat de overledenen door andere leden van de stam op een bed van bloemen moeten zijn gelegd. Het zou daarmee om het oudste bewijs gaan van een gedecoreerd graf.

Dit artikel illustreert hoe lang bloemen al een onderdeel van onze samenleving zijn. In eerste instantie werden bloemen gebruikt in rituelen die in verband stonden met godsverering, geboortes of sterfgevallen. Later ging men bloemen meer gebruiken ter verfraaiing en decoratie van zichzelf en de omgeving. Met deze ontwikkeling ontstond een nieuwe landbouwsector die zich bezighield met sierteelt en het cultiveren, kweken en veredelen van bloemen en planten. In 1571 legde Carolus Clusius de basis van de bollenteelt in Nederland door de veredeling van de tulp en de introductie van de narcis, iris en andere bolgewassen. De bloembollenteelt was hiermee op gang gezet en met de tulp als groot boegbeeld ontstond in de 17e eeuw een ware bollengekte, waarbij de bloembol zijn gewicht in goud waard werd. Zo plots als deze manie begon was zij ook weer afgelopen, echter was hiermee het commerci??le succes van bloemen bewezen en halverwege de 19e eeuw kwam in Nederland in de omgeving van Aalsmeer de bloementeelt tot ontwikkeling met het telen van violieren, gevolgd door de teelt van pelargoniums en rozen. De eerste rozenkas werd in 1896 gebouwd. Vanaf 1890 worden ook seringen getrokken en wordt begonnen met de teelt van chrysanten. Na de Eerste Wereldoorlog tot de crisisjaren breidde de bloementeelt zich sterk uit om daarna weer in te zakken. Na de Tweede Wereldoorlog groeit de bloementeelt slechts langzaam. Dit was een gevolg van het feit dat er een teeltbeheersing was en voor het telen van bloemen een teeltvergunning nodig was. In 1967 hadden meer dan 17000 telers zo’n vergunning, maar het grootste deel van de telers had maar een kleine oppervlakte. Vanaf 1967 is de teeltbeheersing opgeheven en schakelden in de loop van de tijd veel groentetelers over op de teelt van siergewassen. Nederland is hierdoor een belangrijk land voor de sierteelt geworden en is nu de grootste exporteur van snijbloemen. Snijbloemen van over de hele wereld worden in Nederland over de veiling verhandeld. In Nederland vindt door veredelingsbedrijven ook de meeste veredeling plaats en is hierdoor in de wereld de grootste aanmelder van nieuwe bloemrassen.
– Algemene verzorging van snijbloemen

Hiervoor is gekeken naar de richtlijnen die door bloemisten aan de consument gegeven worden (bron: Fleurop);

Bloemen schuin afsnijden en blad verwijderen
Snij altijd een stukje van de bloemstelen af, zodat bacteri??n en schimmels, vuil en luchtbellen verdwijnen. Snij bloemen schuin af (zo’n 45 graden). Gebruik bij voorkeur een schoon, scherp mesje. Een snoeischaar knijpt de ‘haarvaten’ van de bloemen namelijk af. Gebruikt u toch een snoeischaar, zorg dan dat die scherp is. Het is belangrijk om blad onderaan bloemstelen te verwijderen. Blad rot in water en bloemen houden niet van vervuild water. Verwijder tussentijds de uitgebloeide bloemen.

Schone, passende vaas voor uw boeket
Bloemen houden van ‘schoon’ en voldoende ruimte. Gebruik dus een passende, schone vaas. Glazen vazen zijn het meest eenvoudig schoon te houden en u kunt goed zien of uw Fleurop boeket voldoende water heeft. Geglazuurde vazen van keramiek zijn geschikt mits de glazuurlaag onbeschadigd is. Gebruik liever geen kristal of metaal; hierin raakt het water vervuild.

Voeding voor een goede bloemontwikkeling
Geef bloemen de snijbloemen voeding die uw Fleurop bloemist bij het boeket meegaf. Dit zorgt ervoor dat snijbloemen zich ontwikkelen alsof ze nog aan de plant zitten. Houd altijd de dosering aan op de verpakking; teveel voeding ‘verbrandt’ de bloemstelen! Voor sommige bloemen, bijvoorbeeld rozen, bolbloemen of sierheesters, kan uw Fleurop bloemist speciale voeding leveren. Vraag ernaar bij uw.

Geef bloemen kraanwater
Zorg dat uw boeket zo snel mogelijk water krijgt en daarna altijd voldoende water heeft. Gerbera, roos, gladiool, alstroemeria, tulp of eustoma: de watertemperatuur waarbij bloemsoorten het beste gedijen verschillen. In Nederland worden veel gemengde boeketten verkocht. Daarvoor geldt over het algemeen dat vers water, niet te koud en niet te warm, prima is. Bloemen houden niet van vervuild water. Bij gebruik van bloemenvoeding is water verversen over het algemeen niet nodig. Sommige bloemsoorten vervuilen het water echter. Wordt het water dus onverhoopt erg vuil, maak dan de vaas schoon, ververs het water, snijd een stukje af van de bloem stelen en voeg nieuwe bloemen voeding toe.

Bloemen houden niet van tocht, warmte of fruit
Voorkom dat uw boeket snel veroudert: zet bloemen niet in de volle zon, bij de verwarming of openhaard of op de tocht. Die omstandigheden zorgen ervoor dat bloemen meer verdampen dan zij kunnen opnemen, waardoor ze slap gaan hangen. Het staat soms leuk, maar zet bloemen niet naast uw fruitschaal. Fruit produceert ethyleengas dat de veroudering van bloemen bevordert.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.