Essay: De samenleving in de 17e eeuw - Essay Marketplace

Essay: De samenleving in de 17e eeuw

De samenleving in de 17e eeuw was verdeeld in drie standen: de adel, de geestelijken en de boeren. De edelen hadden veel rechten, de boeren daarin tegen konden deze rechten alleen kopen.

Zo kwam er natuurlijk weer geld in het laatje voor Lodewijk XIV. Ook verhoogde Lodewijk XIV de belastingen in 1648. De boeren kwamen hierdoor in opstand en er volgde een burgeroorlog genaamd de ‘La Fronde’. Onder de derde stand de boeren vielen niet alleen de boeren maar ook bourgeoisie, zwervers, bedelaars, arme en rijke boeren en ambachtslieden. Hierin was veel verschil in arm en rijk. Neem als voorbeeld de bourgeoisie zij stonden wel onder de adel, maar ontleende status aan hun eigen vermogen niet door hun familiestatus. Lodewijk XIV had altijd grote plannen voor zijn machtige Frankrijk, alleen waren de communicatiemiddelen er hier niet voor. Hij kon zijn volk slecht bereiken, het duurde wel weken voordat het van Parijs bij de burgers kwam. De burgers konden meestal ook niet lezen, dus werd informatie verspreid van oor tot oor. Lodewijk XIV gaf te veel geld uit dan dat hij eigenlijk had, hij gaf het uit aan oorlogen zijn personeel aan het hof. Daarin tegen moest Lodewijk XIV rekening houden met het verzet van de adel, daarom liet hij de adel bij hem wonen in Versailles.

Maar was Lodewijk XIV wel goed voor zijn volk. Hier zitten twee kanten aan, zat je bij de eerste stand had je het goed voor elkaar. Was je rijk en had en had je aanzien hoefde je weinig tot geen belasting te betalen en was Lodewijk XIV goed voor je. Zat je bij de derde stand zoals de boeren werd je eigenlijk aan je lot overgelaten, maar moest je wel flink belasting betalen om de koning voor zijn grote plannen te financieren. Niet alleen moest je belasting betalen, in de meeste gevallen moest je ook nog je grond betalen aan de koning, dit noemde men pacht.

Maar tevens ontstond er nog een probleem, dit ging vooral over de Franse protestanten. Lodewijk XIV was katholiek en wilde dat de hele staat het katholieke geloof aannam. Hendrik van Navarra had in 1598 het Edict van Nantes getekend, dit betekende een einde aan de vervolgingen van protestanten. Alleen deed Lodewijk XIV hier een herroeping op, protestanten waren hierdoor erg angstig geworden, niet zeker voor hun leven daarom zijn er veel protestanten gevlucht.

Met de verbouwing van Versailles, was veel mankracht nodig. Omdat Lodewijk zoveel grote plannen had voor zijn paleis, zorgde dit voor werkgelegenheid.

Zoals al eerder beschreven dat het corrupte systeem van Lodewijk XIV, edelen hoefden geen belasting te betalen, en liet hen bij zich wonen in Versailles. Dit alles om zo te zorgen dat zij niet in opstand kwamen tegen Lodewijk XIV. 4

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.