Essay: Essay: Louis XIV

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: August 12, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Louis XIV
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 455 words. Download the full version above.

In deze deelvraag gaat het over het tijdsbeeld waarin Lodewijk XIV leefde. Deels leefde hij in de zeventiende eeuw. De jaren hiervoor was er veel onrust in Frankrijk, dat ging vooral om het geloof.

Franse Hugenotten werden vervolgd omdat de Franse leiders overtuigent katholiek waren. In 1598 werd het Edict van Nantes geschreven door Hendrik van Navarra. Dit hield in dat er een einde werd gemaakt aan de godsdienstvervolgingen. Er komt hierdoor een stabiele periode in Frankrijk en aan het einde van de eeuw is het land het machtigste in Europa. 1

Op politiek gebied was Lodewijk erg bepalend. Hij was een absoluut vorst, dit wil zeggen dat hij alle macht had. Dit is zo gewoon omdat hij regeerde doormiddel van ???droit divin??? het goddelijke recht. Hierdoor heeft Lodewijk XIV alle macht en kan niemand hem tegenspreken. Ook wordt Lodewijk gekenmerkt door zijn uitspraak “L’??tat, c’est Moi” dit wil zeggen, de staat dat ben ik. Lodewijk XIV had wel een minister genaamd Colbert hij slaagde er in door middel van zijn politiek van het mercantilisme in de economische slagkracht van Frankrijk aanzienlijk te verbeteren ten opzichte van de twee belangrijkste concurrenten, Engeland en de Nederlanden, deze landen hadden in die tijd een machtige positie qua economie. Na de dood van Colberts in 1683 leidden alle hofhouding en de vele oorlogen die Lodewijk voerde tot grote financi??le problemen. Die financi??le problemen bespreken we verder in de volgende alinea.

De financi??le situatie in de tijd van Lodewijk XIV lijkt goed te zijn. Maar in het echt viel dit wel tegen. Lodewijk voerde veel oorlog hiervoor is natuurlijk veel geld nodig. Niet alleen voor oorlogen maar ook voor zijn optrek het paleis Versailles was verre van goedkoop. Het belastingsysteem was erg corrupt mensen van adel en de geestelijke betaalde vrijwel niks. Doordat het volk flink belasting moest betalen voor de benodigdheden van Lodewijk, kwam het volk vaker dicht bij een hongerdood. Op Lodewijk XVI zijn sterfbed gaf hij toe verslaafd te zijn aan oorlogen. Nadat hij stierf zat Frankrijk opgescheept met een heleboel schulden.

Op religieus gebied wilde Lodewijk ook alle macht hebben dus ook de macht over de kerk. Echter was dit niet mogelijk, omdat Hendrik van Navarra het Edict van Nantes had ingesteld. Dit wilde zeggen dat de hugenoten rechten kregen over het uitoefenen van hun geloof. In 1685 doet Lodewijk XIV een herroeping op het Edict van Nantes, dit omdat hij na zijn weten god op aarde was. Iedereen moest katholiek zijn veel Franse protestanten zijn hierdoor op de vlucht geslagen, veel van de religieuze vluchtelingen waren naar de Republiek der Nederlanden gevlucht.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Louis XIV. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-louis-xiv/> [Accessed 15-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.