Essay: De schrijver is Alain de Botton... - Essay Marketplace

Essay: De schrijver is Alain de Botton…

De schrijver is Alain de Botton. Alain de Botton is een Britse schrijver en filosoof met een Zwitserse afkomst.
De Bottons werk geeft idee??n en visies weer van klassieke filosofen, zoals Montaigne, Seneca en Socrates, maar ook schrijvers als Proust en Stendhal, en presenteert deze op een leesbare en oorspronkelijke manier. Zijn theorie??n gaan vaak over de Westerse sociaal-economische verschijnselen, maar ook de algemenere thema’s zoals de liefde. Hij doorspekt zijn werken vaak met een relativerende humor en drukt zich op een persoonlijke manier uit.
Bij het begrip impopulariteit heeft de Botton het over Socrates. Over Socrates wordt hier dus alles uitgelegd, en heb ik hem dus ook gekozen als de filosoof waar over ik schrijf.

Korte biografie en belangrijke eigenschappen van Socrates zijn filosofie:
Hij heeft zelf geen geschriften nagelaten. Via getuigenverslagen (vooral door die van Plato) kennen we hem. Doordat hij mensen kritisch bevroeg op hun beweringen en door de geldigheid kritisch te beoordelen viel hij op. Hier worden in het boek 2 voorbeelden van gegeven van zo’n ondervraging: waarbij de definities van rechtvaardigheid en moed worden getoetst. Volgens Socrates is denken een vaardigheid waar iedereen van nature toe in staat is, maar waarin wel regels zijn te onderkennen, zonder welke sentimenten of vage noties ons oordeel kunnen vertroebelen. Een juiste bewering is er een die niet logisch kan worden ondergraven. Hiervoor bedacht hij de socratische denkwijze.
Het kan ook zijn dat een denkbeeld juist is zonder dat je hem toetst: er is sprake van een ware bewering. Dit is echter nog niet juist en nog geen kennis: kennis is afhankelijk van inzicht in waarom iets waar is en betekent dat je er zeker van bent dat deze bewering een zekere mate van waarschijnlijkheid heeft. Dit weet je pas nadat je de socratische methode op de bewering hebt toegepast. We zijn kwetsbaar voor onzekerheid en retorisch geweld en ligt negatieve be??nvloeding (populisme, foutieve beslissingen) op de loer zonder het besef van logische regels rond beweringen en wat ze juist of waar maakt.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.