Gedragstherapie en Cognitieve gedragstherapie - Essay Marketplace

Gedragstherapie en Cognitieve gedragstherapie

Het grote verschil tussen ‘gewone gedragstherapie’ en cognitieve gedragstherapie is dat bij de ‘gewone’ gedragstherapie de nadruk ligt op gedragspatronen en bij cognitieve gedragstherapie ligt de nadruk op het veranderen van de denkwijze bij de pati??nten. Dus cognitieve therapie let meer op het interpreteren van gedragingen en de manier van doen en laten. In beide gevallen maakt de therapeut gebruik van huiswerkmethodes. Het aantal behandelingen/sessies ligt tussen de tien en vijfentwintig.
Soms kan een psycholoog of psychiater besluiten om deze therapie??n te combineren met medicatie. Dat zijn vaak antidepressiva, stemmingsstabilisatoren en in hele heftige gevallen antipsychotica.
Elektroconvulsietherapie (ECT)
ECT is vaak het laatste redmiddel als het om depressie gaat. Er wordt enkele seconden stroom door de hersenen gevoerd. Dit gebeurt vaak per hersenhelft en uiteraard onder narcose. Er sterven zenuwen af waardoor klachten kunnen verminderen. Nadeel is dat dit effect vaak van tijdelijke aard is aangezien de afgebroken zenuwen weer ‘terug groeien’.
Lichttherapie
Lichttherapie is voor mensen met een winterdepressie. Winterdepressie ontstaat simpel door een tekort aan licht en dis dus gemakkelijk te verhelpen door een aantal behandelingen waar men in hoge mate wordt blootgesteld aan licht. ‘De behandelduur varieert van vier tot tien dagen en bestaat uit een blootstelling aan 10.000 lux gedurende een half uur.’
Neurofeedback
In sommige gevallen kun je het brein trainen. Door de verstoring van de balans in de hersenen (vaak in de frontale hersenkwab of in het centrum) kun je meer last hebben van depressieve klachten. Links is bij depressieve mensen vaak ‘onderactief’ en rechts overactief. Dat noemt men Alpha en Beta. Je linker kwab is betrokken bij positieve stemmingen en toenadering, terwijl de rechter kwab verantwoordelijk is voor negatieve stemming en terugtrekgedrag. Door de balans weer te herstellen verbetert de stemming.
rTMS (‘Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation’)
Zoals ik eerder al even noemde wordt met rTMS de hersenactiviteit gestimuleerd of afegeremd. Met deze specifieke behandeling doet men dat met magnetische pulsen, anders dan bij ECT waar ze elektrische schokken gebruiken.
EMDR bij depressie
EMDR is in eerste instantie voor PTSS, maar kan ook gebruikt worden bij stemmingsstoornissen waar traumatische ervaringen een rol hebben gespeeld. Vaak wordt EMDR dan toegevoegd aan de cognitieve gedragstherapie. Deze depressieve stoornissen duren vaak langduriger, ‘meervoudig’ en dus een stuk complexer ‘op te lossen’. Het gaat dan in de meeste gevallen om seksueel misbruik of verwaarlozing, maar ook als iemand ooggetuige is geweest van een traumatische gebeurtenis. Bijvoorbeeld oorlogssituaties of auto ongelukken. EMDR roept elke keer concrete herinneringen op. Bij complexe depressies gaat het dus om heel veel verschillende herinneringen die allemaal verwerkt zullen moeten worden voor iemand weer een positief zelfbeeld zal kunnen vormen.
Je wordt tijdens EMDR afgeleid (met bijvoorbeeld het kijken naar een bewegende vinger) terwijl jij je op een bepaalde herinnering moet concentreren van een traumatische ervaring. Hierdoor wordt je verwerkingssysteem gestimuleerd. Daarnaast worden gelijktijdig door de therapeut instructies gegeven die een soort afstand tot het trauma moeten cre??ren waardoor de herinnering emotionele lading verliest. Daarna kan de herinnering verplaatst worden naar het lange termijngeheugen.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.