Guide: Essay: ‘Dink’ – Double Income No Kids

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 12, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: 'Dink' - Double Income No Kids
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 567 words. Download the full version above.

De doelgroep ‘tweeverdieners zonder kinderen’ heeft in de loop der tijd een term gekregen, genaamd ‘Dink’. De betekenis van deze term is: ‘Double income no kids’. In Nederlands betekend dit ‘dubbel inkomen geen kinderen’. Deze term werd voor het eerst in 1980 gebruikt op het hoogtepunt van de ‘ yuppy’ cultuur (hoogopgeleiden 2 verdieners met een bovenmodaal inkomen). De term is inmiddels een breed geaccepteerd gegeven in verschillende landen zoals Amerika, Engeland, Canada, India, en China.

Door de recessie is de keuze om geen kinderen te nemen toegenomen, dit voornamelijk uit financieel oogpunt. Er zijn vele redenen voor het niet hebben van kinderen bij tweeverdieners, deze vrijwillige keuze word door sommige mensen niet altijd gewaardeerd/begrepen. Het hebben van kinderen past in het gewone plaatje en is het logische gevolg van samenwonen, trouwen en een leven opbouwen met elkaar als partners. Dit is een heel conservatieve insteek. De Dink valt hier buiten omdat deze kiest voor een vrij leven zonder het hebben van kinderen. Dink’s hebben hierdoor meer tijd voor het focussen op hun carri??re waardoor het uitgavepatroon ook vaak hoger ligt omdat zij niet parttime hoeven te werken. Dit kan in sommige gevallen zorgen voor een carrier sprong waardoor het inkomen stijgt. Zo’n carri??re sprong komt veel voor bij vrouwen, omdat zij geen stap terug hoeven te nemen omdat zij voor de kinderen moeten zorgen wat in een conservatieve vorm van leven vaak wel het geval is. Dit word ook veelal verwacht.

Er is een klein verschil tussen de term Dink en ‘Dinky’. Het verschil zit hem in de ‘y’ deze staat voor ‘yet’ (Double Income No Kids Yet). Er word mee bedoeld dat de twee verdieners ‘nog’ geen kinderen hebben maar dat deze wellicht nog komen. De reden hiervoor kan zijn dat zij eerst een stabiel bestaan willen opbouwen met een goede financi??le fundering of dat de relatie eerst gerijpt moet zijn voor men aan kinderen begint. Deze groep kan ook ongewild onder deze groep vallen omdat zij door bijvoorbeeld lichamelijke perikelen zoals onvruchtbaarheid bij een van de partners, nog geen kinderen hebben. Hier word meestal vanuit gegaan wanneer een koppel van een bepaalde leeftijd geen kinderen heeft. Zeker vroeger was het een onwaarschijnlijk gegeven om geen kinderen te hebben rond je 24e. Tot in de jaren 70 werd dit nog vreemd gevonden en was ‘ego??stisch’ een veel voorkomende opmerking op het niet hebben van kinderen. Dat is nu veranderd. Zoals tijden veranderen, veranderen gewoontes in de samenleving, zo ook het niet hebben van kinderen. Mede door de recessie is dit gegeven meer toegenomen zoals net vermeld.

Vooral bij intellectuelen word gekozen voor het niet hebben van kinderen, zij zijn meer ge??nteresseerd in het welzijn van de partner en zichzelf en daar alle tijd in kunnen steken of simpelweg omdat er geen nestelgevoelens opkomen in de loop der tijd.
Nu deze term inmiddels zo is ingeburgerd in de samenleving over meerdere landen in de wereld zoals China, Amerika, India en Engeland en een geaccepteerd gegevens is, zijn er inmiddels zelfs vakantieoorden geheel ge??nt op kinderloze tweeverdieners. Er is zowaar een vakantieoord met de naam ‘The Dink experiance’ genaamd. Een vakantieoord zonder accommodatie voor kinderen op wat voor manier dan ook waar de kinderloze tweeverdiener van een kinderloze vakantie kunnen genieten.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: ‘Dink’ – Double Income No Kids. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-dink-double-income-no-kids/> [Accessed 05-08-20].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.