Essay: Essay: In societatea actuala cand locul cartilor a fost luat de tablete,telefoane…

Essay details:

 • Subject area(s): Romanian essays
 • Reading time: 5 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 12, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: In societatea actuala cand locul cartilor a fost luat de tablete,telefoane...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1464 words. Download the full version above.

1.Importanta studierii gramaticii in clasele I-VIII

In societatea actuala cand locul cartilor a fost luat de tablete,telefoane mobile si calculatoare ,iar scrierea corecta a devenit un impediment pentru tineri se impune a se studia limba romana cu o atentie sporita.Limba reprezinta principalul mijloc de comunicare intre membrii unei colectivitati .Fie ca este scrisa sau vorbita limba trebuie sa respecte niste norme .Elevii au tendinta sa foloseasca in scriere tot mai des prescurtarile pe care le utilizeaza in scrierea mesajelor din diferite retele de socializare,mesaje care bineinteles nu respecta nicio norma gramaticala.In vorbire intalnim tot mai des dezacordul gramatical ceea ce demonstreaza o slaba preocupare pentru insusirea corecta a regulilor gramaticale.
Gramatica este un ansamblu de reguli ce delimiteaza modificarea formei cuvinte-lor,imbinarea lor in propozitie si a propozitiilor in fraze.Morfologia si sintaxa sunt cele doua parti care alcatuiesc gramatica unei limbi.
Morfologia cuprinde regulile privitoare la forma cuvintelor si la modificarile formale ale cu-vintelor studiate ca parti de vorbire.
Sintaxa se ocupa cu stabilirea regulilor privitoare la imbinarea cuvintelor in propozitii si a propozitiilor in fraze.
Activitatile desfasurate oral sau in scris la toate obiectele de studiu dau posibili-tatea imbogatirii cunostintelor de ortografie,ortoepie,morfologie si lexicale.Un factor impor-tant in formarea si dezvoltarea intelectuala a elevilor inca din clasele primare il constituie studierea limbii romane.Necunoasterea sau ignorarea regulilor gramaticale duce la greseli grave de exprimare orala si scrisa pe care le vor face elevii in viitor.Dragostea pentru tara si respectul pentru limba stramoseasca le putem dovedi prin folosirea corecta a expresii-lor,cuvintelor ,dar si prin respectarea normelor gramaticale atunci cand vorbim sau cand scriem.Fiecare tara isi are limba sa si normele sale gramaticale ce se impune a fi cunoscute si folosite de catre utilizatorii acelei limbi.Cultura unui popor are la baza sa scrierile care se pastreaza din generatie in generatie si care au fost elaborate tinand cont de normele gramaticii din perioada in care au fost scrise.Daca din punctul de vedere al lexicului se pot aduce argu-mente ca au existat modificari majore prin aparitia sau disparitia unor cuvinte din vocabular odata cu trecerea anilor,la nivel sintactic nu au fost schimbari majore.Regulile sintactice au existat dintotdeauna in limba romana si au fost respectate de catre scriitori .
Limba si literatura romana este o disciplina prioritara in invatamantul nostru deoarece este limba materna si totodata si limba cu ajutorul careia se elaboreaza textele literare.Limba ro-mana ajuta la realizarea unei comunicari intre indivizi care apartin diferitelor categorii so-ciale,la dezvoltarea gandirii si exprimarii. Insusirea corecta a limbii romane este o datorie de onoare a fiecarui cetatean .De aici deriva imperativul care se afla in fata tuturor cadrelor di-dactice de a contribui prin tot efortul la insusirea corecta si temeinica a limbii romane,ceea ce constituie o conditie esentiala in succesul insusirii celorlalte discipline.Este stiut faptul ca limba si literatura romana este o disciplina de baza in formarea progresiva a unui tanar cu o cultura comunicationala si literara de baza.Fiind disciplina de examen atat la nivelul clasei a VIII-a cat si la nivelul clasei a XII-a limba si literatura romana are un statut aparte in evolutia scolara a unui elev.

2. Motivarea alegerii temei

Motivul alegerii acestei teme deriva din dorinta de documentare cu privire la existen-ta si rolul complementului de agent in limba romana.Complementul de agent este o parte secundara de propozitie care se studiaza foarte putin in cadrul orelor de limba romana, desi are un rol important in formarea unei diateze verbale.El este nelipsit din formarea diatezei pasive,diateza unde subiectul gramatical nu mai are rolul principal,acest rol fiind preluat de catre complementul de agent.
Limba si literatura romana ,asa cum este ea cuprinsa in Planul de invatamant al Curricu-lumului national ,are doua aspecte:limba romana si lectura literara.Prin limba romana se inteleg toate componentele acesteia,adica foneti-ca,vocabularul,morfologia,sintaxa,ortografia,punctuatia si stilistica.
Complementul de agent este parte de propozitie si apartine domeniului sintaxa.Se studiaza la nivelul clasei a VII-a si este in stransa legatura cu studiul diatezei pasive.
.Complementul de agent se poate confunda cu alte complemente :complementul indi-rect,complementul circumstantial de cauza ,dar si cu complementul instrumental.Lucrarea metodico-stiintifica ‘Studiu metodic-stiintific privind predarea complementului de agent’a fost realizata ca un ajutor pentru problemele cu care se confrunta elevii in cunoasterea partilor de propozitie.
Complementul de agent se incadreaza in randul partilor secundare de propozitie,in categoria complementelor necircumstantiale.Comparat cu celelalte parti de propozitie,mai exact cu celelalte complemente ,complementul de agent isi dezvaluie individualitatea sa si importanta prin faptul ca intr-un context el poate fi subiectul logic al actiunii ,dar este si pio-nul principal in formarea si recunoasterea diatezei pasive.
Lucrarea porneste de la ideea ca orice notiune gramaticala studiata la clasa presupune o scriere organizata si o exprimare corecta.Lucrarea se vrea a fi un pas in dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa si de asezare a secventelor textuale in functie de o anumita cerinta.

CAPITOLUL I
Aspecte teoretice privitoare la complement in limba romana actuala
I.1.1 Notiuni generale .
Complementul este partea secundara de propozitie care determina un verb (pre-dicativ sau nepredicativ),o locutiune verbala,un adjectiv ,un adverb ,o interjectie cu functie de predicat,iar in anumite conditii poate determina chiar un substantive: (conform Grama-tica Academiei,vol II,pag148)
a. verb:
Se deplaseaza repede .
Am asteptat acolo pana s-au intors de la mare.
Nu a ajuns din cauza zapezii .
b. adjectiv (sau numeral cu valoare adjectivala):

A gasit in sat oameni priceputi la treburile de la ferma.
Berzele,nouala numar,s-au asezat la marginea lacului.
c. adverb:
‘Lira spanzurata-n cui
Cam de mult am parasit-o'(Topirceanu,George-Opere,vol I,p.292)
d. interjectie predicativa:
Hai la spectacolul in aer liber.
Iata’l pe prietenul tau.
e. locutiune verbala:
De cate ori il intalneste se ia la harta cu el.
f. substantiv:
‘ Nunuta ,acuma fata de liceu,nu vazuse niciodata un iezer’.(Sadoveanu ,Mihail,Opere,vol VII,p.42 Cand numele predicativ este un adjectiv ,un adverb sau un substitut al acestora,complementul poate fi considerat atat al constructiei intregi ,cat si numai al partii de vorbire respective cu rol de nume predicativ. (cf. Gramatica Acad. Vol II,pag.148
Viclenia este specifica tuturor fiintelor vietuitoare.
Rasfatul este propriu tuturor copiilor de varsta prescolara.

I.1.2 Clasificarea complementelor

a.Complemente necircumstantiale
In categoria complementelor necircumstantiale se inscriu:
-Complement direct- Complementul direct determin�� un verb tranzitiv sau
o interjec��ie predicativ�� desemn��nd obiectul asupra c��ruia
se exercit�� ac��iunea: C��inele p��ze��te casa. Se recunoa��te
cu ajutorul ��ntreb��rilor: pe cine? ce?
-Complement indirect- Complementul indirect determin�� un verb, un adjectiv,
un adverb sauo interjec��ie predicativ�� desemn��nd obiectul
c��ruia i se atribuie ori i seadreseaz�� o ac��iune, o ��nsu��ire
sauo caracteristic��: Bunica le spune nepo��ilor opoveste.R��spunde la ��ntreb��rile: cui?, cu cine?, cu ce?,
de cine?, de ce?, pentru cine?, pentru ce?, despre cine?, despre ce? etc.
-Complement de agent – Complementul de agent determin�� un verb la diateza
pasiv�� sau un adjectiv cu sens pasiv, ar��t��nd de cine este
f��cut�� ac��iunea.R��spunde la ��ntrebarea: de c��tre cine?
Am fost ajutat deprietenii mei.
b.Complemente circumstantiale
Lista complementelor circumstantiale din limba romana cuprinde:
-Complement circumstantial de loc-arata locul in care se desfasoara o actiune sau se
manifesta o insusire.Intrebarile la care raspunde
sunt:unde?, de unde?, pe unde?, p��n�� unde,?incotro?.

-Complement circumstantial de mod-arata modul in care se desfasoara o actiune.Raspunde
la intrebarile:cum?,in ce fel?,in ce mod?.

-Complement circumstantial de timp-stabileste timpul in care se petrece o actiune sau se
manifesta o insusire.Intrebarile la care raspunde
sunt:cand?,de cand?,pe cand?,pana cand?,cat timp?.

-Complement circumstantial de cauza-arata cauza unei actiuni,a unei insusiri sau a unei
stari. Intrebarea :din ce cauza?
-Complement circumstantial de scop-arata scopul realizarii unei actiuni.Raspunde la una
din intrebarile:cu ce scop?,in ce scop?,de ce?,la ce?,pentru ce?.

-Complement circumstantial conditional-stabileste conditia de a carei indeplinire depinde
oactiune sau o insusire.Intrebarea:in ce conditie?.

-Complement circumstantial consecutiv-consecinta unei actiuni sau a unei
insusiri.Intrebarea :care este urmarea faptului ca’?

-Complement circumstantial concesiv-arata obiectul sau situatia care ar fi fost de asteptat
saimpiedice infaptuirea unei actiuni sau existent unei insusiri.
Intrebari:in ciuda carui fapt?,in pofida carui fapt?. -Complement circumstantial sociativ- arata fiinta sau lucrul care insoteste subiectul sau
obiectul in savarsirea unei actiuni .Intrebari:cu cine ?cu ce?.
-Complementul circumstantial instrumental ‘arata mijlocul sau instrumental prin
intermediul caruia se savarseste o actiune.

Capitolul al II-lea
ASPECTE TEORETICE PRIVITOARE LA COMPLEMENTUL DE AGENT IN
LIMBA ROMANA ACTUALA

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: In societatea actuala cand locul cartilor a fost luat de tablete,telefoane…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/romanian-essays/essay-in-societatea-actuala-cand-locul-cartilor-a-fost-luat-de-tabletetelefoane/> [Accessed 03-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.