Essay: Discriminatie bij werving en selectie is bijna niet te voorkomen... - Essay Marketplace

Essay: Discriminatie bij werving en selectie is bijna niet te voorkomen…

Discriminatie bij werving en selectie is bijna niet te voorkomen. Het feit dat het menselijk is, wilt nog steeds niet zeggen dat het mag. Zo zijn er verschillende vormen van discriminatie bij werving en selectie die vaak onbewust gebeuren:
– Discriminatie bij leeftijd;
– Discriminatie bij vast en tijdelijk contract;
– Discriminatie bij geslacht;
– Discriminatie bij godsdienst en levensovertuiging;
– Discriminatie bij afkomst en nationaliteit;
– Discriminatie bij hetero- of homoseksuele gerichtheid. (Discriminatie thema’s, z.j.)
Discriminatie bij leeftijd
In het Burgerlijk Wetboek 7, wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, heeft het begrip ‘onderscheid’ twee betekenissen. Direct en indirect onderscheid. Bij direct onderscheid wordt een persoon op grond van leeftijd anders behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie. Indirect onderscheid gebeurt voornamelijk bij het selecteren. Dan wordt bijvoorbeeld een afgestudeerde veel eerder geselecteerd dan een man van 52 jaar. (Roozendaal, 2014/2015)
Wij gaan dit voorkomen door gericht te werven op wervingskanalen waar veel afgestudeerden actief zijn. Wij zullen voornamelijk werven via social media. Bij het selecteren moet de leeftijd geen probleem zijn, mits de kandidaat een CV heeft waarbij het voor hem of haar toepasselijk is om een IT trainee functie aan te gaan.
Discriminatie bij vast en tijdelijk contract.
Zo staat er in de wet gelijke behandeling arbeidsovereenkomst (on)bepaalde tijd (art. 7:646 lid 1 BW) het volgende: ‘De werkgever mag geen onderscheid maken tussen werknemers in de arbeidsvoorwaarden op grond van het al dan niet tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomst, tenzij een dergelijk onderscheid objectief gerechtvaardigd is.’ (Roozendaal, 2014/2015)
Wij hebben een bepaalde werkwijze, waarbij we geen onderscheid maken onder werknemers. Dat doen wij door elke werknemer die in dienst treedt bij de Fair Trade Bank een contract aan te bieden voor bepaalde tijd. Na de derde verlenging wordt het contract van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd.
Discriminatie bij geslacht
In het Burgerlijk Wetboek 7, wet gelijke behandeling op grond van mannen en vrouwen, wordt ook hier direct en indirect onderscheid toegelicht. . Bij direct onderscheid wordt een persoon op grond van geslacht anders behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie. Bij indirect onderscheid wordt er bijvoorbeeld bij selectie eerder een mannelijke directeur uitgenodigd dan een vrouwelijke directrice. (Roozendaal, 2014/2015)
De Fair Trade Bank is toe aan diversiteit op de werkvloer. Aangezien de meeste ICT’ers mannen zijn, zouden wij het fijn vinden als er ook vrouwelijke kandidaten tussen zouden zitten. Maar vooralsnog maken wij geen onderscheid tussen man en vrouw bij het selecteren, want de kwaliteiten van de kandidaat zijn het enige wat telt.
Discriminatie bij godsdienst en levensovertuiging
In het Burgerlijk Wetboek 7, Algemene wet gelijke behandeling staat het volgende vastgesteld: ‘Gelijke behandeling van personen ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.’ (Roozendaal, 2014/2015)
En wordt vervolgd in artikel 5 van de Algemene wet gelijke behandeling:
‘Onderscheid is verboden bij arbeidsbemiddeling, het aangaan en het be??indigen van een arbeidsrelatie, arbeidsvoorwaarden, onderwijstraject voor of tijdens een arbeidsrelatie en bevordering. ‘ (Roozendaal, 2014/2015)
De Fair Trade Bank vindt het belangrijk dat iedereen de vrijheid heeft om zijn of haar geloof te praktiseren. Wij zullen dus onder andere rekening houden met de dagen dat gelovigen hun geloof willen uitoefenen. Dit dient wel vooraf aangegeven te worden, zodat de Fair Trade Bank hiervan op de hoogte is en er rekening mee houdt.
Discriminatie bij afkomst en nationaliteit
De wetgeving die bij het vorige deelonderwerp is behandeld is hier ook van toepassing.
De Fair Trade Bank vindt het belangrijk dat alle kandidaten, ongeacht hun afkomst en nationaliteit, een eerlijke kans verdienen. Dat zal dus geen rol spelen bij de selectie van de kandidaat. De kwaliteiten van de kandidaat zijn immers hetgeen wat belangrijk is.
Discriminatie bij hetero- of homoseksuele gerichtheid
De wetgeving die bij het vorige deelonderwerp is behandeld is hier ook van toepassing.
De Fair Trade Bank vindt het belangrijk dat alle kandidaten, ongeacht hun geaardheid, een eerlijke kans verdienen. Dat zal dus geen rol spelen bij de selectie van de kandidaat. De kwaliteiten van de kandidaat zijn immers hetgeen wat belangrijk is.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.