Essay: Essay: Dit onderzoek is gemaakt door drie studenten…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 16, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Dit onderzoek is gemaakt door drie studenten...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 442 words. Download the full version above.

Dit onderzoek is gemaakt door drie studenten die stage hebben gelopen bij het Openbaar Ministerie. Tijdens onze stageperiode hebben wij veel geleerd over de organisatie binnen het Openbaar Ministerie. Zo ook over het Slachtofferloket. Slachtoffers kunnen in heel Nederland bij een Slachtofferloket terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het strafproces. Aan het einde van je stageperiode ben je verplicht een onderzoek uit te voeren over het bedrijf waar je stage hebt gelopen. Dit onderzoek wordt ook wel het literatuuronderzoek genoemd.
Het literatuuronderzoek is opgebouwd in met een hoofdvraag en drie deelvragen. In het verslag zullen wij u verschillende informatie geven over de rol van het slachtoffer binnen het strafproces. Dit is tevens ook onze hoofdvraag. Verder hebben wij de hoofd co??rdinator van het Slachtofferloket ge??nterviewd en hebben wij een conclusie die aansluit bij de hoofdvraag.
Het slachtoffer is een persoon die een schokkende gebeurtenis (buiten de gebruikelijke menselijke ervaring) heeft meegemaakt, daarvan getuige is geweest of erover gehoord heeft en daarop met een intens gevoel van machteloosheid en intense angst heeft gereageerd. Het gaat om normale reacties op een abnormale gebeurtenis waarbij de eigen beleving van het slachtoffer voornamelijk de impact van de gebeurtenis bepaalt. Het slachtoffer in het strafrecht is de benadeelde, de persoon die verklaart schade te hebben geleden door een misdrijf, maar oorspronkelijk geen partij is in het strafproces. In de laatste 20 jaar is de positie van het slachtoffer in het strafproces echter verbeterd. Er is een bureau slachtofferhulp dat een slachtoffer met raad en daad terzijde staat, meestal na aangifte bij de politie.

Geweld:
Geweld is een algemene term om acties te beschrijven die verwonding of schade bij mensen, dieren, of voorwerpen veroorzaken of bedoeld zijn om die te veroorzaken. Geweld wordt vaak geassocieerd met agressie. Het begrip geweld valt onder te verdelen in verschillende categorie??n:

Bedreiging:
Bedreiging is het dreigen met – in de meeste gevallen – fysiek geweld of de dood tegen een persoon, diens naasten of eigendommen. Bedreigingen kunnen op diverse manieren worden geuit en zijn soms zeer subtiel. Niet elke bedreiging is echter ook een strafbare bedreiging; de strafbaarheid van de bedreiging hangt er van af of de geuite bedreiging voldoet aan de bestanddelen die het wetsartikel daarvoor opsomt. Dit heeft tevens te maken met het verschil in perceptie tussen de objectieve ernst van de bedreiging en de subjectieve beleving van het slachtoffer. Sommige mensen voelen zich al snel bedreigd terwijl van een serieuze (strafbare) bedreiging nog geen sprake is, anderen worden niet warm of koud van de meest gruwelijke bedreigingen.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Dit onderzoek is gemaakt door drie studenten…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-dit-onderzoek-is-gemaakt-door-drie-studenten/> [Accessed 03-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.