Guide: Essay: Diversen geschiedenis onderwerpen

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 17 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: October 3, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: Diversen geschiedenis onderwerpen
  5.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 5 out of 5 based on 1 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 4952 words. Download the full version above.

Deelvraag 1. Ontstaan Bosni??/Servi?? oorlog (Merlijn):

Merelveld:

De slag op het merelveld speelde zich af in 1389 in Kosovo. Het Ottomaanse rijk viel hierbij de Balkan/Servi?? aan. Het Ottomaanse rijk had een sterk leger en was dus een grootmacht. Het Ottomaanse rijk dacht makkelijk de Balkan te kunnen veroveren maar leed zware verliezen tegen de ”dappere” Serven. De Serven weten uiteindelijk de leider van het Ottomaanse rijk te vermoorden, maar het Ottomaanse rijk wint uiteindelijk onder de leiding van de zoon van de koning. Servi?? werd veroverd – dat was geen verassing want het land viel al een halve eeuw uit elkaar – , maar ze waren ondanks de nederlaag trots dat ze de opmars van het Ottomaanse rijk richting West-Europa hadden gestopt ( beide kanten veel verliezen). Elk jaar bloeien er weer rode bloemen, de Serven zeggen dat ze bloeien op het bloed van de Servische mannen die gesneuveld zijn. Deze mythe is zeer belangrijk in het Servisch nationalisme waar later dieper op in zal worden gegaan. Serven zijn nu nog steeds trots op deze en andere gebeurtenissen. Servi?? is ook het land dat het vaakst in opstand komt. De Balkan is altijd al een rumoerig gebied geweest en er zijn altijd oorlogen vanwege religie verschillen/verschillende heersers aangezien er altijd oorlog is, zijn de
landen boos omdat hun grondgebied door andere landen is ingenomen. Hierdoor komt er meer en meer oorlog. Landen zijn overgenomen in verschillende fases van de geschiedenis en hierdoor speelden er verschillende factoren mee d.m.v. religies en de cultuur van de landen, dit waren dus cultuurverschillen. Servi?? was oorspronkelijk een Christelijk land en het Ottomaanse rijk volgde het geloof van de Islam, dit zorgde natuurlijk voor botsingen van de culturen.

JCB:

De Joegoslavische Communistenbond (JCB) begon als de Verenigde Socialistische arbeiderspartij, maar de naam werd ‘?n jaar na de oprichting veranderd in de Communistische partij van Joegoslavi?? (CPJ) . Tijdens de eerste verkiezing waaraan deze partij meedeed behaalden ze gelijk een groot aantal zetels, de andere partijen die hierdoor zich bedreigd voelde door het Communisme besloten ervoor te zorgen dat de partij verboden/ een illegale partij werd. In 1937 begon Josep Tito een rol te spelen bij de JCB en hij werd benoemd tot Secretaris-generaal. Toen Duitsland Joegoslavi?? binnenviel had Joegoslavi?? zijn soevereiniteit verloren, Tito besloot de strijd tegen de Duitsers en bondgenoten te leiden. Hij wilde Joegoslavi?? omvormen tot een staat met gelijke rechten voor alle volkeren. Tito wilde van Joegoslavi?? na de oorlog een communistische staat maken en hij was daar plannen voor aan het maken tijdens de oorlog. Tito wist – zonder Russische hulp – Joegoslavi?? te bevrijden in 1945. Tito regeerde vanaf dat moment en Joegoslavi?? werd een communistische staat. Hij volgde het beleid van Stalin/Rusland. Toen Rusland later meer macht over Joegoslavi?? wilde krijgen ontstond er een conflict tussen Rusland en Joegoslavi??. Dit kwam doordat Tito weigerde Rusland meer macht te geven, omdat de Russen hem niet hadden geholpen om Joegoslavi?? te bevrijden. Na deze breuk d.m.v. het conflict volgde Tito zijn eigen beleid en kreeg hij goede banden met de Westerse wereld. De CPJ werd daarna de JCB en de grootste verandering was eigenlijk dat de CPJ nu drie aparte partijen zijn geworden namelijk de Servische Communistenbond, de Kroatische Communistenbond en de Sloveense Communistenbond als belangrijkste communistenbonden, voor de rest had je ook nog communistenbonden voor de overige Joegoslavische landen, ze hadden allemaal autonoom bestuur en de leiders kwamen bij elkaar in een raad met Tito als voorzitter. Met Tito aan de macht was er vrede in de Balkan, deze vrede kon echter niet lang blijven duren. In 1980 stierf Tito en om de vrede te bewaren wisselden de landen wie de voorzitter van de JCB was. Er ontstond echter een probleem toen in Kroati?? en Sloveni?? de communistenbonden niet meer aan de macht waren aangezien ze verslagen waren bij verkiezingen, deze partijen werden verboden. Dit leidde tot het einde van de JCB, de partij werd in 1990 opgeheven. Sinds Tito zijn dood was er niemand meer die de landen dus bij elkaar hield, hierdoor groeide het nationalisme in de landen. Dit leidde uiteindelijk tot oorlog in Joegoslavi??.
Afbeelding

Joegoslavi??:

Joegoslavi?? is altijd al een gebied geweest waar veel aan de hand was, de grenzen van de Balkan landen veranderden voortdurend. Dit kwam omdat de landen vaak met elkaar in conflict/ in oorlog waren en omdat ze soms werden overgenomen door een grootmacht (Rusland/Ottomaanse rijk/ Duitsland/ Oostenrijk-Hongarije). Het ene land heeft dus een andere historie/religie dan een ander en dit leidt ook weer tot spanningen in het al eerder genoemde “kruitvat van Europa” . Servi?? was vanuit vroeger al een sterk en machtig land, Kroati?? en Sloveni?? waren de twee andere sterke staten in de Balkan. Toen Joegoslavi?? kreeg vorm omdat verschillende landen na de eerste wereld oorlog herverdeeld werden om oorlog te voorkomen ontstond er opnieuw opschudding omdat er een Servische koning kwam ( Peter de eerste). Ondanks dit ontstond de staat Joegoslavi?? toch omdat ze niet meer gedomineerd wilden worden door andere landen. Dus besloten ze zich te verenigen en als staat Joegoslavi?? door het leven te gaan om dit te voorkomen. Er waren echter wel veel problemen aangezien er weinig bindende factoren waren. Dit heette eerst geen Joegoslavi?? maar het koninkrijk der Servi??rs, Kroaten en Slovenen. Er was onenigheid of dit koninkrijk een eenheidsstaat moest worden of een federatie. Toen Peter de eerste de macht greep werd het koninkrijk der Servi??rs, Kroaten en Slovenen vanaf nu aan Joegoslavi??. Omdat de Kroaten en Slovenen zich door deze ”staatsgreep” bedrogen voelden waren er weer spanningen.

Panslavisme:

Panslavisme is de wil van de Slavische landen om zich te verenigen tot een land. De redenen hiervoor waren dat ze zich ten eerste verbonden voelden, ze voelden zich verbonden aangezien ze allemaal veel overgenomen werden en allemaal dus in hetzelfde schuitje hadden gezeten. Ten tweede wouden ze politiek sterker zijn en op economisch gebied weer sterker worden. Bij de meeste pogingen van het panslavisme is Rusland betrokken. Rusland wilde best de verenigde Slavische landen leiden. De reden dat Rusland wel een goede leider was , is dat de idee??n van het panslavisme gepasseerd waren op de basis Rusland. De idee??n van panslavisme ontstonden in de tijd dat er over de landen geregeerd werd (door o.a. Oostenrijk-Hongarije/Ottomaanse rijk). Uiteindelijk is dit onder leiding van Rusland niet gelukt aangezien Rusland macht/gebied had verloren. Rusland werd helemaal uitgesloten na de eerste wereldoorlog, ze waren eerst Servi?? te hulp geschoten, maar in 1917 kregen ze problemen met het bestuur waar ze het dus mee oneens waren. Hierdoor kwam er uiteindelijk een einde aan de Russische oorlogsdeelname en begon daar een rumoerige periode. Na de eerste wereldoorlog bestonden Oostenrijk-Hongarije’ en het Ottomaanse rijk niet meer.
In de Balkan had het zuidelijke panslavisme onder leiding van de Serven die zich los hadden gemaakt van het Ottomaanse rijk invloed gewonnen. De Serven wilden de Zuid-Slavische landen verenigd hebben in een monarchie onder Servische leiding. Na de eerste wereldoorlog kwam het ervan voor de Zuid-Slavische volkeren, het koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen werd opgericht onder de leiding van een Servische koning oftewel Peter 1. Dit werd uiteindelijk Joegoslavi??.

Deelvraag 2.’Rol van de V.N in Bosni??/Servi?? Oorlog'(Laura):

Als gevolg van de oorlog in Herzegovina en in Bosni?? breidde’de’VN’het mandaat'(mandaat is’een’opdracht die je van anderen krijgt om namens hen iets voor elkaar te krijgen)’van de VN’Vredesmacht’UNPROFOR, die tot dan toe actief was geweest in’Kroati??, in juni 1992 uit naar Bosni?? en Herzegovina. UNPROFOR kon, gehinderd door de’beperkte’mandaat, beperkte middelen en het gebrek aan bereidheid’van de andere landen'(met name landen als de’Verenigde’Staten’en’Frankrijk) en het gebrek om drastisch met wapens aan te vallen, niet’voorkomen dat de strijd stopte. Hoe frustrerend dit was voor’de meeste VN-soldaten, kan je goed’zien in de film’Warriors: Bosnia 1992. Na de’Val van Srebrenica’en een mortieraanval op een markt in’Sarajevo, waarbij vele inwoners uit de’stad omkwamen, veranderde het internationale politieke klimaat en werd door de internationale gemeenschap een Rapid’Reaction’Force'(snelle interventiemacht)’ingezet, die werd gesteund’door de’NAVO-bombardementen tijdens’Operation’Deliberate’Force.’Operation’Deliberate’Force’was de codenaam van de bombardementen in’Bosni?? en Herzegovina’tijdens de Bosnische Oorlog’in’1995.”

Dit dwong de Servi??rs tot het be??indigen van de gewapende strijd en bracht de strijdende partijen’samen aan’tafel in het Amerikaanse’Dayton. Als gevolg van deze onderhandelingen en’doordat ze’onder druk van verder ingrijpen door de internationale gemeenschap’stonden het’Verdrag van Dayton’gesloten.’

Afbeelding

Mortieraanval: inslag op een Bosnisch-Servisch doelwit genomen vanuit een Amerikaans vliegtuig.’

Het’Verdrag van Dayton'(General Framework Agreement’for’Peace’in Bosnia’and’Herzegovina) is het vredesverdrag’dat een einde maakte aan de’Bosnische Burgeroorlog.’
Het is een verdrag tussen de volgende partijen:’
De Republiek’Bosni?? en Herzegovina’
De Republiek’Kroati’??
Federale Republiek’Joegoslavi’??(later’Servi?? en Montenegro, in 2006 uiteengevallen in’Servi’??en’Montenegro).’
De onderhandelingen vonden plaats tussen 1 november en 21 november 1995 op de Wright-Patterson Air Force Base bij de Amerikaanse stad’Dayton. De belangrijkste deelnemers uit de regio waren:’
de’Servische’president’Slobodan’Milo??evi’??
de’Kroatische’president’Franjo’Tu??man’
de’Bosnische’president’Alija’Izetbegovi’??
de Bosnische minister van buitenlandse zaken’Mohammed’Sacirbey’

Het Verdrag van Dayton deelt Bosni?? en Herzegovina op in twee eenheden, namelijk de’Federatie van Bosni?? en Herzegovina'(51%) en de’Servische Republiek'(49%).’Het grondgebied van’Bosni’??was oorspronkelijk verdeeld tussen de 2 eenheden Maar in’2000 werd echter een derde eenheid, het federaal district’Br??ko, gecre??erd uit delen van de ‘Federatie van Bosni?? en Herzegovina’ en de ‘Servische Republiek’. Sindsdien behoort’Br??ko’officieel’tot beiden.’

Afbeelding

Het verdrag werd ondertekend in’Parijs’op’14 december’1995. Hierbij waren naast de belangrijkste deelnemers uit de regio ook onder andere’de volgende personen aanwezig:’
de Franse president’Jacques Chirac’
de Amerikaanse president’Bill’Clinton’
de Britse premier’John Major’
de Duitse bondskanselier’Helmut Kohl’
de Russische premier’Viktor’Tsjernomyrdin’

‘Afbeelding
Ondertekening van het verdrag in Parijs

UNPROFOR’

Met’resolutie 743’van de VN-Veiligheidsraad”van’21 februari’1992’werd UNPROFOR in het’leven geroepen en begon”op in Kroati??. Met’resolutie 758’van 8 juni 1992 werd het operatiegebied later uitgebreid naar Bosni?? en Herzegovina. In beginsel had UNPROFOR tot taak’om de oorlog in Bosni?? niet verder te laten escaleren’en”er voor te zorgen dat er een vredesbesprekingen kwam.’Later werden UNPROFOR-troepen ook ingezet voor het beveiligen van zogenaamde “safe’areas” (“veilige gebieden”)’gebied die geheel worden omsloten door grondgebieden van ‘?n andere partij,’voor moslims in Bosni?? en Herzegovina:’Zepa,’Gora??de,’Bihac,’Sarajevo,’Tuzla’en’Srebrenica. Met’VN-resolutie 836′(4 juni 1993) mocht de veiligheid van die gebieden’als het nodig was beschermd worden met geweld. In Srebrenica ging het echter totaal mis: Servische troepen trokken de stad’binnen zonder dat de VN ingreep.’Dit leidde tot de’Val van Srebrenica’op 11 en 12 juli’1995’gevolgd door de massamoord’van de mannelijke moslimbevolking en de verplaatsing’van de vrouwen en kinderen naar Tuzla. Later viel op 20 juli ook nog de het gebied’Zepa. Uiteindelijk ging de VN-veiligheidsraad akkoord met de inzet van”de Rapid’Reaction’force (Frankrijk en Groot-Brittanni??) en nog’met luchtsteun van de’NAVO. De acties van de RRF en de’NAVO-luchtstrijdkrachten leidde’er uiteindelijk toe dat de Servi??rs bereid waren tot een’wapenstilstand.’En hierop weer als gevolg kwam’de vredesbespreking in Dayton.”

Afbeelding
Deelvraag 3. Rol van de partijen in de oorlog: (Michel)
Vragenlijst:
1: wat is uw naam?
2: wat was uw beleving bij de Servi’?? Bosni?? oorlog?
3: wat was uw aandeel bij de oorlog?
4: hebt u meegevochten?
5: bent u actief geweest bij de oorlog?
6: wat is uw religie?
7: uit welk land komt u?
8: welke plaats woonde u?
9: wat waren de gevolgen voor u tijdens de oorlog?
10: wat waren de gevolgen na de oorlog voor u?
11: hebt u in het dagelijks leven nog moeite met wat er is gebeurt?
12: voelt u haat jegens de bevolking van de tegen partij uit de oorlog?
13: hoe is volgens u de oorlog ontstaan?
14: wat is er volgens u misgegaan tijdens de oorlog?
15: wat is uw conclusie?
16.
Vragen lijst voor Bosni??r (moslim) , Servi??r (orthodox) en ‘.

AfbeeldingDeelvraag 4. Oorlogsmisdaden (Merlijn):
Ratko Mladi??:
Mladi?? is geboren in Bosni??-Herzegovina toen onderdeel van het voormalige Joegoslavi??. Ratko Mladi?? was een generaal in de Bosni??-Servi?? oorlog van het Bosnisch-Servische leger. Hij diende in het Joegoslavische leger en vestigde de aandacht op zichzelf door recht voor zijn raap te zijn, dus zeggen wat hij wilde zeggen. Karadzic ( op dat moment de politieke leider van Servi?? ) benoemde Mladi?? – met een dus uitstekende reputatie – tot generaal en Mladi?? ging Karadzic bewind uitvoeren. Mladi?? zijn troepen hadden veel respect voor hem ondanks het feit dat hij generaal was, was hij bijna altijd aanwezig was aan het front, bij de mannen sliep en aan hun zijde meevocht. Hij wordt er van verdacht verantwoordelijk te zijn voor de grootste volkerenmoord sinds de tweede wereldoorlog. Mladi?? heeft met zijn leger de ”veilige haven” Srebrenica veroverd waar op dat moment de Dutchbatters onder leiding van Thom Karremans de inwoners voor de VN moesten beschermen in de enclave. Dit is de Dutchbatters niet gelukt aangezien ze zwaar in de minderheid waren en bovendien niet op de hoogte waren van de komst van Mladi?? en zijn troepen. Mladi?? kwam het kamp binnen en ging gelijk aan de touwtjes trekken, hij vernederde Karremans, maakte video opnames voor propaganda, hij ging tegen de bevolking praten en negeerde/ deed het tegenovergestelde van de Dutchbatters. De Nederlandse troepen in dienst van de VN moesten de Servische troepen helpen met het scheiden van de mannen en vrouwen en kinderen. Mladi?? gaf hierop een order tot executie van 8000 moslimmannen. Uiteindelijk is hij na Srebrenica op de vlucht geslagen, maar een paar jaar geleden is hij weer in de kraag gegrepen. Het duurde zo verschrikkelijk lang om Mladi?? te pakken te krijgen omdat de toen nog nationalistische regering Mladi?? weigerde uit te leveren aangezien hij door zijn veroveringen en goede reputatie had en een volksheld was. Alleen het tij keerde een paar jaar geleden want toen ging het zo slecht met Servi?? dat er een Pro-Europese regering aan de macht kwam, die regering wilde tot de EU toetreden omdat het niet zo goed ging met Servi??. Een van de voorwaarden hiervan was dat Mladi?? werd uitgeleverd. Er loopt nu een proces tegen hem in Den Haag bij het Joegoslavi??-tribunaal. Het tribunaal wil hem vervolgen voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Ondanks deze beschuldigingen en de uitlevering aan het tribunaal door de Pro-Europese regering is hij nog steeds een volksheld. Een goed voorbeeld hiervan is dat een tijdje geleden er een straat en plein naar hem werden vernoemd.

Afbeelding

Radovan ‘Karad??i??:
‘Karad??i?? is geboren in Servi??, toen onderdeel van het voormalige Joegoslavi??, hij werd geboren in een van de beste families van Servi??. Hij was mede oprichter van de Serpska Demokratska Stranka oftewel SDP ( Servische Democratische Partij). Deze partij wilde in tegenstelling tot veel andere Joegoeslavische landen er nog steeds bij horen. Dit wilden ze bereiken d.m.v. de Serven die in Bosni??-Herzegovina en Kroati?? woonden te overtuigen van het feit dat er een Servische republiek moest komen. De republiek van Bosni??-Herzegovina hield een referendum onder aanmoediging van de Europese Unie over onafhankelijkheid van het gebied ten opzichte van Joegoslavi??. Dit referendum werd gehouden en er werd voor onafhankelijkheid gestemd. Hierop verklaarde de Servische republiek de oorlog aan Bosni??-Herzegovina. ‘Karad??i?? viel met zijn leger hierop de Bosnische hoofdstad Sarajevo aan. Een maand na het begin van de belegering van Sarajevo riep ‘Karad??i?? zichzelf uit tot leider van de Servische republiek. Hierna veroverden de Bosnische-Servische legers onder leiding van ‘Karad??i?? steeds meer grondgebied in Bosni??-Herzegovina. In het begin van de strijd in 1992 waren het de Bosnische Kroaten en Bosnische moslims tegen de Bosnische Serven. Later ontstond er ruzie tussen de Bosnische moslims en Bosnische Kroaten die daarna weer werd bijgelegd. De VN hadden al vanaf het begin van de oorlog troepen paraat staan alleen die konden weinig doen. Ze mochten pas ingrijpen na de val van Srebrenica. Het Joegoslavi??-tribunaal is een rechtszaak tegen hem gestart vanwege genocide en oorlogsmisdaden. In het nieuws is een hele tijd veel geschreven door de media over hem omdat hij een paar jaar geleden was opgepakt. Hij is echter nog wel steeds populair , er werden zelfs een plein en een straat naar hem vernoemd.

Thom Karremans:
Afbeelding
Dit is een Nederlandse man die in zijn jeugd dol was op sport, maar na zijn dienstplicht voor carri??re in het leger ging. Hij volgde een opleiding tot officier en slaagde daarin. De missie naar Bosni??-Herzegovina was niet zijn eerste uitzending en ook niet zijn eerste uitzending als commandant of eerste uitzending onder de vlag van de VN, hij was eerder commandant van een eenheid in Libanon waar hij de Palestijnen en de Isra??lieten op dat stuk uit elkaar moesten houden. Hier slaagde hij en zijn manschappen niet in. Vanwege de resultaten van deze missie kwam er al eerder kritiek op Karremans, hij reageerde hier zelf op door te zeggen tegen de interviewer: ”Ik weet niet wat jij zou doen als de Isra??lieten met een tank op je checkpoint afkomen en de loop op jouw richten en dreigen te schieten, je kunt moeilijk een pistooltje op ze gaan richten.” Na deze uitzending kwam hij weer terug in Nederland en daarna werd hij commandant van de eenheid Dutchbat III. Ze gingen oefenmissies houden om de situaties in het voormalige Joegoslavi?? te simuleren en ze deden dit d.m.v. militairen – uit andere landen die al eerder uitgezonden waren – te gebruiken om de situatie na te spelen. Thom Karremans was de commandant van de Nederlandse VN-troepen in Srebrenica tijdens de Bosni??/Servi?? oorlog . De ”veilige haven” Srebrenica was toen in handen van de Nederlands VN troepen genaamd Dutchbat. Dit was de derde groep militairen die naar de oorlog in Joegoslavi?? toeging en deze eenheid ging door het leven als Dutchbat III. Ratko Mlad’? en zijn troepen vielen op 11 juli 1995 Srebrenica aan en Karremans en zijn troepen konden ze niet stoppen. De VN probeerde de vrede te bewaren terwijl de ”veilige haven’ werd ingenomen. De troepen waren in ieder geval niet voorbereid op een aanval en daardoor kon de grootste genocide sinds de tweede wereldoorlog plaatsvinden er werden ongeveer 8000 moslimmannen vermoord. Er zijn in de loop der jaren nog verschillende rechtszaken geweest/aan de gang tegen Karremans en ”zijn” Dutchbats. Karremans zei echter dat hij en zijn troepen er niks aan konden doen omdat ze er niet van op de hoogte waren en ze geen hulp kregen ( met luchtondersteuning van de VN hadden ze het kunnen behouden aldus Karremans). Sindsdien is er veel gedoe geweest of Karremans wel geschikt was als commandant en wie zijn schuld het dan was. Verschillende oud-collega’s van hem en zijn meerderen hebben gezegd dat ze hebben getwijfeld of hij wel geschikt was als commandant ( voor deze missie). Hij kwam namelijk niet al te overtuigend naar buiten in de oefenmissies en er zouden priv?? problemen zijn in het leven van Karremans. Karremans zelf zij tegen een paar van die mensen dat zijn leiderschap niet zou leiden onder zijn problemen met zijn vrouw. Na de missie kwam Karremans met verschillende verklaringen naar buiten. Hij gaf toe dat er priv?? problemen waren, maar die op waren gelost en dat hij nu dus nog steeds een gelukkig huwelijk had. Hij ontkent zelf de grootste aanklacht van de rechtszaken ( medeverantwoordelijk aan genocide) en zei dat hij er niet van op de hoogte was dat er genocide aan de gang was ondanks dat zijn troepen zeggen dat ze het wel wisten en Karremans ook hadden gezien en dat de genocide overal in het land gebeurde, dat Karremans daar bovendien ook van op de hoogte was. OP het falen/slap optreden als commandant reageerde hij voornamelijk met: ik was bang dat ik het niet zou overleven, we( hij en de troepen) werden ge??ntimideerd en Mladi?? niet naar hem luisterde, ging respect voor hem had. Uit videomateriaal is later gebleken dat Mladi?? op Karremans neerkeek. En dat het begrijpelijk is dat Karremans zich ge??ntimideerd voelde, maar dat dit niet de enige reden is voor het falen als commandant. Ik kom verder tot de conclusie na het bestuderen van het beeldmateriaal dat hij vaak zegt: ”Dat kan ik me niet meer herinneren” / ”Als die persoon er zelf bij was geweest zou hij dit niet hebben gezegd” en dat hij vaak verschillend reageert in verschillende interviews met antwoorden die soms met elkaar botsen. Karremans is nog steeds betrokken bij rechtszaken en zal de consequenties levenslang met zich mee moeten dragen. Zijn superieuren wijzen allemaal met de vinger naar elkaar .
Het Joegoslavi??-tribunaal houdt zich bezig met alle (oorlogs)misdaden die gepleegd zijn tijdens de laatste Joegoslavi?? oorlog. Het Joegoslavi?? tribunaal is dus eigenlijk een rechtbank opgericht door de VN om alle misdaden die in de laatste Joegoslavi?? oorlog zijn gepleegd te berechten.
Afbeelding
Mladi?? en Karremans in overleg.
Deelvraag 5. Gevolgen van de val van Srebrenica (Laura):
De val van Srebrenica op 11 juli 1995 was de inname van de Bosnische stad Srebrenica en de daaropvolgende gedwongen verplaatsing en massamoord van meer dan 7000 moslimjongens en -mannen, die onder bescherming stonden van een VN legereenheid bestaande uit Nederlandse militairen. Het precieze aantal slachtoffers is tot op heden onbekend. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) ging in 2002 uit van ongeveer 7.000 doden, maar het Bosnische herdenkingscentrum heeft tot aan 2009, 8373 slachtoffers geteld.
Na het uiteenvallen van Joegoslavi?? en de burgeroorlog die daarop volgde werd Srebrenica, Tuzla, Sarajevo, Gora??de en ??epa, door de Verenigde Naties veilig verklaar voor de moslims als gebied dat geheel wordt omsloten door grondgebied van ‘?n andere partij. Om de veiligheid van de ruim 30.000 inwoners van het gebied te behouden zorgde de V.N dat er een internationale vredesmacht aanwezig was. In 1993 werd Srebrenica door Servische eenheden dusdanig bedreigd dat de stad door de Verenigde Naties werd uitgeroepen tot de eerste ‘safe area’ in het Bosnische conflict.
Op 11 juli 1995, toen ruim 600 Nederlandse UNPROFOR-militairen in Tuzla en Srebrenica hun noodhulp deden, drongen Bosnisch-Servische troepen onder bevel van generaal Ratko Mladi?? met hulp van tanks de stad binnen en verplaatsen en vermoordden een groot deel van de moslimmannen en -jongens. Het wordt gezien als de ergste daad van massamoord in Europa sinds de 2e W.O.

Afbeelding
De locatie van Srebrenica
Na de Bosnische Oorlog ging Srebrenica deel uitmaken van de Servische Republiek: de Servische entiteit van Bosni?? en Herzegovina. De bewoners waren Servi??rs die ook voor de oorlog in die streek woonden, en Servische vluchtelingen uit andere delen van het land. De opbouw van het gebied liet lange tijd op zich wachten, enerzijds doordat het de Servische Republiek ontbrak aan financi??n, anderzijds doordat de bewoners vreesden op korte termijn het gebied weer te moeten verlaten ten gunste van moslims die wilden terugkeren.
Die terugkeer heeft echter nooit op grote schaal plaatsgevonden. Aan het einde van de jaren negentig waren het voornamelijk bejaarde moslims die weer terugkeerden naar Srebrenica, maar anderen durfden de terugkeer niet aan. Zoals in de meeste delen van het land waren moslims bang om in een andere entiteit te gaan wonen, en in Srebrenica speelde de herinnering aan de gebeurtenissen uit 1995 een grote rol bij het besluit om niet terug te keren.
In 2002 werd er voor het eerst na de burgeroorlog een moskee herbouwd. Dit werk werd gefinancierd door de ambassade van Maleisi??, die ook andere herstelwerkzaamheden in Srebrenica ondersteunt.

Afbeelding
Een flatgebouw in 2008, nog vol met kogelgaten.
Deelvraag 6. Gevolgen Servi’?? Bosni?? oorlog nu (Michel):
Ik bekijk het eerst vanuit het perspectief van Servi?? omdat ik daar het meeste ervaring mee heb. Mijn moeder en haar familie komen namelijk daar vandaan.
Er zijn gevolgen van de oorlog die je met je eigen ogen kunt zien maar ook gevolgen die je niet kunt zien als je het land in komt, de onderliggende ervaringen en de onderliggende gevoelens van de bevolking. Zo zijn er economische gevolgen: er zijn te weinig buitenlandse investeerders en te weinig bedrijven. De lonen zijn laag maar de inflatie steeds hoger. De meeste gebouwen zijn wel weer gerepareerd maar, de mensen nog langer niet. Er zijn groepen mensen die met psychische problemen kampen. Dit betreft vooral de wat ouderen, de jongeren hebben vooral last van de uitzichtloze toekomst door de economie. De situatie wordt dus door de hogere inflatie steeds slechter aangezien de waarde ervan afneemt, hierdoor hebben ze ook liever dat ze in euro’s worden betaald aangezien de waarde daarvan ongeveer gelijk blijft/ het een sterke munteenheid is.
Zo ontmoette ik een meisje waarvan ik de naam niet mocht noemen maar zij was de kleindochter van Ratko Mladic alleen was ze hier niet bepaald trots op. Er zijn mensen die hem nog steeds zien als een grote held maar, de meesten zien hem als de gene die zij heeft verdoemd. Ze ondervond dan ook erg veel haat op haar school zodra mensen haar achternaam wisten. Zelfs leraren deden hier aan mee. Ze was 4 keer van school gewisseld en kon niet op een sport. Ze had een tijdje op volleybal gezeten maar hier werd ze net zo snel weer weg gepest. Ik vroeg haar wat zij er van vond, ze wou eerst niet antwoorden maar na aandringen wou ze het wel vertellen. Ze zei: ”niet iedereen zou zo snel moeten oordelen, ze weten niks zeker en ze roepen maar wat. Ik zeg ook dat ik het allemaal weet maar hij is mijn opa en dat blijft hij dus ik hou van hem wat andere mensen ook denken.”
Ik denk dus dat er erg veel gevolgen zijn maar de ergste gevolgen zijn de gevolgen die je niet ziet de gevolgen die aan mensen vreten en waardoor pure haat opkomt. Ik denk ook dat dit gevaarlijk is en dat juist deze mensen ondersteund moeten worden want als er niks gebeurt gaat het snel mis. Vooral de moslim gemeenschap in de Balkan is getraumatiseerd hierdoor, vele gezinnen verloren hierdoor hun gezinshoofd. Het ergste voor deze mensen is echter nog dat er nu pleinen en straten naar Mladic en Karadzic zijn vernoemd, ze zijn in de ogen van vele mensen nog steeds helden. De Pro-Europese regering heeft hier wel wat verandering in gebracht, maar de reputatie is nog steeds goed.
Nu bekijk ik de gevolgen vanuit het perspectief van Bosni??:
De gevolgen voor Bosni?? zijn soortgelijk maar ook erger. Er is nog steeds veel schade uit de oorlog, in vele huizen kun de kogel gaten nog zien. Het land is arm en kan alle reparaties niet betalen. Ook liggen er in de bergen nog veel mijnen die nog niet zijn ontmanteld. Dit kan de regering ook niet betalen maar, dit is heel erg gevaarlijk. Ook gaat het op economisch opzicht niet helemaal voor de wind met Bosni?? maar, ze worden wel ondersteund door de Europese unie waardoor het wel beter met ze gaat. Ook hier zijn de psychische gevolgen het grootst. Vele hebben een trauma en vele moeders hebben hun kinderen verloren aan de massa executies of door het vechten zelf. Je kunt dit ook zien in alle rechtszaken tegen Dutchbat III en Nederlandse overheid. Dutchbat III was verantwoordelijk voor de bescherming maar heeft dit niet goed gedaan. Ze zeggen zelf dat dit komt doordat ze er niet van op de hoogte waren en geen ondersteuning kregen terwijl ze dat wel nodig hadden, verder waren ze ook nog niet op de hoogte van de executies. Tenminste dat is wat Karremans zegt. Hierdoor zijn de moeders hun kinderen kwijt. Ook een gevolg is dat ze de kwelgeesten die dit allemaal hebben aangedaan ook eindelijk voor het gerecht zijn alleen iedereen is bang dat elke straf te weinig is voor het geen wat ze hen aan hebben gedaan.
De gevolgen voor Dutchbat III en Nederland:
Ze worden nu aangeklaagd door vele moeders/gezinnen omdat ze de afspraak die ze hadden gemaakt en de reden waarvoor ze waren gekomen niet na waren na gekomen. In het bijzonder wordt Thom Karremans aangeklaagd aangezien hij de commandant was en dat hij zijn troepen de opdracht gaf om mee te werken. Veel Dutchbatters vinden dat hij goed heeft gehandeld, maar in een aantal rechtszaken kwam er een andere uitslag uit en werden de moeder/gezinnen die hun man of vader kwijt zijn geraakt in het gelijk gesteld. Dit kost de Nederlands overheid niet alleen schade in geld maar ook imago schade. Ook veel Dutchbatters hebben trauma’s van alles wat er was gebeurt.
Conclusie:
In de Servi’?? Bosni?? oorlog zijn er heel veel dingen verkeerd gegaan maar in het bijzonder de rol van Ratko Mladic en Thom Karremans hebben hier de grootste fouten gemaakt. Verder spelen de andere Balkan landen nog een rol en de VN natuurlijk ook.

Hoofdvraag 7. Ontstaan, verloop en gevolgen van de Bosni??/Servi?? oorlog:
Aangezien alles ruim aan bod is gekomen in de deelvragen zullen we een korte conclusie geven op de hoofdvraag:
De oorzaak van de Bosni??/Servi?? oorlog was dus het groeiende nationalisme en daardoor de afscheiding van bepaalde landen van het voormalige Joegoslavi??, in de landen die zich afscheiden was wel verdeeldheid en soms burgeroorlogen. De overgebleven landen waren het hier niet mee eens en daardoor ontstond er oorlog.
De oorlog verliep in het voordeel van de troepen onder leiding van o.a. Mladi??. Dit ging zo door totdat de VN echt begon met ingrijpen en het tij keerde.
De gevolgen zijn dus de vele doden/de grootste genocide sinds de tweede wereldoorlog ( zijn veel rechtszaken over nu ), veel oorlogsschade, meer verdeeldheid in het voormalig Joegoslavi??.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Diversen geschiedenis onderwerpen. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-diversen-geschiedenis-onderwerpen/> [Accessed 15-06-21].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

★★★★★
- This essay snatched my weave

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.