Essay: Een valutacrisis komt door een plotselinge grote daling van de waarde... - Essay Marketplace

Essay: Een valutacrisis komt door een plotselinge grote daling van de waarde…

Een valutacrisis komt door een plotselinge grote daling van de waarde van een munteenheid en de negatieve economische gevolgen daarvan. Door een daling in de waarde van een munteenheid komen er snellere uitputtingen van buitenlandse valutareserves en plotselinge renteverhogingen van de centrale bank. Een valutacrisis wordt ook wel een belastingsbalanscrisis genoemd.
De wisselkoers is de prijs van een valuta uitgedrukt in weer een andere valuta. Een wisselkoers van bijvoorbeeld 1,33 dollar voor 1 euro betekent dat 1,33 Amerikaanse dollars evenveel waard zijn als ‘?n euro. En dat 1 dollar een waarde heeft van 75 eurocent. Wisselkoersen hebben niet alleen invloed op de internationale handel maar ook op de binnenlandse economie, daarom letten de centrale banken goed op de werking van valutamarkten (= markt waar wisselkoersen tot stand komen).
Een wisselkoers wordt bepaald door vraag en aanbos op de internationale valutamarkt. Als er meer vraag dan aanbod is naar een bepaalde valuta, dan stijgt de wisselkoers (= appreciatie). Als het aanbod groter is dan de vraag zal de wisselkoers dus dalen (= depreciatie).
Op korte termijn zijn wisselkoersen vaak onstabiel, het zijn vooral de kapitaalstromen en niet de handelsstromen die de vraag- en aanbos van de valutamarkt bepalen.
op langere termijn worden de wisselkoersen vooral bepaald door de re??le interest.. (interest= de beloning voor de productiefactor kapitaal, Het interestniveau wordt bepaald door vraag en aanbod op de markt). Als de interest stijgt (bijvoorbeeld in de VS) zullen ze Amerikaanse dollars gaan kopen voor een hogere rente. Door deze hogere vraag zal de wisselkoers weer stijgen.
Er zijn verschillende soorten wisselkoersen, de 2 die het meest worden gebruikt zijn:
‘ Zwevende wisselkoersen: de wisselkoers is helemaal vrij om te veranderen, de overheden grijpen niet in. Vraag en aanbod bepalen de wisselkoers, bij dit systeem is de onzekerheid in de internationale handel erg groot.
‘ Vaste wisselkoersen: de wisselkoers staat onder toezicht van de overheden die de wisselkoers vastzetten zoals zij dat willen. Bij deze wisselkoers is er veel minder onzekerheid in de internationale handel en is het zelfs bijna weggewerkt.
In de praktijk is de meerderheid van de wisselkoersen een zwevende wisselkoers, een van de weinige vaste wisselkoersen is in China, om de export van het land zo groot mogelijk te houden.

Bij valutacrisis wordt er ook gebruik gemaakt van kapitaalvluchten. Een kapitaalvlucht is dat je kapitaal naar het buitenland laat verdwijnen om bijvoorbeeld de belasting te ontlopen in je eigen land, nog een voorbeeld is dat je de tegoeden op de bank opneemt, het opgenomen geld overbrengt en dat op een buitenlandse bank storten.
Een kapitaalvlucht is vaak uitzonderlijk, ontstaat plots, is een gevolg van ongunstige verwachtingen & ontstaat uit onder andere angst en wantrouwen.
Een valutaoorlog is een strijd tussen staten of muntunies om de koers van hun munt ten opzichte van andere munten te laten dalen, of in ieder geval niet te laten stijgen.
Een risico/nadeel van een valutaoorlog is dat de daling van eigen valuta kan zorgen dat importeren voor eigen consumenten duurder wordt.
Voorbeeld valutaoorlog tussen de VS & China: De economie van de Verenigde Staten is opgebouwd uit ongeveer 3% netto export, er is dus meer import dan export. De VS heeft dus een economische groei nodig.
Een oplossing daarvoor is dat Amerikaanse consumenten meer geld gaan uitgeven, maar daar zijn de Amerikanen zelf het natuurlijk niet mee eens.
De waarde van de dollar moet omlaag ten opzichte van andere valuta zodat Amerikaanse producten goedkoper worden en ze meer kunnen exporteren. Hun probleem is dat veel landen, waaronder China hun munt aan de dollar hebben gekoppeld. Je kunt nu vast al raden wat er gaat gebeuren, Amerika ziet China als ‘vijand’ en probeert China te dwingen hun valuta te verhogen. China gaat daar natuurlijk niet mee akkoord en wil juist iedereen aan het werk hebben & geen sociale onrust.
Amerika wilt daar wat aan doen en print dus $600 miljard dollars, China wilt hun munt aan de dollar gekoppeld houden maar moet daarvoor naar verhouding evenveel geld printen als Amerika en zo kans op inflatie veroorzaken.
De Chinese economie loopt beter dan de Amerikaanse dus doordat de geldhoeveelheid stijgt, leidt dit vaak snel tot stijgende inflatie waardoor sociale onrust toeneemt, wat China juist niet wilde.
China wordt op deze manier gedwongen om te kiezen voor inflatie of de koers van hun munt veranderen. Uiteindelijk koos China voor de tweede keuze en is de dollar 5% gedaald ten opzichte van de Chinese munt (yuan).
Amerika kan dit natuurlijk niet alleen bij China doen maar ook bij alle andere landen die gekoppeld zijn aan de dollar, Amerika kan zo ‘?n grote valutaoorlog veroorzaken.

Harde valuta ( ook sterke munt genoemd) is een valuta die wereldwijd verhandeld, betrouwbaar & stabiel is. Belangrijke factoren die hieraan bijdragen zijn:
‘ Stabiele politiek
‘ Lage inflatie
‘ Op lange termijn stabiel ten opzichte van een andere valuta op handelsgebied.
Voorbeelden van harde valuta zijn: Amerikaanse dollar, de euro, de Zwitserse frank, het Britse pond, de Noorse kroon, de Zweedse kroon, de Canadese dollar, de yen en de Australische dollar.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.