Essay: Essay: Emancipatie en empowerment

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 5 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: October 11, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Emancipatie en empowerment
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1521 words. Download the full version above.

Stap 1

Thema : lid zijn van een familie met een mentaal gehandicapte broer.

Aspecten:
– Gebrek aan aandacht
– Sociale contacten ( vrienden, liefde, (seksualiteit?))
– Aanvaarding in maatschappij ( maar ook familie)

Ik wil in mijn paper graag verschillende aspecten van mijn thema aan bod laten komen. Gebrek aan aandacht voor hem, zijn sociale contacten, zijn aanvaarding,’ Dit zijn . ‘Ik heb veel te doen voor school’, ‘Ik heb te veel werk’,’ . Dit zijn allemaal smoesjes waarmee ik ( maar ook anderen ) te gemakkelijk vanaf komen. Een ander aspect zijn de sociale relaties van Timoth??e. Goede sociale relaties zijn essentieel tegen zijn isolering. Hoe zou hij meer mensen kunnen ontmoeten en vrienden maken? Is hij bang voor sociaal contact? Kan ik hem daarin helpen? En ten slotte een breder aspect: zijn aanvaarding in de maatschappij. Hoe kan ik ervoor zorgen dat hij aanvaard wordt door anderen en door de maatschappij? Dat men hem als een gelijke beschouwt, niet als een apart geval. Ik zal verder uitwerken of Emancipatie en Empowerment een antwoord kunnen geven op mijn vragen en hoe deze principes een oplossing kunnen bieden. Ook ga ik mijn gekozen organisatie kritisch analyseren.
Het thema dat ik heb gekozen is een zeer persoonlijke thema voor mij. Zoals de thema zelf het al suggereert, ik ben inderdaad de fiere broer van Timoth??e, die een mentale achterstand heeft. Timoth??e is afkomstig uit Ho Chi Minh, de hoofdstad van Vietnam. Hij is geboren in erbarmelijke condities, zijn moeder was hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit de lagere sociale klasse, waar he merendeels van de Vietnamese populatie zich bevindt. Zijn moeder wou waarschijnlijk het beste voor hem. Ze heeft hem in een weeshuis geplaats, waar hij een beter leven zou leiden dan degene die hij gehad zou hebben. Later kwam er een koppel uit Belgi?? om hem te adopteren, en zo is Timoth??e deel van de familie geworden. Hij is mentaal gehandicapt en heeft dus speciale zorg en aandacht nodig. Op het gebied van zorg heeft hij alles wat hij maar kan wensen. In Belgi?? bestaat de mutualiteit, de ziekenkas,’ . Speciale instellingen en ziekenhuizen kunnen hem bijstaan met een uitgebreide waaier aan diensten. Die instellingen kunnen mij ook bijstaan met advies, hulp,’ . Op het gebied van zorg ontbreekt er dus niets. Ik maak mij eerder zorgen op het gebied van aandacht. Elke dag gaat hij naar een gespecialiseerde school, waar hij voorbereidt wordt op de arbeidsmarkt d.m.v. bepaalde specialisaties. Timoth??e volgt momenteel de specialisatie horticultuur. Hij lijkt het leuk te vinden, gezien zijn motivatie en interesse t.o.v. het vak. Op school is hij omringd door zeer geattentioneerde leerkrachten, voor een luisterend oor kan hij altijd terecht bij hun terecht. Enkele vrienden heeft hij nu ook gemaakt. Hij spreekt zelfs af en toe over een vriendin. Maar zijn vrienden ziet hij alleen op school, en ze komen nooit naar huis. Telefonisch en cybercontact heeft hij ook niet met hen, aangezien hij geen mobiele telefoon heeft. Dit zorgt voor een zekere isolatie. Hij weet van zichzelf dat hij verschillend is, ziet mijn vrienden thuis aankomen’ . Ik veronderstel dat dit bij hem voor een zekere isolatie zorgt, en ik voel me dan beschaamd dat ik zijn problemen zit op te sommen, maar weinig doe om ze op te lossen. Het laatste aspect is zijn algemene aanvaarding in de maatschappij. Hij moet aanvaard worden door de mensen die zijn pad kruisen. Eens thuis is de situatie echter helemaal anders. De ouders doen het huishouden, broers en zus werken voor school en hebben ook zin in een ontspanningsmoment s ‘avonds. Dan doet hij wat hij altijd gedaan heeft: Manga’s lezen op zijn bed met wat rapmuziek in de oren. Hij vraagt soms of er mensen met hem kunnen komen spelen, en af en toe maakt een van ons tijd voor hem vrij. Maar het merendeels van zijn tijd brengt hij al lezend uit. De organisatie die ik heb gekozen en baamt heet Oranje. vzw Oranje speelt in op vragen en noden van mensen met een beperking en hun omgeving. Ze zijn actief op het vlak van wonen, dagbesteding, tewerkstelling, vrije tijd,jeugdwerk,vorming en ambulante ondersteuning. Oranje vormt een netwerk van tientallen diensten in de regio West-Vlaanderen en het Meetjesland. Hun doel: samen bouwen aan een ontvankelijke en rechtvaardige samenleving, waar elke persoon met een beperking een waardige plaats kan vinden. Ze werken schouder aan schouder met gezin, buurt en hun partners om zo goed mogelijk op de noden van de cli??nt in te kunnen spelen. Ze verwijzen zo nodig ook naar andere diensten of instellingen. Ik heb die organisatie gekozen omdat ze zeer actief zijn in het ondersteunen en begeleiden van gezinnen of gezinsleden van een mentaal gehandicapten. Het is een zeer actief luik binnen hun vereniging, en als ik twijfels, vragen of problemen heb kan ik altijd bij hun terecht zodat we het samen kunnen oplossen.
Verontwaardigd/ boos :
– Ik heb niet genoeg tijd voor hem
– Hoe kan ik meer tijd vrijmaken?
Organisatie : Oranje
Stap 2
Empowerment is voor mij mensen sterker in hun schoenen maken. Het is mensen een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen geven. Ik vind persoonlijk dat je empowerment zou kunnen vergelijken met de toverdrank uit de stripreeks Asterix en Obelix. In deze strip verzet een klein gallisch dorpje zich tegen de verovering van Caesar en de romeinen. Hun geheim is een toverdrank die bovenmenselijke kracht verschaft en die gebrouwen word door de een zekere Panoramix. Empowerment zou je met die toverdrank kunnen vergelijken. De romeinen hebben het dorpje helemaal omslingeld, maar de dappere Galli??rs blijven zich toch verzetten dankzij het magisch drankje. Voor mij speelt Empowerment de rol van die toverdrank in een bepaalde situatie en helpt het om mentaal sterker te kunnen staan en het hoofd te kunnen bieden aan de situatie. De situatie of context word in deze vergelijking gepersonnificeerd, nl. door de romeinen. Panoramix de druide is dan de persoon die empowert. Panoramix kan voor mij een sociaal werker van Oranje zijn, mijn ouders, mijn vrienden of zelfs Timoth??e zelf, die mij kan deculpabiliseren zodat ik mij beter voel. Oranje heeft in zijn presentatiefolder niet zwart op wit staan dat ze aan Empowerment doet, en toch is het versterken en krachtiger maken van hun cli??nt en zijn omgeving volgens mij een van de belangrijkste pijlers van hun organisatie. Empowerment van de cli??nt is natuurlijk prioritair. De taak en doel van de organisatie is allereerst de welzijn en de integratie van mensen met beperkingen. Zij moet sterker worden en leren omgaan met hun beperking zodat ze het hoofd kunnen bieden aan alle situaties die zich zullen voordoen in zijn leven. Maar familie en verwanten worden zeker niet uitgesloten. Het welbevinden van de cli??nt EN zijn omgeving, dat is hun taak. De omgeving van de cli??nt is dan ook belangrijk voor hun. Oranje kan voor mij een empowerende rol spelen. De sociaal werkers en psychologen die er werken kunnen mij individueel bijstaan en advies geven zodat ik op een betere manier voor Timoth??e kan zorgen. Beter voor hem zorgen, dat is wat ik nodig heb om sterker te worden in mijn thema. Anders blijft er altijd dat schuldgevoel knagen, en een gevoel van machteloosheid. Oranje kan mij als individu kracht geven, maar ze kan zich ook richten tot mijn gezin. Dan gaat ze ons helpen om als gezin sterker te kunnen staan tegenover de situatie. Zij zullen dan niet proberen om zelf de klus te klaren en de situatie te ontmijnen. Ze zullen onze participatie simuleren, en ze zullen zich dan niet op een hoger niveau dan ons placeren. Dat is niet empowerend. Dan wordt alleen het probleem van Timoth??e opgelost, en blijft ons gezin zitten met vragen en twijfels. Door een nauwe samenwerking tussen het gezin en de vzw wordt het probleem gezamenlijk opgelost. Samen staan we sterker dan alleen.

Stap 3
Ik heb een bespreking gedaan over de rol die empowerment in mijn thema en de organisatie speelt. Emancipatie is nu aan de beurt. Empowerment en Emancipatie horen samen, maar ze hebben een andere betekenis. Ik ga nu de zaken heel simplistisch voorstellen om een onderscheid tussen emancipatie en empowerment te maken: empowerment geeft kracht (power) en emancipatie geeft macht. Laten we even teruggaan op de etymologie van emancipatie. Het woord is afkomstig uit het Latijn ??mancip??re, wat ‘zich vrijmaken uit de vaderlijke macht’ betekent. Een emanciperende probeert zich dus vrij te maken uit een bepaalde dwang. Voor mij betekent emancipatie zich vrijmaken, zich losrukken uit een bepaalde situatie en dan naar boven klimmen om meer zelfstandigheid/erkenning/’ te verwerven. De emanciperenden kunnen zowel een groep als een persoon zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan van de emancipatie van Afro-Amerikanen tot een homoseksuele puber die zijn plaats wil vinden uit de maatschappij en uit de kast wil komen. Zelfs al is empowerment verschillend van emancipatie, ze vloeien regelmatig in elkaar over en vullen elkaar aan. Om de homoseksuele puber te laten emanciperen is ook een empowermentproces nodig, zodat hij krachtig en vertrouwensvol kan emanciperen.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Emancipatie en empowerment. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-emancipatie-en-empowerment/> [Accessed 28-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.