Essay: Essay: Het broeikaseffect = De dampkring rond om de aarde zorgt ervoor…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 7 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 27, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Het broeikaseffect = De dampkring rond om de aarde zorgt ervoor...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 2105 words. Download the full version above.

Broeikaseffect:
Het broeikaseffect = De dampkring rond om de aarde zorgt ervoor dat een deel van de warmte die de aarde terugkaatst vasthoudt. Als we geen dampkring was er geen leven op de aarde mogelijk geweest. De gevolgen van het broeikaseffect zijn ook dat het steeds warmer wordt op de aarde. Een oorzaak is daarvan dat er te veel CO?? in de lucht komt, door auto’s, fabrieken en nog veel meer andere apparaten en macines. De natuurwetenschappelijke oorzaken van het versterkte broeikaseffect zijn dat mensen het meten, en het klimaat lijkt een stabiele factor. Maar toch komen er klimaatsveranderingen. Het klimaat wordt veranderd door natuurlijke en menselijke klimaatfactoren. De wetenschappers kunnen goed zien hoe de ontwikkeling van het klimaat gaat.
De natuurwetenschappelijke oorzaken van de versterkte broeikaseffecten.
Iedereen weet wat het broeikaseffect inhoud, het is een ozonlaag om de aarde heen die de warmte van de zonnestralen tegenhoud en daardoor de aarde beschermd tegen te veel warmte maar ook tegen UV straling. Op sommige plekken op de wereld is er al een gat in de ozonlaag, hierdoor komt er juist veel zonlicht, warmte en UV straling op de aarde en dat word weer tegengehouden door die dikkere plekken. Iedereen op de wereld zorgt ervoor dat de ozonlaag op sommige plekken dunner en op andere plekken juist dikker wordt, of het nou kome doordat je uitademt, haarlak gebruikt, cfk’s in de lucht verspreid of dat je elke dag in een auto naar je werk heen gaat. Co2 gassen komen in de lucht en die versterken dan weer het broeikaseffect. Doordat de ozonlaag steeds dikker word komt er steeds meer warmte op de aarde en dus stijgt de temperatuur. Er is ook een tegenovergesteld proces. Als je cfk’s gebruikt breek je de ozonlaag af, hierdoor ontstaan gaten in de ozonlaag waardoor er heel veel warmte en straling op de aarde komt. Dit kunnen wij met z’n allen tegen gaan. Er zijn al maatregelen getroffen om het proces te vertragen zoals: katalysators op auto’s, filters in schoorstenen van fabrieken, minder cfk stoffen produceren. Mensen kunnen dit ook nog meer verminderen. Je kan o.a. minder met de auto gaan en meer de fiets pakken of iets minder lang onder de douch staan. In de bossen worden ook meer bomen gekapt, hierdoor kunnen bomen minder Co2 uit de lucht halen om zuurstof te produceren. Doordat de ozonlaag op sommige plekken dunner of dikker wordt komt er een verandering in de temperatuur op aarde. Daardoor smelten de ijskappen en wordt steeds meer land woestijn. Grote klimaatveranderingen staan ons te wachten als we zo door gaan met het verpesten van de aarde. Om het zo maar te zeggen. Veel mensen denken ‘ Ach het maakt toch niet zo veel uit dat ik met de auto ga zoveel gebeurt er nu ook weer niet.’ Maar als iedereen zo denkt gebeurt er ook niets. Ga gewoon lekker fietsen. Dat is gezonder voor je zelf maar ook voor de aarde.

Klimaatverandering:
De gevolgen van het versterkte broeikaseffect voor het klimaat zijn:
Dat er veel juist uitdroogt, bomen en planten gaan dood doordat het klimaat warmer wordt. Het kan ook heel nat worden waar heel veel moerassen komen. Je hebt ook gebieden waar bijna geen regen meer valt, en wat woestijn wordt. Er gaan diersoorten dood, en uiteindelijk kan het zo ver komen dat het klimaat veranderend. Mensen blijven maar broeikasgassen uitstoten. Daardoor wordt de wereldgemiddelde temperatuur hoger van 1,1 graden tot 6,4 graden in 2100. En doordat de aarde warmer wordt kan het klimaat gaan veranderen. Ook kan het sneller gaan door de mens, dus de mensen moeten zich ook gaan aanpassen. Op den duur kan het zelfs zo zijn dat er geen leven meer op de aarde mogelijk is. Misschien is dat pas over 1000 jaar en heel ver weg van hier toch is het belangrijk dat we er nu iets aan doen zodat er later niet een enorm probleem onstaat.

Zeespiegel:
De gevolgen zijn voor de zeespiegel dat het stijgt en dat hele stukken land onder water kunnen komen te staan. Zoals New York, Londen en nog veel meer andere steden zullen onder water komen te staan. Ook is er een ander gevolg dat de ijskappen smelten en daardoor komt er nog meer water in de zee??n terecht. Nog meer gevolgen van de zeespiegel zijn: dat er stukken natuur onder water komen te staan. En als er zo veel water te gelijk komt, dat kunnen de bomen niet aan. Ze gaan dood en stukken natuur sterven af. Het is ook schadelijk voor sommige andere dingen. Zoals sommige diersoorten die op het ijs leven. Zoals de ijsbeer als er niet iets snel gebeurt zal de ijsbeer alleen nog maar te zien zijn in de dierentuin en niet meer in het wild.

Eb en Vloed:
Door de aantrekkingskracht van de maan wordt eb en vloed veroorzaakt en ook nog iets door de zon wordt het veroorzaakt. Maar de maan beinvloed het toch wel het meest.
Een vloedperiode wordt gevaarlijk als er springtij is en als er een zuidwester- storm is. Dan kan het water wel heel hoog komen en komen er ook hoge golven. Dat kan leiden tot overstromingen.
De zonsverduistering is ook een oorzaak van eb en vloed. Eb en vloed komt 4 keer per dag en dat kun je goed zien als je aan de kust staat. Het is wel heel apart om te zien.
Je hebt ook de getijvoorspelling, dat berekent Rijkswaterstaat voor verschillende dorpen en steden al ruim een eeuw lang. Ze berekenen de verwachte getijden bij de gemiddelde omstandigheden. Ook maken mensen gebruiken van het getij, zoals kustbeheerders, onderzoeken, wadlopers en strandwandelaars.
In de getijvoorspellingen kun je de verwachte hoog en laag water standen berekenen. Dat kun je vinden in 86 locaties in Nederland.
Een van de voorspellingen die Rijkswaterstaat afgeeft, is de getijvoorspelling. Rijkswaterstaat berekent voor een groot aantal locaties al ruim een eeuw de verwachte getijden bij gemiddelde omstandigheden.
Onder andere kustbeheerders, onderzoeken, wadlopers en strandwandelaars maken gebruik van de voorspellingen van het getij.

De aarde- zonrelatie:
Er is een verband tussen de relatie tussen de aarde en de zon en het klimaat. Onderzoek de relatie tussen de aarde en de zon en de invloed hiervan op klimaatverandering. Heeft de aarde zonrelatie invloed op de kans op overstroming?

We weten allemaal dat eb en vloed komt door de stand van de maan. Als de maan dichter bij de aarde staat ontstaat er vloed doordat de zwaartekracht van de maan het water aantrekt en dus het water naar de ene kant van de aarde gaat. Maar wat de meeste mensen niet weten is dat de zon ook invloed heeft op eb en vloed. Wanneer de zon dichter bij de aarde staat krijg je het zelfde principe als bij wat de maan doet. De zon heeft ook zijn eigen zwaartekracht, daardoor zweven de planeten van ons sterrenstelsel ook om de zon heen en raken ze niet uit hun baan. Doordat de zon een eigen zwaartekracht heeft trekt het ook water aan naar de ene kant van de aarde, het is niet zo veel als de maan. Wanneer de maan en de zon beide dicht bij de aarde staat krijg je hetzelfde scenario als dat op de nacht van 31 januari op 1 februari. Die nacht was dat het geval dus. En omdat Nederland toen nog niet het vermogen had om hoge dijken te cre??ren, braken de dijken die nacht. Doordat de vloed zo hoog was hadden de mensen in zeeland en omstreken niet de mogelijkheid om zo snel ergens anders heen te gaan.

Energie:
De energiebalans verandert niet, maar het klimaat kan wel door al die stoffen en gassen gaan veranderen. Je kunt heel makkelijk energie besparen. Bij energiebesparing help je het klimaat. Je voorkomt vervuiling en je spaart grondstoffen. Ook kost het minder geld.
Als we over klimaat praten, denken we in eerste instantie aan klimaatfenomenen, die je zelf kunt waarnemen zoals de temperatuur, de neerslag en zonnestralen. Temperatuur, neerslag en zonnestralen aan het aardoppervlak zijn slecht een paar onderdelen van het complete klimaatsysteem. Om dat klimaatsysteem beter te kunnen begrijpen is het belangrijk om ook, en eigenlijk zelfs in eerste instantie, de uitwisseling van energie tussen het aardoppervlak, de atmosfeer en de ruimte te bepalen. De uitwisseling van energie van de aarde en de atmosfeer vind alleen maar plaats via stralingen
De energiebalans neemt toe omdat de aarde opwarmt. De zonnestralen blijven weerkaatsen tussen de aarde en de dampkring, omdat de dampkring steeds dikker wordt blijven meer en meer zonnestralen weerkaatsen en warmen daardoor de aarde op. De wolken houden een deel van de zonnestralen tegen en zorgen dat daardoor ook een deel van de zonnestralen worden weerkaatst de ruimte in. Thermische straling is de warmtestraling, deze straling is niet zichtbaar maar wel voelbaar. De warmtestraling wordt steeds meer vastgehouden waardoor de aarde opwarmt. Door weerkaatsing worden allerlei soorten stralingen vastgehouden op aarde waardoor deze geleidelijk opwarmt. Dit alles gebeurt door menselijke activiteiten die de aarde opwarmen. Door het verbranden van fossiele brandstoffen wordt het broeikaseffect versterkt omdat de uitstoot van CO2 zorgen voor een versterkt broeikaseffect.

De oorzaken van de watersnoodramp in 1953:
De watersnoodramp in 1953 was een van Nederlands grootste catastrofes. De dijken in Zeeland konden al het water niet meer aan en braken. Een stormvloed kan aan de kust erg gevaarlijk zijn vooral als de stormvloed tegelijk komt met een springtij. Springtij vind eens in de twee weken plaats en het wordt veroorzaakt door de stand van de zon en de maan. Spring tij is wanneer de hoge waterstand hoger dan normaal is. Maar niet alleen de hoge waterstand is dan hoger dan normaal maar ook de lage waterstand. Daarom is dit extra gevaarlijk in combinatie met een stormvloed. Dit was een oorzaak van de watersnoodram die plaatsvond in 1953. Door een zware noordwesterstorm kwam het water in Nederland gevaarlijk hoog te staan. Hierdoor braken op bepaalde plaatsen in Nederland de dijken het. Veel gebieden werden getroffen maar geen enkel gebeid werd zo hard getroffen als Zeeland. Een paar van de belangrijkste oorzaken waren dus de stormvloed in combinatie met het springtij. En de zware noordwesterstorm. De dijken waren te laag en te zwak om al dat water tegen te houden en het water kwam over de dijken heen en uiteindelijk braken ze waardoor grote gebieden onder water kwamen te staan. Zeeland werd het hardst getroffen en lag bijna helemaal onderwater. Veel mensen kwamen om het leven en/of raakten hun huis en naasten kwijt.

De risico’s van de watersnoodramp in 1953:
De risico’s zijn dat er veel dingen kapot gingen. Er gingen heel veel huizen kapot toen het water er aan kwam stromen. Veel stukken land werden weg gevaagd. En veel mensen en dieren stierven die nacht. De dijken waren niet sterk genoeg, en dan als risico krijg je ook nog dat er stukken dijk mee spoelen. Het risico is ook dat er veel natuur dood gaat, doordat er opeens een hele grote hoeveelheid water op de struiken en bomen afkomen. Er kwamen heel veel vluchtelingen kampen en dat is er ook een risico dat er heel veel mensen op elkaar leven en dat er snel een ziekte kon komen.

Mogelijke Hongersnood
Als het water zo snel blijft stijgen zal er veel lang onder water lopen waardoor veel mensen zullen moeten vluchten naar hogere gebieden. Daardoor komen er steeds meer mensen op een kleiner stuk land. Daarom zou er ook meer voedsel moeten worden verbouwd op kleiner stuk land. Landbouw grond zou onder water lopen en het landbouwgrond wat er is wordt waarschijnlijk gebruikt voor vluchtelingen kampen. Daardoor zal er veel honger komen waardoor er misschien wel een wereldoorlog kan ontstaan alleen maar om eten en drinken te hebben. Er is nu al weinig drinkwater op de aarde. Als de zee ook nog land in gaat nemen zou er waarschijnlijk 30% minder drinkwater zijn op de aarde. Of tenminste waar we bij kunnen komen. Veel mensen zullen dan waarschijnlijk overlijden aan te weinig eten of schoon drinkwater. Maar mensen zullen nooit opgeven te vechten tegen het water. En misschien wint het water 1 keer zoals op deze nacht mensen zullen blijven vechten om het water tegen te houden en hun land te beschermen tegen overspoeling.

Wat iedereen gedaan heeft in onze groep
Natuurlijk hebben we de taken eerlijk verdeeld. Hieronder staat onze taakverdeling

Ben: Broeikaseffect, Klimaatverandering, Zeespiegel 2e keer nakijken
Bas: Moggelijke Hongersnood, zeespiegel, aanvulling op onderwerpen, 1e keer nakijken
Rick: De oorzaken van de watersnoodramp 1953, Energie
Floris: De aarde zon relatie, De risico’s van de watersnoodramp 1953

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Het broeikaseffect = De dampkring rond om de aarde zorgt ervoor…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-het-broeikaseffect-de-dampkring-rond-om-de-aarde-zorgt-ervoor/> [Accessed 06-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.