Essay: Het leven van een gepensioneerde is veel... - Essay Marketplace

Essay: Het leven van een gepensioneerde is veel…

Hoofdstuk 1
Het leven van een gepensioneerde is veel veranderd door alle levensjaren heen. In dit hoofdstuk ga ik mij verdiepen in het leven van een 80 jarige. Deze heeft vele dingen meegemaakt in het leven, waarover wij het in dit hoofdstuk gaan hebben.

Het leven van een 80 jarige begon in het jaar 1935. Voor het jaar 1935 was er al het een en ander uitgevonden zoals het vliegtuig, schepen, dieselmotoren, tanks, televisie, torpedo, kunststoffen, koken op gas, en het elektrisch scheerapparaat.
In de jaren 30 was er een grote crisis in Nederland. Deze crisis duurde erg lang en werd eigenlijk bijna gelijk gevolgd door de 2e Wereld Oorlog.
In 1938 begon de Holocaust, de jodenvervolging, waarop de Tweede Wereldoorlog volgde, die tot 1945 duurde. In de tweede wereldoorlog werd er veel gebruik gemaakt van technologische apparaten zoals vliegtuigen, tanks, radar, computers, straalmotoren, raketten, sonar en filmcamera’s. Tijdens de tweede wereldoorlog was er veel gaos in Nederland en in tussen de bevolking. (Oa onderduikers, weinig eten, joods of niet)
Na de tweede wereldoorlog ontstond er een verzorgingstaat in Nederland. De verzorgingstaat zorgde ervoor dat er uitkeringen, gezondheidszorg en onderwijs kwam. Dit zorgde ervoor dat Nederland weer op het goede pad kwam. In de jaren 70 ontstond er werkloosheid omdat de sociale uitgaven te hoog werden. In deze periode werden producten duurder. Dit kwam omdat de sociale premies te hoog waren waardoor de loonkosten hoger werden en zo de pruducten duurder. De bedrijven liepen niet goed, werder er mensen ontslagen.
Rond 1950 begon de welvaart weer toe te nemen.
KOUDE OORLOG
Nederland werd in 1953 getroffen door de watersnoodramp. Er werd hierdoor een groot landelijk project opgezet, het Deltaplan, om de dijken te versterken. Nederland word expert op het gebied van water’.
De echte technologische tijd brak aan na 1975. In 1975 worden processoren op de markt gebracht. Deze zorgde ervoor dat de computers/machines kleiner werden. Ook transistors werden steeds kleiner waardoor allerlei producten ook kleiner gemaakt konden worden zoals radio’s, die ook draagbaar werden. Computers begonnen ook steeds populairder te worden. Dit zorgde er onder andere voor dat de economie in de jaren 80 beter werd en de werkloosheid terugnam.
In 1991 wordt het internet pas echt populair. De communicatierevolutie ontstond. Steeds kleinere computers, snellere software, world wide web en email zorgde ervoor dat mensen over de hele wereld contact met elkaar konden krijgen en of hebben. Vervolgens kreeg de telecommunicatie apparatuur een boost. De mobiele telefoon word in het leven geroepen en al snel worden ook de computer en video camera hierin verwerkt. (smartphone)

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.