Essay: Het ontstaan van sportsponsoring - Essay Marketplace

Essay: Het ontstaan van sportsponsoring

1. Geschiedenis van de sportsponsoring

Sport en sponsoring in het oude Griekenland.

Sportsponsoring bestaat al heel erg lang. Het is namelijk ontstaan in de tijd van de Grieken en Romeinen. De rijke mensen doneerden vooral geld aan de atleten en gladiatoren. Door de donaties probeerde de rijke mensen bekend te worden bij het publiek en op die manier aanzien te krijgen.

De Spelen werden betaald door een sponsor, de editor. De Sponsors werden dan ook in het ‘zonnetje’ gezet en bedankt voor hun financi??le steun. Zij kregen de eretitel ‘Choregos’ dit was voor een persoon die de plicht had verschillende evenementen te financieren.

Sporten was een luxe, het was een statussymbool. Mannen konden alleen sporten als ze tijd over hadden, ook bestonden er regels wie er wel en niet mee mochten doen. Alleen mannen werden toegelaten op de speelvelden en ook mochten alleen mannen in het publiek zitten. Als sponsor had je nog meer aanzien, mensen waren je dankbaar dat jij ze financieel steunt, door hun favoriete tijdverdrijf mogelijk te maken.

Bij de Grieken ontstonden langdurige en op grote schaal sporten. Aan veel beelden die de Grieken maakten, was te zien dat de atleten belangrijke personen waren in de Griekse cultuur. Er werden ontzettend veel beelden gemaakt van de beroemde atleten. Ze werden aanbeden door het volk. Sport was niet alleen tijdverdrijf, je ziet ook hoeveel respect je zou moeten krijgen. Sporters en sponsors werden vaak afgebeeld als goden.

De eerste vormen van sportsponsoring zoals wij die nu kennen, ontstaan pas aan het einde van de 18de eeuw.

Sportsponsoring door de jaren heen.

In 1885 ontstaat het betaalde voetbal in Engeland, dat wordt gesponsord door bedrijven. Voor het eerst verdiende mensen hun brood met voetbal.

In 1896 verdient de Nederlandse schaatser en wielrenner Jaap Eden al 5000 gulden als prof. Ook in 1896 werden de eerste moderne Olympische Spelen georganiseerd in Athene. Al in dat jaar staan er advertenties van sponsoren in de programmablaadjes. Sponsoren zijn tegenwoordig niet meer weg te denken in de sport. Als in 1928 de Olympische spelen in Amsterdam worden georganiseerd krijgt Coca-Cola de exclusieve rechten om cola leverancier te zijn tijdens de Spelen. Veel van dat soort firma’s stappen in de grote evenementen, georganiseerd over de hele wereld.

Een ander voorbeeld van sportsponsoring is Henri Desgrange. Deze man was een boze hoofdredacteur van een sporttijdschrift uit Frankrijk. Desgrange organiseerde in 1903 voor het eerst de Tour de France uit protest, omdat hij zijn naam moest veranderen. Het zou teveel lijken op, het in toen die tijd, andere tijdschrift in Frankrijk. Desgrange verloor de rechtszaak en moest dus de naam van zijn tijdschrift veranderen. Al snel kwamen er vele sponsoren voor de Ronde Van Frankrijk, zij waren verantwoordelijk voor het blijven bestaan van deze, nog steeds enorm populaire wielerkoers.

Sportmerken, dagbladen en automerken begonnen met sponsoren vanaf de jaren 70. Sportsponsoring raakte in een stroomversnelling toen ook extra sportieve merken (merken die niets met sport te maken hebben) het als communicatiemiddel gingen gebruiken. De reden hiervan was de groeiende Nederlandse economie. Er was namelijk ruimte ontstaan om te investeren in andere doelen dan de eigen onderneming. Er kwamen nieuwe producten op de markt, zoals frisdranken en de kleurentelevisie. Een groot aantal producten die nieuw op de markt kwamen, hadden niet meer het gezin als doelgroep, maar bijvoorbeeld mannen. Denk hierbij aan gereedschap als product. Ook veranderde de mentaliteit van bedrijven en bedrijven werden dynamischer. Bij al deze veranderingen horen sponsornamen. Het spijkerbroekenmerk Levi’s besloot om zijn naam te verbinden aan de Haarlemse basketbalclub Flamingo’s. Het feit dat de naamsbekendheid van Levi’s nu groots is, hebben zij hieraan te danken. Er was sprake van een enorme ontwikkeling. Er zou misbruik gemaakt worden van de sport, de kranten spraken van schande.! Shirtjes met logo’s werden in die tijd uit het beeld gehouden van de camera.

Professionele sport maar ook de amateur sport zou niet meer mogelijk zijn zonder sponsoring.

Sportsponsoring van tegenwoordig.

Toch waren er in het begin van de jaren tachtig nog steeds weinig mensen met vertrouwen in de sponsoring. Diegene die wel vertrouwen hadden, werden dan ook de ‘bordensjouwers’ genoemd. Rondom sportvelden werden door hen, als tegenprestatie voor de sponsors, reclameborden geplaatst. In 1982 werd shirtreclame in het betaalde voetbal toegelaten. Dit was een manier om via televisie exposure te krijgen. De invoering van de shirtreclame was een grote stap in de geschiedenis van de sponsoring.

Ondanks dat sponsoring niet altijd alle steun en vertrouwen heeft gekregen van de reclamewereld heeft sponsoring een belangrijke plaats in het communicatiebeleid in de maatschappij. Inmiddels is sponsoring door middel van drukwerk en allerlei andere manieren van massacommunicatie overal te bekennen.

Sponsoring is vandaag de dag niet meer weg te denken uit de sportwereld.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.