Essay: Essay: Hitler, Versailles of toch Frankijk en Engeland?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 13, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Hitler, Versailles of toch Frankijk en Engeland?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 611 words. Download the full version above.

Over de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog in Europa (1939-1945) bestaan verschillende opvattingen. Volgens sommige onderzoekers wilde Hitler altijd al alle landen die Duits spraken in ‘?n staat verenigen en het ‘lebensraum’ (leefruimte) van het Duitse volk te vergroten. Andere onderzoekers vinden dat, behalve Hitler, ook de SU, Engeland en Frankrijk schuldig zijn aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Weer andere onderzoekers zoeken de oorzaak van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bij het Verdrag van Versailles.
Hitler
De meeste onderzoekers geven Hitler de schuld van de Tweede Wereldoorlog. In Hitlers politieke manifest ‘Mein Kampf’ staat dat het zijn bedoeling was om alle Duitssprekende landen te verenigen in ‘?n staat en om het Duitse ‘Lebensraum’ (leefruimte) te vergroten. Deze leefruimte was voor Hitler alleen maar te vinden in Oost-Europa. De volken die daar leefden waren natuurlijk niet van plan om hun zelfbestuur op te geven om aan de wensen van Duitsland te voldoen. Veel Duitsers woonden echter aan de grens van Duitslands buurlanden en voelden wel veel voor aansluiting bij het Derde Rijk. Annexatie van Sudetenland (westelijke deel van Tsjecho-Slowakije) en Oostenrijk werd zelfs door Engeland geaccepteerd. Voor grondstoffen en landbouwgrond had nazi-Duitsland meer ruimte nodig in het oosten. Ook heeft Hitler het leger weer opgebouwd en een oorlogsindustrie opgezet. Een oorlog was daardoor niet te vermijden.
Het verdrag van Versailles
Het (vredes)verdrag van Versailles, wat gesloten is na afloop van de Eerste wereldoorlog (1919), was heel streng voor Duitsland om te voorkomen dat Duitsland ooit nog Frankrijk zou binnenvallen. In het verdrag stonden onder andere de volgende punten:
‘ Een enorm bedrag aan herstelbetalingen aan de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog.
‘ Het verlies van Elzas-Lotharingen in het westen en delen van Pruisen in het oosten
‘ Het verlies van een groot aantal koloni??n.
‘ Een bijna volledige ontwapening van het Duitse Rijk; alleen een beroepsleger van maximaal 100.000 militairen was toegestaan.
Door de enorme schuld, te wijten aan de herstelbetalingen, verslechterde de economie van Duitsland in een hoog tempo. Andere landen dan Frankrijk en Engeland zagen in dat het verdrag onrechtvaardig was, dus lieten ze verschillende schendingen door Hitler toe. Onderzoekers zeggen dat of het verdrag gewijzigd had moeten worden of anders had men de schendingen niet moeten toestaan.
Kritiek op de Geallieerden
Frankrijk, Engeland en Itali?? stonden toe dat Duitsland een deel van Tsjecho-Slowakije (Sudetenland) zou veroveren, maar ook toen het Duitse leger daarna de rest van Tsjecho-Slowakije bezette, boden ze geen weerstand. De SU en Duitsland verdeelden Polen in een geheim verdrag. Zo kwam voor Duitsland de weg vrij om Polen aan te vallen, wat zorgde voor de directe aanleiding van de Tweede Wereldoorlog.
Ook onderhandelden Engeland en Frankrijk met de SU om tot een verdrag tegen Duitsland te komen. Maar beide partijen wantrouwden elkaar zo erg, dat het niet tot een verdrag kwam. Als dit verdrag wel geslaagd was, had de SU geen verdrag met Duitsland hoeven sluiten en zou Duitsland niet in staat geweest kunnen zijn om Polen aan te kunnen vallen.
Tot slot kon Duitsland de hele tijd haar gang gaan, zelfs als het afspraken schond. Daarom verwachtte Hitler niet dat Frankrijk en Engeland de oorlog aan Duitsland zouden verklaren, als Duitsland Polen zou aanvallen.
Mijn conclusie
Adolf Hitler heeft altijd al het plan gehad om van Duitsland, het Derde Rijk te maken. Om dat te bereiken had hij grondgebied nodig voor grondstoffen en landbouw. Ook al zouden de Geallieerden krachtiger geprotesteerd hebben tegen zijn schendingen van het Verdrag van Versailles zou dat Hitler er uiteindelijk niet van weerhouden hebben om zijn plannen uit te voeren.

 

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Hitler, Versailles of toch Frankijk en Engeland?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-hitler-versailles-of-toch-frankijk-en-engeland/> [Accessed 28-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.