Essay: Hoe ontstaan complottheorieënen hoe krijgen... - Essay Marketplace

Essay: Hoe ontstaan complottheorieënen hoe krijgen…

Hoe ontstaan complottheorieënen hoe krijgen deze theorie??n aanhang?
Er zijn over de jaren heen heel wat gebeurtenissen voorgevallen. Van manipulatie tot terrorisme, en van de middeleeuwen tot nu. De lijst met complottheorie??n groeit met het jaar. Maar wat is nu eigenlijk een complottheorie en waar ligt de oorsprong? Hoe krijgen deze theorie??n aanhang?
De definitie van een complottheorie is als volgt:
‘Een complottheorie (of samenzweringstheorie) is een opvatting of aanname waarin gesteld wordt dat een bepaalde gebeurtenis, ontwikkeling of toestand op sociaal, politiek of economisch gebied het resultaat is van een samenzwering tussen twee of meer personen of groeperingen. Volgens zulke theorie??n spannen immorele en voor niets terugdeinzende individuen of groeperingen heimelijk samen om hun kwalijke doelen te realiseren.’
Het ontstaan van complottheorie??n verschilt natuurlijk per gebeurtenis, maar het heeft zeer zeker raakvlakken. Zo begint een complottheorie altijd met een dubieuze of onduidelijke samenstelling/passage van het algemeen aanvaarde verhaal. Als iets niet klopt volgens de tijdlijn van een dusdanig verhaal, wordt dit door de ‘normale burger’ in twijfel getrokken. Dit kan zich gaan ontwikkelen tot een uitgebreide theorie en zelfs escaleren tot een grootschalig complot.
Een grootschalig complot is ‘?n ding, maar het gaat er natuurlijk om of deze aanhang krijgt. Om dit te benaderen moet er eerst gekeken worden naar wie grotendeels de aanhangers van complottheorie??n zijn. Deze aanhangers zijn meestal de rationele/kritische denkers. Mensen die niet simpelweg geloven in de verhalen die de media aan het volk oplepelen. Dit heeft niets met de intelligentie van mensen te maken, maar in hoeverre men niet het standaardverhaal wil/kan geloven. Want uiteindelijk is het nieuws ook maar gewoon het overbrengen van informatie van de ene persoon aan de ander. Men gelooft toch nooit blindelings wat iemand zegt, waarom dan wel van de media?


Dat komt doordat veel mensen ook niet willen geloven in een verklaring dat het grote plaatje verraadt. Deze mensen vinden het prima zoals het nu is en enige afwijkende verklaringen zullen ze voor gek verklaren. Hier is ook niets mis mee, aangezien deze mensen geloven in een maatschappij zoals die nu gevestigd is.
Dit is de hoofdreden waarom complottheorie??n ook daadwerkelijk theorie??n zijn. Het is een theorie totdat het is bewezen. De meningen zijn hierover verdeeld. Zo zou volgens een poll van de Farleigh Dickinson University 63% van de Amerikaanse stemgerechtigde bevolking geloven in minstens ‘?n politiek complottheorie.
Kortom, complottheorie??n ontstaan door gebrekige of niet kloppende verklaringen van gebeurtenissen. Hierdoor vormen mensen nieuwe verklaringen van hoe het volgens hun verlopen is. Deze theorie??n krijgen aanhang doordat mensen twijfelen over de algemeen aanvaarde verklaring en ze vinden de complottheorie makkelijker te aanvaarden.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.