Essay: Essay: Hoe stel ik een marketingplan op en wat is het effect erop als het werkelijk in de markt komt?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 7 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: November 1, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Hoe stel ik een marketingplan op en wat is het effect erop als het werkelijk in de markt komt?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1845 words. Download the full version above.

Marketing(14/18), marketingplan(328/337), verschillende onderdelen binnen dit marketingplan, marketingplan uitwerken, onder bedrijven brengen, hun meningen

Marketing:
Marketing is een heel breed begrip. Binnen de marketing zitten bijna alle activiteiten die de koper en verkoper naar elkaar toe brengen. Om een duidelijk beeld te krijgen van wat het precies inhoudt kan je beter eerst het verschil tussen marketing en verkoop, het verband tussen marketing en productie en de marketingmix bekijken.

Verschil tussen verkoop en marketing:
Bedrijven maken producten/verlenen diensten en brengen deze ook op de markt. De meeste mensen zeggen dat het laatste ook wel verkopen is. Maar voor je het kan verkopen zit er een heel plan achter. Dit is de marketing achter het product. Marketing zorgt voor een maatschappij waarin de consumenten kunnen kiezen uit producten en diensten die afgestemd zijn op hun wensen en behoeften, bij verkoop hebben mensen die keuze niet.

Ondernemingen die marketinggericht werken spelen voor het grootste deel in op de wensen en behoeft die klanten hebben. De managers verplaatsen zich steeds in de klant en werken vanuit die gedachten. Zij zijn er van overtuigd dat dit de enige goede manier is om zoveel mogelijk klanten binnen te krijgen.

In het kort: ‘Verkopen is zien kwijt te raken wat je op de plank hebt liggen, terwijl marketing is ervoor zorgen dat je de juiste dingen voor je klanten op de plank krijgt.’.

Verband tussen marketing en productie:
Dankzij de marketing in het bedrijfsleven wordt het aanbod op de vraag afgestemd. Bij marketing gaat het niet alleen om ‘?n bepaald product, maar kijken ze ook naar de plaats, prijs en promotie.
Denk aan Unilever. Dit bedrijf is begonnen met alleen Sunlight zeep met als doel: ‘hygi??ne tot gemeengoed te maken, het werk voor vrouwen te verlichten alsmede de gezondheid te bevorderen en bij te dragen aan persoonlijke verzorging, zodat het leven meer voldoening en plezier biedt aan de mensen die onze producten gebruiken’, maar is nu al gegroeid naar heel veel verschillende producten met nog steeds het zelfde doel. Ze hebben nu al schoonmaakmiddelen, eten/drinken, verzorgingsproducten etc.. Vanaf de start van het bedrijf tot nu hebben ze het doel nagestreefd. Ze hebben producten gemaakt om huishoudelijk werk te verlichten. Al deze producten hebben ze gemaakt, omdat klanten hier behoefte aan hadden. Unilever is nu uitgegroeid tot een bedrijf die miljarden omzet per jaar heeft. Dit komt, komt omdat ze precies hebben geluisterd naar waar de klant om vroeg.

Ander voorbeeld: Becel. Cholesterol, minder vet en normaal.

Dan komen we gelijk op het volgende, de marketingmix. Als 1 van de onderdelen van de marketingmix niet klopt maken ze niet de maximale winst.
Marketingmix:
Om een goed marketingbeleid uit te voeren heb je 4 dingen nodig, de 4p’s. Deze 4p’s noemen we ook wel de marketingmix. Als 1 van de vier onderdelen niet goed is heeft dit effect op de andere drie en uiteindelijk op de omzet die je behaalt.
De marketingmix bestaat uit: plaats(distributie)(291), prijs(250), product(130/131) en promotie(240/245).

Distributie(plaats):
Distributie wil eigenlijk zeggen dat je het product op de juiste plaats aanbied. Je moet beslissen: op welke distributiekanalen je het product aanbiedt (tv/internet), welke tussenpersonen(groothandel, detailhandel etc.) je nodig hebt, het aantal verkooppunten, hoeveel voorraad je nodig hebt en hoe je het product wil transporteren. Mensen denken vaak als ze distributie zien staan dat het alleen om de transport gaat, maar het gaat om veel meer. Als het om alleen de transport gaat noemen we het de fysieke distributie.

Prijs:
de prijs wil zeggen dat je een juiste prijs nodig hebt om een product te verkopen. Met een te hoge prijs verkoop je heel weinig, maar met een te lage prijs heb je misschien wel te weinig omzet om alle kosten te dekken. Ook kijk je naar de prijs van concurrenten. Als je daar namelijk ver boven zit zijn mensen eerder geneigd om bij de concurrent te kopen, maar als je er ver onder zit zijn mensen eerder geneigd het product bij jou te kopen. De vraag die je jezelf moet stellen als je je prijs ver onder de prijs van de concurrent doet is: maak ik zo wel genoeg winst? Je kan namelijk meet winst maken per product.
De vragen die je jezelf moet stellen als je een prijs moet maken voor een product zijn:
– wil je winst maken op korte of lange termijn?
– Vindt je kortingen noodzakelijk voor je product?
– Welke kopers zijn bereid een hogere prijs te betalen voor een aangepaste prijs?
Als je de prijs bepaalt moet je ook kijken naar wat de wensen van de consumenten zijn en welk bestedingspatroon ze hebben.

Product:
Je kan een product uit verschillende hoeken bekijken. Een product vanuit de marketing gezien is een combinatie van de materi??le en immateri??le wens waarin het product voorziet in de behoefte van de klant.
Binnen de marketing hebben we een fysiek product, uitgebreid product en een totaal product. We maken onderscheid tussen deze 3 om het product te verbeteren of aantrekkelijk neer te zetten.
Bij het fysieke product praten we over hoe het product eruit ziet en hoe het smaakt of ruikt. Meestal kan een product ook door andere merken verkocht worden. Toch blijft een roze koek bijvoorbeeld rond en heeft het een cake kleurige onderkant met een roze laagje boven op. Het beeld veranderd niet.
Bij het uitgebreide product praten we over de toegevoegde eigenschappen bij het fysieke product komen. Hierbij kun je denken aan: haal je het product op in de winkel of wordt het thuis bezorgd, heeft het garantie en hoe lang en wordt het product thuis ge??nstalleerd of moet iemand dat zelf doen. Dit zijn een paar voorbeelden maar er kunnen natuurlijk nog meer dingen bij.
Bij het totale product spreken we over het uitgebreide product plus de nog toe te voegen wensen van de consument. Het is ook wel het product waar de consument mee te maken krijgt. Je voegt de wensen waar de klanten nog naar op zoek zijn toe aan je product.
Als je het product gaat verkopen uiteindelijk moeten er bij sommige producten nog dingen aan toe gevoegd worden. Dit noemen we ook wel de productattributen. Neem even een wasmachine als bijvoorbeeld. Je kunt een wasmachine apart zo verkopen alleen weten de meeste mensen niet hoe je hem dan moet gebruiken. Daarom stoppen ze er altijd een handleiding bij. Hierbij behoort ook het onderhoudscontract en de service die erbij geboden wordt.
(blz 132 t/m 140 kunnen er eventueel nog bij)

Promotie:
De promotie wil eigenlik zeggen: wat doet de aanbieder om zijn product bekend te maken bij de consument. Als aanbieder probeer je je product zo goed mogelijk te verkopen, daarom proberen aanbieders er meestal een verkoopverhaal bij te maken naar de wensen van de klant. Onder promotie vallen daarom de volgende dingen: reclame, sponsoring, promoties, direct marketing, persoonlijke verkoop en public-relationactiviteiten (publiciteit).
Als bedrijf moet je zorgen dat je een goede promotiestrategie hebt. Je moet kijken wat het beste bij het product past van de bovengenoemde opsomming, welke doelgroep je wilt en welk budget je ervoor over hebt. Als je dit allemaal hebt bedacht kun je gaan bedenken op wat voor manier je het product aan de consument wilt tonen.

Marketingplan:
In het marketingplan staat hoe een organisatie haar doelstellingen gaat behalen doormiddel van de marketingmix en de middelen die zij ervoor beschikbaar hebben. In het marketingplan beschrijf je:
– of het voorgestelde beleid haalbaar is en logisch in elkaar zit;
– Wat er allemaal gedaan moet worden om het beleid voor elkaar te krijgen en welke taken je hebt die uitgevoerd moeten worden;
– Hoeveel geld of andere middelen ervoor nodig zijn;
– De verwachte resultaten(dus wat je denkt wat het resultaat wordt);
Als je het marketingplan gemaakt hebt kunnen managers kijken of alles op tijd gebeurt en waarnodig kunnen zij bij sturen. De meeste beslissingen die worden gemaakt komen voort uit marktonderzoeken en de ervaring en kennis die je op hebt gedaan bij de voorgaande projecten.

Indeling van het marketingplan:
De indeling van het plan hangt er wel vanaf of het voor ‘?n bepaald product bedoeld is of voor de hele onderneming. Als je het voor de hele onderneming maakt moet je meer dingen beschrijven en uitgebreider. Hierin verwerk je ook alle marketingplannen per product of merk en kijkt naar de overeenkomsten hiertussen. Het doel hiermee is de directie op de hoogte te stellen van interessante dingen voor het bedrijf.
Een marketingplan voor een bepaald product beperkt zich naar de onderwerpen die voor dat product belangrijk zijn. Hiervan is het doel te kijken of je dingen kan verbeteren binnen het beleid wat je wilt uitvoeren.

De tabel hieronder geeft kort weer in welke volgorde je het marketingplan moet uitvoeren.

Titelpagina:
In de titelpagina moet je de naam van het product, de periode waarin het plan uitgevoerd moet worden, de naam en functie van de persoon die het plan maakt en van de persoon die het begin heeft ontwikkeld en de datum waarop het plan definitief klaar is verwerken.

Executieve summary:
Dit is een samenvatting die ongeveer 2 pagina’s in beslag neemt waarin de belangrijkste dingen van het plan staan. Zo kunnen mensen die niet bij de voorbereiding zijn geweest toch zien waar het over gaat. Meestal worden hierin de volgende dingen verwerkt:
– Omzetprognoses;
– budgetten;
– maatstaven om de resultaten te beoordelen.

Inhoudsopgave:
Dit is een opsomming van de onderwerpen die in het marketingplan zijn verwerkt. soms bevat het ook de titels en bladzijde nummers van grafieken en tabellen.

Inleiding:
Meestal zit er alleen een inleiding in als het om een nieuw product gaat. Hierin wordt het productconcept met uitleg over de markt en concurrentie en waarom we succes verwachten verteld.
Bij een plan voor een nieuw maar ook voor een bestaand product kan een inleiding ook een soort verduidelijking zijn van wat er allemaal in het plan beschreven staat. Wat het doel is, hoe het is opgebouwd en welke onderdelen er in voor komen.

Situatie- en SWOT-analyse:
In de situatie- en SWOT-analyse ga je verschillende dingen bekijken. In het eerste deel zet je de factoren uit de omgeving die invloed kunnen hebben op het marketingbeleid. Dit probeer je zo nauwkeurig mogelijk te noteren. Ook worden hier het afnemersbestand, concurrentie en distributie problematiek genoteerd. In een goede samenvatting staan de voordelen en nadelen die de veranderingen met zich mee brengen netjes opgesomd. Je vermeldt ook welke informatie je niet hebt kunnen vinden. Zo kan de lezer zien wat de risico’s nog eventueel zijn. dit alles bij elkaar is het eerste gedeelte, de externe analyse.
Dan komt het tweede deel, de interne analyse. Dit verduidelijkt de basispositie van de organisatie plus alle producten. Meestal zet je dit in grafieken. Als voorbeeld even de volgende afbeelding. In de grafiek kan je zien wat de goede en minder goede punten zijn waar de onderneming nog bij kan ingrijpen.
De belangrijkste factoren binnen de organisatie die het marketing beleid be??nvloeden verwerk je ook in de interne analyse. Dit kunnen zowel positieve als negatieve zijn.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Hoe stel ik een marketingplan op en wat is het effect erop als het werkelijk in de markt komt?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-hoe-stel-ik-een-marketingplan-op-en-wat-is-het-effect-erop-als-het-werkelijk-in-de-markt-komt/> [Accessed 05-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.