Essay: Essay: Hydro elektrische energie

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 14, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Hydro elektrische energie
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 988 words. Download the full version above.

Hydro elektrische energie is energie die men wint uit stromend water. Deze energie kan men door middel van een rivier, een waterval en met water uit een stuwmeer winnen.
Hydro elektrische energie haalt men uit een waterkracht-centrale.’In een waterkracht-centrale bevinden zich verschillende turbines die rond draaien door het stromende water dat tegen de schoepen van deze turbines duwt. Doordat de turbine draait zullen ook de magneten in de generator draaien. Zo ontstaat er in de koperdraad die zich in de generator bevindt elektriciteit.
Verschillende waterkracht-centrales zijn tegen een berg geplaatst. In het dal is er een meer aanwezig dat aansluit op de waterkracht-centrale en bovenaan op de berg is er dan ook een meer aanwezig. Overdag is er meer vraag naar elektriciteit en laat men het water van het meer boven op de berg naar beneden stromen. Het water drijft de turbines in de waterkracht-centrale aan waarna de generator elektriciteit levert. De energie die over is wordt gebruikt om water uit het meer in het dal te pompen naar het meer boven op de berg. Zo kan men het water elke keer opnieuw gebruiken.

De voor-en nadelen van een waterkrachtcentrale
De voordelen’Een waterkracht maakt geen lawaai en geen luchtvervuiling terwijl andere centrales die hun energie uit kolen of uit aardgas halen dit wel doen.’Wanneer er weinig elektriciteit nodig is schakelt men via een computer een turbine uit. Wordt de vraag naar elektriciteit terug groter dan schakelt men de turbine weer in. Op deze manier voorkomt men dat er te veel energie geproduceerd wordt als dit niet nodig is.’Eenmaal een waterkracht-centrale gebouwd is, moet deze nauwelijks van onderhoud voorzien worden. Doordat het water gratis door de turbines stroomt is de elektriciteit die er wordt opgewekt dan ook helemaal niet duur zelfs goedkoop.’De waterkracht-centrale heeft een lange levensduur. Het is een onuitputtelijke bron.
De nadelen’De bouw van een waterkracht-centrale is tamelijk duur en duurt vrij lang. ‘Op de plaatsen waar deze centrales voorkomen moet de natuur meestal plaats maken omdat deze centrales vrij groot zijn.’
Turbine met generator

Waterkracht-centrale op berg
Blauwe Energie

Blauwe energie bekomt men door het samenvoegen van zoet water met zout water.
De eerste Blauwe energiecentrale en tot zo ver de enige is gebouwd in 2009 in Noorwegen. Ook in Nederland wordt er gedacht aan het plaatsen van een blauwe energiecentrale deze zou dan in de Afsluitdijk komen wat de meest geschiktste plaats is. Momenteel is Nederland enkel nog maar aan het testen met proefinstallaties.
De energie wordt hierbij opgewekt door middel van zoet-en zout water en membranen er zijn 2 verschillende manieren om energie te winnen.
De eerste manier werkt via osmose. Door zout water en zoet water te scheiden via een membraan dat enkel water doorlaat, wordt het zoete water aangetrokken door het zoute water. Het water van het zoete water verplaatst zich door het membraan naar de kant van het zoute water. De druk van het zoute water zal hierdoor stijgen ook het volume neemt dan toe. Het volume van het zoete water neemt af.Door een turbine te plaatsen bij het membraan kan zal er elektrische stroom worden opgewekt.
m’e’m’b’r’a’an
Zout water
Zoet water’

De tweede manier gebeurt via omgekeerde elektrolyse.’Zout water bevat chloor dat negatief geladen is en natrium wat op zijn beurt positief geladen is. Aan beide zijden van het zoute water wordt een membraan geplaatst. E??n membraan dat enkel negatief geladen deeltjes doorlaat, het andere membraan laat alleen positief geladen deeltjes door. Om een stroom te bekomen wordt het zoete water dat gescheiden is van het zoute water door het membraan geleid.’De concentraties van het zout in beide waters wil terug zijn evenwicht bereiken hierdoor zullen de negatieve en positieve deeltjes stromen. In tegenstelling tot osmose verplaatst het water zich hier niet. Zo zal er op zijn beurt een elektrische stroom ontstaan.

De voor en nadelen van Blauwe Energie
De voordelen’Het is een onuitputtelijke en duurzame energiebron. Een blauwe energiecentrale heeft geen uitstoot.’Blauwe energie zou volgens wetenschappers de helft van de energie die nodig is in Europa kunnen produceren.
De nadelen’Om voldoende energie te bekomen moet men over zeer grote hoeveelheden water beschikken. Zoet water komt minder vaak voor tegenwoordig. Een blauwe energiecentrale verijst zeer veel onderhoud.’Op de membranen mag zich geen vuil vestigen, gebeurt dit dan zal het water of de positief en negatief geladen deeltjes er zich niet doorheen kunnen verplaatsen.’Niet alleen het onderhoud maar ook de bouw van een blauwe energiecentrale is zeer kostelijk. Niet elke plaats is ideaal voor een osmotische centrale. Het beste voor blauwe energie te winnen is als de plaats waar de rivier uit mondt wordt afgesloten. Het is niet noodzakelijk maar zo wordt de winning vergemakkelijkt.’Indien deze niet worden afgesloten,kan zout en zoet water te veel gemengd worden.

Oceaan Thermische energie conversie (otec)

Met otec kan men energie winnen door het verschil in temperatuur in de zee.’De oceaan neemt maar liefst zeventig procent van de lichtstralen van de zon dat op de aarde neerkomt op. Het water aan de oppervlakte van de oceaan is daardoor veel warmer dan het water op de oceaanbodem. Door dit verschil in temperatuur kan er energie worden geproduceerd.
Het oppervlakte water wordt in een gesloten systeem opgewarmd zodat het gaat koken. Hierdoor zal er stoom ontstaan. Daarna drijft de stoom een turbine aan met een generator waardoor er elektriciteit wordt opgewekt. Het koude water wordt van de bodem lagen van de oceaan naar boven gepompt zodat het de stoom kan condenseren en zo opnieuw gebruikt kan worden.
Voor-en nadelen van een otec energiecentrale
De voordelen’Het is een duurzame energiebron. Een otec energiecentrale stoot helemaal niets uit’Het is een onuitputtelijke energiebron.
De nadelen’De bouw van een energiecentrale is zeer kostelijk.’Niet winstgevend.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Hydro elektrische energie. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-hydro-elektrische-energie/> [Accessed 10-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.