Essay: Ik heb voor dit onderzoek een e-mail gestuurd... - Essay Marketplace

Essay: Ik heb voor dit onderzoek een e-mail gestuurd…

Ik heb voor dit onderzoek een e-mail gestuurd met de vraag of ik wat vragen zou mogen stellen over het analfabetisme en de laaggeletterdheid naar de stichting lezen en schrijven. ik kreeg op veel van mijn vragen een verwijzing naar de website van de stichting, waar ik goede antwoorden op mijn vragen heb kunnen vinden. Op de rest van de vragen heeft iemand van het communicatie-team van de stichting mij via de mail antwoorden gegeven waarmee ik de deelvragen van mijn PO makkelijker kon beantwoorden. (via het e-mailadres [email protected])

Hoelang bestaat de stichting al?
De stichting Lezen & Schrijven is opgericht op 27 mei 2004, op initiatief van Prinses Laurentien. Zij was toen ook de voorzitster, maar in 2014 is dit overgenomen door voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt.
Wat is het doel van de stichting?
Het doel is het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid op zowel de korte als de lange termijn. Het merendeel van onze activiteiten speelt zich af in Nederland. Dit kan alleen als iedereen zich bewust is van het belang van geletterdheid in werk en leven. Wij spreken daarom individuen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties aan op hun verantwoordelijkheid en bieden concrete oplossingen. Andere landen, met name lidstaten van de Europese Unie, weten ons steeds vaker te vinden om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen. Het vermogen om te kunnen lezen en schrijven is een basisrecht voor elk individu. Geletterdheid is een randvoorwaarde voor een gezonde, veerkrachtige, welvarende en duurzame samenleving waaraan alle burgers actief deelnemen, dus dit zou iedereen moeten hebben.
Heeft de stichting al veel bereikt om het analfabetisme af te laten nemen?
De stichting heeft veel bereikt de afgelopen jaren. Er is veel meer bekend over de omvang en aard van het probleem en er wordt ook meer over gesproken. De meeste Nederlanders weten inmiddels wat het is en dat was tien jaar geleden niet zo. Inmiddels heeft de stichting meer dan 900 partners, zijn er meer dan 3700 vrijwilligers opgeleid en werden meer dan 10000 cursisten geholpen.

Is het mogelijk om in de toekomst geen analfabeten of laaggeletterden meer te hebben?
Het probleem onderwerp van gesprek maken bij publiek en politiek is noodzakelijk om het tegen te gaan. Dat lukt namelijk alleen als vele individuen en instanties meehelpen. Het probleem helemaal de wereld uit helpen is lastig en vergt lange adem. Maar het kan wel!

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.