Essay: Essay: In dit profielwerkstuk zult u van alles kunnen…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 16, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: In dit profielwerkstuk zult u van alles kunnen...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 387 words. Download the full version above.

In dit profielwerkstuk zult u van alles kunnen lezen over de heksenvervolging in Europa in de Middeleeuwen en de Renaissance. Wij zijn beiden ge??nteresseerd in geschiedenis onderwerpen en van de onderwerpen op de lijst vonden we heksenvervolging het meest interessante. Van ‘?n van ons (Chelsea) wonen de opa en oma in een stadje in Belgi??, genaamd Tielt. In Tielt is de laatste heks van Europa verbrand en het stadje staat vol met monumenten en er is heel veel informatie over te vinden. Dit kwam een keer ter sprake en er was heel veel over te vinden in Tielt zelf. Toen wij het samen hierover hadden kwamen we er achter dat het toch wel een heel interessant onderwerp was. Het leek ons leuk om een oud verhaal over een verbrand slachtoffer van de heksenjacht weer tot leven te brengen. Toen wij dit onderwerp op de lijst zagen staan zagen we allebei de kans om dit dan ook te doen. Wij zijn allebei ook ontzettende leesliefhebbers van fantasie boeken, dit was dan ook een reden om ons dieper in dit onderwerp in te leven. Voor de rest willen wij iets bijvoegen aan de literatuur over heksen omdat er weinig bekend is over heksen terwijl de heksen een groot deel van de voornamelijk kerkelijke geschiedenis heeft betekend.

Maar hoe komen de heksenvervolgingen in de Middeleeuwen, Renaissance en heden met elkaar overeen en hoe zijn de verschillen te verklaren?

De boeken die wij gebruikt zijn komen uit allerlei verschillende eeuwen en periodes van de geschiedenis. Wij hebben primair en secundaire informatie in ons profielwerkstuk gebruikt en ook boeken vergeleken. Ook zit er bij de bijlagen meer informatie over het Malleus Maleficarum dat wij hebben opgezocht en ook hebben onderzocht. Omdat er over heksenvervolging niet veel bekend is moesten wij het doen met een beperkte selectie boeken.

In de Middeleeuwen en in de Renaissance waren de heksen de zondebokken van de bevolking, alles wat fout ging was hun fout. Ook in de Moderne Tijd is er nog steeds sprake van het feit dat men nog steeds op zoek is naar de zondebok in de samenleving, de heksen zijn tegenwoordig echter niet meer zoveel op de voorgrond dan in de geschiedenis.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: In dit profielwerkstuk zult u van alles kunnen…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-in-dit-profielwerkstuk-zult-u-van-alles-kunnen/> [Accessed 14-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.