Essay: Essay: Antisemitisme of Jodenhaat is discrimenatie…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 16, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Antisemitisme of Jodenhaat is discrimenatie...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 343 words. Download the full version above.

Antisemitisme of Jodenhaat is discrimenatie van joden gebaseerd op hun religie. Joden en het jodendom hebben in de geschiedenis dikwijls te maken gehad met weerstand of zelfs haat van anderen. In de loop van de geschiedenis heeft antisemitisme zich vele malen geuit in discriminerende overheidsmaatregelen en ook meermaals in moord op Joden, zoals tijdens pogroms en de Holocaust. Het gevolg van antisemitisme is dat de joden steeds moesten verhuizen naar een ander land en hun leven weer opnieuw moeten starten.
De Duitse kruistocht van 1096 ging de geschiedenis in als de eerste grote jodenvervolging.
Je hebt ook nog de holocaust die erg belangrijk is voor de joodse vervolgingen in de geschiedenis.

Een hedendaags voorbeeld van antisemitisme is de aanslag in Parijs. Twee mannen hebben een aanslag gepleegd op het kantoor van het blad Charlie Hebdo. Er vielen 12 slachtoffers waaronder een vrouw. De dag daarna werd er in een joodse supermarkt de mensen die daar binnen waren gegijzeld. Door een dappere man heeft de mensen naar de kelder gelokt en de mensen die gegijzeld naar buiten gelokt zonder dat de gijzelnemers het hebben gemerkt.

Ik vind het niet normaal dat ze zomaar mensen doodschieten of gijzelen. Ik vind dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet of in welk geloof je geloofd.

Er zijn gevolg acties eruit voortgekomen, want alle joodse scholen en synagogen zijn extra beveiligd in Nederland en Belgi??.

Ik denk dat ze het een schande vinden dat ze zo slecht behandeld worden. En dat ze bang zijn dat er nog een vervolging tegen hun komt.

1) de rotopmerkingen die joden te verduren kregen.

2) de misselijkmakende bureaucratie die hun bij elke stap gedurende de opbouw van een nieuw bestaan in de weg stond.

3) de schaamteloze verwaarlozing door de overheid.

4) het wanstaltige egocentrische gedrag van hen die zich benadeeld voelden

5) het achteloze antisemitisme van de moffen tijdens de vijf jaren van bezetting bevestigd, en het schandalig gebrek aan compassie en medeleven van Nederlandse medeburgers.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Antisemitisme of Jodenhaat is discrimenatie…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-antisemitisme-of-jodenhaat-is-discrimenatie/> [Accessed 19-09-21].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.