Essay: Essay: Kapitalisme vs Communisme

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 20, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Kapitalisme vs Communisme
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 717 words. Download the full version above.

Inhoud:
‘ Inleiding
‘ Het communisme
‘ Het kapitalisme
‘ Het communisme VS het kapitalisme
‘ Nawoord
‘ Bronvermelding

Inleiding
De Tweede Wereldoorlog was verschrikkelijk. Miljoenen doden, mannen, vrouwen, kinderen’ Na de Tweede Wereldoorlog was de onstuimigheid in de wereld, en met name Europa en Noord-Amerika, nog steeds niet voorbij. De 2 grootste machten in die tijd: de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie kregen ruzie met elkaar. Dit kwam omdat ze elk een andere vorm van regeren hadden. De VS had het kapitalisme als regeermethode, de Sovjet-Unie het communisme, elk erg verschillend. De 2 machten begonnen een oorlog, maar wel een speciaal soort oorlog: een ‘koude’ oorlog. Dat houdt in dat er 2 of meer machten ruzie met elkaar hebben, maar dit niet rechtstreeks op proberen te lossen met geweld. Ze (probeerden) elkaar te imponeren met militaire parades en militaire oefeningen. Ook vielen ze elkaars vrienden aan met hun eigen vrienden, denk bijvoorbeeld aan Noord-Korea dat Zuid-Korea aanviel tijdens de Koude Oorlog. Door de Koude Oorlog, die nu trouwens ten einde is, denken veel mensen dat Rusland en met name het communisme slecht is. Maar is dat wel zo? In dit verslag vertel ik uitgebreid over beide regeermethodes, en uiteindelijk vergelijk ik ze met elkaar. Is het communisme inderdaad veel slechter dan het kapitalisme?

Het communisme
Het communisme is net zoals het kapitalisme een manier om te regeren. Het communisme wordt echter door velen beschouwd als een slechte vorm van regeren. Maar is dat wel zo? In dit hoofdstuk vertel ik hoe het communistische systeem is ontstaan, hoe het systeem werkt en wie belangrijk zijn in de hedendaagse communistische landen.

Oorsprong
De oorsprong van het communisme is net zoals de meeste dingen die niet nieuw zijn niet zeker. Het begon al in de tijd van Plato, in een van zijn boeken beschreef hij al dat mensen pas in vrede kunnen leven als ze alle persoonlijke eigendommen kwijt zijn en kunnen pakken wat ze willen. Karl Marx, de grondlegger van het Marxisme, is volgens velen de grondlegger van het communisme. Volgens Karl Marx zijn er een paar verschillende stadiums die een beschaving door moet maken voordat het ultieme stadium bereikt wordt: het stadium waarbij elk mens levert wat hij kan en neemt wat hij nodig heeft. Om dat stadium te kunnen bereiken moet er 1 tussenstap zijn: een socialistische regeermethode. Dat houdt in dat de klassensystemen worden omgedraaid, de rijke burgers verloren hun bezittingen, en de gewone burgers deden wat ze moesten doen, en namen wat ze moesten nemen. Natuurlijk willen politieke leiders dat niet, en daarom is er een revolutie voor nodig. Deze revolutie moest uitgevoerd worden door de laagste stand: de gewone burgers. Na de tussenstap is het land klaar voor het communisme. Karl Marx had veel volgelingen, en was de inspiratiebron voor Lenin, de persoon die zorgde voor de Russische Revolutie in oktober en het begin van het communistische Rusland. Karl Marx is dus niet per se de uitvinder van het communisme, maar het Marxisme was wel de basis voor het Leninisme en later het Stalinisme.

Communisme in Rusland
Rusland en hun regeermethode staat symbool voor het communisme. Binnen het communisme zijn er echter, net zoals bij het kapitalisme, meerdere stromingen. Het Marxisme is zo’n stroming. Het Marxisme inspireerde veel mensen, waaronder Vladimir Lenin. Tot de 20ste eeuw werd Rusland bestuurt door tsaren(een soort koning). Ge??nspireerd door het Marxisme vond Vladimir Lenin het in de 20ste eeuw tijd om de revolutie te plegen die volgens het Marxisme nodig was voor een communistische staat, en daarmee het ultieme stadium van een beschaving te bereiken. Toen het jaar 1917 begon, waren de voorbereidingen voor een revolutie in volle gang. In februari was het dan zo ver: de Februarirevolutie zette de huidige tsaar af en er werd een tijdelijke regering gevormd. De tussenstap naar het communisme was bereikt. In oktober, nog steeds in het jaar 1917, begon de Oktoberrevolutie. Na de Oktoberrevolutie werd de oude regering, die toch tijdelijk was, afgezet. Er werd een nieuwe regering opgericht, die geleid werd door de bolsjewistische


Bronvermelding
‘ http://nl.wikipedia.org/wiki/Communisme
‘ http://nl.wikipedia.org/wiki/Marxisme
‘ http://nl.wikipedia.org/wiki/Russische_Revolutie
‘ http://nl.wikipedia.org/wiki/Leninisme
‘ http://nl.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Kapitalisme vs Communisme. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-kapitalisme-vs-communisme/> [Accessed 13-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.