Essay: Kindermishandeling - Essay Marketplace

Essay: Kindermishandeling

Inleiding: In Nederland worden er nog dagelijks heel veel kinderen mishandeld. Om hier iets tegen te doen zijn er verschillende organisaties die zich hiermee bezig houden. Onder andere het AMK en de kindertelefoon houden zich met kindermishandeling bezig. Deze organisaties hebben samen ????n doel: Het stoppen van kindermishandeling! Voor wij dit werkstuk gingen maken vroegen wij ons wat dingen af.

Wat is de straf voor kindermishandeling? Wat zijn nou precies de oorzaken van kindermishandeling? En wat doet het AMK precies tegen kindermishandeling? Al deze vragen komen terug in het werkstuk hieronder. Wat is en wat doet het AMK.

Het AMK is een afkorting van Advies en Meldpunt Kindermishandeling.

Het AMK onderzoekt en geeft advies bij vermoedelijke situaties van kindermishandeling en als het nodig is helpen ze ook.

Bij het AMK kan iedereen die zich zorgen maakt om een kind meldingen doen van vermoedelijke situaties van kindermishandeling. Een maatschappelijk werker of een vertrouwenspersoon onderzoekt of het kind mishandeld wordt door in gesprek te gaan met mensen uit de omgeving van het kind zoals de huisarts, de school en familieleden. Ook gaan ze in gesprek met de ouders en soms het kind.

Als uit het onderzoek blijkt dat het kind mishandeld wordt, spoort het AMK de ouders aan om hulp te zoeken. Het AMK levert zelf geen hulp maar helpt wel met het zoeken naar geschikte hulp. Als de ouders de hulp niet toestaan kan het AMK de kinderbescherming inschakelen. Wanneer de hulp voor het kind en de ouders op gang is gebracht, draagt het AMK het over aan de kinderbescherming en sluit het af. Na het onderzoek krijgt degene die een melding heeft gedaan te horen of de ouders en kind hulp krijgen.
Het AMK bewaart aantekeningen van een gesprek over een kind maximaal 1 jaar.
Het AMK geeft ook advies over onderwerpen zoals:
Hoe terecht zijn mijn zorgen.
Wat zou ik kunnen doen om te helpen.
Hoe ga ik om met de zorgen over het kind.
Hoe schat ik een situatie in.
Hoe voer ik een gesprek met de ouder of het kind.
Er wordt samen met het AMK overlegd over hoe erg de situatie is en wat de signalen zijn. Advies vragen gebeurt anoniem en het AMK zal naar aanleiding van een advies geen actie ondernemen.

Het AMK stopt per 31 december 2014. Vanaf 1 januari 2015 wordt het advies- en meldpunt kindermishandeling samengevoegd met Het steunpunt huiselijk geweld. Het wordt nu ????n meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. De naam van dit meldpunt wordt Veilig thuis: advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat zijn de oorzaken en de gevolgen.

Oorzaken:
Er zijn veel dingen die meetellen bij het ontstaan van kindermishandeling. Het kan aan de ouders liggen of aan het kind zelf. Het kan ook komen door de thuissituatie binnen het gezin.
Dit zijn wat voorbeelden wat de oorzaak van kindermishandeling zou kunnen zijn bij ouders:
– De ouders hebben een slechte jeugd gehad, ze zijn bijvoorbeeld zelf mishandeld of zijn/haar ouders waren heel erg streng en ze hebben het nog niet erg goed kunnen verwerken.
– De ouder is depressief of heeft een psychiatrische stoornis.
– Ze wilde helemaal geen kinderen maar het is toch gebeurt.
– De ouders hebben te hoge verwachtingen van het kind, maar het kind kan dat niet waarmaken.
– De ouders zijn niet in de goede staat om voor het kind te zorgen, dat kan door alcohol- en drugsgebruik.

Dit zijn wat voorbeelden wat de oorzaak van kindermishandeling zou kunnen zijn bij het kind:
– Het kind is ongewenst.
– Het kind is lelijk.
– Het kind is gehandicapt en de ouders kunnen dat niet goed verwerken.
– Het kind gedraagt zich moeilijk, het slaapt slecht en moet heel vaak huilen.

Er zijn ook nog voorbeelden van wat de oorzaken kunnen zijn van kindermishandeling bij de thuissituatie:
– De ouders zijn werkeloos
– De ouders zijn te veel weg, ze werken te veel.
– het gezin is helemaal afgesloten van de buitenwereld en heeft geen sociaal contact.
– De ouders hebben huwelijksproblemen of financi??le problemen.

Gevolgen:

De gevolgen voor het kind.
De kinderen kunnen lichamelijk en emotionele gevolgen krijgen.
De lichamelijke gevolgen:
– Botbreuken
– Brandwonden, snijwonden, schaafwonden, kneuzingen en blauwe plekken.
– Verwondingen aan de organen.
– Verwondingen aan het hoofd. Dat gebeurt vooral bij jonge kinderen onder de 2.
Als je een baby heel hard heen en weer schud dan kan het kind een hersenbloeding krijgen en daardoor een blijvende handicap.
Seksueel misbruik kan schade aan de geslachtsorganen en aan de anus brengen.
Het kind kan ook een geslachtsziekte krijgen, de meisjes kunnen zwanger raken.

De emotionele gevolgen:
De gevolgen zijn verschillend maar vaak hebben de kinderen een negatief zelfbeeld, ze hebben ook een gevoel dat ze helemaal niks waard zijn en ze hebben geen vertrouwen in een ander. Later krijgen die kinderen soms last van depressie en psychische stoornissen.
Als de kinderen thuis geen vrijheid van meningsuiting krijgen, gaan bij andere mensen zich anders gedragen. Wat ze zelf hebben meegemaakt gaan ze ook op andere kinderen toepassen. Ze worden dan agressief. Daardoor zijn ze vaak niet gelieft bij anderen, hierdoor gaan ze zich nog waardelozer voelen.
Er zijn ook kinderen die zich helemaal niet laten zien, ze trekken zich terug en willen geen sociale contacten.
Kindermishandeling kan ook zorgen voor een achterstand op school. Ze hebben dan moeite met spraak of met leren. Sommige kinderen groeien ook minder snel.

De straffen voor de daders:

Als je iemand hebt mishandeld kan je 2 tot 3 jaar gevangenisstraf krijgen of een hoge geldboete. Als je iemand mishandeld en hij of zij heeft daar een lichamelijk letsel aan over gehouden dan kan je 4 jaar gevangenisstraf krijgen. En als je iemand hebt mishandeld en hij of zij is daar aan overleden dan krijg je een gevangenisstraf van 6 jaar en een super hoge geldboete.
De straf voor seksueel misbruik kan een taakstraf van 240 uur zijn met een combinatie van een voorwaardelijke gevangenisstraf of een gevangenisstraf die heel lang duurt, soms is dat ook in combinatie met TBS.

Welke soorten mishandelingen zijn er en in wat voor een maten komt het voor?

Er zijn verschillende soorten mishandeling. Hieronder geef ik se verschillende soorten en geeft ook een voorbeeld erbij, zo krijg je er ook een beetje een beeld bij wat de soorten inhouden.

Lichamelijke mishandeling

Een meisje van 5 jaar is nieuwsgierig en wil heel graag weten wat ze die avond gaat eten. Ze legt haar handjes op het aanrecht en kijkt met haar hoofdje omhoog. Haar moeder pakt een hete pan en zet die neer op de handen van het meisje.
Lichamelijke mishandeling veroorzaakt verwondingen bij de kinderen zoals brandwonden, snijwonden, verstikken, vergiftiging, door elkaar schudden en een uitvoeren of dreigende meisjes besnijding geld ook als kindermishandeling.

Lichamelijke verwaarlozing

Een jongen van 7 jaar loopt alleen over straat om 10 uur ???s avonds, hij heeft het ijskoud. Kon hij maar wat warms aan doen. Maar dat kan niet. Zijn ouders zijn niet thuis, dus kan hij niet naar binnen.
Lichamelijke verwaarlozing is als kinderen een gebrek aan kleding hebben, onvoldoende slaap krijgen, geen schone kleren, slechte hygi??ne en geen goede medische zorg krijgen.

Psychische mishandeling

Stijn komt thuis van school. Zijn 2 jarige broertje zit bij zijn moeder op schoot. Ze leest hem een boekje voor en aait hem over zijn bolletje. Stijn geeft zijn rapport aan zijn moeder, Stijn is er trots op want er staan hele goede cijfers op. Moeder pakt het rapport, legt hem weg en zegt er niets over.

Kleineren, pesten, bang maken, bedreigen met geweld, het verbieden met andere om te gaan, eisen stellen waar het kind niet aan kan voldoen en getuigen zijn bij huiselijk geweld zijn voorbeelden van psychische mishandeling.

Psychische verwaarlozing

Een meisje ligt in haar bedje te huilen. Een kwartier, een half uur. Ze ligt daar nou al de hele dag en wil eruit. Maar haar moeder hangt voor de tv en haar vader is in de schuur bezig met zijn auto.
Psychische verwaarlozing is weinig liefde voor het kind, geen warmte, weinig tot geen contact, geen respect, gebrek aan aandacht en geen veiligheid in huis.

Seksueel misbruik

Een meisje krijgt bezoek van een oudere man, een kennis van haar vader. Een uur later gaat hij weer weg. Ondertussen heeft hij het meisje misbruikt. Haar vader krijgt daardoor korting op de auto die hij zo graag wil hebben.
Seksueel misbruik is als het niet bij de leeftijd van het kind past en als het kind het er niet mee eens is dat iemand aan haar zit. Ook het laten zien van pornografisch materiaal is een vorm van seksueel misbruik.

Per jaar zijn er 100.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling dit komt voor bij kinderen van alle leeftijden, jongens en meisjes met erge achtergronden. Ouders mishandelen hun kind vaak niet met opzet, maar omdat ze hun kind niet de goede zorg kunnen geven.

Wat kun je tegen kindermishandeling doen.

Als je je zorgen maakt om een kind is het belangrijk om met de ouders te praten, je kunt vertellen wat je ziet aan het kind of wat je de ouders met het kind ziet doen. Beschuldig de ouders niet van mishandeling, probeer een normaal gesprek te voeren en je hulp aan te bieden. Als je het moeilijk vind om een gesprek te voeren kun je hulp inschakelen van het AMK. Het AMK onderzoekt de situatie en zoekt een passende hulp. Er zijn 2 therapie??n die veel worden gebruikt.

1 EMDR

EMDR is een afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een therapie waarbij de therapeut het kind vraagt een tekening van de gebeurtenis te maken en zich te concentreren op het plaatje, ondertussen leid de therapeut het kind af door met zijn vingers voor het gezicht te bewegen of het kind te laten luisteren naar geluiden door een koptelefoon. Tussendoor vraagt de therapeut wat het kind voelt. In het begin zal het vooral verdriet en woede zijn. De therapie gaat door tot het kind naar het plaatje kan kijken zonder dat het kind het vervelend vindt.

2 cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie waarbij het kind leert dat hij of zij een reactie kan hebben op een vervelende situatie waar het kind zelf niets aan kan doen. Tijdens de therapie leert het kind dat hij of zij niet meer bang hoeft te zijn, ook leert het kind zich te ontspannen, vertrouwen krijgen in zichzelf en anderen en met emoties omgaan.
De therapie kan in groepstherapie of alleen met een therapeut gedaan worden als het kind groepstherapie krijgt zijn er ook andere kinderen bij die iets meegemaakt hebben. In therapie schrijft of tekent het kind met de therapeut over wat er is gebeurt en hoe het kind zich voelt. Door er over te praten, zullen problemen die het kind heeft gekregen door de gebeurtenissen verminderen.

Hoe kan je kindermishandeling herkennen.

Kindermishandeling is moeilijk te herkennen, lichamelijk geweld is nog wel te zien vooral als het vaak voorkomt maar er zijn ook andere soorten kindermishandeling.

Signalen van lichamelijk geweld:

??? Blauwe plekken,
??? Snij-, krab- en bijtwonden,
??? Oververmoeidheid,
??? Botbreuken,
??? Slecht onderhouden gebit,
??? Voedingsproblemen,
??? Ernstige luieruitslag,
??? Kind stinkt, draagt vaak vieze kleren,
??? Het kind is vaak ziek,
??? Ziektes herstellen slecht,
??? Achterblijvende motoriek,
??? Het kind is niet zindelijk op een leeftijd dat hij of zij dat wel hoort te zijn.

Gedrag van het kind:

??? Weinig spontaan,
??? Erg nerveus,
??? Negatief zelfbeeld,
??? Speelt weinig met andere kinderen,
??? Schrikachtig,
??? Vermijdt oogcontact,
??? Angst voor lichamelijk contact,
??? Het kind gedraagt zich niet naar zijn of haar leeftijd,

Gedrag van ouders:

??? Niet ge??nteresseerd over het welzijn van het kind,
??? Vaak negatief over/tegenover het kind,
??? Troost het kind niet,
??? De ouder geeft aan het niet meer aan te kunnen,
??? Vergeet preventieve inentingen (inentingen die ieder kind zou moeten krijgen),
??? Houd het kind vaak thuis van school,
??? Zet het kind onder druk om te presteren.

Bij seksueel misbruik:

??? Verwondingen aan geslachtsorganen,
??? Vaginale infecties,
??? Pijn in bovenbenen,
??? Soa???s,
??? Het kind drukt de benen bij elkaar bij lopen/oppakken,
??? Afkeur van lichamelijk contact,
??? Extreem seksueel taalgebruik,
??? Maakt afwezige indruk bij lichamelijk onderzoek.

Het voorkomen van ????n of enkele van deze signalen hoeft niet in te houden dat er sprake is van kindermishandeling.

De organisaties die zich met kindermishandeling bezig houden.

Jeugdzorg: Jeugdzorg komt op voor de rechten en plichten van het kind.

AMK: Hier kan je een melding doen voor mogelijke kindermishandeling, dan zoekt het AMK uit of het nodig is om even een bezoekje te brengen aan het gezin. (Meer informatie op bladzijde 4).

Unicef: kinderbescherming is 1 van de 5 belangrijkste plichten waar Unicef voor opkomt

defence for children: defence for children zet zich in voor een betere bescherming tegen kindermishandeling. Ze willen dat er meer aandacht is voor kwetsbare groepen zoals gehandicapten en pleeggezinnen.

Jongeren informatie punt: is ongeveer hetzelfde als jeugdzorg. Hier leggen ze uit wat kindermishandeling precies is, er staan op de site ook verhalen over kinderen die erge dingen mee hebben gemaakt.

No kidding: no kidding is een publieksbeweging. Dit is een organisatie die geen oplossingen zoekt bij de overheid of bij een professional, maar bij een verandering in de manier van denken. Deze organisatie bestaat uit vrijwilligers.

RAAK: RAAK betekent Regionaal AAnpak van Kindermishandeling. De doelstellingen van RAAK zijn: het stoppen van kindermishandeling, het tijdig signaleren en onderzoeken of er sprake is van kindermishandeling en het stoppen van kindermishandeling.

Kinderbescherming: De kinderbescherming helpt pas als ze weten dat er in dat huis kindermishandeling plaats vindt. Als de ouders geen hulp kunnen of willen dan pas grijpt de kinderbescherming in.

Kindertelefoon: De kindertelefoon luistert altijd heel goed naar je verhaal zodat je je op je gemak voelt bij degene die je belt. Dan als je uitgepraat bent proberen ze je een zo goed mogelijk advies te geven met wat je het beste kan doen. De kindertelefoon mag niets doorvertellen, ze hebben een zwijgplicht. Je hoeft daarom ook niet bang te zijn dat je verhaal doorlekt naar je ouders of naar de politie en dat je ouders daarom heel boos worden.

Interview met de kindertelefoon

Vraag 1: Hoeveel kinderen heb je per dag ongeveer aan de telefoon over kindermishandeling?

Dat verschilt heel erg per dag soms heb ik niemand aan de telefoon en soms 2 per dag

Vraag 2: Wat doen jullie met die meldingen?

Wij kijken samen het slachtoffer naar de mogelijkheden om de mishandeling zo snel mogelijk te stoppen. We kunnen het slachtoffer in contact brengen met bureau jeugdzorg, die kan je dan verder helpen, maar dat doen we alleen als jij daar toestemming voor geeft.

Vraag 3: Welke tips geven jullie de kinderen mee?

Praat erover met mensen die je vertrouwd bijvoorbeeld een juffrouw op school of misschien met een ander familielid.

Vraag 4: Als kinderen hun verhaal aan jullie vertellen hebben jullie dan een geheimhoudingsplicht?

Ja, we moeten alles geheimhouden. Dat hoort bij ons werk

Vraag 5: Wordt de kindertelefoon ook wel eens misbruikt?

Ja, de kindertelefoon wordt vaak misbruikt door jongeren die een verhaal verzinnen en als ze dan klaar zijn de kindertelefoon uitlachen.

Slot

We hebben veel van dit werkstuk geleerd.

Wij zijn ook wel een beetje geschrokken van het aantal kinderen dat in Nederland mishandeld word, we wisten niet dat het er zo veel waren. Gelukkig krijgen de daders daar dan ook erge straf en hulp voor. Op de vragen van de inleiding hebben we nu antwoord gekregen.

De samenwerking tussen ons ging wel goed. De taken waren netjes verdeeld en we hadden alles op tijd af. Als we ergens niet helemaal uitkwamen vroegen we gewoon om hulp, vaak kwam het dan ook goed.

Bronnen

http://kindindeknel-priscilladenise.blogspot.nl/p/wat-zijn-de-gevolgen-van.html http://pedagogischwerkstukken.blogspot.nl/p/kindermishandeling.html
https://www.google.nl/search?q=kindermishandeling+praat+erover&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JkidVJTIEMe5UeH1gsgL&ved=0CAYQ_AUoAQ
https://www.google.nl/search?q=kindermishandeling&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZUidVO3aDon4UKeBgqgL&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=643
https://www.google.nl/search?q=kindermishandeling&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZUidVO3aDon4UKeBgqgL&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=643#tbm=isch&q=stop+zinloos+geweld
https://www.google.nl/search?q=kindermishandeling&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZUidVO3aDon4UKeBgqgL&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=643#tbm=isch&q=kindertelefoon
https://www.google.nl/search?q=kindermishandeling&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZUidVO3aDon4UKeBgqgL&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=643#tbm=isch&q=no+kidding
https://www.google.nl/search?q=kindermishandeling&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZUidVO3aDon4UKeBgqgL&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=643#tbm=isch&q=unicef
https://www.google.nl/search?q=kindermishandeling&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZUidVO3aDon4UKeBgqgL&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=643#tbm=isch&q=jeugdzorg
http://www.gezondheidsnet.nl/geest/kindermishandeling
http://www.vooreenveiligthuis.nl/kindermishandeling/wat-kan-ik-doen

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.