Guide: Essay: Daltononderwijs

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: October 14, 2014
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: Daltononderwijs
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 750 words. Download the full version above.

Nu het duidelijk is wat de punten zijn waar ik mezelf in wil ontwikkelen en welke uitdagingen er naar voren komen op mijn stage is het tijd om te beschrijven wat voor leerkracht ik wil zijn en welke visie op onderwijs mij aanspreekt.

Ik zal deze visie koppelen aan het daltononderwijs, omdat ik het afgelopen jaar hier mijn stages in heb gelopen en hierin verder wil blijven werken.

Ik vind het belangrijk dat kinderen opgroeien als zelfstandige individuen. Zelfstandigheid gaat verder dan ‘voor jezelf werken’. Het betekent namelijk ook, dat kinderen leren de problemen die ze tegenkomen zelf op te lossen. De leerkracht is natuurlijk wel altijd op de achtergrond beschikbaar voor hulp, maar de leerkracht is niet het eerste aanspreekpunt als een kind een probleem heeft. Het moet voor kinderen een gewoonte worden om eerst zelf te proberen een oplossing te bedenken en om hulp te vragen bij medeleerlingen.

Dit is dan ook een van de vele goede redenen die ik heb om voor het daltononderwijs te kiezen. Het daltononderwijs wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarvoor is nodig dat kinderen en jongeren leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen, daarom kiest het daltononderwijs voor een meer individuele benadering. Ieder kind en iedere jongere heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt op daltonscholen veel zelfstandig gewerkt. De leerkracht is natuurlijk wel altijd op de achtergrond beschikbaar voor hulp, maar de leerkracht is niet het eerste aanspreekpunt als een kind een probleem heeft. Het moet voor kinderen een gewoonte worden om eerst zelf te proberen een oplossing te bedenken en om hulp te vragen bij medeleerlingen.

Het daltononderwijs werkt volgens drie pijlers: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. Vrijheid in gebondenheid betekend in het dalton onderwijs niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur aan te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijkertijd ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert.

Ieder kind en iedere jongere heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt op Daltonscholen veel zelfstandig gewerkt. De docent onderzoekt steeds wat ieder nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Zijn rol is het begeleiden en coachen van iedere leerling, het initiatief blijft zoveel mogelijk bij de leerling.

Het samenwerken tussen de kinderen vind ik ook heel belangrijk. De kinderen leren door samen te werken met elkaar om elkaar te helpen en om zelf ook om hulp te vragen wanneer dit nodig is. De kinderen lossen met elkaar heel veel problemen op, waardoor de leerkracht meer tijd heeft om zich te richten op de kinderen die op dat moment echt hulp nodig hebben. Daarbij leren de kinderen door deze manier ook om samen te werken met kinderen in de klas die ze normaal niet zo snel zouden uitkiezen.

Ik vind het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontwikkelen met plezier. Het moet geen strijd zijn, kinderen moeten met plezier leren en dit kan bereikt worden op verschillende manieren. Ik geloof dat ieder kind zelf belangstelling heeft op kennis te verkrijgen. Een hekel hebben aan leren komt niet voort uit het leren zelf, maar aan de materialen, de methoden of de manier waarop kinderen verplicht zijn om bepaalde handelingen te doen. Ik vind dat een kind moet kunnen ontdekken. Het moet een avontuur zijn om te leren en dat is het ook werkelijk voor kinderen. Het is daarom dan ook belangrijk dat kinderen actief kunnen en mogen zijn. Als het kind een andere manier heeft om een bepaalde opdracht te volbrengen, dan moet hij/zij ook de mogelijkheid krijgen om dit te kunnen volbrengen.

Het afgelopen jaar heb ik mezelf verdiept in het daltononderwijs door stage te lopen op twee daltonscholen. Daarnaast heb ik twee onderzoeken gedaan naar dit type onderwijs. Ik voel me nu echt thuis in deze vorm van onderwijs en zal daarom ook mijn laatste stage weer in het daltononderwijs lopen. Het grootste voordeel wat ik hier uit kan halen als leerkracht is dat ik meer tijd heb voor het individuele kind en hier zal ik tijdens mijn eindstage ook zeker gebruik van maken.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Daltononderwijs. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-daltononderwijs/> [Accessed 11-08-20].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.