Essay: Lodewijk XIV - Essay Marketplace

Essay: Lodewijk XIV

Related essay: De samenleving in de 17e eeuw

Ook streefde hij naar een gebied, dat z?? groot was, dat de zon er nooit onder zou gaan.. De hoofd reden waarom hij zich de Zonnekoning word genoemd is omdat hij zichzelf zag als het middelpunt van de aarde, en alles en iedereen draaide om hem. Zijn hele leven was Lodewijk XIV de grootste eter van het koninkrijk. Ook had hij huisdieren, honden; en hiervoor had hij altijd koekjes bij zich. Het priv??leven van de meeste hofedelen en van de gehele koninklijke familie kende geen grenzen en had een erg openbaar karakter. Zelfs bij het huwelijksbed waren er nieuwsgierige oogjes aan het kijken. En de geboorte van Dauphin werd ook niet binnen een gesloten kring gehouden.

Absolute machthebber

Lodewijk had de absolute macht, en een absolute machthebber staat eigenlijk boven de wetten. Hij kon ze aanpassen naar zijn hand en hij hoefde het met niemand te overleggen! Eigenlijk was Lodewijk een bemoeial, hij bemoeide zich overal mee. Iedere dag was hij aan het vergaderen met zijn ministers. Ook wist hij overal alles vanaf. Niks mocht gebeuren buiten zijn weten om, maar alleen de financi??n vond hij erg vervelend. Lodewijk heeft het land met al zijn inwoners geconfronteerd met een nieuw type heerser. Hij dacht zelf ook dat hij door God boven alles en iedereen was geplaatst, zelfs boven Frankrijk. Hij dacht ook dat hij door zijn eigen inspanning werd beloond, en dat niet alleen de voorbestemming hem tot heerser heeft gemaakt. Dit paste precies bij de geest van een absolute heerser. Jean Bodin beschrijft in zes boeken volledig uitgewerkt hoe het zit met de geest van een absolutistische staatsleer. Maar een absoluut vorst kon niet helemaal alles doen wat hij zelf wilde want er bestonden in de tijd van Lodewijk allerlei andere wetten en regeltjes voor verschillende streken. In sommige gebieden betaalden de mensen minder belasting dan in de andere gebieden en bijvoorbeeld had de adel andere rechten dan de burgers. Ook werden de protestanten anders behandeld dan de katholieken.8

Wat wij wel een interessant stukje vonden om er bij te doen, om echt te zien hoe Lodewijk tegen zijn ministers heeft gesproken als absoluut heerser: ”Ik heb u bij elkaar geroepen om u te zeggen dat ik mijn zaken tot nu toe heb willen laten beheren door de Heer Mazarin, maar dat het nu tijd wordt dat ik ze zelf ga beheren. U zult mij alleen helpen met uw raad als ik u erom vraag. Ik verbied uw ook maar iets te ondertekenen buiten mijn opdracht om. Ik wens dat u bij mij persoonlijk iedere dag verantwoording aflegt over wat u gedaan hebt. De zaken zullen veranderen. De regering van de staat en mijn onderhandelingen met het buitenland zal ik anders aanpakken dan de Heer Mazarin. U weet nu wat mijn wil is. Het enige wat u nu nog hoeft te doen is mijn wil uitvoeren”.9

Versailles was eerst een jachtslot van zijn vader Lodewijk XIII. Versailles ligt ongeveer negentien kilometer ten zuidwesten van Parijs. In 1651 is het de eerste keer dat Lodewijk XIV het kasteel bezocht. Lodewijk liet tussen 1655-1679 door architect Le Vau de eerste uitbreidingen uitvoeren. In het filmpje waarvan de link hieronder staat is te zien hoe de verbouwing verliep. De stijl van Versailles kun je koppelen aan de Barok de kunststroom van 1575-1750. Deze stroom komt na de Renaissance ‘wedergeboorte’ van de oude klassieken.
De Barok heeft als kenmerk het laten zien van pracht en praal, veel marmer en veel bladgoud. Beter gezegd, hoe meer pracht en praal hoe machtiger en rijker je bent. De muren waren met bladgoud versierd en de plafonds toonden schilderingen die de grootste militaire daden van de koning verbeeldden. Het zorgde er dan ook voor dat de gasten onder de indruk kwamen van de rijkdom van de koning, die aan zijn gasten wilde laten zien hoe rijk en machtig hij wel niet was.

In Versailles liet Lodewijk XIV ook een spiegelzaal bouwen. Dit is de grootste zaal van het hele paleis. Het belangrijkste kenmerk van de spiegelzaal zijn de 357 spiegels ingewerkt in 17 grote bogen. De zaal is 73 meter lang en meer dan 10 meter breed en 12 meter hoog. Hier liet Lodewijk XIV zijn gasten wachten voordat ze toegelaten werden. De spiegelzaal werd ook vaak gebruikt voor verschillende hoffeesten. Lodewijk XIV hield vaak hoffeesten, deze hoffeesten duurden tot diep in de nacht. De mensen die werden uitgenodigd waren vrijwel altijd van adel of buitenlandse ambassadeurs, er werden wel honderden mensen uitgenodigd.

De spiegelzaal heeft zijn naam te danken aan het feit dat er vele spiegels hangen. Het plafond en de wanden zijn beschilderd met muurschilderingen, en staan er grote gouden kandelaars in de zaal. De zaal heeft een houten vloer. Men denk dat dit zo is omdat het dan een perfecte vloer is om op te dansen. Ook is de spiegelzaal erg bekend omdat daar in 1918 het verdrag van Versailles is getekend, dit was het einde van de eerste wereldoorlog

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.