Guide: Essay: Wat houdt het oude Egypte in?

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 11 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 9, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: Wat houdt het oude Egypte in?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 3251 words. Download the full version above.

Het oude Egypte is te verdelen in periodes. Ik ga eerst de periodes uitleggen en daarna zal ik verder gaan op de belangrijkste aspecten van elke periode.

De Periodes ( voor Christus )

o Pre- dynastieke periode (3300-3032) Geen Dynastie.
o Vroeg- dynastieke periode (3032-2639) 1e – 3e Dynastie
o Het Oude Rijk (2639-2216) 4e ‘ 6e Dynastie
o Eerste tussenperiode (2216-2040) 7e ‘ 10e Dynastie
o Het Midden rijk (2040-1793) 11e en 12e Dynastie
o Tweede tussenperiode (1793-1550) 13e ‘ 17e Dynastie
o Het Nieuwe rijk (1550-1070) 18e ‘ 20e Dynastie
o Derde tussenperiode (1070-712) 21e en 24e Dynastie
o De late tijd (712-332) 25e ‘ 31e Dynastie

Een dynastie wil zeggen : een begin periode als een bepaalde heerser of familie (die uit meerdere generaties kan bestaan) macht uit oefent over een land.

Vroeg- dynastieke periode & het Oude rijk

Deze periode bestaat uit de 1e,2e,3e,4e,5e en 6e dynastie. Egypte was erkend als een staat, en hadden Memphis als belangrijke hoofdstad. Samen met abynos en Hierakonpolis waren dat de belangrijkste machtscentra. In deze periode werd ook het schrift ontwikkeld. Van deze tijd is bekend, dat Imhotep een bouwplan had opgesteld voor de trappenpiramides. Deze bouwplannen zijn echter door koning Djoser gerealiseerd in Saqqara. Voordat deze trappenpiramides bestonden, werden koningen begraven in zogenaamde mastaba’s ( vierkanten stenen monumenten). Door het opstapelen van deze mastaba’s was de trappenpiramide tot stand gekomen. Tijdens de 4e en 5e dynastie speelde zonnereligie een grote rol. Piramides waren dan ook symbolisch voor deze religie. De koningen gingen deze religie zo serieus nemen dat zij zich de zonen van Ra noemde.
Tijdens de 6e dynastie verzwakte de macht van de koning, dat kwam doordat de adellijke bestuurders van de gouwen, de macht naar hen toe trokken.

Eerste tussen periode & Midden rijk

Is de periode van de 7e t/m de 12e dynastie. Deze periode staat erom bekend, dat het gezag van de farao’s uiteen viel. Ook was het een periode van economische tegenspoed en werd er veel aan honger geleden. Koningen die tijdens het 7e dynastie regeerde, volgde elkaar zo snel op dat ze daardoor de controle over Egypte verloren. Het midden rijk kreeg Thebe als nieuwe hoofdstad. Doordat de controle over Egypte niet in de hand was, was Egypte geen eenheid meer. Rond 2100 v.Chr. heroverde Mentuhotep de noordelijke gebieden, waardoor Egypte weer een eenheid werd, hiermee begon ook het midden rijk. De politiek leek na de periode van het midden rijk stabiel te zijn, maar de vizier van de koning Mentuhotep nam de macht over, en hiermee begon het 12e dynastie. Aan het einde van de 12e dynastie heerste er vrede in het Egyptische rijk.

Tweede tussenperiode & het Nieuwe rijk

Deze periode betreft de 13e t/m de 20e Dynastie. Van de 13e dynastie is bekend, dat de heersers zeer zwak waren en minder invloed hadden dan in de voorgaande dynastie. Door de komst van een groep buitenlanders, werd het 13e dynastie omvergeworpen. Deze groep werden de hyksos genoemd ( = afgeleid van een Griekse vorm van het woord Hekaw Chasut, wat Heersers van de buitenlandse gebieden betekend). Na heerschappij van ca. 100 jaar lukt het Amos van Thebe om hun te verdrijven. Hiermee werd hij de stichter van de 18e dynastie en brak het nieuwe rijk aan. De 18e dynastie is zeer bekend omdat dit de tijd was van de farao Toetanchamon, zijn graf was in 1922 ontdekt door H. Carter.

Derde tussenperiode & late rijk

Dit is de periode van de 21e t/m de 31e dynastie. Deze periodes kenmerken vele problemen voor Egypte. Er waren veel oorlogen en vele heersers die elkaar snel opvolgden. Het land werd opnieuw verdeeld in twee delen. Het bestond uit opper-Egypte, dat geleid werd door Herihor. En uit het Neder-Egypte, dat door Smendes werd geleid. Met Smendes begon het 21e dynastie.
Het late rijk ving aan met de herovering op Memphis door een koning uit Nubi??. In 525 werd het onderworpen door de Perzen. Maar zij moesten het land verlaten toen het in 332 v.Chr. werd heroverd door Alexander de Grote. Vanaf dat moment ging Egypte uitmaken van de Griekse cultuur.
Na de dood van Alexander de Grote, regeerde de Ptolemae??n. Zij maakten Alexandri?? het economisch en culturele centrum van hun rijk. Vanaf deze tijd heette alle mannelijke farao’s Ptolemaeus, en alle vrouwelijke Cleopatra.

Tot zover de tijden. Ik heb uitgelegd hoe de periodes in elkaar zaten, en wat de belangrijkste aspecten waren van die tijd. Ik heb die aspecten vetgedrukt omdat ik vind dat ze belangrijk en kenmerkend zijn voor het oude egypte.

Het schrift
De Egyptenaren hadden beeldschrift. Hun schrift wordt Hi??roglyfen genoemd, dit is afgeleid uit twee Griekse woorden : Hieros ‘heilig’ en glypho ‘ in steen gebeiteld’. Volgends de Egyptenaren was dit de taal van de Goden. Het lezen ervan was zeer moeilijk. Niet elke Egyptenaar kon dit lezen. Het schrift werd van boven naar beneden gelezen, en soms van links naar rechts of andersom. Door de jaren heen veranderde het schrift. Men wilde dingen sneller kunnen schrijven en ging de tekeningetjes versimpelen. Dit word hieratisch schrift genoemd.
Later ontstond er een nog simpeler schrift, dat werd
demonisch schrift genoemd, dit was sneller te schrijven. Dit schrift stamt af van 3000 v.Chr.

Monumenten
Een van de bekendste monumenten van het oude Egypte is, de Sfinx van Gizeh. Dit is een wachter bij het graf van Chefren. Het is een liggende leeuw, met een mensen hoofd. Dit hoofd zou waarschijnlijk van Chefren zijn. Dit beeld is 57 meter lang, 6 meter breed en 20 meter hoog. De Sfinx is de bewaker van de piramides.
De religie
In het oude Egypte ging het qua religie allemaal om Goden en geesten. Er waren goede, slechte, dierlijke, planten etc. om deze schepping niet te verstoren moest men deze geesten en goden respecteren en verzoenen. De priesters waren bemiddelaars tussen de mensen en de goden. De koning was de voornaamste priester. Er waren wel honderden goden. Ze konden allerlei vormen hebben, een menselijke vorm, een dierlijke, ze konden zelfs lucht of aarde zijn.
In die tijd waren goden dus heel belangrijk. Ik zal er een paar omschrijven.
o Anubis was de god van de mummificatie en de doden. Hij zou zich voordoen als een mens met een kop van een jakhals. Hij zou de dode begeleiden en hun harten wegen.
o Hathor was de godin van de muziek, de vreugde en de dans. Ze was zeer geliefd in Egypte. Ze zou een vrouwelijk lichaam hebben met koeienhorens in de vorm van een lier, die een zonneschijf omringen. Ze was de dochter van Re en Horus.
o Isis was zeer populair als godin. Ze was de godin van magie en wedergeboorte. Ze zou een vrouwelijk lichaam hebben met een troon op haar hoofd. Ze werd zo vereerd omdat ze erin zou zijn geslaagd haar boer en echtgenoot Osiris weer tot leven te wekken.
o Ptah was de schepper van de wereld en beschermheilige. Hij wordt voorgesteld als een mummie. Hij had een rechte baard, die eigenlijk alleen vorsen mochten dragen.
o Osiris was de god van de doden, en de wedergeboorte van planten. Hij wordt voorgesteld als een mummie. Hij was getrouwd met zijn zus Isis.
o Horus was de god van de hemel, ook hij had een valkenkop..
o Ra was de schepper van de wereld, de goden en de mensen. Hij was de zonnegod. Hij had verschillende uiterlijken. Hij was een zeer belangrijke god.

Conclusie:
Naar mijn idee is het oude Egypte een tijd van ontdekkingen en uitvindingen. Ik denk ook dat die tijd een zeer religieuze tijd is geweest. Met ontdekkingen en uitvindingen bedoel ik onderanderen

Deelvraag 2
In hoeverre hadden de farao’s invloed op het oude Egypte?

o Wat is een farao?
o Hoe is hij ontstaan?
o Wat zijn zijn invloeden?
o Hoe zijn deze invloeden tot stand gekomen?

Voor mijn 2e deelvraag zal ik veel gebruik maken van het internet. In mijn boeken word veel gesproken over de farao, maar er wordt niet echt gesproken over hoe zijn invloeden tot stand zijn gekomen. Voor het beantwoorden van deze vragen, heb ik voornamelijk gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

http://www.verrijkingsstof.nl/174.html#sub12506
http://egypte-info-site.nl/farao-verhaal.html
Egypte in de oudheid, R. Hamilton’
+ filmpjes bekeken op youtube. Onder anderen:
http://www.youtube.com/watch?v=4fvJ9qc18Z0

2. In hoeverre hadden de farao’s invloed op het oude Egypte?

De meeste denken als ze het woord farao horen, dat het om een man gaat. Nou ben ik er zelf ook in dit onderzoek achter gekomen, dat het om zowel een man als vrouw kan gaan. Een farao is dus een koning of een koningin uit het oude Egypte. De koning is de verbinding tussen het volk en de goden en hij zorgde voor vrede, welvaart, en volgens vele Egyptenaren voor het eeuwige leven. Dit was de meest belangrijke persoon . De farao was opperbevelhebber van het leger, stond aan het hoofd van de regering, de rechtspraak en van de kerken. Hij was ook alleenheerser.
Een farao werd als goddelijk beschouwd. De oude Egyptenaren dachten dat de farao de vertegenwoordiger van de goden op aarde was. De gewone mensen konden niet met de goden praten, en dit zou alleen kunnen via de farao en priesters. De farao zou een re??ncarnatie zijn van de god Horus. De farao was dus de levende Horus, volgens hen zouden zij over speciale magische krachten bezitten, en het was dus zeer gewoon om een farao te aanbidden. Dat de farao gezien werd als een god, was te merken aan alle muurtekeningen, beelden en andere monumenten. Dit was een teken dat hij zeer belangrijk was.
Het oude Egypte heeft in ca. 2700 jaar ongeveer 260 farao’s gekend.
De naam farao betekent letterlijk ‘ Groot huis’. Dit verwees naar de woning van het koninklijk paar, dat de grootste huizen van alle huizen was. Vanaf de 12 dynastie werd dit gebruikt als een beleefde manier om een koninklijk persoon aan te spreken. Dit werd aangewend en bleef als aanspreektitel gebruikt worden voor de koning.
Nu even een lijstje met de bekendste farao’s van die tijd.

Cheops
Hij was de tweede heerser van de 4e dynastie van het Oude rijk. Hij leefde ongeveer 2600 vChr. Hij staat vooral bekend om het bouwen van de piramides.
Hatsjepsoet
Zij was de vrouw van de farao Thoetmozes II. Haar man stierf en zij was regentes voor Thoetmozes III . Ze regeerde meer als 20 jaar. Haar stiefzoon en opvolger Thoetmozes III, kon moeilijk accepteren dat vrouwelijke farao’s regeerde. In 1903 werd haar graftombe gevonden in de Vallei der Koningen in Luxor.

Thoetmozes III
Hij was een beroemde heerser van de 18e dynastie. Hij was farao van het nieuwe rijk, en hij wis honderden steden te veroveren. Omdat hij zo oorlogszuchtig was, en van Egypte een wereld macht wist te maken, kreeg jij de bijnam ‘Napoleon van Egypte’.

Toetanchamon
Hij was rond 1330 vChr ongeveer tien jaar farao van Egypte. Deze farao was al op jonge leeftijd gestorven. Hij staat vooral bekend door de ontdekking die is gedaan op zijn graftombe in 1922.

Ramses II
In de 13e eeuw vChr was hij farao. Hij staat ook wel bekend als Ramses de grote. Hij was de 13e farao van de 19e dynastie van het Nieuwe Rijk. Ramses II was zeer succesvol als veldheer en opdrachtgever. Hij regeerde meer al 65 jaar, en is waarschijnlijk negentig jaar oud geworden.
Deelvraag 3.

Hoe was het politieke stelsel van het oude Egypte verdeeld?

o Wat voor samenleving was het?
o Wat voor politiek systeem was er?
o Hoe is dit politieke systeem tot stand gekomen?

Voor het beantwoorden van mijn 3e deelvraag is in het boek veel duidelijk geworden over de samenleving van die oude beschaving. Er is mij uitgelegd hoe ze leefden en wat voor regels er waren. Nou is mij in het boek niet duidelijk geworden hoe het politieke systeem tot stand in gekomen. Hiervoor heb ik dus het internet gebruikt.
Ik heb de volgende bronnen gebruikt :

De geschiedenis en de cultuur van het oude Egypte, van Barbera Watterson
http://egypte-info-site.nl/egypte-oudheid.html
http://www.verrijkingsstof.nl/174.html?print=1
3. Hoe was het politieke stelsel van het oude Egypte verdeeld?

Hoe was die samenleving? En hoe ging het er politiek aan toe?

In het oude Egypte bestond geen geld. Salaris werd uitbetaald in de vorm van spullen en voedsel. Omdat er geen geld bestond kon je alleen aan spullen komen door te ruilen.
De voornaamste manieren om aan salaris te komen, was door te tekenen, schilderen, graveren van tempels, en het maken van monumenten. De meeste Egyptenaren waren boeren en leidden een eenvoudig leven. Het voedsel bestond voornamelijk uit brood, bier, groente en vis.

Wat ook opvallend is, is dat vrouwen toch wel veel rechten hadden. De vrouwen tijdens de Egyptische oudheid hadden veel rechten vergeleken met de positie van de vrouwen in de latere periode. Zoals ik al eerder vermeld had, waren er ook vrouwelijke farao’s.
De Egyptische vrouwen mochten zelf bepalen wat voor beroepen ze hadden. Het was zelfs mogelijk om als vrouw rechter of vizier te worden.
Vrouwen hadden in het oude Egypte dus best een goed leven. Ze hadden recht op eigen bezit, en mochten zelf geld verdienen.

Aangezien dat de farao alleenheerser was, en hij dus eigenlijk alles mocht bepalen, bezitten hij dus al het land. De meeste Egyptenaren werkte op zijn land, en moesten de heft van de oogst aan de koning afstaan als belasting. Dit werd vaak gebruikt voor het leger. Grote delen werden ook bewaard ingeval van een mislukte oogst. Kon je geen belasting betalen? Dan had je een groot probleem. Je werd voor de rechter gesleept. Zeer nadelig dus, want alle rechters werkten voor de farao. Destijds waren er geen advocaten, en je moest jezelf zien te verdedigen.
Qua politiek was het naar mijn idee vrij duidelijk. De farao’s ( koningspaar ) stonden aan het hoofd van het rijk. De macht kwam als het ware van ‘Boven’. Vandaar dat deze beschaving zeer religieus was. Alles zou afkomstig zijn van de goden. De farao was oppermachtig en het volk had totaal geen inspraak. Maar omdat het rijk zo groot was, was het moeilijk te besturen. Zo werd er een oplossing gevonden, dat het rijk in provincies verdeeld zou worden, zo zou er in elke provincie een Nomarch aan het hoofd staan. Dit zijn door de koning benoemde ambtenaren. In mijn 1e deelvraag had ik uitgelegd dat het gezag van de farao’s uiteenviel. Door deze val, probeerden de Nomarchen steeds meer macht naar hun toe te trekken. Dit is hun uiteindelijk ook gelukt.
De hoogste en machtigste ambtenaar was de vizier. De macht van deze vizier hing af van de macht van de farao. ‘ Hoe machtiger de farao, hoe zwakker de vizier’.
Deelvraag 4.
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het oude Egypte?
o Wat zijn piramides?
o En waarvoor dienen ze?
o Wat zijn mummies?
o En waarom zijn ze zo kenmerkend voor die tijd?

Bijna iedereen weet wel wat een piramide is, en waar ze voor dienen. Maar waarom zijn ze onstaan? Waarom die vorm? En waarom zo groot?
En voor mummies geldt precies het zelfde, men weet wel wat het is, maar niet waarom ze onstaan zijn. Dit ga ik aan hand van deelvraag 4 uitleggen.
Voor mijn laatste deelvraag heb ik vooral het boek ‘Egypte in de oudheid’ gebruikt.
Ik heb het internet gebruikt om meer over de piramides te leren. Dus naast het boek heb ik de volgende websites gebruikt :

http://egypte-info-site.nl/piramiden-verhaal.html
http://egypte-info-site.nl/piramide.html
4. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het oude Egypte?

Wat zijn piramides? Wat zijn mummies en waarom zijn ze zo kenmerkend voor die tijd?

Piramides zijn grafmonumenten. Deze grafmonumenten zijn gebouwd voor de farao’s. De eerste Egyptische piramide is ruim 4500 jaar geleden gebouwd.
De farao’s werden gemummificeerd en met hun dierbaarste bezitten in de piramide geplaatst. Deze grafkamers zouden een bescherming voor het lichaam van de farao zijn. Dit is onder anderen ook de rede dat ze zo groot zijn gebouwd. Zoals ik al eerder had aangegeven, was de vroegste vorm van de piramide de mastaba ( vierkante stenen monumenten ), deze trappenpiramide is een begin voor het vormen van de grote piramides. In een later stadia werd het grondvlak steeds vergroot waardoor er steeds nieuwe trappen werden toegevoegd. Door de grote van de graftombes was het gebruikelijk dat er veel verschillende kamers waren, waarin de kostbare spullen werden bewaard, en een kamer die uiteindelijk de grafkamer was.
Voor het bouwen van deze grafmonumenten was er dus een sterke ondergrond nodig ( vaak kalksteen ) omdat ze zo verschrikkelijk zwaar waren. Een steen kon wel 2500 tot 5000 kilo wegen. Deze piramides werden dus niet zomaar overal gebouwd. Er moest goed worden uitgezocht waar deze piramides hun stand konden houden. De piramides zouden zijn gebouwd door slaven. Duizenden slaven!

Er zouden 4 verschillend piramides zijn :

1. Mastabagraf : 2920-2323 vChr, door Akhethetep
2. Trappenpiramide : 2649-2575 vChr, door Djoser
3. Knikpiramide : 2575-2465 vChr, door Snofroe
4. Piramide: 2575-1640 vChr, door Cheops
( De jaren die zijn aangegeven, geven vooraal aan wanneer de bouw was ervan. Het is dus niet zo dat wanneer er een nieuwe piramide onstond, dat de andere niet meer gebouwd werden ).

De vorm van de piramide zouden 3 betekenissen kunnen hebben, namelijk:

1. Het zou staan voor een heuvel, deze heuvel stond voor de schepping. De piramide zou dus symbool staan voor het herleven na de dood.
2. Het zou staan voor een hemeltrap, de farao zou na de dood gebruik maken van deze trap op plaats te nemen tussen de sterren.
3. Het zou staan voor het vereren van de zonnegod. Door de driehoekige voor, met de punt naar de zon.
De meest bekende piramiden zijn die van Gizeh. Het is een complex van drie grote piramiden, de piramiden van Chefren, Mykerinos, en Cheops.
De piramide van Cheops is de de grootste die er ooit is geweest, deze piramide bestaat uit meer als 2 miljoen stenen. Aan deze piramide zou waarschinlijk 20 tot 25 jaar aan gewerkt zijn. Deze piramiden zijn goed bewaard gebleven door hun stabiele structuur.
Hier een overzicht ervan
Nu over naar de mummies.
Mummies zijn dode lichamen, van zowel mensen als dieren. Mummies kunnen ontstaan door uitdroging of door bewerking. Het bewerken van de lichamen is in het oude Egypte de meest voorkomende. De lichamen worden zo behandeld zodat ze niet bederven of vergaan. De lichamen worden dus gemummificeerd, wat inhoudt dat de lichamen eerst gereinigd worden. Dit werd meestal in een vochtige omgeving gedaan.
In Egypte werden de hersenen vaak via een haak door de neusopening verwijderd of door een gat achter in de schedel. De ingewanden werden ook verwijderd. Het hart bleef vaak in het lichaam, dit om religieuze redenen. Wanneer dit gebeurd was werden de lichamen een aantal maanden in een soort mengsel van zout en natriumbicarbonaat gelegd. Dit om het uitdrogen van de huid, en zo kon de huid ook niet verder verteren.
Om de lege buikholte weer op te vullen gebruikte men Vervolgens werden ze gebalsemd, en in linnen doeken gewikkeld. Pas wanneer dit allemaal gebeurd was, werden de lichamen aan het graf toe vertrouwd.

De verwijderde inwendige organen werden in speciale urnen gedaan, wat canopen werd genoemd. Deze canopen (links te zien) werden afzonderlijk meegegeven.
Mummificeren gebeurt gewoonlijk om religieuze redenen. Zij geloofde in het leven na de dood. Door de lichamen van de overledene te mummificeren hoopten zij hem of haar in het hiernamaals een
beter leven te geven.

Het woord mummie is afkomstig van het Perzische woord, ‘ Mumiya’.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Wat houdt het oude Egypte in?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-wat-houdt-het-oude-egypte-in/> [Accessed 11-07-20].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.