Essay: Mutaties, soorten mutaties - Essay Marketplace

Essay: Mutaties, soorten mutaties

je kan mutaties op veel manieren zien maar er zijn maar 2 verschillende soorten mutaties:

klein schalige mutaties en groot schalige mutaties klein,schallige muaties zijn mutaties die een kleine streng van dna verander en daar merk je niet veel van dat bijv. als je ouders bruine en groene ogen hebben dat jij dan blauwe ogen krijgt. je dna iss een soort van lange sliert (afbeelding voorblad) en die mutaties. je hebt dan die kleine strengs die van de ene kant naar de andere kant lopen als die veranderen ben je gemuteerd

je hebt ook grootschalige mutaties daar zit niet veel verschil in vergeleken met kleinschalige. alleen in plaats van dat er een zo’n draadje word verandert verandert een brok ook wel ongeveer de helft van de streng dan krijg je dus de grote mutaties bijv. het pantser van een krokodil

Mutaties, gevolgen van mutaties

Mutaties in ons lichaam heeft niet veel gevolgen voor ons het bepaalt de kleur van je ogen bijvoorbeeld of als je rood haar hebt zijn dat ook mutatie. Sommige mensen hebben er wel last van die hebben bijvoorbeeld een schub achtige huid of een huid met allemaal raare bulten er op, daar kunnen ze zelf niets aan doen de mutatie die in hun lichaam zit is dan ophol geslagen en het is ver uit de hand gelopen. We kunnen er nog niet veel aan doen want onze technologie is nog niet zo ver.
Een mutatie in je geslachtcel is wel gevaarlijk want als je mutatie gen in je spermacel hebt zitten geef je de erfelijke informatie in je lichaam door naar de volgende generatie. De kans dat je nagelaten ook een mutatie krijgen is bij als 1 van de 2 ouders het heeft 45% en als bijde ouders het hebben 90% bij de moeder zit de erfelijke informatie van de mutatie in de eicel, en als de mutatie via de geslachtcel word door gegeven heeft de erfgenaam een hele groote kans dat hij/zij het daar ook heeft zitten en dan word het voor een hele lang tijd door gegeven

mutaties, mutaties en evolutie

Soorten evolueren doodat er mutaties optreden in het lichaam, dat komt door zijn omgeving, door weinig eten of slecht natuur of zijn natuurlijk vijanden. Bijvoorbeeld de krokodil doe ligt altijd in het water maar in de loop der jaren heeft hij een pantser aan de boverkant gekregen doordat de jaren heen is zijn dna verandert in zijn voor deel, organismes die niet kunnen veranderen sterven uit bijvoorbeeld de dinosaurussen, de mens heeft ook een aantal mutatie doorstaan. wij begonnen als aap maar in de loop der tijd zijn onze hersenen verder ontwikkelt en zijn we ze beter gaan gebruiken, en omdat wij boven aan de voedsel keten staan hoefde we ons niet aan te passen daarvoor. maar we werden slimmer en gebruikte de natuur in ons voor deel. en uit eindelijk werden we wat we nu zijn maar we zijn ons nog steeds aan het muteren, je hebt mensen die alleen mensen die even slim of eve knap zijn als hun zodat ze hun nageslacht beter ontwikkeld is .

mutaties, Oorzaken van

Mutatie heeft 3 verschillende oorzaken
Straling
Verschillende soorten stralling kunnen door je heen dringen en je dna streng veranderen. Gevaarlijke stralingen zijn; UV-straling, rontgenstraling of radio-actieve straling. De UV-straling kun je tegen gaan door niet super lang in de zin te zitten
Chemische stoffen
Bepaalde chemische stoffen kunnen ook mutaties veroorzaken doordat zij aan het DNA kunnen binden. Bijvoorbeeld asbest, teer en benzeen. Teer blijft in je longen zitten en het gaat met je dna lopen rommelen en de kans is er dan dat je kind zwakke longen krijgt vandaar dat er altijd op een pakje sigaretten staat roken is doodelijk of roken is slecht voor kinderen

Virussen
Bepaalde virussen kunnen mutaties veroorzaken. Een voorbeeld hiervan is HPV (Humaan Papillomavirus,), het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Het is moeilijk dit te voorkomen, virussen zie je nu eenmaal niet aankomen. Wellicht helpt het om geen seks te hebben.

mutaties, cel constructies van mutaties

Afmetingen
Een DNA-streng is 22 tot 26 angstrom breed ( een angstrom is een van de kleinste maten waarmee je kan meten . E??n nucleotide is 3,3 ??ngstrom lang[6] (1 ??ngstr??m is een tiende deel van een nanometer, ofwel een tien miljardste deel van een meter). Een DNA-molecuul kan toch relatief zeer grote afmetingen bereiken. Het langste menselijke chromosoom, is bijna 250 miljoen baseparen lang, resulterend in een lengte van ruim 5 cm.
Nucleotiden

Een DNA-streng is opgebouwd uit nucleotiden. Iedere nucleotidebestaat uit
De basen vormen basenparen en zijn verantwoordelijk voor de erfelijke informatie. De desoxyribose- en de fosfaatgroepen vormen samen de twee “ruggengraten” van het DNA.
Basen en basenparen
In DNA zijn er 4 verschillende basen afgekort met respectievelijk G, C, A en T. Een belangrijk onderscheid tussen DNA en RnAis, dat RNA bevat in plaats van thymine.
In het DNA kunnen twee soorten basenparen gevormd worden.
De waterstofbruggen geven een zwakke, niet- verbindingen tussen twee basen. Deze twee baseparen passen als puzzelstukjes in elkaar, de vorming van een basenpaar met een andere base gaat niet of moeilijk.
Vanwege het aantal waterstofbruggen wordt het GC-basepaar minder gemakkelijk verbroken dan het AT-basepaar. Verbreking van de basenparen kan relatief makkelijk plaatsvinden door een mechanische kracht of door matige verhitting. Afhankelijk van de verhouding tussen de GC en de AT baseparen wordt een hogere (veel GC) of lagere (weinig GC) temperatuur gevonden waarbij de twee strengen elkaar loslaten. Deze temperatuur wordt ook wel het smeltpuntvan het betreffende DNA genoemd. Voor biologische processen zoals de replicatie wordt gebruikgemaakt van een helecase om de basenparen te verbreken, en zodoende de twee strengen te scheiden.
Qua chemische structuur worden de basen onderverdeeld in twee soorten:
Zowel het purine- als het pyrimidineskelet bevatten meerdere stikstof atomen waarvan sommige participeren in de vorming van waterstofbruggen. Elk basepaar bestaat uit een purine- en een pyrimidinebase.

klonen, wat is klonen
Klonen is het kopieren eigenschappen en het gehele dna zelf en het reproduceren er van dat houd in dat je het verder gaat ontwikkelen. Je moet het dna een goede omgeving om zich zelf te onwikkelen, het dna moet zich zover ontwikkelen dat het een vorm krijgt bijvoorbeeld een oor. het proces van enkele dna streng tot een volledig product kan maanden maar ook jaren duren dat komt omdat het niet6 heel snel gaat maar hoe meer er zijn hoe sneller ze zich verdubbelen. klonen is dus eigen een soort van natuurlijke 3-D printer het is het kopieren van iets via de informatie die je hebt verkregen alleen duurt het 1000x zo lang als een printer

klonen, wat willen ze bereiken met klonen

Ze willen me klonen bereiken dat ze later ziektes kunnen oplossen. Met klonen kan je veel je kan ziektes oplossen en mensen helpen die zonder arm of been worden geboren, we laten de lichaamsdelen tegen woordig ookal op muizen groeien. En in de toekomst kunnen we waarschijnlijk ook organen en delen van het lichaam die in het leger daar gewond raken, en misschien zelf hele legers creeren

klonen, hoe werkt het

het klonen van delen van mensen zoals oren, neus, been of arm. klonen is een heel moeilijk traject want ze moeten de kern van een cel er uit moeten halenen die ergens anders inplaatsen. zodra de celkern is geplaatst gaat de ken zich vermenigvuldigen en gaat zich mengen met de andere cellen uit het lichaam van zijn gast heer, maar soms word het niet in een dier geplaatst

klonen, soorten klonen
Natuurlijk klonen
Klonen wordt al eeuwen gedaan bij planten. Het gaat dan om planten of gewassen die vegetatief vermeerderd worden door het stekken, enten of oculeren. Ook het vermeerderen vanbolgewassen of stengel- en wortelknollen, zoals bij narcissen en aardappelen, is te beschouwen als het klonen van een gewas.
Reproductief klonen[bewerken]
Reproductief klonen is het klonen met de bedoeling om een identieke kloon te cre??ren, die kan uitgroeien tot een volwaardig organisme. De meest klassieke methode van reproductief klonen is embryosplitsing. Daarbij wordt een embryo fysiek in twee gesplitst en is het resultaat net hetzelfde als bij een identieke tweeling. De grondlegger van deze techniek is de Duitseembryoloog en Nobelprijswinnaar Hans Spemann.
De moderne techniek om te klonen is kerntransplantatie. Deze techniek wordt ook wel ‘Somatic cell nucleus transfer’ (SCNT) genoemd. Daarbij wordt de kern van een volwassen cel van de genetische moeder in vitro ingebracht in een ontkernde eicel, die vervolgens wordt ingebracht in de baarmoeder van een draagmoeder. Op deze manier is de voortplanting viageslachtscellen omzeild. Al het erfelijke materiaal van de kloon is afkomstig van ‘?n ouder. De eerste die deze techniek voorstelde was Hans Spemann, hoewel hij ze zelf nooit heeft uitgevoerd.
Het eerste zoogdier dat gekloond werd via deze techniek was het schaap Dolly in 1996. Na Dolly werden onder meer ratten, muizen, geiten, koeien, varkens, konijnen, poezen, honden en apen gekloond. Dit verliep zeker niet probleemloos. De kloontechniek is ineffici??nt, de meeste gekloonde embryo’s en foetussen sterven tijdens de zwangerschap. Veel van de gekloonde dieren bleken niet gezond te zijn. Ze leden onder andere aan defecten aan het afweersysteem, problemen met de vruchtbaarheid, overgewicht, ademhalings- en bloedcirculatieproblemen,nier- en hersenafwijkingen, diabetes, vergrote tongen, vervormde gezichten en poten, vroegtijdig sterven door longontsteking, leveraandoeningen en kanker. Een mogelijke verklaring schuilt in het feit, dat ze bij geboorte al kortere telomeren hebben. Klonen gaat dan ook gepaard met veel dierenleed.
Tot op heden is de belangrijkste praktische toepassing van het klonen van dieren de vermenigvuldiging van dieren die hierbij tegelijkertijd door middel van genetische technologie genetisch worden gemodificeerd. Een combinatie van gentechnologie en klonen maakt het mogelijk om heel precies een gen uit te schakelen of toe te voegen, waardoor snel transgene dieren kunnen worden gemaakt. Zo zijn er bijvoorbeeld varkens gemaakt die beter geschikt zijn voor xenotransplantatie en runderen die geen gekkekoeienziekte kunnen krijgen. Inmiddels beginnen in de VS de eerste producten afkomstig van gekloonde dieren op de markt te komen, waaronder vlees dat wel kloonvlees wordt genoemd.
Het klonen van organismen wordt vaak verward met het exact kopi??ren van deze organismen. Dit is echter niet hetzelfde. Een kloon is geen exacte kopie, maar een genetische kopie van het origineel. Bij klonen worden stamcellen uit het moederorganisme gehaald, die daarna weer verder ontwikkelen in een pleegmoeder. Als men bijvoorbeeld als celdonor een dier gebruikt van 10 jaar zal de kloon bij de geboorte net zo ontwikkeld zijn als een “normaal” jong dier dat net is geboren. De kloon is dus niet meteen 10 jaar oud.

dna testen, dna

Desoxyribonucle??nezuur, afgekort als DNA (Engels: Deoxyribonucleic acid), dat fungeert als belangrijkste drager van erfelijke informatie in alle bekende organismen en virussen (met uitzondering van RNA-virussen). DNA hoort net zoals RNA tot de nucle??nezuren. Een DNA-molecuul bestaat uit twee lange strengen van nucleotiden, die in de vorm van een dubbele helix met elkaar vervlochten zijn. De twee strengen zijn met elkaar verbonden door zogenaamde baseparen, die steeds twee tegenover elkaar liggende nucleotiden verbinden. DNA bevat vier verschillende nucleotiden met de nucleobasen adenine, thymine, guanine en cytosine, die afgekort worden met respectievelijk de letters A, T, G en C. De beide strengen zijn complementair doordat de basen alleen in de paren AT en GC kunnen voorkomen.
De volgorde van nucleotiden in een streng wordt een sequentie genoemd. Omdat er zeer veel sequenties mogelijk zijn, kan de volgorde van nucleotiden unieke erfelijke informatie verschaffen. Zoals met letters woorden, zinnen en boeken gemaakt kunnen worden, zo worden ook de letters van het DNA (de nucleotiden dus) gebruikt om allerlei erfelijke informatie te coderen.
DNA bevindt zich in cellen in de vorm van chromosomen. Chromosomen kunnen miljoenen baseparen bevatten. Door middel van de replicatie wordt het DNA in een chromosoom gekopieerd. De replicatie gaat vooraf aan de celdeling. Zodoende krijgt elke cel een kopie van het DNA, en kan via de voortplanting het DNA doorgegeven worden aan het nageslacht. Op een chromosoom bevinden zich tientallen tot honderden genen. Een gen bestaat uit een of meer DNA-sequenties die coderen voor een of meer eiwitten. Eiwitten vervullen binnen en buiten de cel een zeer grote verscheidenheid aan biologische functies.
In eukaryote organismen bevinden de chromosomen met het DNA zich in de celkern. Daarnaast is er ook DNA aanwezig als mitochondriaal DNA in demitochondri??n in de vorm van circulaire chromosomen, en bij planten daarnaast ook in plastiden (zoals bladgroenkorrels). Prokaryoten (zoals bacteri??n enblauwalgen), die geen celkern of andere organellen hebben, bevatten eveneens circulaire chromosomen.
Aan de hand van de genetische code kan de DNA-sequentie van een gen vertaald worden in de aminozuursequentie van een eiwit. Dit proces wordt eiwitexpressie genoemd. Bij de transcriptie wordt het DNA van een gen eerst gekopieerd naar mRNA, en het mRNA wordt vervolgens bij de translatievertaald naar een eiwit.
Bij de meeste organismen vormen de genen maar een klein gedeelte van de totale hoeveelheid DNA. Veel andere gedeelten van de chromosomen zijn betrokken bij de regulatie van de eiwitexpressie. Van veel van het overige DNA is de functie niet bekend.

dna testen, politie
dna is heel belangrijk om misdrijven op te lossen want vroeger duurde het ook heel lang want oen konden ze dan geen dna testen doen maar tegenwoordig gaat het allemaal een stuk sneller omdat iedereen die bij een misdrijf betrokken is dna moet afstaan voor het onderzoek

Verplicht DNA afstaan
sinds 2005 is er een wet die duidelijk maakt dat je verplicht dna moet afgeven dat is omdat als je vroeger de keus had om dna af te geven en je had de misdaad gepleegt dan gaf je geen dna af maar nu is dat dus anders want dan word alles snel opgelost

dna testen, hoe werkt het
Je hebt in je lichaam 46 chromosomen waarvan je er 23 van je vader en 23 van je moeder hebt. In je dna kun je je chromosomen zien en alle kenmerken vanje eigen dna. Doordat je je chromosomen van je ouders heb gekregen heb je dus gedeeltelijk de zelfde eigenschappen als hun in je dna zitten. Door bloed af tenemen van mensen kun je bij hun ook hun eigenschappen zien. Als je de informatie die je hebt verkregen uit het dna naast elkaar houd kun je zien dat er een aantal gelijkennise in zitten. Om het dna te zien en de eigenschappen te vinden moeten ze een computer gebruiken want dna is veel te klein om te zien met het bloote oog, als je alle dna strengs aan elkaar bind is het wel 2000x naar de maan en terug moet je nagaan hoe klein het dan is.

dna testen, dna databank

de dna data bank is een plek waar alle gegevens van de politie worden opgeslagen. de gegevens gebruiken ze voor onderzoek voor een bepaalde tijd zodra het onderzoek is afgelopen worden de gegevens verwijdert. je hebt ook in je medisch bestand staan hoe je in elkaar zit want als jij bloed nodig hebt of een nieuw orgaan moet je voor een gedeelte met jezelf. anders kan je niet een nieuw orgaan krijgen. dat is de reden waarom je zo lang moet wachten in het ziekenhuis

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.