Essay: Na het vergelijken van artikels van The New York Times... - Essay Marketplace

Essay: Na het vergelijken van artikels van The New York Times…

Na het vergelijken van artikels van The New York Times en De Standaard die het zelfde bespreken kunnen we een conclusie vormen:
Bij het analyseren van De Standaard kunnen we besluiten dat deze krant een neutrale krant is die zo objectief mogelijk probeert te zijn. Ze slagen ook in dit opzet. Het geeft enkel een analyse en soms commentaar als ze zeker weten waarover ze schrijven. Ze geven bijna alleen zekerheden mee. De krant blijft ook telkens onpartijdig. Ze geven ook minder informatie en analyse over de gebeurtenissen over het binnenlandse nieuws van de VSA dan The New York Times of The Washington Post, maar dit is ook logisch aangezien de onderwerpen enerzijds hun land gaan en niet het onze, en anderzijds zij ook over meer informatie beschikken aangezien zij op de plaats zelf zijn en de situatie beter kunnen inschatten.
Bij het analyseren van The New York Times en The Washington Post is het dus duidelijk dat deze kranten langere artikels hebben over de onderwerpen dan De Standaard omdat zij dus ter plaatse zijn en over meer informatie beschikken. Ook is het duidelijk dat de twee kranten van de VSA niet neutraal zijn en schrijven vanuit een Amerikaans standpunt. De kranten geven echter wel een uitgebreide analyse en commentaar op de situatie, hiermee kunnen ze de lezer be??nvloeden, maar door dit te doen geven ze wel een ruimer beeld van de situatie. Ze geven ook meer citaten dan De Standaard. Een ander groot verschil tussen de Amerikaanse kranten en De Standaard is dat De Standaard bijna altijd bronnen gebruikt en de Amerikaanse kranten nooit een andere bron gebruikt. Dit is natuurlijk ook omdat het voor de Amerikaanse kranten binnenlands nieuws is en voor De Standaard buitenlands nieuws is en zij zich dus moeten baseren op andere bronnen.
De New York Times en De Standaard zijn dus beide goede kranten, maar ze hebben beide een andere aanpak. Zo schrijft The New Times dus uit Amerikaans standpunt, maar hebben ze uitgebreidere artikels en schrijft De Standaard neutraal, maar zijn hun artikels minder uitgebreid.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.