Essay: Onder onkruid verstaat men alle planten... - Essay Marketplace

Essay: Onder onkruid verstaat men alle planten…

Theoretisch kader

Wat is onkruid?
Onder onkruid verstaat men alle planten die niet gewenst zijn op de plaats waar ze voorkomen. De uitspraak ‘Onkruid vergaat niet’ is hierbij toepasselijk. Dit komt omdat onkruid niet zomaar vergaat. In Nederland zijn er ongeveer 120 plantensoorten die als onkruid worden beschouwd. De planten die van de vorige teelt terug komen kan ook als onkruid worden gezien. Deze planten wordt opslag genoemd.

Waarom onkruid een probleem?
Onkruid is een probleem voor cultuurgewassen omdat het een concurrerende rol heeft met het cultuurgewas. Onkruiden kunnen ook dragers zijn van ziektes en plagen. Tot slot kan onkruid nog voor een verkeerd microklimaat zorgen.

Planten hebben voedingsstoffen, water en licht nodig om te kunnen groeien. Dit geldt natuurlijk ook voor onkruid. De concurrerende rol van onkruid hangt af van de hoeveelheid onkruid, de groeisnelheid, de groeiwijze en het groeistadium van het cultuurgewas. Het cultuurgewas heeft namelijk minder hinder van onkruid als het nog jong is. Als het cultuurgewas gaat groeien en meer bladeren en wortels gaat krijgen kan het in aanraking komen met het onkruid.
Buiten het feit dat cultuurgewas en onkruiden kunnen concurreren, kunnen onkruiden onderling dat ook. Hierdoor krijg je dat een soort onkruid de overhand zal nemen.

Naast de concurrerende rol kunnen onkruiden ook ziektes en plagen met zich meenemen. Dit doordat ze een goede huisvestiging zijn en voedingsstoffen bevatten. Schimmels zijn vooral een probleem omdat ze zich makkelijk over veel verschillende planten kunnen verspreiden. Ook zijn er schimmels die van gastheer moeten veranderen om hun levenscycli te voltooien en zo een heel perceel kunnen besmetten.
Onkruiden kunnen ook dragers van virussen en aaltjes zijn. Wat schade aan het cultuurgewas levert. Onkruid zorgt ook nog voor kruisbesmetting door middel van insecten. Insecten vliegen namelijk van plant tot plant om nectar te bemachtigen. Hierdoor brengen ze ziekteverwekkers van de onkruiden mee naar het cultuurgewas.

Als onkruiden en het cultuurgewas gaan groeien ontstaat er een dichtbegroeid perceel. Dit zorgt voor vochtige omstandigheden wat optimaal is voor schimmels en slakken.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.