Essay: Total quality management (TQM) (Dutch) - Essay Marketplace

Essay: Total quality management (TQM) (Dutch)

Total quality management (TQM) (ook: Integrale kwaliteitszorg (IKZ)) is een managementstroming gericht op voortdurende verbetering van algemene bedrijfsprestaties, en een focus legt op het voldoen aan klanteisen en de bedrijfsstrategie.
Het centrale doel van TQM is het concept ‘in ‘?n keer goed doen’
TQM kent een aantal basisprincipes wat te zien is in figuur 1.

Principe 1: Klantgericht
het is belangrijk om te bedenken bij het hanteren van TQM dat klanten het niveau van de kwaliteit bepalen. De klant bepaalt uiteindelijk bijvoorbeeld via evaluatie of de geleverde inspanningen hebben bijgedragen aan het continue verbeteren van kwaliteit van de producten en diensten.

Principe 2: Betrokkenheid medewerkers
Medewerkers zijn de interen klanten van de organisatie. Hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van de producten of diensten van een organisatie bepalen voor een groot gedeelte de kwaliteit. Zorg dat er een betrokken cultuur wordt gecre??erd waarbij medewerkers zich betrokken voelen met de organisatie en de producten en diensten.
PRINCIPE 3: PROCESSEN STAAN CENTRAAL
Proces denken en procesmatig handelen is onderdeel van het fundament van TQM. Processen zijn leidend en systemen en mensen ondersteunen deze processen aan de hand van gestelde doelen die gekoppeld zijn aan de missie, visie en strategie.
PRINCIPE 4: GE??NTEGREERD SYSTEEM
Aansluitend op principe 3 is een ge??ntegreerd organisatiesysteem dat gemodelleerd kan worden bijvoorbeeld ISO 9000 of een eigen kwaliteitssysteem van belang om inzicht en grip te hebben op de kwaliteit van de producten of diensten van een organisatie.
PRINCIPE 5: STRATEGISCHE EN SYSTEMATISCHE BENADERING
Een strategisch plan moet de integratie en ontwikkeling van kwaliteit en de ontwikkeling van de producten of diensten van een organisatie omarmen.
PRINCIPE 6: BESLISSEN OP BASIS VAN FEITEN
De besluitvorming binnen de organisatie gebeurt alleen aan de hand van feiten en niet op basis van meningen(emotie en persoonlijk belang). Data dient dit verder te onderbouwen.
PRINCIPE 7: COMMUNICATIE
Er dient een communicatie strategie te zijn geformuleerd die in lijn, ligt met de missie, visie en doelstellingen van de organisatie. Deze strategie bevat de stakeholders, het niveau binnen de organisatie, de communicatiekanalen, meetbaarheid van de effectiviteit, tijdigheid, etc.
PRINCIPE 8: CONTINU VERBETEREN
Aan de hand van de juiste meetmiddelen en innovatief en creatief denken worden continue verbetervoorstellen ge??nitieerd en uitgevoerd om de organisatie naar een hoger kwaliteitsniveau te ontwikkelen. Een ondersteunende methode is de Demingcyclus (Plan-Do-Check-Act).

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.