Essay: Ongeveer 7.200 van de 200.000 leerlingen heeft dyslexie... - Essay Marketplace

Essay: Ongeveer 7.200 van de 200.000 leerlingen heeft dyslexie…

Ongeveer 7.200 van de 200.000 leerlingen heeft dyslexie. De betekenis van dyslexie is: een stoornis waarbij men moeite heeft met lezen, schrijven en spellen. Ook wordt dyslexie wel woordblindheid genoemd.
Van dyslexie zijn veel verschillende vormen, maar er gaat altijd iets mis in de hersenen.
Mensen die dyslexie hebben, kunnen moeite hebben met de volgorde van klanken. Bijvoorbeeld: drop of dorp. Of het verschil tussen klanken die hetzelfde klinken. Bijvoorbeeld: aandacht of aandagt.
De ene persoon heeft een veel ergere vorm van dyslexie dan de andere persoon. Zo is het bij de ‘?n makkelijker om een hulpmiddel te vinden dan bij de ander.
Vaak gebruikt een persoon met dyslexie alleen de eerste en de laatste letter van een woord om te lezen. Een voorbeeld van zo’n tekst zie je in bijlage 1. Als je deze tekst doorleest, kun je gewoon lezen wat er staat ook al staan er geen complete woorden.
Symptomen
Kinderen met dyslexie kunnen moeite hebben:
‘ om het verschil te horen tussen klanken als m en n; p, t en k; s, f en g; eu, u en ui;
‘ om de klanken in volgorde te zetten, zoals bij ‘dorp’ en ‘drop’ of ’12’ en ’21’;
‘ om de aandacht te houden bij ‘klankinformatie’ (gesproken woord);
‘ met het onthouden en leren van bijvoorbeeld tafels of spellingsregels;
‘ met het onthouden van vaste woordcombinaties, uitdrukkingen of gezegdes;
‘ met het onthouden van losse gegevens, zoals rijtjes, woordjes en jaartallen.

Soorten dyslexie:
‘ Fonologische dyslexie:
Bij deze soort kun je je wel een beeld vormen bij een woord, maar je weet niet hoe je het moet uitspreken.
‘ Oppervlakte dyslexie:
Bij deze soort is het juist andersom, je kunt hier bij een klank geen beeld van een woord krijgen.

Problemen met dyslexie
Begin basisschool
– Slordiger werken bij knutselen, knippen en plakken;
– Moeite met het schrijven van de eigen naam;
– Veel kinderen met dyslexie zijn een ster in het schrijven van ‘spiegelschrift’: een omgedraaide S, de letter N met een verkeerde diagonale balk.

Groep 3 & verdere basisschool
PROBLEMEN MET SCHRIJVEN:
‘ Slechte beheersing van het alfabet;
‘ Het duurt lang voordat een letter wordt herkend;
‘ Slecht leesbaar handschrift;
‘ Moeilijk omgaan met pennen, vooral schrijven met een vulpen is een drama;
‘ Ondanks eindeloze oefeningen toch slechte score bij dictees;
‘ Blijven schrijven in spiegelschrift;
‘ Omdraaien klanken: b en d, 6 en 9, q en p etc.;
‘ Spelfouten maken tijdens het overschrijven (‘fis’ in plaats van ‘vis’).
PROBLEMEN MET LEZEN:
‘ Achterblijven op klasgenoten;
‘ Snel moe na het lezen;
‘ Weinig concentratie bij het lezen;
‘ Zelfde tekst steeds opnieuw lezen;
‘ Lettertjes dansen/wiebelen;
‘ Hoofdpijn;
‘ Vage oogklachten die een opticien niet echt kan bevestigen (kinderen krijgen soms ‘hoofdpijnbrilletjes’ met een sterkte van bv. -0.25);
‘ Last van fel licht bij het lezen;
‘ Voorlezen gaat hakkelend en stotterend;
‘ Na het voorlezen geen benul wat ze nu eigenlijk gelezen hebben;
‘ Slechte herkenning klanken (eu en ui, oe en ou etc);
‘ Door elkaar halen als ‘dorp’ en ‘drop’;
‘ Links en rechts niet uit elkaar kunnen houden;
‘ Moeite met analoge klok leren kijken (met wijzers);
‘ Moeite met tafels leren en andere logische reeksen;
‘ Niet kunnen volgen ondertiteling op tv, gaat veel te snel;
‘ Erg onzeker over prestaties, laag zelfbeeld, denken dat ze dom zijn;
‘ Blijven zitten (jaar over moeten doen);
‘ Bij gym onhandig door slechte motoriek: bang voor bal, slecht evenwicht.
Middelbare school
‘ Extra veel tijd kwijt aan huiswerk;
‘ Grote problemen bij het leren van andere talen: Nederlandse grammatica is vaak nog een raadsel, dus Duitse naamvallen gaan helemaal niet lukken;
‘ Slechte prestaties bij presentaties, spreekbeurten, werkstukken en opstellen;
‘ Boekverslagen zijn een verschrikking: het lezen van het boek is al niet eenvoudig, maar om daarna ook nog helder samen te vatten en uit te leggen wat er gelezen is, is een enorme opgave;
‘ Soms uitblinken bij creatieve vakken als handvaardigheid en tekenen;
‘ Liever met de handen willen werken dan met het hoofd.
Volwassenen
‘ Moeite met het herkennen van verkeersborden;
‘ Slecht ruimtelijk inzicht;
‘ Slecht richtingsgevoel;
‘ Eigen handschrift niet kunnen lezen;
‘ Veel volwassenen met dyslexie kiezen voor praktische beroepen.
Oorzaak
De precieze oorzaak van dyslexie is nog niet bekend. Wel weten we dat het een foutje in de hersenen is, de linkerhelft ontwikkelt langzamer dan de rechterhelft.
our text iDyslexie

Inhoudsopgave
Wat Bladzijde
Inhoudsopgave 2
Inleiding 3
Onderzoek 4
Deelvragen
– Wat is dyslexie? 5
– Wat is intelligentie? 10
– IQ test afnemen 12
Slothoofdstuk 14
Bronnen 15
Bijlage 1, Verhaaltje 16
Bijlage 2, Dyslexie verklaring 17
Logboek 18

Inleiding
Mensen met dyslexie zijn dom! Dit is een veel gemaakte opmerking.
Hiermee ben ik het niet eens en ik wil dat onderzoeken.
Daarom heb ik ervoor gekozen om mijn profielwerkstuk te doen over dyslexie. Dit onderwerp heb ik niet alleen gekozen omdat ik wil bekijken of mensen met dyslexie dom zijn, maar ook omdat heel veel mensen om mij heen dyslexie hebben. Ook hoorde ik er veel over op mijn oude school. Sommige mensen die ik ken hebben het heel erg en anderen weer wat minder.
In dit werkstuk ga ik onderzoeken of dyslexie te maken heeft met intelligentie. Ik ben daar benieuwd naar omdat veel mensen denken dat je niet intelligent bent als je dyslexie hebt. Ook denken mensen vaak dat personen met dyslexie een lager niveau hebben. Ik wil gaan onderzoeken of dit klopt. Ik ga een IQ-test afnemen bij personen met en zonder dyslexie om te kijken of er grote verschillen uit komen. Om goed te kunnen begrijpen of dyslexie met intelligentie te maken heeft, ga ik eerst vertellen wat dyslexie is, hoe het ontdekt wordt en wat de beperkingen zijn. Daarna ga ik vertellen wat intelligentie is, vervolgens ga ik een IQ-test afnemen en daaruit een conclusie trekken.
Ik hoop veel over dit onderwerp te weten te komen en ik hoop dat ik mensen ga begrijpen die dyslexie hebben. Mijn hypothese is dat dyslexie niet te maken heeft met intelligentie, omdat ik zelf niet het idee heb dat de mensen met dyslexie die ik ken, niet intelligent zijn. Ook halen mensen met dyslexie gewoon een VWO diploma.

Onderzoek
Hoofdvraag: Heeft dyslexie te maken met intelligentie?
Hypothese: Dyslexie heeft niets te maken met intelligentie.
Deelvragen:
1 Wat is dyslexie ?
2 Wat is intelligentie?
3 Wat zijn kenmerken van mensen die dyslectisch zijn?
4 Hoe wordt dyslexie ontdekt?
5 Hoe moet je met dyslexie omgaan?

Wat is dyslexie
Ongeveer 7.200 van de 200.000 leerlingen heeft dyslexie. De betekenis van dyslexie is: een stoornis waarbij men moeite heeft met lezen, schrijven en spellen. Ook wordt dyslexie wel woordblindheid genoemd.
Van dyslexie zijn veel verschillende vormen, maar er gaat altijd iets mis in de hersenen.
Mensen die dyslexie hebben, kunnen moeite hebben met de volgorde van klanken. Bijvoorbeeld: drop of dorp. Of het verschil tussen klanken die hetzelfde klinken. Bijvoorbeeld: aandacht of aandagt.
De ene persoon heeft een veel ergere vorm van dyslexie dan de andere persoon. Zo is het bij de ‘?n makkelijker om een hulpmiddel te vinden dan bij de ander.
Vaak gebruikt een persoon met dyslexie alleen de eerste en de laatste letter van een woord om te lezen. Een voorbeeld van zo’n tekst zie je in bijlage 1. Als je deze tekst doorleest, kun je gewoon lezen wat er staat ook al staan er geen complete woorden.
Symptomen
Kinderen met dyslexie kunnen moeite hebben:
‘ om het verschil te horen tussen klanken als m en n; p, t en k; s, f en g; eu, u en ui;
‘ om de klanken in volgorde te zetten, zoals bij ‘dorp’ en ‘drop’ of ’12’ en ’21’;
‘ om de aandacht te houden bij ‘klankinformatie’ (gesproken woord);
‘ met het onthouden en leren van bijvoorbeeld tafels of spellingsregels;
‘ met het onthouden van vaste woordcombinaties, uitdrukkingen of gezegdes;
‘ met het onthouden van losse gegevens, zoals rijtjes, woordjes en jaartallen.

Soorten dyslexie:
‘ Fonologische dyslexie:
Bij deze soort kun je je wel een beeld vormen bij een woord, maar je weet niet hoe je het moet uitspreken.
‘ Oppervlakte dyslexie:
Bij deze soort is het juist andersom, je kunt hier bij een klank geen beeld van een woord krijgen.

Problemen met dyslexie
Begin basisschool
– Slordiger werken bij knutselen, knippen en plakken;
– Moeite met het schrijven van de eigen naam;
– Veel kinderen met dyslexie zijn een ster in het schrijven van ‘spiegelschrift’: een omgedraaide S, de letter N met een verkeerde diagonale balk.

Groep 3 & verdere basisschool
PROBLEMEN MET SCHRIJVEN:
‘ Slechte beheersing van het alfabet;
‘ Het duurt lang voordat een letter wordt herkend;
‘ Slecht leesbaar handschrift;
‘ Moeilijk omgaan met pennen, vooral schrijven met een vulpen is een drama;
‘ Ondanks eindeloze oefeningen toch slechte score bij dictees;
‘ Blijven schrijven in spiegelschrift;
‘ Omdraaien klanken: b en d, 6 en 9, q en p etc.;
‘ Spelfouten maken tijdens het overschrijven (‘fis’ in plaats van ‘vis’).
PROBLEMEN MET LEZEN:
‘ Achterblijven op klasgenoten;
‘ Snel moe na het lezen;
‘ Weinig concentratie bij het lezen;
‘ Zelfde tekst steeds opnieuw lezen;
‘ Lettertjes dansen/wiebelen;
‘ Hoofdpijn;
‘ Vage oogklachten die een opticien niet echt kan bevestigen (kinderen krijgen soms ‘hoofdpijnbrilletjes’ met een sterkte van bv. -0.25);
‘ Last van fel licht bij het lezen;
‘ Voorlezen gaat hakkelend en stotterend;
‘ Na het voorlezen geen benul wat ze nu eigenlijk gelezen hebben;
‘ Slechte herkenning klanken (eu en ui, oe en ou etc);
‘ Door elkaar halen als ‘dorp’ en ‘drop’;
‘ Links en rechts niet uit elkaar kunnen houden;
‘ Moeite met analoge klok leren kijken (met wijzers);
‘ Moeite met tafels leren en andere logische reeksen;
‘ Niet kunnen volgen ondertiteling op tv, gaat veel te snel;
‘ Erg onzeker over prestaties, laag zelfbeeld, denken dat ze dom zijn;
‘ Blijven zitten (jaar over moeten doen);
‘ Bij gym onhandig door slechte motoriek: bang voor bal, slecht evenwicht.
Middelbare school
‘ Extra veel tijd kwijt aan huiswerk;
‘ Grote problemen bij het leren van andere talen: Nederlandse grammatica is vaak nog een raadsel, dus Duitse naamvallen gaan helemaal niet lukken;
‘ Slechte prestaties bij presentaties, spreekbeurten, werkstukken en opstellen;
‘ Boekverslagen zijn een verschrikking: het lezen van het boek is al niet eenvoudig, maar om daarna ook nog helder samen te vatten en uit te leggen wat er gelezen is, is een enorme opgave;
‘ Soms uitblinken bij creatieve vakken als handvaardigheid en tekenen;
‘ Liever met de handen willen werken dan met het hoofd.
Volwassenen
‘ Moeite met het herkennen van verkeersborden;
‘ Slecht ruimtelijk inzicht;
‘ Slecht richtingsgevoel;
‘ Eigen handschrift niet kunnen lezen;
‘ Veel volwassenen met dyslexie kiezen voor praktische beroepen.
Oorzaak
De precieze oorzaak van dyslexie is nog niet bekend. Wel weten we dat het een foutje in de hersenen is, de linkerhelft ontwikkelt langzamer dan de rechterhelft.

Op deze afbeelding zie je duidelijk dat bij iemand met dyslexie de hersenen veel minder goed functioneren op het gebied van horen en lezen.
Ook bij de oogbewegingen gaat iets verkeerd, waardoor dyslecten minder goed kunnen lezen. Wel weten we dat dyslexie erfelijk is. Als beide ouders dyslectisch, zijn heeft het kind 80% procent kans op dyslexie.
Testen
Of je dyslexie hebt, kun je op verschillende manieren testen. Bij elke leerling op de basisschool doen ze een leestest, dat houdt in dat een leerling zo snel mogelijk een rijtje woorden opleest. Als iemand er lang over doet dan zou diegene dyslexie kunnen hebben.

Gevolgen
‘ Belemmeringen in het onderwijs
In het onderwijs moet veel gelezen en geschreven worden. Dyslexie heeft ernstige gevolgen voor het volgen van onderwijs en belemmert kinderen om hun capaciteiten te ontwikkelen. Veel kinderen met dyslexie kiezen ook een onderwijsniveau dat lager is dan dat ze aan kunnen.
‘ Sociaal-emotionele problemen
Dyslexie kan het gevoel van eigenwaarde bij een kind erg laag maken. Het kan tot frustraties leiden als het kind voldoende intelligent is maar het technisch lezen niet onder de knie krijgt, terwijl het bij leeftijdsgenoten probleemloos lijkt te verlopen. Ook kunnen motivatieproblemen ontstaan waardoor kinderen geen zin meer hebben om het lezen te blijven oefenen, terwijl zij juist extra oefening nodig hebben om een minimaal leesniveau te halen.
Hulpmiddelen dyslexie
Iemand die dyslexie heeft, kan met dingen veel moeite hebben. Hiervoor kunnen ze bepaalde hulpmiddelen aanschaffen zodat het hun wat minder moeite kost.
– Leerlingen met dyslexie kunnen extra hulp krijgen, bijvoorbeeld van een logopedist.
– Schoolboeken die worden voorgelezen.
– Programma’s die helpen bij het leren lezen.
– Spellingcontrole en autocorrectie op elektronische apparaten.
Regelingen en voorzieningen
Bij kinderen met dyslexie op het voortgezet onderwijs worden de volgende regels toegepast:
‘ Spelfouten minder streng meetellen;
‘ Maximaal aantal punten aftrekken voor spelling;
‘ Een zelfde spelfout niet meerdere keren aanrekenen;
‘ Fonetische spelling goed rekenen;
‘ Leerlingen die op een laptop werken spellingcontrole laten gebruiken;
‘ Een leerling met dyslexie heeft recht op verlenging bij een toets (bij het Centraal Examen 30 minuten).
Een leerling mag gebruik maken van deze punten als de leerling een dyslexie-verklaring ( zie bijlage 2) heeft, waarin staat waar de leerling recht op heeft.

Positieve kanten dyslexie
Dyslexie heeft ook positieve kanten, zo hebben ze dingen die de meeste mensen zonder dyslexie niet hebben.
– Ze zijn goed in overzicht houden; ze hebben een soort van totaal plaatje in hun hoofd;
– Ze nemen informatie beter op; als ze het eenmaal weten, vergeten ze het ook niet snel weer.
– Mensen die dyslectisch zijn, zijn vaak beter in dingen die niet met taal te maken hebben, dingen in de praktijk.

Wat is intelligentie

Sommige mensen denken dat intelligentie te maken heeft met iets uit het hoofd kunnen leren en goed kunnen rekenen of lezen. Intelligentie is moeilijk te beschrijven, maar het heeft te maken met inzicht en het zien van verbanden.
Als iemand een probleem heeft, zal die persoon moeten na denken over een oplossing. Er zijn meer mogelijkheden en je moet de beste uitkiezen. Al deze vaardigheden hebben met intelligentie te maken. Intelligentie is ongeveer: dingen begrijpen, daarbij denken en onthouden en dat je ook iets kunt doen met wat je leert.

Intelligentie is van levensbelang.
Het is belangrijk voor:
1. Aanleren van vaardigheden: lopen, fietsen, koken enz.
2. Opdoen van kennis: leren van een vreemde taal, maken van moeilijke sommen enz.
3. Omgaan met levensgevaarlijke situaties: snel denken bij een brand of een ongeluk.
4. Omgaan met moeilijke situaties: bijvoorbeeld het bedenken van een goeie smoes.
5. Oplossen van problemen.

Niet iedereen is even intelligent. Sommigen zijn beter in bijvoorbeeld wiskunde dan anderen. Dit heeft te maken met je intelligentie en rekenkundig inzicht.
Er wordt gemeten hoe intelligent iemand is door een IQ-test.

IQ-test
Met een IQ-test wordt gemeten hoe intelligent je bent. Het woord IQ betekent: intelligentiequoti??nt.
Hier onder zie je een tabel met uitkomsten van een IQ-test.
Tabel 1: waarden IQ-test

Bron: http://www.Google.nl

Er zijn verschillende soorten intelligentie:
Theoretische intelligentie
Psychologen onderzoeken gedachten en gevoelens. Dus ook dingen over intelligentie. Er bestaan volgens de psychologen drie soorten intelligentie:
– theoretische intelligentie
– praktische intelligentie
– sociale intelligentie

Kennis opdoen
Theoretische intelligentie heeft veel met leren te maken. Dus met het verzamelen en opslaan van kennis, zoals taalregels en het alfabet. Het wordt vooral gebruikt op school.

Praktische intelligentie
Dit soort intelligentie wordt ook wel vaker creatieve intelligentie genoemd.
Praktische intelligentie heeft te maken met iets doen. Bijvoorbeeld een fietslicht maken. Je controleert op je fiets alles wat met licht te maken heeft: het lampje, stroomdraadjes en de dynamo. Dan zoek je het benodigde materiaal. Dat heeft allemaal met praktische intelligentie te maken. Maar om iets te repareren heb je ook theoretische intelligentie nodig. Je moet weten waar alle onderdelen voor dienen. Je moet ook weten hoe het licht werkt.

Sociale intelligentie
Deze soort intelligentie wordt ook wel emotionele intelligentie genoemd.
Emotionele intelligentie is de vaardigheid van het hanteren van emoties.
Hierbij heb je 5 verschillende groepen:
– Begrip van de eigen emoties. Wie beter in de gaten heeft wat hij zelf voelt, kan hiermee een betere beslissing nemen.
– Regulering van emoties. Ervoor kunnen zorgen dat de heftigheid van de emotionele reactie past bij de omstandigheden; bijvoorbeeld je kunt niet een grap maken over Belgen als er Belgen bij zijn.
– Zelfmotivatie. Jezelf kunnen oppeppen om dingen te doen. Bijvoorbeeld als je een werkstuk aan het maken bent en je hebt er geen zin in, moet je toch doorgaan.
– Het herkennen van de emoties van iemand anders. Dan kun je daar zelf rekening mee houden. Bijvoorbeeld begrijpen hoe iemand zich voelt als hij zijn beste vriend is verloren.
– Goede sociale vaardigheden, zodat je kunt inspelen op de gevoelens van iemand anders.

Conclusie
Intelligentie heeft meerdere betekenissen:
‘ Intelligentie is het vermogen om problemen op te lossen;
‘ Intelligentie is het vermogen om kennis en gegevens te formuleren en toe te passen;
‘ Intelligentie is de capaciteit om via leren zich aan de omgeving aan te passen;
‘ Intelligentie is logisch denken.

Door de verschillende soorten samen te gebruiken, kun je de bovenstaande punten goed uitvoeren.
IQ test afnemen
Ik ga een IQ-test afnemen bij 10 personen met dyslexie en 10 personen (staan beschreven in tabel 2) zonder dyslexie. De IQ-test die ik ga afnemen, ga ik niet zelf maken. Dat doe ik niet omdat de test dan niet betrouwbaar genoeg is. Daarom heb ik er voor gekozen om de nationale IQ-test 2014 af te nemen. Ik neem de hele test af, omdat mijn onderzoeksvraag is of dyslexie met intelligentie te maken heeft. Dus ga ik niet in op specifieke gedeelten. In deze test worden de volgende dingen gevraagd:
– Woordenschat en verbaal redeneren (taal gedeelte);
– Logica (bijvoorbeeld 2,4,6,8 etc.);
– Ruimtelijk inzicht (het opgevouwen resultaat van een uitgeklapte kubus beredeneren).
– Rekenen.
– Geheugen (in de test het onthouden van een plek waar je staat op een kaartje).
Link van de IQ-test: http://quiz.bnn.nl/iqtest2014/
Als de uitgekozen personen de test gemaakt hebben, krijgen ze een score te zien. Ik heb de testpersonen gevraagd deze score naar mij toe te sturen. Ook heb ik ze gevraagd of ze willen noteren hoeveel vragen ze niet konden maken, bijvoorbeeld doordat het lezen van de vragen teveel tijd kostte.
Als ik alle resultaten binnen heb, ga ik de gemiddelde IQ-waarden vergelijken met elkaar en kijken in de tabel op bladzijde 10.
Wie ga ik vragen:
‘ Ik ga evenveel mensen met en evenveel mensen zonder dyslexie vragen.
‘ Als ik iemand van bijvoorbeeld 20 jaar met dyslexie vraag, vraag ik ook iemand van 20 jaar zonder dyslexie.
‘ Ik ga personen vragen die: al werken, op het hbo zitten, op het mbo zitten, op de middelbare school zitten en op de basisschool zitten.
‘ Personen, waarvan ik weet dat ze het serieus invullen.

Tabel 2: Informatie van personen bij wie de test in afgenomen.
Bron: Personen waar de test bij is afgenomen.
Waar ga ik op letten:
‘ Gelijke leeftijden vragen (als ik bij de ene groep iemand van 25 vraag, dan doe ik dat bij de andere groep ook).
‘ Aan iedereen vragen hoeveel vragen ze door een tekort aan tijd niet konden beantwoorden.
‘ Of er een verschil is tussen het IQ van mensen met en zonder dyslexie.
Resultaten IQ test:
Geen dyslexie:
Gemiddelde score: 101
Gemiddelde leeftijd: 18
Gemiddeld aantal vragen niet beantwoord door te weinig tijd: 0,5 vragen.
Wel dyslexie:
Gemiddelde score: 97
Gemiddelde leeftijd: 16.5
Gemiddeld aantal vragen niet beantwoord door te weinig tijd: 9 vragen.
Wat valt me op:
De gemiddelde scores verschillen niet veel, maar de mensen met dyslexie hebben veel meer vragen fout door te weinig tijd. Als ik in de tabel op bladzijde 9 kijk, zie ik dat beide scores gemiddeld zijn. Ook ligt de leeftijd bij mensen met dyslexie iets lager.
Slothoofdstuk
Mijn hoofdvraag is:
Heeft dyslexie te maken met intelligentie?
Mijn hypothese:
Dyslexie heeft niet te maken met intelligentie.
Korte samenvatting:
Dyslexie is een afwijking waarbij de hersenen niet goed kunnen functioneren. Hierdoor hebben personen met dyslexie moeite met lezen en schrijven.
Intelligentie heeft te maken met inzicht en het zien van verbanden. Intelligentie heeft ook te maken met dingen onthouden en iets doen met wat je leert.
Door middel van een IQ-test wordt gemeten hoe intelligent je bent.
De reden waarom ik een IQ-test heb gekozen als onderzoek om mijn hoofdvraag te beantwoorden, is dat je de resultaten van de IQ-testen van mensen met en zonder dyslexie kunt vergelijken.
Antwoord op hoofdvraag:
Dyslexie heeft niet te maken met intelligentie.
Met dit antwoord kun je de stelling dat mensen met dyslexie dom zijn uit de wereld helpen.
Door dit werkstuk ben ik veel te weten gekomen over dyslexie en weet ik beter hoe mensen met dyslexie zich voelen. Ze vinden het vervelend dat ze niet alles zo snel als anderen

Zoals de afbeelding hier onder zegt, dyslecten zijn niet dom!

Bronnen
Internet:
Informatie voor het hoofdstuk Dyslexie.
http://www.dyslexieweb.nl/dyslexie-informatie/wat-is-dyslexie
Informatie voor het hoofdstuk intelligentie.
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/43332-wat-is-intelligentie.html
De dyslexieverklaring in Bijlage 2.
‘ file:///H:/downloads/sdn%20dyslexieverklaring%20voorbeeld.pdf
De IQ test die heeft geholpen bij mijn onderzoek.
http://quiz.bnn.nl/iqtest2014/
Boeken:
Busato, V. van (2000). Intelligentie. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.
Personen:
Ook heb ik verschillende mensen met dyslexie, (bij wie ik ook te test heb afgenomen) iets gevraagd als ik vastliep.
Ook heb ik de Powerpoint van Steffen van der Hoek gebruikt, voor informatie over dyslexie.
Hij is zelf ook dyslect.

Bijlage 1

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het niet uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we niet ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel

Bijlage 2

Logboek
Logboek PWS Randy Kuik

Datum Tijd (uren) verrichte werkzaamheden Totaal uren: 82,25
2-9-2014 4 bedenken onderwerp
9-9-2014 3 deelvragen etc. bedenken
16-9-2014 2 Inleiding maken + opmaak
17-9-2014 0,5 gesprekje
18-9-2014 3,5 informatie zoeken
21-9-2014 1,5 informatie lezen
25-9-2014 1,5 informatie lezen + zoeken
30-9-2014 2 informatie lezen
31-9-2014 2 informatie samenvatten
7-9-2014 2 vedermet inleiding beginnen H1
8-9-2014 0,5 gesprek
9-9-2014 1,5 afspraken gesprek afronden + veder met H1 en 2
16-9-2014 2 veder met H1 en H2
18-9-2014 1,5 informatie zoeken H2
23-9-2014 2 Bezig met H1 en H2
25-9-2014 2,5 inleiding aanpassen
30-9-2014 1,5 Bezig met H1 en H2
2-10-2014 1 Layout aanpassen
7-10-2014 2 Bezig met H2
15-10-2014 5 Boek lezen voor H2
21-10-2014 2 Informatie boek verwerken in H2
11-11-2014 2 Informatie boek verwerken in H2
18-11-2014 2 gesprek + uitwerken gesprek
20-11-2014 2 H1 uidbreiden
25-11-2014 2 gesprek+ opzoeken IQ test
27-11-2014 1 mensen vragen IQ test te laten doen
2-12-2014 1,5 Bezig met hoofdstuk 3
3-12-2014 5 Bezig met resultaten IQ test
9-12-2014 0,5 Gesprekje hoe nu verder
9-12-2014 2,5 verwerken gesprkje + opmerkingen mailtje
10-12-2014 1,5 informatie steffen in werkstuk zetten
11-12-2014 2,5 Mensen vragen naar dys. Verklaring en reslutaten verbeteren.
6-1-2015 1,5 Beginnen met slot hoofdstuk en alles door lezen.
13-1-2015 2 Extra informatie powerpoint Steffen toevoegen.
14-1-2015 2 Slothoofdstuk afronden
4-2-2015 2,5 Alles doorlezen, verbeteren en alles wat in de klapper staat doen
5-2-2015 2 Laatste controle en logboek compleet maken
17-2-2015 0,25 gesprek over voorlopige versie
20-2-2015 2 Tabel maken met namen van de test
24-2-2015 2 Kleine dingen aanpassen en tabel verbeteren
4-3-2015 1 Tabel opnieuw aanpassen na commentaar
5-3-2015 1 laatste dingen en online inleveren + Printen

n here…

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.