Essay: Risico's op korte termijn... - Essay Marketplace

Essay: Risico’s op korte termijn…

Risico’s op korte termijn: Het effect van veel drugs is voor een groot deel afhankelijk van de conditie en de stemming van de gebruiker op dat moment. Meestal wordt de normale stemming versterkt. De effecten kunnen heel anders veranderen dan de gebruiker verwacht. Verdriet kan veranderen in woede en angst kan veranderen in paniek. Drugsgebruik brengt daarom een extra risico met zich mee voor mensen die geestelijk gevoelig zijn. Ook lichamelijk kan een drug verkeerd zijn. Dit merk je door misselijkheid en/of braken. Maar het komt ook voor dat de gebruiker zo slecht reageert, dat hij onwel wordt. Het gebruik van de meeste drugs brengt risico’s met zich mee voor mensen met hart en vaatziekten en mensen met geestelijke problemen. Net als het gebruik van alcohol is het gebruik van drugs heel slecht voor vrouwen tijdens het zwangerschap. De stoffen kunnen namelijk doorgegeven worden. Een risico waar erg veel over gepraat wordt is een overdosis. Een overdosis is een dodelijke hoeveelheid van een drug. Iemand die weet waar hij mee bezig is en precies weet wat en hoeveel hij inneemt, kan eigenlijk alleen maar bewust een overdosis nemen. Wat vaker voorkomt is dat iemand iets anders inneemt dan hij verwacht, of onwetend een combinatie van stoffen inneemt die erg gevaarlijk zijn als je ze samen inneemt. Eerst is het moeilijk vast te stellen wat je koopt. Het komt regelmatig voor dat een pil of poeder niet bevat wat de verkoper beweert dat erin zit. Er kan minder, maar ook meer werkzame stof in zitten. Voor illegale drugs bestaan geen offici??le kwaliteitscontroles. In de tweede plaats nemen veel gebruikers verschillende drugs door of na elkaar. De effecten daarvan zijn niet altijd voorspelbaar en kunnen erg en bedreigend zijn. De combinatie van alcohol met slaap- en kalmeringsmiddelen is daar een bekend voorbeeld van, maar ook de combinatie als die van XTC en Speed kunnen verkeerd uitpakken. Drugs be??nvloeden in het algemeen de waarneming en het concentratievermogen. In het verkeer en in veel werksituaties vergroot drugsgebruik de kans op ongelukken. Drugsgebruik in het verkeer is strafbaar. Ook prestaties op school kunnen onder het gebruik van drugs komen te lijden.. Door het gebruik van elkaars vuile injectiespuiten bestaat het risico van een besmetting. Op deze manier kunnen Aids en Hepatitis verspreid worden. Risico’s op lange termijn: Bij langdurig gebruik is vaak sprake van moeten gebruiken of van afhankelijkheid. Het is wel zo, dat op lange termijn de schade aan lichaam en geest groot kan zijn. Voor een gedeelte wordt die veroorzaakt door de inwerking van de drugs zelf. Bepaalde organen kunnen overbelast raken. Geestelijk kan iets ergs plaatsvinden. Voor een ander deel wordt de schade veroorzaakt door de manier van leven die eigenlijk door de drug wordt afgedwongen. Wanneer er alleen nog maar het manier van belang is ten koste van gezond eten of van een gezond, sociaal leven kan de ontwikkeling gestopt worden en de gebruiker zelfs lichamelijk en geestelijk aftakelen.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.