Essay: Studiefinanciering - Essay Marketplace

Essay: Studiefinanciering

 

Inleiding

Onze hoofdvraag voor deze opdracht is : Waar is Studiefinanciering goed voor en houd dit nog lang stand? Volgend jaar gaan wij naar het Mbo en daar krijgen we te maken met studiefinanciering, nu weten we er nog niet veel vanaf dat is ook grotendeels de reden dat we voor dit onderwerp gekozen hebben. Zo weten wij volgend jaar wat we kunnen verwachten.

Wat is het sociaal leenstelsel, en wat heeft de invoering voor een gevolgen voor de studiefinanciering?

Sociaal leenstelsel

De overheid investeert ook na invoering van een sociaal leenstelsel gemiddeld ‘6200 per student per jaar in het onderwijs, bijna ‘25.000 voor een studie van 4 jaar. Het wettelijk collegegeld bedraagt ‘1771. Voor een uitwonende student betekent de invoering van het stelsel dat hij zelf ‘14.700 extra moet financieren, een thuiswonende student ‘5300. Een van de mogelijkheden daarvoor is het aangaan van een lening bij de overheid tegen een gunstige rente. De student hoeft de lening alleen terug te betalen als hij voldoende verdient. Hij mag er 15 jaar over doen om af te lossen en de terugbetaling ondertussen 5 jaar opschorten. Als hij na de aflosperiode nog een schuld heeft staan, wordt die kwijtgescholden.

Gevolgen

Het Centraal Planbureau berekende dat door de invoering van het leenstelsel mogelijk zo’n 7500 studenten zullen afzien van een studie, 4000 (1,5%) in het hoger beroepsonderwijs en 3500 in het wetenschappelijk onderwijs (2,5%). De kwaliteit van het onderwijs en de voorbereiding op studiekeuzes zijn in dit onderzoek niet meegenomen. In andere landen met een soortgelijk leenstelsel (bijvoorbeeld Australi?? en Engeland) is de ervaring dat er niet minder jongeren gaan studeren. Het kabinet houdt in de gaten of er toch geen ongewenste effecten ontstaan.

Studiekeuze

Het maken van een bewuste studiekeuze wordt door invoering van het sociaal leenstelsel nog belangrijker. Nu komt het nog te vaak voor dat een student zich inschrijft voor een opleiding, zonder goed te weten waar hij aan begint. Dat leidt er soms toe dat een student een verkeerde keuze maakt, van studie moet wisselen of volledig stopt met studeren. Het wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid biedt studenten maatregelen om bewuster te kiezen. Studenten krijgen dan door het volgen van bijvoorbeeld een proefcollege of een studiekeuzegesprek bij een universiteit of hogeschool beter inzicht in de opleiding waar zij zich voor inschrijven.

Wat houd studiefinanciering in.

Wat is de studiefinanciering?

Studiefinanciering is een bijdrage van de overheid zodat studenten zich kunnen onderhouden. Studeren kost veel tijd en geld, zodat je niet genoeg tijd hebt om te kunnen werken en om zelf alle kosten te betalen voor de studie en je eigen onderhoud. Een deel van je inkomsten krijg je dus van de overheid, maar die verwachten dat of je ouders of jij zelf ook nog wat bijverdiend om genoeg geld te hebben om te kunnen leven.

Info studiefinanciering en geld overhouden

Genoeg geld hebben als student is niet altijd makkelijk, de studiefinanciering is niet genoeg om van rond te komen en je hebt dus weinig tijd om te werken. Hoe kun je er dan voor zorgen zo goed mogelijk met je studiefinanciering omgaan?

‘ Denk goed na voordat je geld leent! Je betaalt gewoon rente over de lening en omdat de rekening lang doorloopt kost dit je uiteindelijk heel veel geld.
‘ Op een opleiding heb je vaak een laptop nodig vaak bieden scholen deze goedkoop aan.
‘ Gebruik je studentenkaart om kortingen te regelen bij winkels, musea, sportscholen en nog veel meer.
‘ Zorg dat je inkomsten en uitgaven goed op orde hebt, zodat je weet hoeveel je nog te besteden hebt.
‘ Onderzoek regelmatig of andere baantjes meer loon opleveren dan de plek waar je nu werkt.
‘ Zoek een stagebedrijf uit dat een goede stagevergoeding biedt.
‘ Bepaalde kosten mag je laten kwijtschelden als je een laag inkomen hebt. Denk bijvoorbeeld aan de gemeentelijke lasten.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.