Essay: E-health (Dutch) - Essay Marketplace

Essay: E-health (Dutch)

Dit onderzoek gaat over e-Health. E-Health is de informatie en communicatietechnologie (ICT) van de gezondheidzorg. Hieronder kan onder andere worden verstaan: teleconsultatie, telemonitoring, beeldcommunicatie, websites, apps. E-Health kan worden omschreven als het gebruiken van nieuwe informatie en communicatie technologie??n, met name internet technologie, om het welzijn van pati??nten en de gezondheidszorg te ondersteunen en te verbeteren.1 Met behulp van e-Health kan de marketing, de verschillende soorten scholing en de communicatie tussen zorgverleners en pati??nten verbeterd worden. In 2012 heeft 15% van de internetgebruikers informatie verkregen over de gezondheid door het gebruik van verschillende soorten websites. 2

Uit onderzoek is gebleken dan een groot deel van de totale uitgave aan de gezondheidzorg gericht is op chronisch pati??nten. Door de vergrijzing die er op dit moment is zullen deze kosten alleen maar toenemen. Bij dit dilemma is e-Health ook gebruikt door middel van telemonitoring.3 Telemonitoring is het op afstand begeleiden van de pati??nten door middel van overdracht van fysiologische gegevens, zoals ECG, bloeddruk, gewicht en andere informatie, zoals zelf-zorg, onderwijs, aanpassingen van de leefstijl en medicijnen. Dit gebeurt door gebruik te maken van satelliet, bleutooth of draadloos.4 Door middel van telemonitoring bespaard de overheid veel zorg kosten omdat er op afstand informatie gegeven wordt en doordat problemen sneller worden gesignaleerd.5

Nog een andere toepassing van e-Health is een draadloos netwerk van biomedische sensoren die verbonden zijn met het lichaam. Hierdoor wordt er een continue opname gemaakt en wordt er gemonitord over de gezondheidstoestand van de persoon. Het sensorensysteem wordt voor een lange duur gedragen. De zorgverlener heeft een systeem dat automatisch de gegevens van de sensoren integreert in het medische dossier. Als de ontvangen gegevens buiten het normale bereik vallen of duiden op een noodsituatie kan het meteen gezien worden en op worden gereageerd door een medische specialist.6

Onder e-Health valt ook m-Health dit is alles wat met de mobiele gezondheidzorg te maken heeft. Met name verschillende apps voor op de telefoon of tablet.7 M-Health maakt het voor pati??nten mogelijk om verschillende symptomen op elk gewenst moment te verzamelen en op te sturen naar de specialist. Hierdoor zal er sneller een diagnose gesteld kunnen worden en een specifiekere behandeling geven kunnen worden. Ook kan het bijvoorbeeld gebruikt worden voor iemand die net nieuwe medicijnen heeft om bij te houden of de pati??nt last heeft van bijwerkingen en of de medicatie helpt. Dit kan de pati??nt meteen met de app invoeren en wordt het verzonden naar de specialist die de dosis eventueel kan bijwerken.8

Uit onderzoek is echter gebleken dat er alsnog weinig online gezondheidsinformatie is aanbevolen of dat er wordt verwezen. Ook zijn er nog weinig verzoeken vanuit de pati??nten voor een aanbeveling. De verwachting is dat het gebruik van e-Health gaat toenemen omdat er meer netwerken gevormd zullen worden tussen verschillende organisaties en pati??nten. Belangrijke voorwaarde is wel dat de informatie die op het internet verschijnt betrouwbaarder wordt dan op dit moment het geval is. 9

Nog een toepassing van e-Health is het elektronisch pati??nten dossier (EPD) waar fysiotherapeuten gebruik van kunnen maken in hun praktijk. Dit dossier is ontwikkeld om de gezondheidzorg te ondersteunen en de kwaliteit van deze gezondheidszorg te verbeteren.10 De wijze waarop dit systeem gebruikt wordt, loopt in de praktijk sterk uiteen en kan uit de volgende toepassingen bestaan: protocollen en richtlijnen, gezondheidsinformatie over de pati??nt, testresultaten en administratieve gegevens. Het komt erop neer dat bij dit systeem de zorgverlener de gegevens over de pati??nt direct invoert in de computer inplaats van op papier. Als praktijken het EPD gebruiken komt er in onderzoeken over het algemeen naar voren dat de pati??ntgegevens completer, meer accuraat en meer gedetailleerd zijn.11 Doordat de protocollen en richtlijnen beter worden gevolgd en beslissingsondersteunende software in het EPD zit wordt de kwaliteit van de zorg verbeterd.12

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.