Essay: Essay: Theoretische Deelvragen

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 5 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: October 28, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Theoretische Deelvragen
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1388 words. Download the full version above.

Welke problemen spelen er in het onderwijs die betrekking hebben op studiekeuze?
In het onderwijs zijn een aantal problemen geconstanteerd door de MBO raad. Volgens onderzoek is er erg veel uitval in het HBO. De uitval beperkt zich niet alleen tot havisten maar ook een grote groep MBO studenten; studenten die na het behalen van hun MBO niveau 4 diploma doorstroomde. Die studenten hebben de kans zich, tegenwoordig in mindere mate door toelatingseisen, om door te stromen naar het HBO (MBO Raad). De MBO raad constanteerde verschillende redenen. Uitval bij doorstromende MBO studenten werd onder andere veroorzaakt doordat MBO studenten een studie uitkozen die niet goed aansloten (MBO Raad). Daarnaast werd er door onderzoek van Annemiek Jonker duidelijk gemaakt dat studenten , wel door latere begleiding, het inzicht hadden verkregen dat ze voor dat ze aan de studie waren begonnen zich beter hadden moeten inzetten. En met inzet werd er bedoeld , meer tijd investeren in de orientatie van een studiekeuze.Er is een relatie tussen uitval en studiekeuze. Bij betere begeleiding in loopbaan- /studiebegeleiding wordt er een betere band gecre??erd tussen student en de studiekeuze, ook wel arbeidsidentiteit (De Onderwijsraad, 2008, p. 33) genoemd. De Onderwijsraad geeft daarbij aan dat wanneer men meer tijd stopt in de begeleiding van de studiekeuze, door de school en de student, dat de student minder vaak de neiging heeft om te stoppen. De onderwijsraad heeft ook onderzocht dat op het MBO bij studie- en loopbaan begeleiding nog veel winst te behalen valt. Het MBO is verplicht het aan te bieden maar er is aangetoond dat er niet veel aan wordt gedaan en dat er geen beleid is (De Onderwijsraad, 2008, p. 33).De problemen in het onderwijs zijn uitval en het geringe aanbod en/of de ontwikkeling van studieloopbaan begeleiding. Door dat er geen beleid is, is er nog veel winst te behalen in studie-/loopbaan, dit betekend dus dat er nog te weinig is op dat gebied. Voornamelijk op de voorbereiding. Want studenten die naar het centrum studiekeuze waren geweest, waren meestal al begonnen aan een studie. Die studenten lieten weten dat ze de begeleiding graag voor de aanvang van een nieuwe studie hadden gehad. Door weinig inzet worden studenten dus niet goed voorbereid, wat onder andere een oorzaak is van studieuitval. Uitval en begeleiding in studiekeuze zijn daadwerkelijk met elkaar verbonden.

Waarom zouden studenten zich moeten voorbereiden op het maken van een bewuste studiekeuze?
Het is belangrijk voor een student die het besluit neemt om door te stromen, dat hij stil staat bij het feit dat een keuze niet altijd meteen zich voordoet. Het is een proces, en om die op gang te zetten moet een student zich voorbereiden. Het is dus de verantwoording van de student om de stap te zetten om zich te ori??nteren. Het is nodig om je goed voor te bereiden omdat er heel veel keus is. Er zijn een heleboel verschillende opleidingen en alleen aan de naam weet je niet altijd wat de inhoud is van een studie en wat die verschillen zijn. Het is dus een vereiste om die inhoudelijke informatie te onderzoeken, al helemaal als je als student nog niet zeker bent in je keuze of wanneer een student van het MBO naar het HBO doorstroomt en een andere richting op wil gaan. Het alleen baseren op wat er op de website staat is meestal niet genoeg, een student die de keuze moet maken moet ook actief onderzoeken. De eerste stap is naar zichzelf kijken, wat interesseert mij en wat zijn mijn capaciteiten, Luken (Het dwaalspoor van de goede keuze, 2009, p. 15)geeft aan dat studenten nog helemaal geen duidelijk zelfbeeld hebben en daarom is onderzoek naar jezelf dus ook belangrijk. Daarna kun je gaan kijken welke opleidingen komen overeen met mijn interesses en daarna kun je gaan kijken naar de inhoudelijke informatie om er achter te komen wat de verschillen zijn. Door dit te doen zorgt een student dus voor een duidelijker zelfbeeld en heeft dan meer kans om een passende studiekeuze te maken. Wanneer een student dus zich inzet voor zijn studiekeuze vergroot je de motivatie, wat kan helpen bij het verminderen van uitval. Een goede reden voor de inzet van studenten in de studiekeuze, is dat het helpt om een arbeidsidentiteit te cre??ren en betere studie- en beroepskeuze (Luken, 2009, p. 19).
Waarom zou de school moeten helpen bij het maken van een bewuste studiekeuze?
Het maken van een studiekeuze is ingewikkeld, Tom Luken legt uit in ‘Het Dwaalspoor van een goede keuze(2009)’, dat de nadruk ligt op het maken van een ‘juiste’ studiekeuzen. De reden dat , dat idee niet zou kloppen, is omdat het insinueert dat er dan maar ‘?n oplossing is (Luken, 2009, p. 24). Waardoor er veel druk op komt te liggen en dat zorgt voor moeite bij het maken van een studiekeuze. Daarom is het belangrijk dat je niet alleen staat voor het maken van studiekeuze. Een andere reden om een school te betrekken bij de studiekeuze is omdat adolescenten op gebied van het maken van moeilijke lange termijn beslissingen, nog niet ontwikkeld zijn (Luken, 2009, p. 31). Daarom is hulp bij het maken van zo een beslissing, nodig. De Mbo Raad geeft aan dat de doorstroom van MBO naar HBO succesvol kan zijn doormiddel van een goede samenwerking tussen een MBO instelling en HBO instelling (MBO Raad). Dit is door te werken aan de doorstroom . De verantwoording dat de student zich inzet voor ori??ntatie ligt natuurlijk voor de hand. Als de school de faciliteiten en de mensen hebben die daar bij kunnen helpen, en het dus aanbieden, dan moet de student wanneer die dat wil, die stap ondernemen. De verantwoording om het aan te bieden ligt wel bij de school, en voornamelijk in de verbetering van het voortraject (De Onderwijsraad, 2008, p. 31). Mbo scholen hebben studenten die met een niveau 4 diploma mogen doorstromen, maar uit de cijfers blijkt dat er uitval is. Om uitval tegen te gaan moet het voortraject beter , dat kan doormiddel van een betere studiekeuze begeleiding. Hierboven wordt al uitgelegd dat de keuze maken moeilijk is en dat daar hulp bij nodig is. Het beste is om de handen in een te slaan. Dus een student moet zich willen inzetten en een onderwijs instelling moet dat aanbieden.
Welke middelen zijn effectief bij het helpen bij begeleiding van het maken van een bewuste studiekeuze?
De eerste stap naar een effectieve begeleiding en met als uitkomst een studiekeuze, ligt natuurlijk bij de student. De student moet de stap nemen en begeleiding willen krijgen. Wanneer dat beschikbaar is moet de student zich voor inzetten. Die inzet is cruciaal. Wanneer die student dat doet is de motivatie groter en de student staat daar dan meer open voor, waardoor de middelen die worden ingezet, zijn functie kan verrichten. De middelen dat kan verschillen. Volgens onderzoek door het Centrum Studiekeuze, is ‘?n op ‘?n begeleiding het beste en daar waren studenten die persoonlijke begeleiding hadden een positiever gevoel na het doorlopen van het traject. Studenten die in groepen begeleid werden waren ook tevreden maar iets minder. Volgens de cijfers was dat 97% tevredenheid bij persoonlijke begeleiding en 94% bij de groepen (Effecten van Studiekeuzebegeleiding, 2007). Dat betekend dat er een klein verschil is in de tevredenheid over hoe de student wordt begeleid, maar dat het middel goed is. Het actief bezig zijn en tijd investeren in de ori??ntatie waren het belangrijkste voor de student. De activiteiten die de studenten waardevol vonden waren het onderzoeken naar interesses en capaciteiten en die aansluiten bij de studie. Ondanks dat er veel informatie over scholen en studies, was er toch nog een tekort aan inhoudelijke informatie (Jonker, 2012). De conclusie daarvan is dat studenten baat hebben bij studiekeuze begeleiding, die begeleiding, uit zich door het opzetten van activiteiten voor de studenten. Die activiteiten moeten helpen bij het vergaren van inzichten over de interesse en de capaciteit van de student. Daarnaast is het belangrijk om meer inhoudelijke informatie over de studies te verschaffen (Jonker, 2012). Want voor de student kan een bepaalde studie nog veel te onduidelijk zijn met betrekking tot wat je er mee leert, wat je er mee kan en welke beroepen je daarmee zou kunnen uitoefenen. Dus het belangrijkste middel is het krijgen meer diepgaande inzichten over de student zelf en de studies.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Theoretische Deelvragen. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-theoretische-deelvragen/> [Accessed 19-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.