Essay: TIJDVAKKEN DOSSIER GESCHIEDENIS - Essay Marketplace

Essay: TIJDVAKKEN DOSSIER GESCHIEDENIS

Lijst personen/gebeurtenissen tijdvak 1/tm5

Personen

Tijdvak 1 : Narmer
Tijdvak 2 : Augustus
Tijdvak 3 : Willibrord
Tijdvak 4 : Mohammed
Tijdvak 5 : Erasmus
Tijdvak 6: Isaac newton
Tijdvak 7: Voltaire

Gebeurtenissen

Tijdvak 1 : hi??rogliefen geschrift
Tijdvak 2 : Trojaanse oorlog
Tijdvak 3 : de opstand van 793
Tijdvak 4 : Columbus ontdekt Amerika
Tijdvak 5 : Reformatie
Tijdvak 6 : Slavenhandel
Tijdvak 7: Franse revolutie
Tijdvak 8: industri??le revolutie

Tijdvak 1 persoon Farao Narmer

Stap 2
Narmer was de eerste farao van Eqypte en waarschijnlijk de oprichter van de eerste dynastie. De farao leefde rond 3100 v. Chr. Met hem liet Manetho zijn bekende geschiedenis van Egypte in Dynastie??n beginnen, namelijk als eerste vorst van de eerste dynastie. Narmer is niet bekend bij het grote plubliek want hij leefde te lang geleden en hij heeft niet iets heel speciaals gedaan wat de geschiedenis echt verdanderde. Narmer is geen schurk, maar ook niet echt een held zover ik weet. Het goede wat hij heeft gedaan is het oprichten van de eerste dynastie. Daardoor is hij ook geen held in mijn ogen.
Stap 3 A
Leven van Narmer. Narmer was de eerste farao van Eqypte en waarschijnlijk de oprichter van de eerste dynastie. De farao leefde rond 3100 v. Chr.
Vondst Narmer palet. Een van de belangrijkste bronnen van informatie over Narmer is het Narmerpalet, dit bevindt zich in het Egyptisch museum in Ca??ro. Het palet werd in 1898 gevonden en kan gedateerd worden op 3100 tot 3050 v.Chr. Het palet heeft nooit een praktische functie gehad, maar een ceremoni??le en ook een propagandistische functie. Narmer wilde met dit palet het nieuws verspreiden dat hij dit land had verenigd. Zijn vrouw was waarschijnlijk prinses Neith-hotep die afkomstig was uit het noorden van Egypte.
Het was slim van Narmer om het palet praktisch te gebruiken daarom is Narmer hierdoor meer een held dan een schurk
Stap 3 B
Naast de vereniging van Egypte, wordt aan Narmer ook de stichting van de (latere) stad Memphis toegeschreven. Het archeologische materiaal, stammend uit deze periode, bevestigt de bewering van Herodotus. Volgens Herodotus werd de stad gesticht als een vrij solide stad. Hij zou namelijk eerst een dijk gebouwd hebben om de stad te beschermen tegen de jaarlijkse overstroming van de Nijl. Al dient gezegd te worden, dat deze bewering niet helemaal correct is. Herodotus spreekt over een dijk die er in zijn tijd wel stond, maar het kan goed zijn dat in de tijd van Narmer dit nog niet zo was. Memphis is gelegen op de westoever van de Nijl, een kleine 25 kilometer ten zuiden van Cairo. Wat opvalt, is de erg centrale ligging van de stad, niet ver van de (voormalige) grens tussen de beide landen. Een theorie is dan ook dat na de vereniging van Opper- en Neder-Egypte diepgewortelde twisten naar boven kwamen. Narmer wilde met Memphis een verdedigingsbastion maken tegen de dreigingen vanuit het noorden. De stad Memphis was in het Oude Egypte beter bekend als ‘de Witte Muur’, het had waarschijnlijk als doel de superioriteit van het overwinnende land in de verf te zetten. Een ander motief was om een krachtige, nieuwe hoofdstad te bouwen en de macht te centraliseren om zo effectief mogelijk het land te kunnen besturen. Bezwaren tegen de stelling dat Memphis al een hoofdstad was ten tijde van Narmer, kunnen waarschijnlijk worden ontkracht. Bij nieuwe kroningen in de predynastieke periode werden rituelen uitgevoerd op het grondgebied van Memphis, wat duidelijk het belang van de stad aantoont. De stichting van de stad door Narmer is een helden daad
Stap 3 C
Narmer werd in zijn tijd natuurlijk gezien als de allerbelangrijkste man want hij was de farao van vroegere Egypte. Omdat hij zo belangrijk is geweest voor de oprichting van de eerste dynastie is was hij vroeger een held. Maar als wij nu aan het vroegere Egypte denken, denken we waarschijnlijk meer aan Cleopatra of Toetanchamon.

Stap 4
Narmer word waarschijnlijk wel gezien als een held door de meeste mensen vooral omdat hij de stad Memphis heeft laten bouwen en dat was een van de eerste Egyptische nederzettingen.
Narmer paletten

Tijdvak 1 gebeurtenis hi??rogliefen geschrift

Stap 2
Een hi??roglief of hi??roglyfe is een pictogram dat een woord of klank uitbeeldt. De term verwees oorspronkelijk naar de Egyptische hi??rogliefen, maar wordt ook toegepast op de Anatolische hi??rogliefen en Maya- en Mi’kmaq-geschriften en soms ook op Chinese hanzi. De naam hi??rogliefen of hi??roglyfen is via het Frans ontleend aan het Grieks, waar het “heilige inkervingen” betekent.
De Egyptische hi??rogliefen werden lange tijd als “onvertaalbare” tekens gezien. Het lukte de Fransman Jean-Fran??ois Champollion in 1822 als eerste om ze te ontcijferen, met behulp van de Steen van Rosetta. Daarop stond een tekst met eenzelfde inhoud in drie talen: het Oudgrieks, het Demotisch en het Egyptische hi??rogliefenschrift.
Het hi??rogliefen geschrift is bekend bij het grote publiek omdat het de eerste vorm van schrijven is. De eerste manier voor hoogopgeleide mensen om dingen te onthouden of om aan elkaar door te geven zonder het te zeggen. Dat vinden veel mensen interessant en daarom is het waarschijnlijk nu nog steeds bekend. Ook omdat de tekeningen als een vorm van de eerste kunst worden gezien. Er op een hele specifieke manier uit word uitgelegd. Wat voor iedereen begrijpbaar is.
Het hi??rogliefen geschrift is misschien wel de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis. Als dit nooit gebeurt was konden mensen misschien nog steeds niet lezen en schrijven. Hierdoor zijn zoveel dingen gebeurt/beter geworden. Dat dit sowieso een triomf was.

Stap 3 A

Er is vrij weinig tot niks bekend over de jaartallen voor het hi??rogliefen schrift. Voor dit schrift werd er waarschijnlijk wel al geteld en gepraat etc. Maar hadden de hoogopgeleide mensen toen een betere manier nodig om dingen uit te leggen in andere talen. Maar zeker ook om dingen te onthouden. Voor deze belangrijke dingen hebben de mensen vroeger dit schrift bedacht.

Stap 3 B
De oorzaak van het hi??rogliefen schrift was voor hoogopgeleide mensen om dingen die ze niet langer konden onthouden met andere mensen te delen. De oplossing daarvoor was het schrift. Zonder dit schrift leefden we misschien nog wel op de zelfde levensstijl als 5000 jaar geleden. Dan waren er nooit echt grote veranderingen gekomen. Zoals de gegevens van mensen ergens opschrijven, of belangrijke gebeurtenissen noteren.

Stap 3 C

Ik heb deze gebeurtenis gekozen omdat we zonder deze gebeurtenis waarschijnlijk nergens waren. Vroeger waren de slimmere mensen hierbij erg gebaat om hun uitvindingen op te schrijven. Hierdoor zijn wij zeker een stuk slimmer dus alle mensen tegenwoordig zijn gebaat bij deze gebeurtenis. Degene die het schrift bedacht heeft hoopte waarschijnlijk hiermee mensen te helpen, dat is hem zeker gelukt. Hij heeft het alleen zelf helaas nooit geweten.

Stap 4

Deze gebeurtenis is zeker een triomf zoals ik al eerder heb verteld. Met name omdat het een belangrijk middel was voor hoogopgeleide mensen om hun uitvindingen op te schrijven en zo te onthouden. Dit heeft zeker geholpen om zo ver te komen als we nu zijn.

Tijdvak 2 Augustus

Stap 2
Gaius Octavius Augustus werd geboren in Rome op 23 september 63 voor Christus. Zijn naam was oorspronkelijk Gaius Octavius. Zijn vader was Gaius Octavius, afkomstig uit een ridderfamilie uit Velitri (ten zuidoosten van Rome). Zijn moeder was Atia de Oudere, zij was een nicht van Gaius Julius Caesar. Op die manier was Gaius Octavius (Augustus) dus een kleinneef van Julius Caesar. In 59 voor Christus overleed Augustus vader, en hield Caesar zich bezig met de opvoeding van de vijfjarige Gaius Octavius. Augustus zelf overleed op 19 augustus 14 na Christus.

Stap 3 A
Leven Augustus. Augustus werd geboren in Rome op 23 september 63 voor Christus en Augustus zelf overleed op 19 augustus 14 na Christus.
Dood vader 58 voor Christus. Doordat Augustus op vijfjarige leeftijd zijn vader verloor voedde Caesar hem op.
De moord op Caesar in 44 voor Chr. bleek dat Caesar Augustus als zoon had geadopteerd en had hem als erfgenaam bestempeld. Daarna noemde Augustus (Gaius Octavius) zich Gaius Julius Caesar Octavianus. Snel ging hij naar Rome om zijn rechten als erfgenaam waar te maken. Marcus Antonius, die zich als opvolger van Caesar opstelde, werkte hem tegen. Maar hij versloeg hem in 43 bij Mutina in opdracht van de senaat. Samen met Lepidus en Antonius vormde hij het driemanschap, dat officieel werd erkend. Na de overwinning op de moordenaars van Caesar, Brutus en Cassius, in het jaar 42 verdeelden het driemanschap het rijk. Augustus (Octavius) kreeg het westen, Antonius het oosten en Lepidus de Afrikaanse delen van het oude rijk.
De Romeinse keizertijd begon met Augustus. In 27 voor Christus werd door de senaat de eretitel Augustus (betekent ‘Verhevene’) aan hem gegeven, doordat hij voor ust en orde in het land had gezorgd. Hierna veroverde hij nog de Alpen en zorgde voor meer zekerheid bij de grenzen. Augustus regeerde van 27 voor Christus tot 14 na Christus.
Vrouwen. Augustus was dan wel een grote weldaad voor Rome, maar in zijn priveleven had hij minder geluk. Hij was drie keer getrouwd. De eerste keer was in 41 met Clodia, de dochter van de beruchte Publius Clodius Pulcher. Dit huwelijk bleef kinderloos. Het tweede huwelijk was in 40 met Scribonia, zus van Lucius Scribonius Libo. Dit huwelijk bleef niet kinderloos, Augustus en Scribonia kregen namelijk een dochter, Julia. Het derde huwelijk vond plaats in 38 met Livia Drusilla, de vrouw van Tiberius Claudius Nero, die haar afstond. Ook dit huwelijk bleef kinderloos. Alleen uit het tweede huwelijk is een kind gekomen. Maar omdat hij geen mannelijke opvolgers van zijn eigen bloed had, adopteerde hij verschillende zonen. Door omstandigheden kon geen van allen Augustus zijn opvolger worden. Op aandringen van zijn laatste vrouw Livia, zij had een grote invloed op de keizer, adopteerde hij in 4 na Christus Tiberius. Tiberius was de zoon van Livia uit haar eerste huwelijk. Augustus was echter helemaal niet gesteld op Tibertus.

Julia, de dochter van Augustus, trouwde eerst met haar neef Marcus Claudius Marcellus, die een zoon was van Augustus zus Octavia, maar haar man overleed al op jonge leeftijd. Daarna trouwde zij met Agrippa en vervolgens nog eens met Tiberius.
Door de chronologie is niet echt te zeggen of Augustus een held of een schurk was.

Stap 3 B

Op 13 januari 27 v.Chr. begon in Rome een meerdaagse staatshandeling, die de noodsituatie van de burgeroorlog ook officieel als ge??indigd verklaarde. Daardoor werd de oude orde van de republiek formeel hersteld, maar feitelijk werd een geheel nieuwe, monarchale orde gecre??erd: het principaat. Op voorstel van Lucius Munatius Plancus verleende de senaat Octavianus op 16 januari de nieuw gecre??erde eretitel Augustus In de jaren na Actium stond de alleenheerser voor drie grote opgaven: de staat opnieuw opbouwen, het rijk zowel intern als extern versterken en de opvolging regelen, opdat zijn werk ook na zijn dood duurzaam zou zijn. Met de senaatszitting van januari 27 v.Chr. brak niet enkel het begin van Augustus’ 40-jarige regering als princeps aan, maar ook een nieuwe periode in de Romeinse geschiedenis. Al in 27 v.Chr. richtte hij de Classis Misenensis op, de Romeinse militaire vloot aan de Tyrreense Zee met als basis Misenum (Miseno).
De gedachte achter het principaat
Het probleem
Toen Octavianus in de zomer van 29 v.Chr. vanuit het oosten naar Rome terugkeerde, stond hij voor hetzelfde probleem waaraan Caesar zich 15 jaar daarvoor had vertild: een staatsinrichting te cre??ren, die voor de in meer dan 400 jaar gegroeide, republikeinse gedachte van de Romeinen acceptabel was en tegelijkertijd de feitelijke toestand legitimeerde, dat de daadwerkelijke macht sinds 70 jaar niet meer bij de senaat, de consuls en de andere republikeinse instellingen lag, maar bij de bevelhebbers van de legioenen. Het ging er nu om de feitelijke macht van ‘?n legerbevelhebber – namelijk Octavianus – te legitimeren ??n te integreren in een vernieuwd ‘republikeins’ staatsbestel.
Het feitelijke herstel van de oude republiek kwam voor Octavianus om twee redenen nooit ter sprake: enerzijds was de vanouds regerende bevolkingslaag, de patrici??rs, door de burgeroorlogen flink uitgedund, anderzijds vereisten de expansie van het rijk vele legioenen – waarvoor men burgers als soldaten nodig had. Daarom wenste hij zich niet tot imperator te laten uitroepen om de macht naar zich toe te trekken, zoals in de jaren van de burgeroorlogen – van Marius over Sulla tot Caesar – steeds weer was gebeurd. Het ging hem erom het imperium (opperbevel) over het gros van het Romeinse leger in een hand te verenigen: het legercli??nteel moest worden gemonopoliseerd.
De oplossing
Na de verwarring van de voorgaande decennia waren ook de Romeinen, hoewel zij traditioneel tegen elke vorm van alleenheerschappij waren gekant, bereid de militaire macht in de hand van een man te leggen. Octavianus ging daarbij echter zeer slim te werk door niet de koningstitel na te streven, maar door, hoewel slechts formeel, de republiek te herstellen. Zoals reeds in zijn strijd tegen Antonius bewees Octavianus zich ook bij deze opdracht als een meester van de politieke propaganda. Dit blijkt uit zijn verslag van zijn daden waarin hij tegen het eind van zijn leven het volgende beeld van zijn handelingswijze ophangt:
De realiteit achter dit beeld zag er echter anders uit: Augustus eigende zich weliswaar niet de koningstitel toe, maar hij liet bijna al de bevoegdheden van de bestaande republikeinse ambten en instellingen aan zijn persoon toekennen, die hem gezamenlijk een monarchistische, haast koninklijke positie verleenden. Tegelijkertijd maakte deze toe-eigening van republikeinse ambtsbevoegdheden het hem mogelijk zich voor te stellen als gewoon een ambtsdrager van de republiek.
Stap 3 C
Augustus werd gezien als de achterneef van Ceasar de voormalige heerser van het Romeinse rijk. Later werd hij zelf ook de heerser van het Romeinse rijk. Waarschijnlijk werd hij dus gezien als de machtigste man van het rijk en iedereen aanbidden hem in zijn tijd.
Nu word keizer Augustus gezien als iemand die niet heelveel belangrijks heeft gedaan zoals als Ceasar, maar door de kunst en gebouwen die door Augustus zijn laten bouwen, is hij niet helemaal onbekend.

Stap 4

Ik vind dat Augustus geen schurk maar ook geen held was. Hij heeft goede dingen gedaan voor het Romeinse rijk maar geen mensen uit brandende gebouwen gered..

Tijdvak 2 de Trojaanse oorlogen

Stap 2
De Trojaanse Oorlog is een gebeurtenis die een centrale rol speelt in de Griekse mythologie. Een groot deel van de mythologische verhalen houdt op een of andere wijze verband met deze oorlog. De oorlog ontstond volgens de mythe uit een twist tussen de godinnen Hera en Aphrodite, nadat de godin van de twist, Eris, hun een gouden appel gaf voor de schoonste. De oppergod Zeus zond de vrouwen naar de Trojaanse koningszoon Paris, die oordeelde dat Aphrodite de schoonste was. In ruil daarvoor liet Aphrodite de mooie Helena, de vrouw van de Spartaanse koning Menelaos verliefd worden op Paris. Nadat Paris Helena mee had genomen naar Troje, trokken alle Grieken gezamenlijk ten strijde tegen Troje. Na een tienjarige strijd verloren de Trojanen de oorlog van de Grieken door de list met het paard van Troje.
Deze gebeurtenis is voor de Grieken een triomf, want ze hebben met een slimme list de Trojanen verslagen. Voor de Trojanen is dit een nederlaag omdat ze door de Grieken met de list waren verslagen. In het algemeen is dit verhaal bekend als een triomf omdat de Grieken eigenlijk een grappige list hadden bedacht die ook nog is goed werkte.

Stap 3 A
De oorlog speelt zich af tussen de 12e en de 13e eeuw voor christus. Het jaar 1184 v.Chr. is thans de meest geaccepteerde datum voor de Trojaanse Oorlog, omdat ook de archeologie aantoont dat rond die tijd de culturen van Kreta, het Griekse vasteland en Anatoli?? teloor gingen. Omdat het zo lang geleden is zijn er geen specifieke tijden vindbaar. Het gene wat vooraf ging aan de Trojaanse oorlog was de mythe van de goude appel voor de schoonste. Er is niet duidelijk te vinden welke veranderingen er na de Trojaanse oorlog plaats vonden. Op de ondergang van Troje.

Stap 3 B
Oorzaak ; een twist tussen de godinnen Hera en Aphrodite, nadat de godin van de twist, Eris, hun een gouden appel gaf voor de mooiste De oppergod Zeus zond de vrouwen naar de Trojaanse koningszoon Paris, die oordeelde dat Aphrodite de schoonste was. In ruil daarvoor liet Aphrodite de mooie Helena, de vrouw van de Spartaanse koning Menelaos , verliefd worden op Paris.
Gevolg ; de Grieken gingen ten aanval tegen Troje. Er word gezegd dat ze aan vielen met ongeveer 100000 en 1202 schepen. Dit waren allemaal bondgenoten van Griekenland met hun 47 leiders.
Ik heb gekozen voor deze gebeurtenis omdat ik het verhaal van het paard van Troje een mooi verhaal vind was iedereen kent. Vooral omdat het een slimme mannier is van oorlog voeren.
Maar als je het over dit onderwerp hebt kan ga je jezelf natuurlijk of vragen of het echt gebeurt is. En of de stad Troje wel echt heeft bestaan Ik denk zelf dat Troje heeft bestaan, alle bewijzen die er zijn en alle verhalen die er zijn zeggen mij genoeg. Het lijkt me erg onlogisch als Troje niet bestond want dan zou alles niet waar zijn. Heinrich Schliemann en de andere archeologen hebben veel resten gevonden van Troje en die zijn voor mij duidelijk genoeg om te geloven dat Troje heeft bestaan. En over de oorlog denk ik dat de het echt heeft plaatsgevonden. De list met het paard heb ik nooit heel erg geloofd, maar voor de rest kan het wel kloppen. De verhalen zijn voor mij een verklaring maar ik weet niet of dat de echte reden is geweest. Het is wel een heel erg ‘mooi’ verhaal om het waar te laten zijn.

Stap 3 C
De aanleiding voor de oorlog was het deel van de mythe met de goden, daar geloof ik niet in. In het algemeen kan je ook zeggen dat er niemand gebaat is bij een oorlog. Maar zoals dit verhaal verteld word kan je eigenlijk wel zeggen dat de Grieken erbij gebaat zijn. Misschien moet je het verhaal wel zien als een soort van propaganda voor de Griekse burgers. Om ze te laten denken dat Griekenland heel machtig en slim is.

Stap 4
Ik denk dat je de oorlog kan zien als een triomf voor de Grieken omdat ten eerste omdat zij op een slimme manier de oorlog winnen. En ten tweede als het niet gebeurd is, is het een mooie manier van propaganda verspreiden over de macht van je land.

Tijdvak 3 Willibrord

Inleiding
Willibrord, ook Willibrordus genoemd (Northumbria, omstreeks 658 ‘ Echternach, 7 november 739) was een rooms/katholieke aartsbisschop en missionaris van Angelsaksische afkomst. Willibrord is een christelijke heilige en staat ook bekend als de apostel der Friezen, soms ook als apostel van de Lage Landen. Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis als oblaat toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij York in Engeland, voordat zijn vader zelf als kluizenaar ging leven. In Ripon groeide Willibrord op onder invloed van Sint-Wilfridus (Egbert), de bisschop van York. Wilfrid verzette zich tegen de toen heersende Keltisch-katholieke traditie en was een voorstander van de Romeinse ritus. Op zijn 20e vertrok Willibrord naar Ierland. In de Abdij van Rathmelsigi onderwierp hij zich aan een regime van strenge tucht. Tien jaar later, hij was toen 30 jaar oud, werd hij daar in 688 tot priester gewijd.

Stap 3 A
Geboren omstreeks 658, Northumbria was een van de belangrijkere Angelsaksische koninkrijken in het Engeland van voor Willem de Veroveraar
Tot priester gewijd 688.
In 690 kwam Willibrord, een Engelse monnik uit Northumbri??, aan land bij de toenmalige monding van de Rijn waar tegenwoordig Katwijk ligt. Samen met een groep collega’s wilde hij zich inzetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen. Deze bewoonden de kuststrook van de Westerschelde tot bij Dokkum. Hun gebied grensde aan het territorium van de Frankische vorsten, die twee eeuwen eerder onder koning Clovis het christelijke geloof hadden aangenomen. In het grensgebied lagen de havenplaats Dorestad aan de Rijn en de nederzetting Utrecht. Er was geen sprake van een vaste grens, want door telkens oplaaiend krijgsgeweld schoven ??f de Friezen een stukje naar het zuiden ??f de Franken naar het Noorden. Tijdens een Frankische succesperiode had een Frankische vorst in 630 het eerste kerkje in Utrecht laten bouwen op de plaats waar nu de Dom staat, maar dat werd kort daarop door de Friezen verwoest.
Dood Willibrord 7 november 739, stierf hij in Echternach

Stap 3 B

Doordat Willibrord in 690 naar Nederland kwam om de Friezen te bekeren tot het christendom is voor de christenen natuurlijk een helden daad. Maar de Friezen zelf vonden het leuk, daarom gingen ze met elkaar in ‘oorlog’. Aangezien Willibrord ook gewoon naar huis had kunnen gaan in plaats van de friezen zo nodig te bekeren. Is hij geen held.

Stap 3 C

Vroeger zagen de christenen Willibrord als een goede man omdat hij priester was en naar Nederland ging om de friezen te bekeren tot christenen.
Maar tegenwoordig denkt men waarschijnlijk over hem dat hij niet zo goed was omdat hij zich maar beter met zijn eigen zaken had kunnen bemoeien in plaats van de zaken van de Friezen.

Stap 4

Kort om vroeger vonden de christenen Willibrord waarschijnlijk een held maar de normale mensen die vinden dat Willibrord niks bijzonders heeft verricht in zijn leven.

Tijdvak 3 de opstand van 739 (de grote Berberopstand)

Stap 2

De Grote Berberopstand van 739 tot 743 vond plaats tijdens het bewind van kalief Hisham en markeerde de eerste succesvolle afscheiding van het Islamitisch Kalifaat. De opstand begon in 739 in Tanger en werd in eerste instantie geleid door Maysara al-Matghari.
De opstand vond plaats in een periode waarin het Kalifaat verschillende veldslagen (tegen de Byzantijnen, de Franken en Indi??rs) had verloren. Op meerdere fronten stagneerde het militaire succes van de moslims en werden bepaalde gebieden zelfs bedreigd met herovering. Onder deze omstandigheden kwamen de Berbers van de Maghreb en Spanje in opstand en bezorgden de kalief zijn grootste militaire catastrofe.
Deze gebeurtenis is niet bekend bij het grote publiek met name omdat het zo lang geleden is en niet iets significant heeft veranderd in de geschiedenis.
Deze gebeurtenis word ook gezien als een nederlaag omdat het Berbers volk slecht behandeld werd door kalief. Bij de opstand raakte veel mensen gewond en er vielen veel doden.

Stap 3 A

Gouverneur van Maghreb en Al-Andalus (Yazid ibn Abi Muslim) word vermoord in 721.
Sporadische muiterijen van Berberse garnizoenen, zoals die in Cerdanya, Spanje in 729-31
Opstand van 739 door de hoge belasting
De coup van 741 die ervoor zorgde dat Ibn Qatan al-Fihri werd aangesteld als gouverneur van Spanje, had verminderingen in Berbers-Arabische spanningen in Spanje.
Vaak wordt het jaar 743 aangeduid als het einde van de Berberopstand, na de mislukking van de legers om Kairouan of Cordoba in te nemen. Toch zou de macht van de Berbers in Marokko direct te zien zijn.

Stap 3 B

De oorzaken van de opstand lagen bij het discriminerende beleid van de Ommayaden gouverneurs in Kairouan. Hoewel de Berbers snel tot de islam waren bekeerd en Iberi?? hadden toegevoegd aan het Kalifaat, kregen de Berberse troepen minder betaald en gevaarlijkere taken dan hun Oosterse collega’s. Hoewel Musa ibn Nusair, de eerste gouverneur van de Ommayaden, de Berbers op een eerlijke manier behandelde, waren zijn opvolgers wreed in hun behandeling van de Berberse troepen en bevolking.
Het meest drukkend, waren de hoge dhimmi belastingen die op de niet-Arabische moslimbevolkingen werden gelegd. Hoewel deze belastingen in 718 door de kalief werden gestopt en zo de spanningen verminderde, maakten tekorten in de budget het nodig om vanaf 724 innovatieve manieren te vinden om deze wet te omzeilen. Sporadische muiterijen van Berberse garnizoenen, zoals die in Cerdanya, Spanje in 729-31, werden met moeite neergeslagen. In 721 werd de sadistische gouverneur van de Maghreb en Al-Andalus (Yazid ibn Abi Muslim) vermoord door een Berberse bewaker, nadat deze hem wilde brandmerken.
In 734 werd een nieuwe gouverneur van Kairouan aangesteld, met supervisie over heel de Maghreb en Iberi??. Door een lange periode van wanbestuur en gefaalde militaire expedities, was inmiddels een groot tekort in de staatskas ontstaan. Onder deze omstandigheden besloot de nieuwe gouverneur belastingslast van de Berbers te verhogen.
Gevolg
De ijver waarmee de belastingen werden ge??nd, zorgde voor verhoogde spanning onder de Berberse soldaten en burgerbevolking en bereikte zijn hoogtepunt in 739. In dit jaar (of vlak daarvoor) benoemde de Ommayaden gouverneur van Tanger de Berbers tot ‘veroverd volk’ en riep zijn troepen op om bezittingen in beslag te nemen en zelfs het tot slaaf maken van burgers, zoals gebruikelijk was bij volkeren die veroverd werden door het Kalifaat. Daardoor besloten de Berbers in opstand te komen tegen de heersende Arabieren.

Stap 3 C
Het berbers volk was gebaat bij een opstand. Toen de opstand na 4 jaar afgelopen was waren er twee onafhankelijke staten bijgekomen in Marokko waar ze hun eigen regels konden bepalen en opstellen dus ze waren er zeker gebaat bij dat ze de opstand zijn begonnen.

Stap 4
De opstand van 739 (de grote Berberopstand) is een triomf want ze hebben gekregen wat ze wilden, Meer onafhankelijkheid en minder belasting. Met de eigen staten in Marokko is dat zeker gelukt. Voor de Arabische heerser was het wel een nederlaag.

Tijdvak 4
Profeet Mohammed

Stap 2
Mohammed (volledige Arabische naam: Moehammad ibn ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Moettalib ibn Hasjim ibn ‘Abd Manaf al-Koeraisji) Mekka, ca. 570 – Medina, 8 juni 632), wordt door moslims en bah??’??s beschouwd als profeet en boodschapper van God. Volgens moslims is hij de voltooier van het monothe??stische geloof dat volgens de islam is begonnen met Adam en daarna werd geherintroduceerd door Nuh (Noach), Ibrahim (Abraham), Musa (Mozes), Isa (Jezus) en de overige profeten. Hij was ook actief als staatsman, sociaal hervormer, koopman, filosoof, redenaar, leraar, wetgever, militair leider en filantroop. In de islam wordt hij als de laatste profeet en boodschapper gezien die de uiteindelijke openbaring van God (Arabisch: Allah), de Koran, heeft ontvangen. Door moslims wordt hij daarom aangeduid als het Zegel der Profeten. Veel moslims zeggen op basis van Ahadith vaak na het horen van de naam Mohammed (“zegeningen en vrede met hem” of “vrede zij met hem’)

Moslims zullen Mohammed een held vinden aangezien hij het islamitische geloof heeft verspreid.
Christenen vonden hem waarschijnlijk geen held aangezien hij een tegenstrijdig geloof heeft verspreid, terwijl de christenen hun geloof nummer 1 vonden, dus voor hun was Mohammed een schurk.

Stap 3A.
– Rond 570 is Mohammed geboren in Mekka.
Hij is volgens de islamitische traditie de profeet die de vervolmaking van de openbaringen van God zal ontvangen, nadat eerdere profeten, onder andere Mozes, Noach en Jezus een gedeelte van die openbaringen ontvingen
– In 610 ontvangt Mohammed als hij mediteert in een grot de eerste openbaringen van God via de engel Gabri??l. Twee jaar later begint hij met het geven van zijn eerste preken.
– In 622 vertrekt Mohammed door de vijandige houding van de Qoeraisj uit Mekka naar Medina, welke wordt aangeduid met de hidjra, waarmee de islamitische jaartelling begint. Vanuit Medina weet Mohammed grote politieke en religieuze invloed te verwerven, onder meer door allianties aan te gaan met de verschillende Arabische stammen.
– In 630 kan Mohammed weer terug te keren naar Mekka. Door het plegen van gewelddadige raids op de karavaanroute[1] krijgt hij Mekka op de knie??n. Zo wordt de pre-islamitische Ka’aba veranderd in een heiligdom waar slechts de ene God zal worden aanbeden en de 360 afgodsbeelden die er tot dan toe werden aanbeden worden vernield. Volgens de islamitische traditie wordt de Ka’aba hierdoor opnieuw het middelpunt van de aanbidding van God, waarvoor het na de schepping van de aarde bedoeld was.
– In 632 sterft Mohammed. De opvolgers van Mohammed worden kaliefen genoemd. De eerste vier kaliefen worden door de soennieten de rasjidoen of rechtgeleide kaliefen genoemd. Zij zijn Aboe Bakr (632-634), Omar ibn al-Chattab (634-644) Oethman ibn Affan (644 – 656) en Ali ibn Abu Talib (656 – 661). Met name Omar verovert veel gebieden, bekering tot de islam is geen hoofddoel in de veroverde gebieden. Onder de derde kalief, Oethman ibn Affan, begon het proces van offici??le codificatie van de verzamelde teksten van de Koran.
– In 636 veroveren de Arabieren Syri?? (Slag bij de Jarmuk).
– In 661 wordt Ali nabij de stad Koefa gedood. Hij is de neef en schoonzoon van Mohammed en de vierde rechtegeleide kalief en de eerste sjiitische kalief. Na zijn dood wordt de scheiding tussen soennieten en sjiieten definitief; de soennieten kiezen voor de soenna van Mohammed, de sjiieten kiezen voor de Sji’iat Ali (de partij van Ali) en hechten veel waarde aan de familieleden van Ali

Stap 3B

Omdat Mohammed degene was die volgens de koran degene was die met Allah in contact kwam werd hij door zijn volgelingen gezien als profeet die de islam verspreidde. Volgens de moslims is de islam door hem ontstaan. Daardoor word Mohammed door moslims gezien als een held .
Mohammed is bijvoorbeeld lid geworden van een organisatie die arme mensen steunt. Volgens bronnen had Mohammed nooit ruzies of woordwisselingen en heeft hij geprobeerd slaven te bevrijden dit maakt Mohammed in mijn ogen een held. Tijdens zijn leiderschap in Mekka was Mohammed een rechtvaardige leider die ook rechtvaardig was tegen joden en niet-gelovigen en heeft met hen een vredesverdrag afegesloten. Door die vredesverdragen veranderde er heel erg veel:
?? onrechtvaardigheid en geweld werden be??indigd
?? vrouwen kregen rechten
?? er waren plannen om slavernij af te schaffen
?? hygi??ne kreeg meer aandacht
?? de Arabieren werden voor het eerst in hun geschiedenis ingeleid in de regels van beelfdheid en beschaafdheid.
Tijdens de slag om Badr heeft Mohammed de opdracht gegeven aan moslims om de stad te verlaten met de bedoeling om zoveel burgers te redden.
Door deze oorzaken vind ik wel dat je profeet Mohammed wel als een held kan zien.

Stap 3C

Ik denk dat er aan de standplaats gebondenheid van Mohammed niet veel anders is dan nu alleen dat er nu vele miljoenen meer moslims zijn. Maar de moslims zien de profeet nog steeds als de persoon die het geloof verspreidde en de openbaring had met de engel Gabriel in de grot Hira.
Ik denk ook dat de moslim extremisten van tegenwoordig Mohammed hetzelfde zien als de niet Moslims extremisten. Maar ik denk wel dat de sjiieten en soennieten andere idee??n hebben over Mohammed zijn bedoeling van het geloof.

Stap 4

Na de analyse over Mohammed vind ik dat hij als een held beschouwd mag worden.

Tijdvak 4
Columbus ontdekt amerika

Stap 2
Met de ontdekking van Amerika word meestal de landing van Christophorus Columbus (Genua, 1451 – Valladolid, 20 mei 1506) genoemd op 12 oktober 1492 het land waar hij terecht komt word de nieuwe wereld genoemd. Zijn aankomst plek zijn de Bahama’s in het Cara??bisch gebied. Was niet de bedoeling om het huidige Amerika te vinden maar Columbus probeerde een westelijke route te vinden naar het huidige Indi??, hij dacht ook dat dit gelukt daarom noemde hij de mensen die hij daar aantrof ook indianen. Eigenlijk was Columbus niet de eerste die ‘Amerika ontdekte’ de Vikingen waren hem voor. Amerika is vernoemd naar Amerigo Vespucci hij was degene die als eerste inzag dat de Amerika geen Azi?? was maar dat het ging om een nieuw continent. De ontdekking van Amerika was van groot belang voor Europa want er groeien daar veel planten zoals katoen tomaten en aardappelen die ze in Europa niet hadden. Met het ontdekken van Amerika begon ook de kolonisatie door historici wordt dit gezien als het einde van de middeleeuwen.

Stap 3A
De Portugezen proberen doormiddel van dicht langs de kust van Afrika te varen naar Azi?? te varen. In 1488 strandt Vasco del Gamma bij Kaap de Goede Hoop (huidige Zuid-Afrika). Uiteindelijk lukt deze route pas in 1521. In 1488 Columbus had geprobeerd om geld te krijgen van de Portugese koning om zijn ontdekking via het westen naar Azi?? te kunnen doen, maar koning Johan de 2e dacht niet dat het hem ging lukken en daarom voer Columbus niet met een Portugese vlag maar een spaanse want in 1492 besloten de Spaanse koning Ferdinand V van Aragon en koningin Isabella van Kastili?? Columbus te steunen. Hij kreeg drie schepen de Pinta, de Ni??a en het vlaggenschip de Santa Maria en negentig man bemanning tot zijn beschikking. Op 17 augustus vertrok Columbus uit de haven van Palos bij Cadiz.
Op 12 oktober 1492 kwam er land in zicht. Columbus dacht dat hij in Indi?? was en noemde de inwoners daarom ook ‘Indianen’. Maar eigenlijk was hij geland op een van de Bahama’s. Op deze reis ontdekte Columbus ook het eiland Cuba en Hispaniola. Op Hispaniola liet hij 39 kolonisten achter. Daarna voer hij terug naar Spanje. Op 15 maart Columbus de haven Palos binnen. Hij vertelde over zijn reis bij de koning en koningin.
Op de tweede reis (september 1493) vertrokken 17 schepen uit de haven van Cadiz.

Stap 3B
Door het toestaan van de Spaanse koning Ferdinand V om geld te geven voor de ontdekkingsreis kon Columbus en zijn 90 bemanningsleden deze reis met twee schepen maken zonder die financi??le steun was Amerika misschien nooit ontdekt. Stel er was nooit iemand geboren als Columbus die met het idee kwam om via de west kust Indi?? te bereiken dan was Amerika waarschijnlijk pas veel later ontdekt daarom heb ik deze gebeurtenis gekozen omdat dit een hele grote invloed heeft op hoe wij nu leven. Als Amerika past later ontdekt was, zou er misschien helemaal geen koloniaal imperialisme zijn en was er misschien nooit slavenhandel geweest in zulke grote hoeveelheden naar de plantages in Amerika. En misschien was het land wel dan we niet zo welvarend geweest dan zouden de invloeden die Amerika nu op de rest van de wereld heeft een stuk minder sterk zijn.

Stap 3C

Columbus was er denk ik wel tevreden mee dat hij Amerika heeft gevonden ook al dacht hij dacht hij dat hij Indi?? had gevonden. Aangezien hij dit nooit heeft geweten en volgens hem zijn missie was geslaagd. Hij was hier dus op korte termijn zeker gebaat bij want hiervoor heeft hij de rest van zijn leven veel lof gekregen. Na dat Columbus stierf werd bekend dat hij Indi?? helemaal niet had bereikt met zijn ontdekkingsreis maar Amerika werd zijn lof er misschien een tijdje iets minder op, maar dat veranderde weer snel aangezien ze wisten wat Amerika aan grondstoffen bezat een aangezien Columbus toch niet meer leefde maakte het voor hem niet uit.
Columbus heeft zeker gekregen wat hij wilde.

Stap 4

De ontdekking van Amerika door Columbus wordt gezien als een Triomf omdat zonder deze ontdekking de wereld er na mijn mening positief op vooruit is gegaan.

Tijdvak 5
Erasmus

Stap 2

Desiderius Erasmus (Rotterdam, 28 oktober 1466, 1467 of 1469 ‘ Bazel, 12 juli 1536).
Erasmus was een Nederlandse priester, augustijner kanunnik, theoloog, filosoof, schrijver en humanist. . Zijn vader was een priester. Zijn doopnaam is Erasmus, maar zelf kiest hij als naam: Desiderius. Hij ging naar de stadsschool in Deventer. Erasmus kreeg les van o.a. Johannes Synthen. Door zelfstudie leert hij Latijn en een paar jaar later verdiept hij zich in het Grieks. Na de dood van zijn beide ouders Toen zijn moeder stierf in 1484 aan de pest drongen zijn voogden erop aan dat hij een opleiding tot geestelijke zou volgen.
Erasmus ging naar het klooster van Emmaus te Steyn, dat lag net buiten Gouda. Hier ontving hij in 1492 de priesterwijding. Dit beviel hem niet, omdat er te weinig boeken voor hem waren en het harde leven bevalt hem ook niet. Na een jaar verlaat hij het klooster om secretaris te worden van de bisschop van kamerrijk. Van die bisschop krijgt hij geld om te studeren. Hij studeerde voor theologie, pedagogie en politiek. Na een studie in Parijs komt hij in Engeland terecht en schrijft een beroemd boek: Lof der Zotheid. Hij maakte kennis met veel geleerden en vorsten. Tot zijn dood in 1536 was hij niet vaak in Europa.

Stap 3A

Tussen 1473 en 1478 was Erasmus leerling van de parochieschool. Na 1478 volgde hij de lessen aan de door de Broeders des Gemenen Levens in humanistische zin be??nvloede Latijnse school te Deventer. Daarna is Erasmus in 1485 wegens een pestuitbraak Deventer ontvlucht . Hij studeerde verder aan de Latijnse school in ‘s-Hertogenbosch. In 1487 deed hij zijn intrede in het klooster te Stijn. De priesterwijding van Desiderius Erasmus vond plaats op 24 april 1492. Met de toestemming van de bisschop van Bergens mocht Erasmus een theologie studie doen in Parijs. Het bekendste werk van Erasmus ‘lof der zotheid’ werd in 1511 gepubliceerd. In 1517 zette Maarten Luther met zijn 95 stellingen op de kerkdeur van Wittenberg een proces in gang, dat de wereld voorgoed veranderde: de protestantse Reformatie. De bestrijders van de Reformatie verweten Erasmus dat hij voor Luther de weg had geplaveid.

Stap 3B

Door bijvoorbeeld het schrijven van zijn boek ‘lof der zotheid’ dat door veel mensen gelezen en gewaardeerd werd, en de hervorming van de kerk waarbij hij een belangrijk deel heeft bijgedragen kan je Erasmus wel zien als een held. Maar ook door zijn filosofische blik op het bleven en zijn humanistische gedachten stromen is hij ook een belangrijk persoon tijdens de verlichting zou je in ieder geval kunnen uitsluiten dat hij een schurk is. Ik denk dat vooral protestanten Erasmus een held vinden aangezien hij Luther heeft geholpen met de hervorming van de Katholieke kerk.

Stap 3C

Erasmus werd tijdens zijn leven waarschijnlijk gezien als iemand die in zijn leven veel gestudeerd had aangezien hij op veel verschillende scholen in veel steden heeft gezeten. Door zijn boeken en de reformatie kreeg hij pas echt bekendheid onder het grote publiek. Nu word Erasmus vooral gezien als grondlegger van het humanisme en reformatie van Katholieke kerk. En komt zijn naar terug in veel Nederlandse gebouwen met name in Rotterdam zoals de Erasmusbrug, de Erasmus universiteit en het Erasmus medisch centrum. Hieruit blijkt ook dat Erasmus een grote invloed heeft gehad in de geschiedenis van Nederland.

Stap 4

Naar mijn mening is Erasmus een held aangezien hij een grote rol speelde in de humanistische gedachte stroom en de reformatie van de kerk. Dit zijn belangrijke dingen in de geschiedenis die zonder hem misschien helemaal niet zo’n grote invloed op ons zou hebben gehad, en natuurlijk op de mensen die in zijn tijd leefde.

Tijdvak 5

De reformatie

Stap 2

Erasmus spotte met de onwetendheid bij de gelovigen en aandacht voor uiterlijkheden binnen de kerk. Hiermee werd hij een voorloper van de reformatie of kerkhervorming. Erasmus zelf bleef ondanks zijn kritiek op de kerk wel katholiek, om kerkscheuring te voorkomen. Maar de kerk kon in de middeleeuwen alle bewegingen die zich tegen de kerk keerden als ketterij straffen.
31 oktober 1517 spijkerde Luther 95 stellingen op de deur van de Slotkerk in Wittenberg. Deze stellingen gaan vooral over de aflaten handel. Zijn hervorming scheurde het christendom in West-Europa uiteen in twee delen: de protestanten die met de kerk van Rome hadden gebroken en de katholieken die trouw bleven aan de paus. De kern van Luthers leer was dat de zondige mens de genade van God niet kon verdienen met ‘goede werken’, maar dat alleen het geloof hem kon redden. Hij tegen de verering van heiligen, relikwie??n en de andere pracht en praal.
In 1555 werd de strijd pas be??indigd met de Godsdienstvrede van Augsburg. Elke koning kon voortaan de godsdienst in zijn gebied bepalen.
Na Luther kwamen er meerdere hervormers bijvoorbeeld Johannes Calvijn. Luther en Calvijn hadden wel verschillende visies. Terwijl Luther dacht dat het geloof de mens kon redden, dacht Calvijn dat vanaf het begin van de tijd was voorbestemd wie er naar de hel moest , en wie uitverkozen voor de hemel. Ook vond Luther dat de Duitse vorsten het geloof in hun gebied mochten regelen. Calvijn vond dat geen koning en geen overheid wat over kerk mocht zeggen.
Deze gebeurtenis is voor de hervormers en de protestantse kerk een triomf, maar de Katholieke kerk ziet dit als een nederlaag aangezien ze minder volgers hadden die achter hun stroming stond.

Stap 3A

In 1517 spijkerde Luther 95 stellingen over wat er volgens hem verkeerd is aan de Katholieke kerk aan de deur van de Slotkerk in Wittenberg.
Protestantse kerkvorsten in het Duitse Rijk verzetten zich tegen het door Karel opgelegde katholicisme. Dit conflict, dat bijna veertig jaar duurde, werd bijgelegd in 1555 bij het sluiten van de Godsdienstvrede van Augsburg
In 1559 vaardigde paus Paulus IV de pauselijke brief Super Universas uit. Deze voorzag in een herziening van de indeling van de bisdommen in de Nederlanden.
1566 beeldenstorm protestanten en ontevredenen drongen katholieke kerken en kloosters binnen en richtten daar een ravage aan.

Stap 3B

Doordat de kerk dingen zoals aflaten handel en mensen laten betalen om heilige relikwie??n te mogen zien of aanraken zien hervormers zoals Luther en Erasmus dat kerk vooral bezig is met het verdienen van geld. Dit is waar de hervormers bezwaar over maken. Dat arme mensen geld betalen om niet naar de hel te gaan. De hervormers denken dat het niks met geld heeft te maken maar met hoe je als een Christen leeft. Als mensen achter dit standpunt gaan staan worden ze onderdrukt door de paus die verschillende vorsten onder de duim heeft. Aangezien ze het protestantse geloof niet mogen beamen doen ze het stiekem, bijvoorbeeld tijdens hagenpreken. Als ook deze manier van de word afgenomen beginnen de protestanten een beelden storm. Ze gaan kerken en kloosters af om daar alle overdreven duren dingen kapot te maken en te stelen. Hierdoor worden de paus en de vorsten die hem steunen nog bozer en toen kwamen de Spaanse heersers met de bloedraat om de protestante te onderdrukken. Dit liep uit tot een burger oorlog.

Stap 3C

De gene die tijdens de hervorming het meest aan bod komt namelijk; Luther wordt op korte termijn verbannen door de kerk en vogelvrij verklaard, nadat hij de 95 stellingen op de kerk van wittenberg spijkert en daarvoor niet zijn verontschuldiging aanbied aan een bisschop van de katholieke kerk. Maar op lange termijn steunen steeds meer mensen hem waaronder mede hervormers Erasmus, Zwingli, en Calvijn. Wordt de kerk opgesplitst in het protestantse deel en het katholieke deel. Dus je dan kan je wel zeggen dat het uiteindelijk voor de protestanten een triomf is geweest en voor de katholieken een nederlaag omdat ze veel van hun volgelingen zijn kwijtgeraakt.

Stap 4

De reformatie is een triomf voor de protestanten aangezien de reformatie gelukt is. Voor de katholieken is de reformatie een nederlaag aangezien de kerk is opgesplitst.

Tijdvak 6

Isaac Newton

Stap 2

Isaac Newton geboren op 4 Januari 1643 in Woolsthorpe, Lincolnshire, overleden in England op 31 maart 1727 in London.
In 1665 sloeg de pest toe in Cambridge. Newton ging voor enige tijd terug naar Woolsthorpe en ontwikkelde tijdens deze achttien maanden enkele belangrijke theorie??n. De belangrijkste ontdekkingen waren de zwaartekracht en het feit dat zonlicht bestaat uit een mengsel van licht van verschillende golflengten. Bij breking van het licht door een lens of regendruppels ontstaan de kleuren van de regenboog. Bovendien hield Newton zich bezig met wiskunde en construeerde hij een reflectietelescoop. Pas na 1669 zou hij zijn ontdekkingen openbaar maken. Het werk van Newton “Philosophiae naturalis principia mathematica” uit 1687 werd zijn belangrijkste wetenschappelijke uitgave. Newton is een held omdat hij belangrijke theorie??n heeft uitgevonden waar wij vandaag de dag nog steeds vanuit gaan zoals zwaartekracht. Deze theorie heeft namelijk de wetenschap en de kijk op de natuur en ruimte veranderd.

Stap 3A
in 1665 sloeg de pest toe in Cambridge daarom vluchtte hij naar Woolsthorp waar hij belangrijke theorie??n heeft bedacht zoals de theorie van de zwaartekracht.
Zijn werk “Philosophiae naturalis principia mathematica” uit 1687 werd zijn belangrijkste wetenschappelijke uitgave. Ontdekkingen die in zijn boek stonden zoals die van de zwaarte kracht werd pas in 1689 uitgebracht. Newton werd lid van de royal society 1672 en in 1699 werd hij directeur van het Engelse muntwezen. In 1705 werd de wetenschapper in adellijke stand verheven.
Stap 3B

Isaac Newton is een belangrijk persoon geworden voor de geschiedenis omdat hij bepaalde theorie??n heeft uitgevonden zoals de theorie van de zwaartekracht. Deze theorie??n waren voor die tijd heel vernieuwend en slim, ze worden nu nog steeds gezien als een van de belangrijkste wiskundige en natuurkundige theorie??n die ooit zijn uitgevonden. Dit maakt Isaac Newton een belangrijk persoon voor de geschiedenis en ook nog voor vandaag de dag, omdat het ontdekken van die theorie??n belangrijk geweest is en nog steeds belangrijk is. Daarom word Isaac Newton naar mijn mening gezien als een held en niet als een schurk.
Stap 3C
Tijdens zijn leven werd Isaac newton gezien als een geleerd iemand die met baanbrekende theorie??n het leven van veel personen veranderde en nog steeds veranderd. Isaac Newton was in de tijd toen hij zelf nog leefde een bekend persoon door de theorie??n die hij heeft uitgevonden en de boeken die hij heeft geschreven. Ik denk dat hij in deze tijd nog bekender is aangezien meer mensen een studie hebben gedaan waar zijn naam wel een keer in voorkomt dan dat er vroeger werd gedaan. Tegenwoordig zien wij Isaac newton als de grondlegger van de zwaarte kracht theorie dit beeld klopt na mijn mening ook wel. Er zijn bijvoorbeeld ook maar heel weinig mensen die zeggen dat de zwaartekracht theorie niet klopt.
Stap 4
Door het uitvinden van belangrijke theorie??n die nu nog steeds nageleefd worden en het uitgeven van boeken is Isaac newton een ex directeur van het Engelse muntwezen, iemand van de ‘royal society’ een belangrijke man, die in mijn ogen niets verkeerd heeft gedaan. Daarom zou je wel kunnen zeggen dat Isaac Newton een held is en geen schurk.

Tijdvak 6
Slavenhandel

Stap 2
Door de vrede met Spanje hoefde de WIC geen oorlog meer met Spanje te voeren. In plaats daarvan begonnen ze in 1648 met de slavenhandel. Nederland was niet het enige land dat slavenhandelde. Portugal, Spanje, Engeland en Frankrijk waren andere landen die zich met de slavenhandel bezighielden. De Spanjaarden begonnen met de slavenhandel toen ze de ABC eilanden (Aruba, Bonaire, Cura??ao) en de eilanden Sint-Eustatius, Sint-Maarten, Saba veroverden. De eilanden hadden weinig rijkdommen. Daarom starten de Spanjaarden de bewoners als slaven te verhandelen. Toen de Nederlanders het Portugese fort Elmina veroverden begon de slavenhandel pas echt voor ze. De slaven werden over de hele wereld gehaald. De meeste slaven kwamen uit Afrika. De Nederlanders begonnen in de 17e eeuw grote slavenmarkten op Cura??ao en Sint-Eustatius. In 1826 schafte de Nederlandse regering de slavenhandel af. De slaven werden echter niet vrij gelaten. Slaven in je bezit hebben mocht nog steeds, alleen ze mochten niet meer in slaven handelen. De slavenhandel werd ook wel de trans Atlantische drie hoeks handel genoemd. Er gingen namelijk wapens vanuit Europa naar Afrika om slaven te vangen. Vanuit Afrika werden de slaven in barre omstandigheden naar Amerika gebracht. In Amerika moesten de slaven plantages verbouwen, de producten die ze maakte werden weer naar Europa getransporteerd. Zo werd de driehoek rond gehandeld. Voor kolonisten en plantage houders word de slavenhandel gezien als een triomf aangezien ze er veel geld mee verdiende. Voor de slaven zelf en de humanisten zagen dit als een nederlaag omdat de slaven slecht werden behandeld of vermoord werden.

Stap 3
Door stromingen zoals kolonialisme gaan landen zoals Spanje en Portugal kolonisten erop uit sturen om de wereld te ontdekken dit gebeurt met een bood. De vorsten van de landen die willen een groter rijk waardoor de handel opties beter kunnen worden. Maar een groter rijk betekend dus dat ze andere landen moeten innemen, dit wordt het imperialisme genoemd. Door het imperialisme kunnen ze de handel over de wereld makkelijker maken. Nu de handelaren dit wisten hadden ze nog iets anders nodig namelijk een product om te handelen. Ze hadden al snel door dat er in de nieuwe wereld andere dingen groeide dan in Europa en Azi?? door het klimaat. Toen ze besloten dat ze bijvoorbeeld katoen plantages nodig hadden om te handel moesten er natuurlijk ook nog werknemers komen om die plantages te verbouwen. Die werknemers ook wel slaven werden uit Afrika gehaald. Hier om heen ontstond een hele handel om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. de slaven zelf hadden geen zeggenschap en werden vaak mishandeld.
Doordat de slaven door de blanken werden gezien als minderheden en misbruikt werden, geen rechten hadden, geen eten en slaap kregen werd slaven handel gezien als een van de ergste dingen in de afro-Amerikaanse geschiedenis. Het was hiervoor nog niet voorkomen dat er zoveel mensen in zulke barre omstandig heden per schip verplaatst en verhandeld waren. Hele stammen werden opgeladen en afgevoerd. Hier hebben veel zwarte mensen nog steeds een trauma aan bijvoorbeeld met zwarte Piet tijdens sinterklaas vinden veel zwarte mensen racistisch omdat het zo doet terug denken aan de slavenhandel.
De slavenhandelaren van bedrijven zoals WIC waren door de slavenhandel gebaat aangezien ze er goed voor betaald kregen omdat het veel opleverde. Er zaten namelijk weinig kosten aan, omdat de slaven zo slecht behandeld werden en voor weinig geld werden ingekocht. Pas nadat slavenhandel werd afgeschaft waren er pas gedupeerde slavenhandelaren aangezien ze nu geen afzet markt meer hadden om de slaven aan te verkopen. Ik denk wel dat de eerste slavenhandelaren hebben gekregen wat ze wilden, want ik neem aan dat het geld was en geld was zeker te verdienen met slavenhandel.

Stap 4

Deze gebeurtenis is per groep verschillend en triomf en nederlaag. De slavenhandel is voor de handelaren en gene die de verbouwde producten nodig hadden een triomf. Voor de slaven zelf was de slavenhandel natuurlijk een nederlaag, omdat slaven tegen hun wil in zonder ervoor betaald te krijgen in een ander land te hard moesten werken en vaak daarbij mishandeld werden.

Tijdvak 7

Voltaire

Stap 2

Voltaire werd geboren op 21 november 1694 in Frankrijk.
de zoon van Fran??ois Arouet en Marie- Marguerite Daumart of D’Aumard.
hij kreeg les op een joodse school in Parijs, toen hij 16 was ging hij van school. Door zijn scherpe kwam hij in aanraking met aristocraten hierdoor werd hij opgesloten in een bastille. In 1726 schold hij Chavelier de Rohan uit en kon hij kiezen voor verbanning of gevangenis straf, hij had gekozen voor gevangenis straf. Hierdoor leefde hij van 1726 tot 1729 in Engeland. Hier toonde hij veel interesse voor de idee??n en theorie??n van John Locke en Isaac Newton. Hierover schreef hij eenmaal terug in Parijs een boek. Dat de gewoontes van de Engelse beter waren dan die van de Fransen. In 1759 verschijnt dan Candide. In dit verhaal bekritiseert Voltaire de optimistisch ingestelde monadenfilosofie van Leibniz, die in de hoedanigheid van Pangloss die als mentor het hoe en waarom in de wereld probeert uit te leggen aan de hoofdpersoon, Candide. Naast zijn literaire inspanningen gaat Voltaire zich ook steeds meer bezighouden met allerlei maatschappelijke en juridische misstanden, en wordt daarmee ‘?n van de eerste voorvechters voor de mensenrechten.
Op het feit na dat Voltaire naarmate hij ouder werd steeds cynischer en skeptischer werd ten op zichten van de wereld en van God zou hij nooit van zijn geloof afvallen.
Voltaire schreef jaren lang toneelstukken en boeken. Hij overleed in Parijs op 30 mei 1778.

Stap 3

In 1711 werd Voltaire opgesloten in een Bastille in Parijs, in 1726 werd hij verbannen uit Frankrijk, en ging naar Engeland. In 1734 publiceerde hij zijn Descartes rationalisme werd hij weer verbannen.
Van 1740 tot 1743 woonde hij in Brussel daarna verhuisde hij naar Gen??ve en kocht nog een extra landgoed in Frankrijk zodat als het nodig was Voltaire van land kon wisselen. In 1759 verschijnt dan Candide. In dit verhaal bekritiseerde hij de optimistisch monadenfilosofie. Hij publiceerde in 1763 zijn Trait?? sur la Tol??rance over de Franse rechtspraak aan het einde van zijn leven verhuisde hij naar Parijs waar hij kort daarna stierf.

Voltaire is een bekende verlichting filosoof die met boeken uitkomt die tegen de bijvoorbeeld tegen de slavenhandel in gingen. Hij was een van de eerste filosofen/persoon die tegen het Franse regiem in te gaan dit beschrijft hij ook in Ancien Regiem. Er word ook gezegd dat Voltaire racistische en opmerking die neigen tot antisemitisme zoals in die citaat over gelijkheid van de mens tijdens de slavenhandel. “Ik zie tenslotte mensen die ik hoger acht dan negers, zoals de negers boven de apen staan, en zoals de apen boven de oesters en andere dieren van deze soort staan”. (“Enfin je vois des hommes qui me paraissent sup??rieurs ?? ces n??gres, comme ces n??gres le sont aux singes, et comme les singes le sont aux hu??tres et aux autres animaux de cette esp??ce.”)
Dus of Voltaire een held of een schurk was in moeilijk te zeggen. Is voor de ene groep anders dan voor de andere groep. Ik denk dat Voltaire voor mede filosofen een held was aangezien hij een goed voorbeeld vormde. Maar voor de antislavenhandel organisaties en zwarte mensen die tegen racisme waren werd hij waarschijnlijk wel gezien als een schurk. Wel een schurk die alleen verbaal kwaad doet.

Pas aan het eind van zijn leven was Voltaire pas echt bekend. Dat kwam omdat hij steeds meer boeken schreef en dus ook bekender werd. Hij heeft met zijn verlichting idee??n natuurlijk een belangrijke verandering in de geschiedenis gemaakt daarom is hij nu nog steeds bekend onder de burgers van nu. En waarschijnlijk ook nog wel een voorbeeld voor de filosofen van tegenwoordig. De boeken van Voltaire zijn ook nog steeds te koop. De invloed van Voltaire is er dus nog steeds op de samenleving van nu.

Stap 4

Ik vind niet dat Voltaire een echte held is aangezien hij geen baanbrekende dingen heeft gedaan. Maar om hem dan meteen een schurk te noemen omdat hij racistische neigingen heeft is ook een beetje overdreven. Voor zijn verlichtende boeken zou je hem wel een held kunnen noemen. Zonder zijn boeken zouden mensen misschien wel een stuk meer onder invloed van de overheid leven en een stuk minder liberaal zijn.

Tijdvak 7

Franse revolutie

stap 2

Franse revolutie (1789) was een politieke omwenteling van de macht van de vorsten en de adel.
In Frankrijk waren er vroeger verschillende standen in de samenleving. De rijke adel en vorsten en geestelijke hadden de macht. De gewone burgers (boeren, kooplieden) hadden geen rechten en moesten vooral veel belasting betalen. Door een opstapeling van dingen waar de 3e stand het niet mee eens was riep de derde stand een Assembl??e nationale constituante dit betekend dat ze een nationale grondwet vergaderingen wilden om veranderingen aan te brengen. Als koning Lodewijk XVI de vergadering opheeft, sluiten de adel en geestelijke zich aan bij de derde stand dit was het begin van de Franse revolutie en het einde van het ancien regiem. Hierbij word op 14 juli de Bastille in Parijs bestormd om buskruit voor de musketten buit te maken. Deze gebeurtenis word later gezien als de van het koninkrijk die Franse onderdrukte. Er werd ook een eind gemaakt aan het feodale stelsel zodat alle boeren kansen hadden om land te verbouwen en geld over te houden in plaats dat al het geld ging naar de land eigenaren.

Stap 3

1789 roept derde stand zich uit tot Assembl??e nationale constituante In 1789 werd de Bastille in Parijs bestormd na bloedige rellen in de hoop om bij de Bastille buskruit te vinden. Vanaf juli 1789 word er een nieuwe grondwet voorbereid, op 26 augustus 1798 is er de D??claration des Droits de l’Homme et de Citoyens (emancipatie van de nieuwe wereld beschouwen. Op 15 oktober 1790 werd het parlement van Parijs afgeschaft deze maakte gebruik van de grondwet van het ancien regiem.
De koninklijke familie probeert op 20 juni 1791 via de koets te vluchten maar het gezelschap word onderschept en terug gebracht naar Parijs. Op 3 september 1791 word de nieuwe grondwet goedgekeurd. Rond juni 1792 einde de revolutie.

Het ancien regiem had zich sinds de 18e eeuw steeds verder uitgehold uiteindelijke waren de burgers het zat. Dit worden de indirecte oorzaken gezien van de Franse revolutie genoemd.
Op sociaal gebied was er een grote kloof tussen de verschillende klassen, de burgerij was tegen de privileges van de adel en geestelijke.
Ondanks economische groei verbeterde merkte de Franse burgerij daar vrij weinig van.
De filosofische stroming de verlichting speelde een grote rol in de revolutie aangezien deze stroming uit een revolutionaire ideologie is geboren, het ging hierbij vooral over vrijheid.
De koning handelde volgens de adel niet meer legitiem, de belastingen werden te hoog omdat de koning zelf te veel dingen wilde hebben.
De ultieme aanleiding is dat de is dat de Franse staat bankroet word verklaard, terwijl de Franse burger al heel veel belasting moesten betalen, moesten ze nog meer gaan betalen om Frankrijk er weer boven op te krijgen. Dit werd door veel Franse gezien als de druppel die de emmer deed overlopen. Frankrijk leed ook structureel aan hongersnood dit was al helemaal een slechte zaak het tevergeefs tevreden houden van de Franse burgers.

De burgerij riepen de Assembl??e nationale constituante uit, de mensen hebben dus de eerste stap gezet voor de Franse revolutie. In 1791 kwam er een nieuwe grondwet, dit betekende dat de revolutie geslaagd was, ze wilde een nieuwe grondwet die meer rekening hield met de burgerij en minder privileges voor de adel en geestelijke deze grondwet kwam er ook. Hieruit kan je wel zeggen dat de Franse Burgerij gebaat was bij de Frans Revolutie van 1789 omdat ze er qua wetten op vooruit zijn gegaan en hun doel bereikt hebben.

Stap 4

Aangezien de Burgerij zelf een stem heeft mogen inbrengen in de nieuwe grondwet en deze grondwet er ook is gekomen nar een door hun geplande revolutie kan je wel zeggen dat de Franse revolutie een triomf is en geen nederlaag voor de Frans burger. Maar voor aristocraten en Koning Lodewijk XVI is de revolutie van 1789 een nederlaag, aangezien ze afgezet zijn door de revolutionairs.

Tijdvak 8

Abraham Lincoln

stap 2

Abraham Lincoln was geboren in Nolin Creek, Kentucky op 12 februari 1809. In zijn jeugd jaren was zijn gezin arm en zijn moeder stierf toen Abraham nog jong was. In 1832 stelde Lincoln zich kandidaat voor het huis van afgevaardigden van de staat Illinois. Hij werd niet verkozen. Bij de volgende ronde in 1834 was dit wel het geval. Hierna zette hij zijn studie op een hoger niveau hij behaalde zijn diploma als advocaat. Hij trouwde in 1842 daarna werd hij in 1846 verkozen tot volksvertegenwoordiger. hij werd bekend door zijn visie op slavernij. De slavernij moest volgens hem namelijk afgeschaft worden. In 1861 werd Abraham Lincoln voor de republikeinen de 16e president van de verenigde staten van Amerika. Vooral de zuidelijke staten waren het niet eens met het afschaffen van de slavernij, de spanning liep hoog op tussen de noordelijke staten en de zuidelijke staten. Lincoln trof hierna softe maatregelen tegen de slavernij door het noorden van de slavernij te isoleren. 1860 scheidde de staat South Carolina zich van de unie daarna volgden als snel 5 andere staten. ze noemde zich zelf de Geconfedereerden ook wel rebellen hierdoor ontstond de ‘Civil war’.
Lincoln is nog steeds zo’n bekende president door zijn goede optreden tijdens deze oorlog.
Op 14 april 1865 werd hij neergeschoten tijdens een komedie theater hij stierf de volgende dag.
Abraham Lincoln de meest mythische en vereerde persoon worden, een symbool voor de zwaarbevochten eenheid van het land. Ik vind dat Abraham Lincoln gezien moet worden als held aangezien hij tegen slavernij was en omdat hij van Amerika na een burgeroorlog toch nog een land kon maken.

Stap 3

In 1832 stelde hij zich voor de eerste keer kandidaat voor huis van afgevaardigde van Illinois hij werd toen niet gekozen maar wel in 1834. In 1936 werd hij advocaat. In 1839 ontmoette Lincoln Mary Todd, in Springfield. Na drie jaar trouwden ze en in de volgende elf jaar kregen ze vier kinderen: Robert, Edward, William en Thomas. In die periode was Lincoln een succesvol advocaat. In 1846 werd hij gekozen voor het huis van afgevaardigde (van heel de VS). Hij maakte zich zelf hier bekend omdat hij tegen slavernij was en door zijn visie op de Mexicaans-Amerikaanse oorlog. In 1861 werd hij gekozen als 16 president van Amerika. Door deze carri??re als president en succesvol advocaat zou je al kunnen zeggen dat hij een held is. Maar dat kan je beter onderbouwen door de dingen die hij gedaan heeft tijdens zijn presidentschap zoals tegen slavernij zijn en het ‘?n houden van Amerika na de burger oorlog.

Voor de burger oorlog heeft Lincoln gezegd dat hij tegen slavernij was, toen hij eenmaal gekozen was als president wat hij hier nog steeds. Hij wilde het niet afschaffen maar wel de noordelijke staten (tegen slavernij) van de zuidelijke staten (voor slavernij) isoleren. Dit was om een eventuele clinch tegen te gaan. Toen de gemoederen hoog opliepen en er toch een burger oorlog kwam kon Abraham Lincoln er nog voor zorgen dat er niet meer staten zich aansloten bij de geconfereerde door de slaven niet te bevrijden ook al wilde hij dit wel. Maar hij was bang dat meerdere zuidelijke staten zich aansloten bij de rebellen daarom nam hij de wijze keuze hiermee te wachten totdat de geconfereerde verslagen werden door het leger van generaal Grant. Door slimme beslissingen als deze te nemen vind ik dat Abraham Lincoln een held is en geen schurk.

Tijdens zijn leven werd Abraham Lincoln gezien als een goede president door de bewoners van de noordelijke staten maar door de bewoners van de zuidelijke staten die voor de slavernij waren waarschijnlijk als minder goede president. Ook al heeft hij het voor elkaar gekregen dat Amerika weer ‘?n land werd. Nu word Lincoln gezien als de als een van de meest vereerde president door de Amerikaanse burgers, dit komt door de manier waarop hij zich gedroeg tijdens de burger oorlog hij is een symbool voor de zwaarbevochten eenheid van Amerika

Stap 4

Abraham Lincoln is door zijn slimme handelen tijdens zijn presidentschap wat mij betreft een held en geen schurk. Veel Amerikanen zien hem als een van de belangrijkste presidenten in de geschiedenis van het land. Ook omdat hij van een arm gezin afkwam en het tot president schopte, veel Amerikanen vinden dit een voorbeeld.

Tijdvak 8

Industri??le revolutie

Stap 2

De Industri??le revolutie begon officieel in Engeland rond 1750, maar vervolgde pas een verdere ontwikkeling in Europa tijdens de 19e eeuw. Ambachtelijke huisnijverheid groeide uit tot werk plaatsten die uitgroeide tot grote fabrieken. Door de groei van productie daalde de prijs van producten enorm waardoor mensen steeds meer konden kopen, wat natuurlijk goed was voor de economie. Dit werd allemaal medemogelijk gemaakt door nieuwe uitvindingen en technieken zoals de Spinning Jenny, elektriciteit, stoommachine, maar bijvoorbeeld ook door gedachten stromingen zo het liberalisme dankzij de verlichting. Zonder de industri??le revolutie leefden we nu waarschijnlijk zonder de technologie van tegenwoordig aangezien er dan een heleboel uitvindingen niet waren geweest. We zouden dan waarschijnlijk meer in armoede leven omdat de economie er dankzij de industri??le revolutie erg op vooruit is gegaan. Daarom kan je wel zeggen dat de industri??le revolutie een triomf is en geen nederlaag. Voor de arbeiders in begin jaren de fabrieken is het misschien een minder grote triomf omdat de werk omstandigheden slecht waren ze moesten lange dagen maken, het was gevaarlijk en het was slecht betaald.

Stap 3

In 1709 vind Thomas Newcomen een nieuwe primitieve motor uit die water in de mijnen wist te krijgen dit was handig voor het delven van belangrijke grondstoffen. Machines zoals drukpersen en watermolens hadden hun perfectie al in de 18e eeuw bereikt het was tijd voor iets nieuws. Groot-Brittanni?? was het eerste land dat te maken kreeg met de industri??le revolutie de stoommachine stond aan het begin van deze ontwikkeling (de eerste werd al gepubliceerd in 1712) nu was het niet langer alleen water wind en mensen kracht vanaf 1765 werd de stoommachine flink verbeter door onder meer James Watt dit had grote gevolgen in de huisnijverheid. Omdat de weef en spin apparaten de grote vraag niet kunnen bijhouden waar er behoefte aan een automatische machine deze kwam dan ook in 1764 en werd de Spinning Jenny genoemd. In 1779 kwam er ook een weefgetouw ‘Mule Jenny’ er kon nu veel meer en goedkoper kleding gemaakt worden, dat was ook nodig aangezien de bevolking van Europa in 100 jaar bijna verdubbeld was naar 276 miljoen. In 1824 maakte de stoomtrein de aanvoer van grondstoffen veel gemakkelijker hierdoor versnelde de industrialisatie en sterkte de economie aan.

Doordat machines als spinning Jenny en de Mule Jenny aan het einde van de 18e eeuw uitkwamen kwam er een grote verandering. De huisnijverheid (gezinnen die thuis met z’n alle aan het naaien waren) werd steeds minder omdat machines zoals spinning Jenny te groot en te duur waren om thuis te hebben daarom gingen hele gezinnen in fabrieken werken in de stad (urbanisatie). In deze fabrieken werkten mensen dag en nacht, ze maakte lange dagen, het werk was er gevaarlijk en ze kregen slecht betaald. Zo slecht dat zelfs de kinderen mee moesten werken in de gevaarlijke fabrieken omdat ouders school niet konden betalen en anders niet rond zouden kunnen komen. In 1874 werd het kinderwetje van Van Houten ingevoerd om de fabrieksarbeid van kinderen op te heffen.

Er is niet echt een persoon geweest voor die deze gebeurtenis heeft willen laten gebeuren, het is meer een opstapeling van allemaal uitvinden als spinning Jenny. Ik denk ook dat alle mensen die aan de industri??le revolutie hebben meegewerkt er baat bij hebben gehad omdat ze waarschijnlijk op hun uitvindingen patent hadden en daarvoor dus veel geld kregen voor de meeste uitvinders is het ook uiteindelijk de bedoeling om geld te verdienen aan de uitvinding. Dus je kan in dat opzicht wel zeggen dat de ‘oprichters’ van de industri??le revolutie hebben gekregen wat ze wilde, namelijk geld, bekendheid en nieuwe uitvindingen.

Stap 4

Ik vind dat de industri??le revolutie een triomf is aangezien het wereld hoe het nu is heeft veranderd. Door de uitvindingen die er voor en tijdens de revolutie zijn er grote veranderingen gekomen in het dagelijks leven van de mensen toen (qua werk en geld) en nu. Zonder de industri??le revolutie was er waarschijnlijk niet de technologie die we nu hebben. Daarom is de industri??le revolutie een triomf.

Tijdvak 9

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.