Essay: Essay: Treacy & Wiersema onderscheiden drie…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 25, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Treacy & Wiersema onderscheiden drie...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 979 words. Download the full version above.

Vragen
1 Treacy & Wiersema onderscheiden drie waardestrategie??n. Bij Barry Callebaut zijn elementen van ieder van deze drie strategie??n zichtbaar.
a Laat ‘ met behulp van de case ‘ voor iedere waardestrategie zien hoe deze verwerkt is in Barry Callebauts activiteiten.
Operational excellence ‘ Een kostenvoordeel behalen als gevolg van verticale integratie.
Klantenpartnerschap ‘ door de nauwe samenwerking van het bedrijf met de klant proberen ze om producten te maken die precies voldoen aan de behoeften van de klant
Productleiderschap ‘een nieuwe reek innovatieve producten zijn door het bedrijf met succes gelanceerd.

1 b Volgens Treacy & Wiersema moet iedere waardestrategie tot op een bepaald minimumniveau beheerst worden, en moet de onderneming zich onderscheiden op een van de drie waardestrategie??n. Leg uit welke waardestrategie voor Barry Callebaut de ‘key value strategy’ is.
Operational excellence is de key value strategy van Barry Callebaut. Door het laag houden van de kosten boeken ze de meeste successen

2 Geef de marktdefinitie voor Barry Callebaut. Maak de driedimensionale tekening, en geef een korte toelichting.
De marktdefinitie kan de volgende dimensies bevatten:
– Producten (afnemerstechnologie??n)
– Afnemersgroepen (segmenten)
– Afnemersfuncties (behoeften)
NOG NIET GEDAAN!

3 Analyseer de aantrekkelijkheid van de chocolate confection markt voor een grote chocolate confectioner (zoals Cadbury Schweppes). Gebruik Porters vijfkrachtenmodel.
Volgens Porter zijn de volgende vijf krachten van toepassing met het analyseren van de concurrentie:
o De macht van leveranciers
o De macht van afnemers
o De mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn
o De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt
o De interne concurrentie van spelers op de markt

4 a Wat is de kerncompetentie van Barry Callebaut? Licht je antwoord kort toe.
Diversiteit. Het aanbod van Barry Callebaut is heel divers in het aanbod van producten dat het de consument biedt. Hierbij kun je denken aan chocola die goed is voor je tanden. Chocola waar het cacoa uit een land komt
bijvoorbeeld al het cacoa komt uit Colombia. Maar ze zijn ook divers in het aanbieden van niet alleen
chocola, maar ook het aanbieden van het onbewerkte product. Deze wordt aangeboden aan andere
chocola producenten denk hierbij aan bijvoorbeeld Nestle.

4 b Laat zien wat het verband is tussen de kerncompetentie van Barry Callebaut en de concurrentiestrategie (waardestrategie) die door het bedrijf gehanteerd wordt.
De waardestrategie product leadership en de diversiteit hebben verband met elkaar. Dit komt omdat bij de waardestrategie product leadership er vooral wordt gekeken naar het innoveren van het product en de kwaliteit van het product. Dit sluit perfect aan op de kernkwaliteit diversiteit. Als het product veel ge??nnoveerde wordt zullen er ook veel meer verschillende producten ontstaan. Hierdoor zal er veel diversiteit worden gecre??erd.

5 Maak een SWOT-analyse voor Barry Callebaut.

SWOT-Analyse Callebaut
Sterktes Zwaktes
Gevestigd in veel landen Weinig investering voor marketingactiviteiten in consumentenmarkt
kostenvoordeel door verticale integratie
Levert aan 35% van de chocolatiers

Kansen bedreigingen
In het oosten zien ze het als een westerse smaak Goede naam van concurrenten in het oosten
Opkomende markten toename overheidswetgeving
verwachte groei van de markt met 30% Snel groeiende margedruk
prijsbewustheid van consument neemt toe
Het product wordt gezien als ongezond
Geen homogene regio
toenemend belang margelabels

6 Geef aan hoe Barry Callebaut een portfolioanalyse zou kunnen gebruiken bij het formuleren van zijn strategische beleid.
Als een het bedrijf een nieuwe markt wil betreden in een ander land of zich wil uitbreiden kan er een portfolioanalyse worden toegepast. Voordat het bedrijf de beslissing neemt om het te doen kunnen ze doormiddel van het uitvoeren van een portfolioanalyse erachter komen in welke staat de markt verkeert en of het zich zal lonen om die markt te betreden.
7 Ontwikkel doelstellingen voor Barry Callebaut met behulp van de Balanced Scorecard. Gebruik de informatie uit de case, maar maak je eigen veronderstellingen waar nodig.
Financieel
Ondanks dat Barry Callebaut goede cijfers behaalt (4,1 miljard Zwitserse frank) en aan 35% van de chocolatiers levert, valt er financieel meer uit te halen omdat er een duidelijke groei van de markt is.
Interne processen
De interne processen kunnen beter, aangezien zij relatief weinig inversteren in marketingactiviteiten voor de consumentenmarkt. Als ze hier intern een goede marketingafdeling neerzetten, kunnen zij nog veel winstgevender worden
Klant
Klanten worden steeds bewuster van een aantal zaken, zo letten zij bijvoorbeeld meer op de prijs en zijn zij bewust van het feit dat niet elk soort chocola gezond is. Hier kan Barry Callebout op inspelen door de gezonde kanten van de producten te benadrukken in de (marketing) uitingen. Ook is het van belang dat ze zorgen voor een goede prijs van de chocola.
Leren en groeien
Het leren en groeien staat duidelijk in verband met bovengenoemde punten uit de balanced scorecard. Zijn kunnen groeien door middel van het uitbreiden van de marketingactiviteiten. Door hier intern aandacht aan te besteden kunnen zij nog sneller doorgroeien dan dat zij op dit moment doen.

8 Voor een organisatie zijn volgens het boek verschillende ontwikkelingsrichtingen nodig. Welke ontwikkelingsrichtingen zijn volgens jou essentieel in de strategie van Barry Callebaut? Verklaar je antwoord.
Voor Barry Callebaut is de ontwikkelingsrichting groei van (opzetten van) nieuwe activiteiten zeer van belang. Dit omdat ze constant aan de behoefte van de consument wil voldoen. Door bijvoorbeeld chocla te leveren die goed is voor je tanden. Of bijvoorbeeld hele pure chocola met een heel hoog cacao percentage. Hiermee willen ze zich onderscheiden van de concurrentie en net dat ene beetje meer leveren aan de consument.

9 Barry Callebaut denkt over versterking van zijn activiteiten in de Chinese en/of de Indiase markt (marktontwikkeling). Adviseer Barry Callebaut hierover. Hoe zou deze marktontwikkeling uitgevoerd moeten worden?
Ik zou Barry Callebaut adviseren een externe ontwikkeling te doen door middel van het openen van nieuwe vestigingen in China. omdat de chinese markt voor chocolade nog klein is maar wel snel groter wordt. Chinezen zijn westerse chocolade niet gewent maar raken er steeds meer naar ge??nteresseerd.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Treacy & Wiersema onderscheiden drie…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-treacy-wiersema-onderscheiden-drie/> [Accessed 09-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.