Essay: Triggers en ankers - Essay Marketplace

Essay: Triggers en ankers

Iedereen heeft te maken met triggers en ankers. Dit zijn de onzichtbare knoppen die, al dan niet door anderen, bij ons afgaan en ingedrukt worden op het moment dat we te maken krijgen met een herinnering die opeens uit het niets uit het onderbewuste naar boven kan komen.

Trigger
Een trigger is een gebeurtenis, opmerking of een prikkel. Wanneer je bijvoorbeeld een liedje hoort dat je doet herinneren aan een gebeurtenis die je in je verleden hebt beleefd, of het doet je denken aan een bepaald persoon. Of je passeert iemand en het luchtje wat die persoon draagt, doet je aan iemand denken.
Het proces wat er op dat moment in je geest gebeurt en de snelheid waarmee die gedachte of herinnering naar boven komt, noemen we een trigger.

Anker
Een anker is, net als een trigger, een situatie, object, geur, (reeks) woord(en) of geuren, die in je verleden een indruk op je gemaakt hebben. Zo diep, dat je ze vandaag de dag, zodra je ermee in aanraking komt – ook al is het een totaal andere gebeurtenis -, nog doet terugdenken aan dat moment. Als een anker van een boot ligt die gedachte, en het daarbij behorende gevoel vast in je onderbewustzijn.
Stel, je hebt in je kindertijd gerechten moeten eten van je ouders wat je absoluut niet lekker vond.
Nu, jaren later, heb je een eetafspraak bij vrienden en ze serveren ‘?n van die gerechten die je vroeger met lange tanden zat te eten. Wat er op dat moment waarschijnlijk gebeurt is dat je meteen terugdenkt aan de momenten uit jouw jeugd, waarbij je het gerecht, tot de laatst overgebleven hap, moest opeten.
Allemaal zitten we vol met triggers en ankers. Van de kleinste dingetjes tot de meest omvangrijke. Zelfs ontastbare zaken zoals woorden, gebaren en luchtjes kunnen je doen terugdenken aan een situatie waarin je in jouw verleden een indrukwekkende ervaring hebt gehad. Maar meestal letten we niet zo op triggers en ankers. Zodra de gedachte (en/of het bijbehorende beeld) naar boven komt, wordt dat doorgaans verdrukt door iets wat er in het hier en nu gebeurt.

Negatieve triggers
In tegenstelling tot ‘positieve triggers’, merken we de ‘negatieve triggers’ haarfijn op. Bijvoorbeeld wanneer er een opmerking geplaatst wordt waarmee je vroeger gepest was. In een mum van tijd voel jij je weer het kleine meisje. Voor je het weet voel jij je hartstikke rot en springen de tranen in je ogen, zonder dat je zelf nog het besef hebt waarom. Dit wordt veroorzaakt door de bijbehorende gevoelens die door je heen gaan. Denk hierbij aan angst, boosheid of machteloosheid.
Iedereen krijgt dagelijks te maken met ankers en triggers. E??n van de beste voorbeelden is, wanneer je iemand ontmoet of met iemand bent met wie je een relatie hebt, in welke vorm dan ook.
Bijvoorbeeld omdat door de ander de betekenis van jouw woorden anders wordt ge??nterpreteerd kan dit gesprek tot een discussie leiden. De ander geeft dus een andere invulling aan je bedoelde woorden. Wat de ‘?n bedoelt als goedbedoelde opmerking, kan door de ander opgevat worden als verwijt. Dit kan worden veroorzaakt door o.a. de woordkeus of de tonaliteit en intonatie van de woorden. Dit laatste is dan de trigger waar de ander op reageert.

Hoe verander je een trigger?
Eerst hoe het niet moet. Het is gemakkelijk om de ander te verwijten dat hij fout zit, excuses moet maken naar jou en jij als overwinnaar uit de verbale strijd mag komen. Maar dit betekent dat jullie tegenover elkaar staan. En laten we eerlijk zijn, in de meeste gevallen wil niemand tegenover zijn of haar geliefde staan, zeker niet als het om iets triviaals gaat (wat in de meeste discussies en ruzies wel het geval is).
Wat je wel kunt doen: Onderzoek goed of jullie dezelfde taal spreken. Het kan goed zijn dat jouw woorden (of die van de ander als jij degene bent die daarop triggert) onderweg anders worden opgevangen dan dat ze zijn verstuurd; de betekenis van je woorden is anders begrepen. In dat geval raad ik je aan je bericht nog eens te versturen, maar dit keer wel met andere woorden. De kans is groot dat een interpretatieverschil daarmee snel is opgelost, en daarmee ook de discussie of ruzie.

De betekenis van communicatie, immers, is het resultaat van je woorden bij de ander.

Mocht er geen sprake zijn van een spraakverwarring, maar een trigger die inmiddels zijn wortels heeft verspreid in je onderbewuste, dan kun je die negatieve trigger neutraliseren door ze te overlappen met een serie positieve triggers. Ik raad je aan om hierbij wel een coach te nemen die weet hoe zo’n proces werkt. Daarmee heb je op de snelste manier het resultaat dat je zoekt.

Wees je ervan bewust dat we allemaal vol zitten met triggers en ankers, positieve en negatieve. Dat wat een ander kan zeggen, ook al is dat met de beste intenties, kan bij jou een gevoel in je losmaken waardoor je reageert op een oude herinnering die zelden nog representatief is voor de huidige situatie.

Wees, wanneer een ander triggert op jouw woorden of gedrag ‘ en dat weet je snel genoeg; als je vindt dat je partner vreemd reageert op dat wat jij zegt of doet ‘ nieuwsgierig naar de ander, en vraag naar wat er in hem of haar gebeurt. Hoewel je niet direct een prachtig antwoord hoeft te verwachten ‘ het blijft lastig om gevoelens te vertalen naar woorden ‘ kun je door je open en nieuwsgierige houding en met wat geduld er vaak toch wel achter komen wat de trigger is. En daarmee heb je zojuist een ruzie voorkomen.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.