Essay: Essay: Tussen maart 2011 en april 2014 zijn er meer dan 191.000 doden gevallen tijdens…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: November 2, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Tussen maart 2011 en april 2014 zijn er meer dan 191.000 doden gevallen tijdens...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 941 words. Download the full version above.

Inleiding
Tussen maart 2011 en april 2014 zijn er meer dan 191.000 doden gevallen tijdens de Syrische burgeroorlog, schatten de Verenigde Naties. Ondanks deze schokkende cijfers is de VN niet in staat om het conflict te stoppen. De resoluties die de VN Veiligheidsraad voorstelt, zijn gericht op sancties tegen het regime van president Assad wegens grondige schending van de mensenrechten. Echter, de Veiligheidsraad wordt verlamd doordat zowel Rusland als China herhaaldelijk deze interventies hebben geblokkeerd door gebruik te maken van hun vetorecht. Leden van de Veiligheidsraad beschuldigen Rusland en China ervan dwars te liggen ten behoeve van hun eigen landsbelangen . Desondanks blijft er ‘?n argument van Rusland en China als een paal boven water staan: er is helemaal geen oplossing in zicht voor het conflict in Syri??, ongeacht of de Veiligheidsraad overeenstemming bereikt over het al dan niet opstellen van een resolutie.
Geen maatregelen tegen Assad
Zowel Rusland als China heeft zorgen geuit over de gevolgen van resoluties tegen Assad. Ik vind deze zorgen terecht. Ten eerste zullen geweldloze maatregelen weinig doen om het conflict te verminderen. Syri?? heeft genoeg machtige bondgenoten, zoals Rusland en China, om niks te hoeven merken van bijvoorbeeld economische sancties of dreigingen met geweld. Bovendien zal Assad zich weinig aantrekken van een veroordeling van zijn gedrag. Net als voorheen zal Assads regering verklaren dat het bezig is met hervormingen en deze belofte niet waarmaken. Dat zal de VN weer tijdelijk hoop geven op verandering, waardoor Assad weer verder kan met het gewelddadig bestrijden van zijn tegenstanders .
Geweld gebruiken is ook geen optie voor de Veiligheidsraad. De immense hoeveelheid doden sinds maart 2011 wordt mede veroorzaakt doordat het conflict plaatsvindt in dichtbevolkte gebieden, zoals de steden Aleppo, Homs en Damascus. Aanvallen in deze gebieden zouden onvermijdelijk leiden tot nog meer burgerslachtoffers. Bovendien vind ik militair ingrijpen een slecht idee. De oppositie is zowel op politiek als militair gebied versnipperd, wat bewapening van deze groeperingen onverstandig maakt. Ze hebben mogelijk banden met de Islamitische Staat en andere gewelddadige extremisten die zich tegen Assad hebben gekeerd. Bewapening van deze groeperingen heeft ernstige gevolgen voor de internationale veiligheid.

Geen toekomst na Assad
Indien Assads regering ten val wordt gebracht, wordt er een nieuw probleem gecre??erd. Er is naar mijn mening namelijk geen geschikte opvolger. Zoals eerder genoemd is, blijft de oppositie van Syri?? onverenigd. Bij het afzetten van Assad zouden daarom altijd groeperingen ontevreden blijven over de aangestelde nieuwe leider, wat de gevechten in stand houdt. Fareed Zakaria, journalist en expert op het gebied van internationale verhoudingen, verwacht dat het afzetten van Assad bovendien tot grote etnische conflicten zal leiden. Assad behoort zelf tot een religieuze minderheidsgroepering: de Alawieten. Zakaria voorspelt dat andere groeperingen op bloederige wijze zullen proberen de macht te grijpen en de Alawieten straffen, totdat een nieuw evenwicht gevormd is. Ik sluit me aan bij deze voorspelling.
Ook met de opstand in Libi?? nog vers in het geheugen, is het verstandig om voorlopig niet te proberen Assad af te zetten als president. In Libi?? was er sprake van een eensgezinde oppositie: de Nationale Overgangsraad. Er vielen minder doden, er waren minder vluchtelingen en minder gevaarlijke wapens. Dit conflict is na de afzetting van dictator Qadhafi volledig ge??scaleerd: er wordt op gewelddadige manier wraak genomen op alle voormalige aanhangers van Qadhafi en ook Christenen worden aangevallen. Als dit al de gevolgen zijn bij een land dat zich wel kon verenigen tegen de dictator, dan zijn de gevolgen van een afzetting van Assad niet te overzien. De maatregelen die de VN Veiligheidsraad voorstelt hebben in Syri?? bij voorbaat al een veel kleinere kans van slagen.

Islamitische Staat in Syri??
Indien Assads regering ten val wordt gebracht door toedoen van de VN, zal terreurbeweging Islamitische Staat (IS) vrij spel krijgen bij het veroveren van meer land in Syri??. Sinds het begin van de burgeroorlog in Syri?? is de terreurbeweging IS naast Irak ook in Syri?? actief. In zowel 2013 als 2014 zijn grote delen van het land in handen van IS gekomen. De rest van de oppositie in Syri?? heeft zich tegen de IS gekeerd. Zoals eerder beargumenteerd, zal de rest van de oppositie in Syri?? niet in staat zijn zich te verenigen tegen IS door de politieke en etnische verschillen. Dat kunnen ze nu immers ook niet, terwijl ze nu ook een gemeenschappelijk doel hebben: het be??indigen van de dictatuur van Assad. IS is daarentegen voorbereid op deze mogelijke strijd: het beschikt over Amerikaanse wapens en hun vermogen wordt geschat op ongeveer twee miljard dollar . Ondanks het aantal strijders, dat wordt geschat op zeven- tot tienduizend , blijkt IS ambitieus en in staat met gemak stukken land te veroveren; het huidige gebied dat gecontroleerd wordt door IS heeft ongeveer de grootte van Belgi??. Bovendien hebben ze in het verleden de belangrijke Iraakse Mosul in rap tempo ingenomen . Dit laat zien dat IS zeker niet onderschat moet worden. Naar mijn mening is IS dus een re??le bedreiging voor de veiligheid van de inwoners van Syri?? indien Assad afgezet wordt.

Conclusie
Ik kan maar ‘?n ding concluderen en dat is dat de Verenigde Naties niet in staat zijn om het geweld in Syri?? te stoppen, omdat er geen oplossing voor het conflict is. Geweldloze resoluties zullen geen effect hebben en gewelddadig ingrijpen treft vooral de onschuldige bevolking. Zelfs al zouden er maatregelen getroffen worden, dan zou de situatie in Syri?? nog steeds niet verbeteren door de dreiging van IS en de verdeeldheid van de oppositie. Tenzij Assad uit zichzelf drastisch van koers verandert, voorzie ik in de toekomst alleen nog maar meer ellende.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Tussen maart 2011 en april 2014 zijn er meer dan 191.000 doden gevallen tijdens…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-tussen-maart-2011-en-april-2014-zijn-er-meer-dan-191-000-doden-gevallen-tijdens/> [Accessed 05-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.