Essay: Essay: Twaalf fitte pati??nten staan onder aan de 5895 …

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 17, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Twaalf fitte pati??nten staan onder aan de 5895 ...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 920 words. Download the full version above.

Twaalf fitte pati??nten staan onder aan de 5895 meter hoge Kilimajaro. Alle twaalf de pati??nten hebben een orgaantransplantatie gehad. Ze hebben allemaal hun eigen ingrijpende verhalen, maar er valt niet te twisten over wat ze gezamenlijk gemeen hebben: hun dankbaarheid voor hun donoren. Het Universitair Medisch Centrum heeft er voor gezorgd dat deze twaalf pati??nten de berg in Tanzania kunnen beklimmen. Arjan Haken is een van de dappere twaalf pati??nten die deelneemt. Haken had zo spoedig mogelijk een nieuwe lever nodig. Hij kwam officieel op de wachtlijst voor een transplantatie te staan. ‘Ze vertelde me dat het wel negen maanden kon duren en dat zou wel eens te laat kunnen zijn.’ Vertelde Haken. ‘Gelukkig was ik een van de gelukkige die na een maand wachten gebeld werd.’ Haken heeft erg veel geluk gehad maar dat heeft lang niet iedereen. Jaarlijks zijn er 1300 mensen die moeten wachten op een donororgaan. Twee derde van de Nederlandse bevolking heeft zich nog niet geregistreerd als donor. Daarom ben ik van mening dat we in heel Nederland het Actieve Donor Registratie systeem moeten invoeren.
Er is een ernstig tekort aan orgaandonoren in Nederland. Jaarlijks sterven er 200 pati??nten, omdat ze niet op tijd een orgaantransplantatie konden krijgen. Veel mensen in onze maatschappij nemen niet even de moeite zich te verdiepen in het feit om donor te worden. Veel mensen laten het dan maar zitten met als gevolg dat we w’?r een donororgaan mislopen. Actieve Donor Registratie kan daar verandering in brengen! In het huidige systeem moet je zelf initiatief nemen wanneer je orgaandonor wilt worden. Veel mensen doen dat niet, omdat ze er niet de moeite voor nemen. Zo blijven veel goede donoren onbenut. Terwijl ze z?? hard nodig zijn. Het nieuwe systeem biedt in principe dezelfde mogelijkheden als nu, maar nu zijn de rollen omgedraaid. De mensen die namelijk niet de moeite nemen om donor te worden, maar dat best zouden willen zijn dat nu automatisch. En juist de mensen die het niet willen om wat voor redenen dan ook moeten zich uitschrijven. Iedereen behoud dus gewoon de regie over zijn of haar eigen lichaam. Veel burgers vragen zich af of het wel meer donorregistraties oplevert dan in het huidige systeem. De Amerikaanse Universiteit in Californi?? deed onderzoek. En het is wel degelijk gebleken dat het meer donorregistraties oplevert. Dus waarom niet?
Behalve dat we meer donors krijgen en zo de mensen die op de wachtlijsten staan eerder kunnen helpen is het ook goed voor de medische ontwikkelingen in Nederland. Hoe meer donaties we ter beschikking krijgen, hoe meer wetenschappelijk onderzoek we kunnen doen naar bijvoorbeeld betere en nieuwere technieken voor het transplanteren van organen. We komen zo meer te weten over ons eigen lichaam wat grote voordelen heeft voor de toekomstige pati??nten.

Solidariteit: Het idee van saamhorigheid, betrokkenheid bij de strijd of het lijden van anderen. In het geval van orgaandonaties gaat het om betrokkenheid bij de strijd. Twee derde van Nederland is op dit moment niet betrokken bij het feit dat er jaarlijks 200 pati??nten sterven omdat ze niet op tijd een orgaantransplantatie konden krijgen.
Ze moesten te lang wachten op de wachtlijst tot dat het te laat was’ Je wil toch niet dat jou dat overkomt. Gevoelens van solidariteit ten opzichte van de medemens is dus een rede om het Actieve Donor Registratie systeem in te voeren. Je zou het zelf toch ook fijn vinden als je een orgaan nodig hebt op korte termijn, dat je er dan ook zo snel mogelijk een krijgt. Het Actieve Donor Registratie systeem zorgt voor meer donors dus kunnen pati??nten sneller geholpen worden zodat het sterfte aantal door te laat een donor te krijgen fors afneemt.
Wat in Nederland ook erg vaak voorkomt is dat nabestaande (vaak de echtgenote) van plotseling overleden personen de beslissing op zich krijgen over het donorschap. Het is een ongelofelijk lastige beslissing, die op korte termijn gemaakt moet worden en nooit meer teruggedraaid kan worden. Dit is het gevolg van ‘luie’ mensen die niet de moeite hebben genomen het donorcodicil in te vullen en zo dus de nabestaande ‘opschepen’ met de moeilijke beslissing. Met het nieuwe Actieve Donor Registratie systeem is dat probleem niet meer aan de orde, wat een hoop ellende en stress voorkomt voor de nabestaande.
Sommige burgers vinden het geen goed plan; Het Actieve Donor registratie systeem. Ze zijn van mening dat ze niet meer over hun eigen lichaam kunnen beslissen met het invoeren van het zogenaamde ‘geen-bezwaarsysteem’. Deze mensen oordelen echter t?? snel. Het systeem is juist zo bedacht dat je in eerste instantie je lichaam wel ter beschikking stelt aan het land, dus dat je als donor fungeert. Natuurlijk kun je je dan ook nog uitschrijven. Daar moet je echter wel z??lf initiatief in nemen, maar dat zal geen probleem zijn voor de mensen die bezwaar hebben tegen het donorschap.
Er is een tekort aan orgaandonoren in Nederland, dat is een feit. Met het nieuwe systeem genaamd; Actieve Donor Registatie (ADR) krijgen we meer donoren, dus minder burgers die overlijden aan een te late orgaantransplantatie. Naast het feit dat we meer donoren krijgen, kunnen we in onze wetenschap tak veel vorderingen maken wat betreft transplantaties, wat natuurlijk zeer positief is voor toekomstige ingrepen. Het probleem dat nabestaanden de lastige beslissing op hun krijgen is met het ADR-systeem ook opgelost. Neem waardevolle organen niet mee je graf in!

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Twaalf fitte pati??nten staan onder aan de 5895 …. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-twaalf-fitte-patinten-staan-onder-aan-de-5895/> [Accessed 03-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.