Essay: Om de problematiek rondom de bestuurlijke... - Essay Marketplace

Essay: Om de problematiek rondom de bestuurlijke…

Om de problematiek rondom de bestuurlijke informatievoorziening van Groeilamp toegankelijker te maken, maken we gebruiken van de Typologie van Starreveld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aantal criteria voor het indelen van organisaties, die nodig zijn voor de te ontwerpen bestuurlijke informatievoorziening met daarnaast het systeem van interne beheersing. Door middel van het afgaan op deze criteria wordt Groeilamp vervolgens op een plaats ingedeeld in de Typologie-indeling van Starreveld. Echter is de indeling al bekend, omdat deze in de casus is aangegeven. Deze indeling heeft een beperkte waarde voor het ontwerpen van geautomatiseerde informatiesystemen. Dit komt doordat er nog een hoop andere factoren belangrijk zijn. Het typologiemodel helpt Groeilamp om de risico’s en bedreigingen van de belangrijkste bedrijfsprocessen in beeld te brengen op basis van de bedrijfskarakteristieken. Vervolgens kan er een bijbehorend systeem van interne beheersingsmaatregelen ontworpen worden. In bijlage 1 is het typologiemodel van Starreveld te vinden. Handig is om deze er tijdens het doornemen erbij te houden.

Het eerste criterium heeft betrekking op het soort organisatie. Produceert de organisatie wel of niet voor de markt? Dit is bij Groeilamp wel het geval. Belangrijk bij zulke organisaties is om goed inzicht te hebben in de financi??le resultaten per periode en het vermogen op een bepaald tijdstip, kortweg de winst-en-verliesrekening en de balans. Wanneer nu naar het typologiemodel gekeken wordt, hoeft er voor Groeilamp geen rekening meer te worden gehouden met het onderste lichtblauwe gedeelte.
Bij het tweede criterium wordt er voor de markt producerende bedrijven de volgende vraag gesteld: Vindt er bij Groeilamp een doorstroming van eigen goederen plaats of niet? Omdat Groeilamp een productiebedrijf is, is er sprake van een doorstroming van eigen goederen. Daarnaast vindt er nog een bewerking van de goederen plaats om tot het eindproduct te komen. Wanneer er nu weer naar het typologiemodel gekeken wordt, hoeft er voor Groeilamp geen rekening meer te worden gehouden met het onderste groene gedeelte.
Als derde criterium wordt er gekeken of Groeilamp wel of geen technisch omzettingsproces heeft, of onder de agrarische/extractieve sector valt. Groeilamp is een productiebedrijf, dat wil zeggen dat er ook een technisch omzettingsproces aanwezig is. In het typologiemodel hoeft er alleen nog naar het donkergele gedeelte te worden gekeken.

Bedrijven met een technisch omzettingsproces kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Bedrijven met homogene massaproductie, bedrijven met heterogene massaproductie en bedrijven met seriestuk- en stukproductie. Groeilamp valt onder heterogene massaproductie, omdat met het assortiment verschillende soorten verlichtingsunits samengesteld kunnen worden door de klant. Wanneer er een unit is samengesteld zal deze veelvoudig geproduceerd worden, afhankelijk van de wensen van de kweker. Deze kunnen per kweker verschillen. Als laatst wordt er gekeken of Groeilamp een bedrijf is dat enkelvoudige massaproducten of samengestelde massaproducten maakt. Bij Groeilamp zijn dit samengestelde massaproducten. Een verlichtingsunit bestaat namelijk uit meerdere onderdelen die Groeilamp vervolgens zelf assembleert.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.