Essay: Essay: Van Oord

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 15, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Van Oord
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 894 words. Download the full version above.

Van Oord is een Nederlandse aannemer van wereldwijde bagger-, waterbouwkundige en offshore energie projecten (gas, olie en wind). De onderneming is op dit moment actief in meer dan 50 landen. Van Oord is een zelfstandige, naamloze vennootschap waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Rotterdam. Het is een familiebedrijf dat is begonnen in Werkendam, Noord Brabant. MerweOord, de belangenorganisatie van de familie Van Oord, heeft een aandelenbelang van 78,5%. De rest van de aandelen zijn in het bezit van Cobepa N.V. (10.75%) en ConsOord B.V. (10,75%).

Het bedrijf wordt aangestuurd door de CEO (chief executive officer), Pieter van Oord. Samen met de rest van de raad van bestuur besturen zij Van Oord. Boven de executive board staat de raad van commissarissen. Deze heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur.
De aandeelhouders (MerweOord, Copeba n.v. en ConsOord b.v.) hebben geen interne taken. Bij belangrijke beslissingen waarbij veel geld gemoeid is, zal er eerst aan deze groep toestemming gevraagd moeten worden.

De onderneming is gelaagd in drie onderdelen: raad van bestuur, stafafdelingen (o.a. Finance and Administation, Ship Management Department en Procurement) en area’s en business units (o.a. Area Middle East & West Asia en Business unit Offshore Wind Projects).

Binnen het bedrijf is een milde hi??rarchie te herkennen. Dit betekent dat er duidelijk rangen binnen het bedrijf aanwezig zijn, maar dat dit niet tijdens de omgang gemerkt wordt. De werknemer is vaak zelfstandig verantwoordelijk voor zijn of haar werkzaamheden. Bij bepaalde beslissingen, zoals grote bestedingen, moet er iemand van een hogere rang toestemming of duidelijkheid geven.

Binnen Van Oord heerst een open cultuur, met andere woorden: er wordt vriendelijk en open met elkaar omgegaan. Dit cre??ert, doordat het een familiebedrijf is, een wij-gevoel onder werknemers. Mensen binnen de onderneming zijn veelal trots op wat ‘wij’ bereikt hebben.

2.1 Geschiedenis

Van Oord is heden ten dage een samenvoeging van een aantal bedrijven die steeds verder gegaan zijn onder de naam Van Oord. In 1868 begon Govert van Oord als zelfstandige griendbaas nadat hem werd opgedragen om op zondag te werken. De familie van Oord was en is nog steeds gereformeerd, wat terug te vinden is in de normen en waarden binnen het bedrijf. In 1990 neemt het bedrijf Aannemerscombinatie Zinkwerken over, om vervolgens verder te gaan als Van Oord ACZ. In 2003 kocht Van Oord de baggerdivisie van Koninklijke BAM groep op: Ballast HAM. Eind november 2014 werd bekend dat Van Oord de offshore divisie van Ballast Nedam heeft gekocht.

2.2 Drie kernactiviteiten van Van Oord

2.2.1 Baggeren
Van Oord is sinds de oprichting van het bedrijf actief in de baggerwereld. Dit is ook waar Van Oord bij de meeste mensen bekend om staat. Onder het baggeren wordt onder andere verstaan:
– De aanleg van havens en waterwegen
Doordat havens steeds groter worden, zijn bredere kademuren en diepere en bredere toegangskanalen noodzakelijk. Van Oord heeft samen met Boskalis de Maasvlakte 2 gecre??erd. De Rotterdamse haven is zo 20% groter geworden en Nederland groeide met 2000ha.
– Landaanwinning
Doordat steden en havens steeds groter worden, zal er steeds meer richting het water gebouwd worden. Om deze groei mogelijk te maken, wordt er zand uit zee gebruikt om op de bodem te storten. De terreinen die ontstaan, hebben diverse bestemmingen zoals havens, woningbouw en natuurgebieden.
– Kunstmatige eilanden
Kustgebieden proberen het steeds aantrekkelijker te maken voor toeristen. Voorbeelden hiervan zijn de Palmeilanden en The World in Dubai waarbij Van Oord bij de aanleg betrokken is geweest.
– Kustverdediging; aanleg van dijken.


2.2.2 Olie en gas
Olie en gas zijn wereldwijd de belangrijkste energiebronnen. Veel olie- en gasvelden liggen op zee, waardoor er met geavanceerde schepen gewerkt moet worden. Van Oord is, net als in de Offshore Wind Project divisie, een EPC hoofdcontractor (Engineering, Procurement and Construction) in de Offshore divisie. Dit betekent dat Van Oord verantwoordelijk is voor het ontwerp, de inkoop en de bouw van de projecten. Binnen de Offshore divisie is Van Oord actief in: de installatie van offshore pijpleidingen, hieronder valt het baggeren en het afdekken van sleuven en het trekken en installeren van pijpleidingen onderwater, steenstortwerken onderwater en geotechnisch en geofysisch bodemonderzoek.

2.2.3 Offshore wind
Offshore Wind is naast het baggeren en offshore (olie en gas) ‘?n van de drie kernactiviteiten van Van Oord. Alle activiteiten en kennis voor de bouw van windmolenparken op zee zijn gebundeld in het bedrijfsonderdeel Offshore Wind Projects. Van Oord heeft goed ingespeeld op de toenemende vraag van groene energie door een divisie op te richten die (als EPC contractor)gespecialiseerd is in het realiseren van windparken op zee. Enkele projecten zijn: Princes Amalia (2008) voor de kust van IJmuiden, Belwind (2012) voor de kust van Zeebrugge (Belgi??), Teeside (2013) voor de noordoostkust van Engeland, Luchterduinen (in 2015 operationeel) voor de kust van Zandvoort en Gemini (2016, start bouw in 2015), 60 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog.

Offshore Wind materieel
Aeolus (bouwjaar 2014), Offshore transport- en installatieschip
Voor de installatie van monopile funderingen voor de windmolens op zee, heeft Van Oord in 2014 het schip Aeolus in gebruik genomen. Een monopile is een enkele cilindrische stalen buis die in de zeebodem wordt geheid. Op deze monopiles komen de windmolens te staan.
In afbeelding 4 is te zien dat de Aeolus op haar poten staat. Deze ‘jacking’ poten zijn bedoeld om tijdens de installatie van monopiles geen last te hebben van stroming in wind.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Van Oord. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-van-oord/> [Accessed 04-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.