Guide: Essay: Waarom wordt er gebruik gemaakt van kinderarbeid?

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 16 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: October 3, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: Waarom wordt er gebruik gemaakt van kinderarbeid?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 4931 words. Download the full version above.

Waarom wordt er gebruik gemaakt van kinderarbeid?

Een van de belangrijkste oorzaken van kinderarbeid is armoede. Vaak verdienen ouders niet genoeg om een gezin te onderhouden. De kans is zelfs klein dat de ouders werk kunnen vinden, omdat de bazen liever kinderen aannemen in plaats van volwassenen, omdat ze die minder geld hoeven te betalen. Kinderen zijn goedkoper. Zij krijgen maar 25% van wat volwassenen verdienen. Meisjes verdienen nog veel minder. Soms is het zelfs zo dat alleen de kinderen in een gezin voor het geld zorgen omdat de ouders niet werken. Een oorzaak kan ook zijn dat de wet van kinderarbeid niet altijd goed gecontroleerd wordt en dat kinderen niet overal verplicht zijn om naar school te gaan. Daardoor is het voor bazen gemakkelijker om kinderen in dienst te nemen in plaats van volwassenen, wat voor hun natuurlijk veel goedkoper is. doordat de kinderen uit arme families niet naar school kunnen. Zullen zij nooit aan hun toekomst kunnen werken en zal kinderarbeid tot nu toe altijd een probleem zijn. Dat komt omdat je dan leeft in een vicieuze cirkel. Het probleem herhaald zich de hele tijd en het is moeilijk om er vanaf te komen. kinderen durven ook niet gauw te protesteren als ze slecht behandeld worden. Veel fabrieken nemen daarom kinderen aan. In de luciferfabrieken in Sivakasi?? werken 45 duizend kinderen. De kinderen zijn tussen de 3 en 15 jaar oud.
Berber Struiksma

Als westerse landen geen kinderarbeid meer toestaan wat is dan het economische effect?

Als wij een economische groei doormaken leidt dat in ontwikkelingslanden in korte termijn tot meer kinderarbeid. Twee leerlingen van de Britse University of Reading hebben de arbeidsparticipatie van kinderen van vijf tot vijftien jaar onderzocht in vijftien Indiase deelstaten.
Het percentage voor kinderen voor wie werken de belangrijkste dagtaak was, liep op van 4,11 procent en 4,59 procent in zeer arme deelstaten Bihar en Uttar Pradesh tot een maximaal percentage van 17,27 procent in het rijkere Andhra Pradesh.

Industri??le revolutie
Met industriele revolutie wordt de omschakeling van handmatig naar machinaal bedoeld. De industriele revolutie is rond 1750 begonnen in Engeland. Begin 19e eeuw vervolgde het zich in de rest van Europa. Kleine werkplaatsen groeiden uit tot grote fabrieken en vormden samen een grootschalige industrie. Door de groei van de industrie daalde de prijs van de producten waardoor steeds meer mensen zich producten konden veroorloven. Waardoor de welvaart steeg. Door de industrialisatie nam kinderarbeid stevig toe. Met name op de plaatsen die door de industrialisatie een enorme groei doormaakten.

Als wij als westerse landen zeggen dat wij geen kinderarbeid meer toestaan dan gaat de economie in derdewereldlanden hard achteruit. Omdat er veel van de kinderarbeid afhangt. Als de kinderen niet meer kunnen werken dan heeft een gezin geen inkomen meer of bijna niet meer, omdat de ouders niet of nauwelijks kunnen werken.
Maar in ons land zullen de prijzen gaan stijgen en zullen mensen meer prioriteiten moeten gaan stellen.

Wat is de invloed hiervan op de mode-industrie?

Als beginnend modeontwerper zou je bijvoorbeeld makkelijker aan een baan kunnen komen. Maar voor grote modeketens die al jaren gebruik maken van kinderarbeid zou dat wat minder gaan want de prijzen moeten omhoog, omdat ze het dan waarschijnlijk duurder moeten laten maken.

Berber Struiksma

Hoe herken je kinderarbeid en wat zijn de kenmerken?

Meestal kun je kinderarbeid herkennen aan de prijs van de kleding die je koopt. Als kleding heel goedkoop is kun je er vanuit gaan dat het door kinderarbeid gemaakt is. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Er gaan veel roddels rond over grote modeketens dat de prijzen zo goedkoop zijn en dat er gebruik wordt gemaakt van kinderarbeid, maar dat hoeft helemaal niet altijd zo te zijn. Maar dat wil niet zeggen dat duurdere merken zo onschuldig zijn.

Op de website: http://www.rankabrand.nl/
Worden grote modeketens beoordeeld op gebruik van kinderarbeid en duurzaamheid.

Samenvatting duurzaamheid H&M
H&M heeft op onze criteria voor duurzaamheid het B-label gekregen en is daarmee ‘goed op weg’, vergeleken met de andere bekende modeketens. H&M is de enige die haar lijst met toeleverananciers bekend heeft gemaakt. H&M rapporteert jaarlijks over de verbeteringen en problemen rond de arbeidsomstandigheden van de kledingmakers. Afgelopen jaar is ook het beleid voor klimaat en milieu aangescherpt. We blijven H&M kritisch volgen. Wil jij zo duurzaam mogelijk shoppen, zoek dan bij H&M naar de kleding van biologische katoen!
Citataat: http://www.rankabrand.nl/modeketens/H%26M

Samenvatting duurzaamheid Vero Moda

Vero Moda heeft op onze criteria het C-label behaald en daarmee het predicaat: ‘redelijk op weg, maar kan beter’. Bestseller (merk eigenaar) behaalt de meeste punten op het beleid voor arbeidsomstandigheden. Het bedrijf is aangesloten bij het Deense Initiatief voor Ethische Handel, waar onafhankelijke partijen als Amnesty vertegenwoordigd zijn. Bestseller doet ook jaarlijks verslag van de resulstaten. Op het gebied van klimaat en milieu laat Vero Moda punten liggen: dat kan beter!
Citataat: http://www.rankabrand.nl/modeketens/Vero+Moda

Samenvatting duurzaamheid New Yorker

New Yorker heeft op onze criteria voor duurzaamheid het E-label gekregen. New Yorker behaalt bij ons de laagst mogelijke score in duurzaamheid omdat het merk geen concreet beleid bekend maakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden bij productie in lage lonen landen. Voor ons als welwillende consumenten blijft het dus onduidelijk of New Yorker zich wel of niet inzet voor duurzaamheid.
Citaat: http://www.rankabrand.nl/modeketens/New+Yorker
Berber Struiksma

In welke landen komt kinderarbeid voor en hoelang speelt het al?

Veel mensen denken dat kinderarbeid alleen in de Derde Wereld voorkomt, maar dat is niet zo. Van de 250.000.000 kinderen die aan kinderarbeid doen, werkt er 95% in de Derde Wereld. Dat betekend dat er nog zo’n 12,5 miljoen kinderen werken in de Westerse landen. In West-Europa zijn er nog vier landen waar kinderarbeid voorkomt. Dit zijn Griekenland, Itali??, Spanje en Portugal. Deze landen zijn allemaal lid van de Europese Unie en van daaruit word er ook veel aan gewerkt om de kinderarbeid te laten verdwijnen. Ook in de Verenigde Staten komt nog kinderarbeid voor. Hier zijn het meestal immigranten uit Latijns-Amerika die illegaal in de V.S. verblijven en hun kinderen uit werken hebben gestuurd om wat bij te verdienen. In Oost-Europa neemt het aantal kinderarbeiders de laatste jaren sterk toe. In Latijns-Amerika werken er 1 op de 6 kinderen en in Afrika 1 op de 3. In deze landen word kinderarbeid vaak ontkent. Veel kinderen werken hier in het huishouden of op het platteland en deze vorm van kinderarbeid is door buitenstaanders moeilijk zichtbaar. Dit maakt het voor de regeringen dus makkelijker om kinderarbeid te ontkennen.

Kinderarbeid komt voornamelijk voor in de landbouw (Afrika en Zuid-Amerika) en in de industrie (Azi??). In Latijns-Amerika werken er 1 op de 6 kinderen en in Afrika 1 op de 3. In deze landen word kinderarbeid vaak ontkent. Veel kinderen werken hier in het huishouden of op het platteland en deze vorm van kinderarbeid is door buitenstaanders moeilijk zichtbaar. Dit maakt het voor de regeringen dus makkelijker om kinderarbeid te ontkennen. In India, Bangladesh en Pakistan werken veel kinderen in de tapijtindustrie. Kinderen werken ook in de mijnbouw. Zo is in Peru 20% van de arbeiders in de goudmijnen tussen de 11 en 19 jaar. En dat terwijl de internationale minimumleeftijd voor werken in de mijnbouw 18 jaar is. In Azi?? werken er 1 op de 14 kinderen. Je zou zeggen dat dit weinig is, maar in dit werelddeel wonen er veel mensen en Azi?? neemt daarom ook 50% van het totale aantal kinderarbeiders in beslag. ”In de negentiende eeuw was kinderarbeid in Nederland heel erg normaal. Kinderen werkten op het land, in de winkel of in de werkplaats. Dat deden ze omdat het nuttig werd gevonden en het ook het gezinsinkomen verhoogde. Toen door de Industri??le Revolutie kinderen ook in fabrieken gingen werken kwamen er steeds meer klachten, tegen kinderarbeid in fabrieken.”Rond 1860 kwam er steeds meer kritiek op kinderarbeid. Doktoren en onderwijzers legden uit dat werken ongezond was en dat kinderen naar school moesten. Fabrieksdirecteuren begonnen toen ook in te zien dat ze kinderen beter konden aan nemen nadat ze hun lagere school hadden afgemaakt. Kinderen van twaalf jaar en ouder konden lezen en schrijven en dat was natuurlijk beter inzetbaar bij de fabriek. Ook kregen de fabriekseigenaren kregen toen ook minder behoefte aan kinderen omdat steeds meer werk kon worden overgenomen door kinderen. Door de mentaliteitsverandering begonnen de lonen van de ouders ook te stijgen waardoor kinderarbeid minder noodzakelijk werd, stuurden ze hun kinderen meer en langer naar school.

Door die ontwikkeling zijn er twee wetten ontstaan. De kinderwet van Van Houten (uit 1874) verbood de arbeid van kinderen tot twaalf jaar in werkplaatsen en fabrieken. De leerplichtwet van 1900 maakte definitief einde aan kinderarbeid in Nederland.’

Josselin Witteveen

Wat is de invloed van kinderarbeid op mode-industrie?

De mode-industrie komt vaak op een slechte manier in het nieuws met verhalen over kinderarbeid. Daar is al veel in veranderd en veel grote en kleine modemerken maken bekend in wat voor omstandigheden de mensen werken die hun kleding maken. Het gaat dan om:

de veiligheid van de mensen; worden ze bijvoorbeeld goed getraind en worden ze beschermd tegen gevaarlijke chemicali??n?
gelijke behandeling van mannen en vrouwen; dat zit ‘m in grote zaken als het loon maar in hele praktische zaken als een eigen toilet voor vrouwen.
het recht om je als arbeider te verenigen in bijvoorbeeld een vakbond.
geen kinderarbeid
Die regels zijn vastgelegd door de International Labour Organisation, een onderdeel van de Verenigde Naties. Wanneer je ziet dan een modemerk zegt zich aan deze regels te houden, weet je dat ze letten op omstandigheden van de mensen die je kleding maken. De regels zijn niet makkelijk te controleren. Daarom zijn er verschillende keurmerken en logo’s die iets zeggen over de productie en de arbeidsomstandigheden. Sommige kun je tegen komen op het label in je kleding andere weer niet. Voor de consument is het dan ook lastig om na te gaan of een kleding stuk op een eerlijke manier is geproduceerd. De kinderen die werken krijgen maar weinig geld voor hun werk, een werkdag van 8 tot 14 uur voor ‘0,20 per dag is in India heel erg gewoon. Doordat de kinderen zo weinig loon krijgen kunnen hun bazen de kleren goedkoop verkopen aan mensen in Europa. Eerlijke kleding is dan ook duurder toch bleek uit CNV-onderzoek dat jongeren best wel iets meer willen betalen voor Eerlijke Kleding. Zolang er een markt is voor met kinderarbeid gemaakte producten, is het moeilijk om alle kinderarbeid uit te verdrijven.

Daarom kun je juist hier in Europa helpen de ‘Child Labour Free zones’ te beschermen en uit te breiden, door op te letten dat wat je koopt niet door kinderen is gemaakt.

Uit opinieonderzoek dat de NCDO samen TNS NIPO heeft gedaan onder 1.016 Nederlanders, bleek dat de deelnemers gemiddeld bereid zijn om 4,50 (9%) meer te betalen voor een broek van ’50,- als het was gemaakt in veilige werkomstandigheden voor de kleding maker. Een minderheid van 5% zou zelfs 25 euro extra betalen, dat is de helft meer dan de oorspronkelijke prijs.

Als meer betalen zou betekenen dat kleding niet gemaakt zou worden door kinderen onder de twaalf jaar zouden de meeste ondervraagde consumenten wel meer willen betalen. Gemiddeld ongeveer 6,50 euro extra, dat is 13% op een broek van 50 euro. 17% van de consumenten gaf aan dat ze helemaal niks extra’s zouden willen betalen voor veilig geproduceerde kleding. De mensen die dit aangaven waren jonger dan 35 en mensen die zelf aan gaven dat ze zelf krap bij kas zaten.
Josselin Witteveen

Voor de consument is niet aan de kleding te zien of het in eerlijke arbeidsomstandigheden is gemaakt.

De arbeidsomstandigheden van de kinderen zijn slecht. Ze werken veel te lange dagen, ze werken met machines wat extra gevaarlijk is en krijgen stof in hun longen bij de spinnerijen. De dagen die ze maken zijn vaak van 12 tot 18 uur tegen hele lage lonen. Er is een officieel minimumloon van ongeveer ‘3,- per dag maar ze verdienen meestal maar de helft.

In de reportages ‘Altijd Wat’ is te zien hoe kinderen van zonsopgang tot zonsondergang in de brandende hitte aan het werk zijn op katoenplantages in Turkije. De kinderen slapen onder tenten in het open veld. Ze hebben hierdoor geen goeie thuissituatie, onderwijs en kans op een goeie toekomst. In de reportage is ook te zien dat de Turkse overheid niet rechtstreeks de kinderarbeid in de katoenplantages financiert. Door Nederlandse kledingwinkels belandt die kleding ook in de kleding kast van de Nederlandse consument.
Josselin Witteveen

Wat zijn de gevolgen van kinderarbeid?

Gevolgen op de economie

Kinderarbeid is het gevolg van armoede. Meestal werken de kinderen om de familie uit de schulden te helpen of ze hebben geld nodig om eten te kopen. Het kan ook dat de ouders in de schulden staan bij een werkgever, dan sturen ze hun kind zodat zij voor die schulden kunnen werken.

Het is voor ouders in ontwikkelingslanden moeilijk om werk te vinden omdat er eenmaal armoede is. Als zij hun kinderen niet laten werken in fabrieken of op het platteland is de kans groot dat zij het niet overleven omdat ze geen geld hebben om eten te kopen.

Gevolgen op de kinderen

Omdat de kinderen niet naar school kunnen lopen ze een grote geestelijke achterstand op. Hierdoor hebben ze later dan ook geen kans om een opleiding te doen of in ieder geval hogerop te raken. Ze gaan niet naar school en worden door werknemers gezien alsof ze alleen goed zijn om in fabrieken of op het platteland te werken. De kinderen werken heel veel uur per dag, sommigen werken ook de hele dag. Ze krijgen hun ouders heel weinig of bijna niet ze zien doordat ze ook slapen op hun werkplek.

Lichamelijke gevolgen spelen ook een grote rol. De kinderen doen meestal zwaar werk en dat kan hun lichaam niet aan, dus de kracht in hun lichaam neemt steeds meer af en daardoor raken ze snel ziek. Ook kunnen ze ziek worden omdat ze slechte stoffen binnen krijgen in fabrieken en op het platteland. In fabrieken zitten ze de hele dag binnen zonder frisse lucht. En omdat het zo donker binnen is gaan ze ook slechter zien. Voor de zieken is er bijna geen zorg, er is vaak geen geld voor medicijnen omdat er armoede in het land en in de families heerst.

Gevolg van het afschaffen van kinderarbeid

Als de kinderen niet meer gaan werken levert het de arme landen veel geld op. Natuurlijk moeten er eerst meer scholen worden gebouwd maar als ze er eenmaal heen gaan betalen de ouders daar geld voor. De internationale arbeidsorganisatie heeft berekend om als ze de 246 miljoen kinderarbeiders naar school willen sturen, het ze 760 miljoen dollar kost. Dat er economische groei is betekend niet dat kinderarbeid overwonnen is.

Helan Zebari

Welke bedrijven maken gebruik van kinderarbeid?

Kleding

Het label ‘Made in India’ vind je vaak terug in kleding die je draagt. Er zijn veel onderzoeken gedaan naar welke bedrijven hun kleding in India laten maken. De grote bedrijven H&M en C&A laten hun kleding daar bijvoorbeeld maken. Het onderzoeksbureau SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) heeft 4 fabrieken onderzocht en bij 2 bedrijven hebben ze bewijs dat die bedrijven gebruik maken van kinderarbeid. C&A en Primark hebben gezegd dat ze niet weten of de bedrijven waar zij hun kleding van krijgen, gebruik maken van kinderarbeid.

Toen de Nederlandse werknemer van de Volkskrant de fabriek in India bezocht zagen ze een paar jonge meisjes de logo’s van H&M en C&A in kleding aan het naaien waren. Zij namen deze zaak heel serieus en zijn hiermee naar beiden winkels gegaan. De H&M heeft een grondig onderzoek hiernaar gedaan en C&A heeft gezegd dat ze nooit meer kleren van dat bedrijf produceren.

Kledingbedrijven hebben al eerder beloofd om een einde te maken aan de omstandigheden die de onderzoekers aangetroffen hebben, maar dat is tot dit punt nog niet gelukt. Bedrijven zorgen ervoor dat ze kledingstukken kopen die gemaakt zijn van goedkope materialen, en in dat geval is er meestal kinderarbeid.

Samenwerking gestopt

De C&A heeft bevestigd dat ze de samenwerking hebben gestopt met dat bedrijf vanwege werkomstandigheden. Die gingen niet overeen met de gedragscode die zij het bedrijf hadden gegeven. Daarna heeft C&A een ander bedrijf gevonden, maar zij wisten niet dat dit bedrijf hetzelfde deed als die ze ervoor hadden. Maar ondertussen zijn zij er ook achter gekomen en hebben zij ook met hen het contract afgesloten.

Speelgoed

China is een land dat meer speelgoed maakt dan welk ander land ook. Zo zie je op veel dozen van speelgoed of op het speelgoed zelf ‘Made in China’ Maar dat betekend niet dat dit speelgoed onder de beste omstandigheden worden gemaakt. Omdat er veel armoede is in China, moeten kinderen van hun ouders over hun leeftijd liegen zodat ze in fabrieken kunnen werken om geld te verdienen.

Niet alleen kleding bedrijven maar ook foodketens maken gebruik van kinderarbeid. Het fastfoodketen McDonalds bijvoorbeeld. Dat speelgoedje dat je bij de Happy Meal krijgt, is door een Chinees kind gemaakt die nog niet eens 14 jaar is. De kinderen verdienen per dag van ongeveer 16 uur ongeveer 7 euro. Dat is net genoeg om een Happy Meal te kopen. De Chinese speelgoedfabriek City Toys maakt miniatuur speeltjes en dat leveren ze aan McDonalds. De kinderen moeten speeltjes maken die ze in de McDonalds in Happy Meals doen voor de leeftijdsgenoten van die kinderen die het kopen.

Dezelfde kinderen maken ook Disney speelgoed poppen en dergelijke, en in de Nederlandse winkels Intertoys en Bart Smit verkopen ze ook veel Disney producten, alleen hadden zij geen commentaar op toen aan hun werd gevraagd of die producten uit dezelfde fabriek kwamen.

Helan Zebari

Wat zijn de regels voor kinderarbeid binnen de EU?

Natuurlijk probeert de EU kinderarbeid zoveel mogelijk te stoppen. In 2010 hebben ze maatregelen genomen om hun bijdrage aan het stoppen van kinderarbeid te vergroten.
De EU zegt dat het uitbannen van kinderarbeid een wettelijke plicht is.

Er was ook kinderarbeid in Nederland en dat was niet eens zo lang terug. Ook hier werden kinderen naar een fabriek of naar het platteland gestuurd om te werken zodat de familie niet in geldnood zou zitten. De werkomstandigheden waren ook niet zo prettig. Natuurlijk zijn ze anders over kinderarbeid gaan denken en hebben zich gerealiseerd dat het slecht voor de kinderen was om de hele dag opgesloten te zitten en zwaar werk te doen. Ze hebben ervoor gezorgd dat de kinderen naar school konden zodat ze later een betere kans hadden om een baan te vinden. Als je vroeger vergelijkt met nu zie je dat Nederland heel erg ontwikkelt is en daarom wilt Nederland samen met de EU ervoor zorgen dat de kinderen in ontwikkelingslanden als de EU ook de kans krijgen om onderwijs te krijgen.

Er is een verdrag voor de Rechten van het Kind, die is op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Inmiddels zijn 194 landen ook met dir verdrag akkoord gegaan, waaronder ook Nederland. In dit verdrag zitten verschillende dingen. Dingen als recht op onderwijs, een veilige plek om te wonen en te spelen, gezondheidzorg. Maar ook bescherming voor kinderen waar kinderarbeid onder valt.
In het verdrag staat dat een minimumleeftijd voor werk 14 of 15 jaar is en dat al de ergste vormen van werk verboden is tot 18 jaar. De EU verwacht natuurlijk van de Commissie en de lidstaten dat zij in een samenwerking met de andere landen er voor zorgen dat zij zich aan deze regels houden en ze deze uitvoering wel stimuleren.

Het samenwerken tussen arme landen en rijke landen levert volgens de EU een belangrijke toevoeging aan het tegen gaan van kinderarbeid. De EU vraagt de Commissie en de lidstaten om landen waar kinderarbeid bestaat aan te moedigen om een actie plan tegen kinderarbeid op te zetten en uit te voeren en om grensoverschrijdende vormen van kinderarbeid aan te pakken.

In 2011 is er een Europees meldpunt voor kinderarbeid ingesteld. Burgers of leveranciers die een bedrijf verdenken van het gebruik van kinderarbeid kunnen dit bij dit meldpunt doorgeven. Meestal weten de winkels zelf niet of er kinderarbeid is in het bedrijf waar ze hun producten inkopen, dit wordt dan meteen aan ze gemeld als ze bewijs hebben. Bedrijven die gebruik blijken te maken van kinderarbeid zullen geholpen worden om kinderarbeid uit hun keten te verbannen.
Helan Zebari
Stellingen kinderarbeid

Kinderarbeid is noodzakelijk

Josefien Boor (16 jaar) : ‘ Ja, anders wordt onze kleding onbetaalbaar.
Jildou Cuperus (15 jaar) : ‘ Nee, want als er iets wordt gedaan aan de werkloosheid en het geld te kort hoeven kinderen niet meer te werken.
Anomiem : ‘ Ja, anders wordt kleding onbetaalbaar. En anders hebben die kinderen helemaal geen inkomen meer.
Irma Lycklama a Nijeholt (16 jaar) : ‘ Ja, anders worden de kleren te duur.
Lennard (16 jaar) : ‘ Ja, er is geen andere manier voor de kinderen om geld te verdienen.
Daphne Pel (14 jaar) : ‘ Nee, het kan vervangen worden door iets beters.
Nienke Riedstra (15 jaar) : ‘ Nee, het kan vervangen worden door iets anders.
Dini van der Meer (53 jaar) : ‘Nee, het moet gemaakt worden door volwassenen.

Kinderarbeid hoeft niet verboden te worden, als de werkomstandigheden beter zijn.

Anne-fleur Oldenburg (16 jaar) : ‘ Nee, kinderen moeten de gelegenheid krijgen om op te groeien en om te spelen. En met kinderarbeid kan dat niet.
Yasmina Laghmiri (16 jaar) : ‘ Nee, ik vind het heel erg om kleine kinderen te zien werken en vooral omdat ze vaak jonger zijn dan ik.
Kristy (12 jaar) : ‘ Ja, als de omstandigheden beter zijn hoeft het niet verboden te worden.
Rikst (12 jaar) : ‘ Zelfs als de omstandigheden beter worden, ligt aan de wil van het kind.
Miriam (13 jaar) : ‘Ja, als ze wel gewoon goed geld verdienen hoeft het niet verboden te worden.
Dini van der Meer (53 jaar) : ‘In principe moeten kinderen gewoon naar school.

Nawoord

Door onderzoek te doen naar dit onderwerp zijn we er achter gekomen dat er heel veel kleding door kinderen wordt gemaakt. En dat het vaak moeilijk te controleren is of er in de fabrieken kinderen werken. Ons doel was om er een leuke en gezellige ervaring van te maken, dat is zeker gelukt. Het samenwerken ging eerst wat moeizaam maar toen hebben we duidelijke afspreken gemaakt en die zijn we dan ook na gekomen.

Conclusie

Onze hoofdvraag was, wat is de invloed van kinderarbeid op mode/wat is de invloed van mode op kinderarbeid. Door het onderzoek wat we hebben gedaan zijn we er van overtuigt dat, de mode-industrie zeker een grote invloed heeft op kinderarbeid, vooral grote modeketens worden van kinderarbeid verdacht maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Bedrijven willen graag hun kleding verkopen, maar dat gaat ze niet lukken als de kleding te duur is. En ook wanneer het niet te duur is worden de kosten om het te laten maken te hoog, daarom kiezen ze er voor om het door kinderen te laten maken zodat ze weinig geld verliezen en veel winst maken. Maar als we ervoor kunnen zorgen dat de vraag naar producten stijgt en de prijzen omhoog kunnen zou er een mogelijkheid kunnen zijn om kinderarbeid te stoppen, maar die mogelijkheid is vrijwel klein. En daardoor zal het aanbod waarschijnlijk ook dalen. Dus na al het onderzoek zal er toch altijd een vraag open blijven liggen: Bestaat er een samenleving waarin grote modeketens zonder kinderarbeid kunnen werken?
We denk dat een samenleving waarin modeketens geen gebruik maken van kinderarbeid niet mogelijk is, want daardoor zullen alle prijzen omhoog gaan waardoor wij als consumenten minder snel producten zullen gaan kopen. Daardoor zullen de kosten van bedrijven hoger worden waardoor meer bedrijven failliet raken. Daardoor zullen alleen de grote bedrijven blijven bestaan. Daardoor zal de werkeloosheid stijgen. Maar dat hoeft niet zo te zijn het kan ook zo zijn dat er juist meer ondernemers de kans krijgen om hun droom waar te maken door een bedrijf te beginnen.

Logboek/tijdplan

Taakverdeling

Josselin:
*In welke landen komt kinderarbeid voor en hoelang speelt het al?
*Wat is de invloed van kinderarbeid op mode?
*Wat zijn de werkomstandigheden voor de kinderen?

Helan:
*welke bedrijven(modeketens) maken gebruik van kinderarbeid?
*zou er minder werkeloosheid zijn als er geen kinderarbeid meer zou zijn?
*Wat zijn de regels van kinderarbeid binnen de EU?

Berber:
*Waarom wordt er gebruik gemaakt van kinderarbeid?
*Als de westerse landen geen kinderarbeid meer toestaan wat is dan het economische effect?
*Hoe herken je kinderarbeid en wat zijn de kenmerken?

Tijdplan Josselin
Datum Wat (Tijd) Uren
4 september 2014 Ori??ntatie 1,30
11 september 2014 Ori??ntatie 1,30
18 september 2014 Mindmappen 1,30
25 september 2014 Goudenregels 1,30
2 oktober 2014 Goudenregels 1,30
9 oktober 2014 Onderwerp, ori??ntatie 1,30
16 oktober 2014 ori??ntatie 1,30
23 oktober 2014 Mindmappen onderwerp 1,30
30 oktober 2014 Onderwerp duidelijk + deelvragen bedenken 1,30
6 november 2014 Deelvragen bedenken 1,30
13 november 2014 Taakverdeling + beginnen deelvragen 1,30
16 november 2014 Deelvraag: Invloed kinderarbeid op mode-industrie (informatie lezen, bekijken, zoeken)

Deelvraag: Invloed kinderarbeid op mode-industrie

1,30

1,30
17 november 2014 Deelvraag: Invloed kinderarbeid op mode-industrie

Deelvraag: Arbeidsomstandigheden van de kinderen 1,30 uur

2 uur
20 november 2014 Overleg, interview maken 1,30
25 november 2014 Deelvraag: Waar komt kinderarbeid voor en hoe lang bestaat het al 1 uur
27 november 2014 Enqu??te maken 1,30
4 december 2014 Deelvragen afmaken 1,30
6 december 2014 Deelvragen af maken 1,30
11 december 2014 Werkstuk in elkaar zetten 1,30
15 december 2014 Werkstuk laten checken 1,30
31 december Enqu??te afnemen + uitwerken 2, 30
2 januari Enquete afmaken 1,45

Tijdsplan Berber
Datum Wat Tijd(uur)
01-09-14 Ori??ntatie 1,30
08-09-14 Ori??ntatie 1,30
15-09-14 Mindmappen 1,30
22-09-14 Goudenregels 1,30
29-09-14 Goudenregels 1,30
09-10-14 Nieuwe groep, onderwerp, ori??ntatie 1,30
16-10-14 Ori??ntatie 1,30
23-10-14 Mindmappen onderwerp 1,30
30-10-14 Onderwerp helder +deelvragen bedenken 1,30
06-11-14 deelvragen bedenken 1,30
13-11-14 Taakverdeling +beginnen deelvragen 2,00
17-11-14 Ori??ntatie onderwerp 1,30
20-11-14 Overleg, interview maken 1,30
24-11-14 Deelvragen 3,00
27-11-14 Enqu??te maken 1,30
01-11-14 Deelvragen 2,00
04-12-14 Enqu??te houden 1,30
08-12-14 Deelvragen 2,00
11-12-14 Werkstuk in elkaar zetten 1,30
14-12-14 Deelvragen 1,30
15-12-14 Werkstuk laten checken 1,00
27-12-14 Verbeteren werkstuk 1,30
28-12-14 Verbeteren werkstuk 1,30
05-01-15 Tijdsplanning in elkaar zetten enqu??te, werkstuk lay-out 3,00
06-01-15 Werkstuk in elkaar zetten(verbeterde versie), lay-out 1,30
07-01-15 Laatste verbeteringen werkstuk 1,30

Tijdsplan Helan
Datum Wat Tijd(uur)
04-09-14 Ori??ntatie 1,30
11-09-14 Ori??ntatie 1,30
18-09-14 Mindmappen 1,30
25-09-14 Goudenregels 1,30
02-09-14 Goudenregels 1,30
09-10-14 onderwerp, ori??ntatie 1,30
16-10-14 Ori??ntatie 1,30
23-10-14 Mindmappen onderwerp 1,30
30-10-14 Onderwerp bedacht +deelvragen bedenken 1,30
06-11-14 deelvragen bedenken 1,30
13-11-14 Taakverdeling +beginnen deelvragen 2,00
18-11-14 Ori??ntatie onderwerp 1,30
20-11-14 Overleg, interview maken 1,30
26-11-14 Deelvragen 3,00
27-11-14 Enqu??te maken 1,30
03-12-14 Deelvragen 2,00
04-12-14 Enqu??te houden 1,30
07-12-14 Deelvragen 2,00
11-12-14 Werkstuk in elkaar zetten 1,30
14-12-14 Deelvragen 1,30
15-12-14 Werkstuk laten checken 1,00
28-12-14 Verbeteren deelvragen 1,30
29-12-14 Verbeteren opmaak 1,30
05-01-15 Tijdsplanning in elkaar zetten enqu??te, werkstuk lay-out 3,00
06-01-15 Werkstuk in elkaar zetten(verbeterde versie), lay-out 1,30
07-01-15 Laatste verbeteringen werkstuk 1,30

Bronnen

Hoe herken je kinderarbeid en wat zijn de kenmerken
Datum: 13 nov.-14
http://www.hivos.nl/Stop-Kinderarbeid/WAT-JIJ-KUNT-DOEN/Als-consument

Bronnen: Waarom wordt er gebruik gemaakt van kinderarbeid?
Datum: 20 okt. 14
http://kaj.jouwweb.nl/waarom-word-er-kinderarbeid-gebruikt
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/10739-kinderarbeid-het-gaat-maar-door.html
datum: 10 nov. 14
http://www.scholieren.com/werkstuk/21295

Bronnen: Als de westerse landen geen kinderarbeid meer toestaan wat is dan het economische effect?
Datum: 13 nov.-14
http://nieuws.hum.uu.nl/events/promotie-cor-smit-kinderarbeid-in-het-geindustrialiseerde19e-eeuwse-nederland/
http://www.rolandpierik.nl/downloads/Pierik_Houwerzijl_kinderarbeid.pdf
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P1498
http://nl.wikipedia.org/wiki/Industri%C3%ABle_revolutie

Bronnen: In welk landen komt kinderarbeid voor en hoe lang bestaat het al?
Datum: 19 oktober 2014
http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/kinderarbeid
Datum: 16 november 2014 14:03
http://www.entoen.nu/kinderarbeid
datum: 19 oktober 2014
http://www.thomissen.net/kinderarbeid/Waar%20is%20kinderarbeid.htm
http://kingpro.jouwweb.nl/waar-komt-kinderarbeid-voor

Bronnen: wat is de invloed van kinderarbeid op mode-industrie
Datum: 17 nov 2014
http://www.milieucentraal.nl/themas/artikelen-kopen-en-gebruiken/kleding/eerlijke-kleding
http://www.npo.nl/vroeger-zo/11-05-2012/NPS_1197937
datum: 17 november 2014
http://www.cnvinternationaal.nl/eerlijke-kleding/
http://kritischemassa.nl/kleding/52-kleding/328-kleding-en-kinderarbeid.html
http://www.schonekleren.nl/informatie/faq/kinderarbeid
http://www.hivos.nl/Stop-Kinderarbeid/WAT-JIJ-KUNT-DOEN/Als-consument
http://www.schonekleren.nl/informatie/de-kledingindustrie/kledingindustrie
http://www.kennislink.nl/publicaties/gaan-we-meer-betalen-voor-eerlijke-kleding

Bronnen: Wat zijn de gevolgen van kinderarbeid?
Datum: 13 nov.-14
http://www.scholieren.com/werkstuk/1292
http://kinderarbeid.webklik.nl/page/gevolgen
http://www.indianet.nl/a9807.html
http://kinderarbeidkinderen.webklik.nl/page/kinderarbeid-in-arme-landen
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1744029/2004/02/05/Afschaffing-kinderarbeid-levert-geld-op.dhtml
http://www.cmo.nl/vnarena-vob/economie/basisopdrachten/kinderarbeid/oorzaak-of-gevolg

Bronnen: Welke bedrijven maken gebruik van kinderarbeid?
Datum: 26 nov.-14
*Kleding
http://www.eenvandaag.nl/buitenland/40248/kinderarbeid_kledingindustrie
http://www.scholieren.com/werkstuk/21295
http://www.bnr.nl/meernieuws/467428-1111/kinderarbeid-blijft-verborgen
http://www.volkskrant.nl/buitenland/kinderarbeid-in-bedrijf-dat-levert-aan-ca-en- primark~a3246038/ http://www.eenvandaag.nl/buitenland/40248/kinderarbeid_kledingindustrie
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=G9U2UTS01

*Speelgoed
http://www.oneworld.nl/speelgoed-mcdonalds-gemaakt-met-kinderarbeid http://www.welingelichtekringen.nl/cultuur/103855/barre-werkomstandigheden-in-chinese-speelgoedfabrieken.html

Barre werkomstandigheden in Chinese speelgoedfabrieken


Bronnen: Wat zijn de regels van kinderarbeid binnen de EU?
Datum: 7 dec.-14
http://www.europa-nu.nl/id/vhrsdkrd9htj/europese_strategie_voor_de_rechten_van
http://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten/
http://www.indianet.nl/EUOnderneemtMeerActieTegenKinderarbeid.html
http://nos.nl/video/554606-kinderarbeid-sterk-afgenomen.html
http://m.zinweb.nl/blog/2014/11/03/zijn-regels-omtrent-kinderarbeid-te-streng
http://plazilla.com/page/4294985595/de-geschiedenis-van-kinderarbeid-in-nederland

Overige bronnen:
Documentaires
http://www.npo.nl/zoeken?utf8=%E2%9C%93&commit=Zoeken&q=kinderarbeid
http://about.hm.com/en/About/sustainability/commitments/strengthen-communities/all-for-children.html

Krant:
http://rankabrand.nl/modeketens/primark
http://nos.nl/op3/artikel/688319-bij-de-primark-denk-je-er-niet-echt-over-na.html
http://www.fairwear.org/
http://www.unicef.nl/wat-kun-jij-doen/betrokken-ondernemen/unicef-partnership/hm-en-unicef/hm-conscious-foundation-veelgestelde-vragen/

Bronnen: Wat zijn de arbeidsomstandigheden van de kinderen?
Datum: 9 november
http://www.schonekleren.nl/informatie/faq/kinderarbeid 17 november 2014
http://www.hivos.nl/Stop-Kinderarbeid/WAT-JIJ-KUNT-DOEN/Als-consument 17 november 2014
http://www.schonekleren.nl/informatie/de-kledingindustrie/kledingindustrie 17 november 2014
http://www.kennislink.nl/publicaties/gaan-we-meer-betalen-voor-eerlijke-kleding 17 november 2014
http://www.turksnieuws.nl/2013/04/21/reportage-over-kinderarbeid-in-turkije-wint-prijs/ 25 november 2014
http://www.indianet.nl/pdf/pb120425.pdf 25 november 2014
http://www.eenvandaag.nl/buitenland/40248/kinderarbeid_kledingindustrie 25 november 2014

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Waarom wordt er gebruik gemaakt van kinderarbeid?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-waarom-wordt-er-gebruik-gemaakt-van-kinderarbeid/> [Accessed 14-06-21].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.