Essay: Essay: Wat is consumentenkoop op afstand?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 20, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Wat is consumentenkoop op afstand?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 754 words. Download the full version above.

Om te achterhalen wat consumentenkoop op afstand is moet er eerst onderzocht worden wat consumentenkoop inhoudt.

Volgens de Nederlandse wet gaat het bij een consumentenkoop om de koop van een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een koper, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Degene die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de consument.

Er is sprake van een consumentenkoop op afstand wanneer een consument zijn of haar aankopen doet via het internet, de telefoon of via een postorderbedrijf. De consument komt in deze gevallen nooit persoonlijk in contact met de verkoper.

Waarom de nieuwe richtlijn?
In de memorie van toelichting, die betrekking heeft op de richtlijn 2011/83/EU, wordt er door de Tweede Kamer beschreven wat er gewijzigd moet worden in de Nederlandse wet- en regelgeving om te voldoen aan de Europese eisen. Volgens de memorie van toelichting beoogt de verbeterde consumentenbescherming in essentie twee zaken. Ten eerste levert de verbeterde consumentenbescherming een goede werking aan de interne markt en ten tweede worden de overeenkomsten tussen handelaar en consument verbeterd en vereenvoudigd.

De richtlijn is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de consument meer rechtsbescherming krijgt. Ook wordt er door de richtlijn ervoor gezorgd dat de verschillen in de wet- en regelgeving tussen lidstaten wordt teruggedrongen. Voor de handelaren en de consument zorgde de verschillen voor problemen. Om te voldoen aan de wet- en regelgeving van een ander lidstaat hadden handelaren te maken met nalevingskosten, dit hield hun tegen om grensoverschrijdend te handelen. De consument kon hierdoor niet profiteren van een groter aanbod en lagere prijzen.

Een andere reden voor de implementatie van de richtlijn was het vertrouwen van de consument winnen. De consument kon er voor de invoering van de richtlijn niet op vertrouwen dat hij bij grensoverschrijdend handelen precies dezelfde bescherming kreeg die hij ook in zijn eigen lidstaat zou hebben. Om het vertrouwen van de consument te winnen, is de richtlijn gericht op volledige harmonisatie van consumentenbescherming binnen de EU.

Wat is er gewijzigd?
Om te voldoen aan de Europese eisen zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Er zou nu beschreven worden wat de belangrijkste wijzigingen zijn geweest voor de consumentenkoop op afstand.

Informatieplicht handelaar
Een handelaar heeft bij een consumentenkoop op afstand een uitgebreidere informatieplicht gekregen dan bij een gewone consumentenkoop. Dit is ge??mplementeerd omdat de consument een informatieachterstand heeft, omdat hij de te kopen zaak of dienst niet van tevoren in kan zien. Ook is hiervoor gekozen om een ‘overrompelingseffect’ te voorkomen.

Wijze waarop er voldaan moet worden aan de informatieplicht
Wanneer een consument een overeenkomst op afstand sluit is de handelaar verplicht om de consument een bevestiging te sturen van de overeenkomst. Deze bevestiging moet geschieden via een duurzame gegevensdrager . In de bevestiging moeten onder andere de kenmerken van het product of de dienst openbaar worden gemaakt.

Vereisten webwinkel
In de wet staat opgenomen hoe een webwinkel ingericht moet zijn om te voldoen aan de informatieplicht. Ten eerste moet de consument direct worden ingelicht over de prijs en de voornaamste kenmerken van het product of de dienst. Ten tweede moet het de consument duidelijk gemaakt worden dat de bestelling een betalingsverplichting heeft. Er is hieraan voldaan wanneer een knop met de tekst ‘bestelling met betalingsverplichting’ is ingedrukt door de consument. De overeenkomst is vernietigbaar wanneer hier niet aan is voldaan.

14 dagen bedenktijd
Voor de wetswijziging had de consument een bedenktijd van 7 dagen, dit is nu gewijzigd naar 14 dagen. De handelaar dient de consument wel in te lichten over de bedenktijd. Zonder vermelding van de bedenktijd kan de bedenktijd maximaal 12 maanden verlengt worden.

Binnen 14 dagen geld terug
Voor de wetswijziging hadden handelaren 30 dagen de tijd om het geld terug te storten. Na de implementatie van de richtlijn is de termijn teruggeschroefd naar 14 dagen. De handelaar dient het geld op dezelfde wijze terug te geven waarmee de consument heeft betaald.

Modelformulier
De wetgever heeft een modelformulier ontwikkeld waarbij de consument en de handelaar tegemoet worden gekomen in hun verplichtingen. Het formulier ligt de consument en de handelaar in over de bedenktijd en ontbinding van de overeenkomst.
Retourneren van een product

De kosten voor het retourneren van een product zijn voor rekening gekomen van de handelaar, tenzij het product met de gewone post terug gestuurd kan worden.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Wat is consumentenkoop op afstand?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-wat-is-consumentenkoop-op-afstand/> [Accessed 14-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.