Essay: Essay: ‘Wat is de economische betekenis van de Rotterdamse haven voor Nederland’?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 15 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: October 2, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: 'Wat is de economische betekenis van de Rotterdamse haven voor Nederland'?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 4196 words. Download the full version above.

Inleiding
De Rotterdamse haven is de grootste haven van Europa en een van de grootste havens van de wereld. De haven is ongeveer 40 kilometer lang en strekt zich uit van de binnenstad van Rotterdam tot de Noordzee. Het heeft een grote geschiedenis en is economisch onmisbaar, het wordt zelfs de motor van Nederland of de entree van Europa genoemd. Vrijwel alles wordt door de Rotterdamse haven vervoerd zoals appels, auto’s, grondstoffen en noem het maar op. De haven is zo groot geworden omdat het een geweldige ligging heeft aan de mond van de Rijn en die goed verbindt met het Ruhrgebied in Duitsland. De goederen vinden hun weg naar wel 460 miljoen Europeanen.
Fascinerend. Duncan en Jisse
Dit onderwerp hebben wij gekozen omdat we het interessant vonden, maar ook door de goede referenties. Eerst zijn we naar de wereldhavendagen geweest. Daar hebben wij vooral kennis opgedaan en folders meegenomen. Met deze kennis begonnen wij met het formuleren van onze hoofdvraag en deelvragen. Toen dat gelukt was, begon het bronnenonderzoek. Per deelvraag en per subcategorie zochten wij sites af voor relevante informatie, printte het en zette het in onze bronnenmap. Nadat we genoeg informatie verzameld hadden en goed ingelezen waren, begonnen we met het beantwoorden van de deelvragen.
In de kerstvakantie hebben wij een interview gehad met Jan-Weert Lont. Hij was voormalig financieel directeur van een containerterminal in de Rotterdamse haven. Het interview was vooral gebaseerd op de sector containers, maar hij wist ons veel te vertellen over onze deelvragen en hoofdvraag. Na dit interview zijn we verder gegaan met onze hoofdvraag en deelvragen. Op 25 december was het profielwerkstuk klaar, vervolgens hebben we het profielwerkstuk ingeleverd bij onze begeleider. Hij gaf vervolgens wat tips en die hebben we toen opgevolgd.
Het profielwerkstuk staat in het kader van economie en onze hoofdvraag hierbij is:
– Wat betekent de Rotterdamse haven voor Nederland?
De hoofdvraag proberen we te beantwoorden door de volgende deelvragen:
– Welke sectoren zijn vooral vertegenwoordigd?
– Wat is het achterland van de Rotterdamse haven?
– Welke vormen van transport zijn van belang voor de Rotterdamse haven?
– Wat zijn de concurrerende havens in de regio?
– Wat zijn de groeimogelijkheden van de Rotterdamse haven

Het profielwerkstuk is als volgt opgebouwd: eerst beantwoorden wij de deelvragen. De deelvragen zijn opgebouwd in 3 stukken: inleiding, antwoord deelvraag en conclusie. Vervolgens beantwoorden we de hoofdvraag door middel van onze deelvragen. In onze hoofdvraag staan eerst de conclusies van de deelvragen daarna geven we antwoord op de hoofdvraag. Tenslotte ons nawoord waarin we een terugblik geven op het profielwerkstuk.

Hieronder ziet u een afbeelding van de Rotterdamse haven van wanneer welk gedeelte gebouwd is.

Hoofdstuk 1: Welke sectoren zijn vooral vertegenwoordigd?
Inleiding
Wat we willen onderzoeken in de eerste deelvraag is met name welke sectoren vooral vertegenwoordigd zijn. Verder willen we te weten komen wat elke sector in het kort in houdt. Daarbij willen we graag weten hoe de werkgelegenheid is binnen de sector en hoe groot de sector is. Ook willen we per sector kijken wat deze sector bij draagt aan de zeehavengerelateerde toegevoegde waarde. De zeehavengerelateerde toegevoegde waarde is de toegevoegde waarde van alle zeehavens in Nederland samen.
De sectoren die vooral vertegenwoordigd zijn:
– containeroverslag
– bulkoverslag
– chemie
– olie & raffinage

Onder de natte Bulk vallen de volgende sectoren: chemie, olie, raffinage, tankopslag, pijpleidingen, eetbare oli??n en vetten. Onder de droge Bulk vallen de volgende sectoren: Agribulk, kolen, mineralen, ijzererts, schroot en biomassa.

Containeroverslag
In de sector containeroverslag worden containers aan- en afgevoerd over de zee, maar ook over de weg en trainrails. In 2013 werd er ongeveer 11.800.000 TEU aan containers aan- en afgevoerd. Dit staat gelijk aan 7.000.000 containers. Deze aantallen stijgen ieder jaar weer, hoelang deze stijging door zal gaan is onbekend. E??n TEU is een container van 6,10m lang, 2,44m breed en 2,59m hoog. Het totale gebied waar de containers worden verwerkt en doorgestuurd is 260 hectare groot.

Hoe krijg je de rotzooi zo snel mogelijk je haven weer uit. Jan-Weert Lont

De zeehavengerelateerde toegevoegde waarde bedroeg in 2012 1.885 miljoen euro (dit is samen met de bulkoverslag). Er is een stijging te zien in de werkgelegenheid. De werkgelegenheid bedroeg 8.730 werkende mensen in 2010 en dit is gestegen naar 9.016 werkende mensen in 2012 (dit aantal werkende mensen is gelijk aan de bulkoverslag).
In de containersector worden alle containers aan- en afgevoerd. Dit wordt gedaan op verschillende manieren. In elke container kan van alles zitten. De containers kunnen echter niet open gemaakt worden.
Er zijn ook verschillende containerterminals, in deze terminals worden de containers aan- en afgevoerd naar andere vervoersmiddelen, bijvoorbeeld vrachtwagens. Op deze afbeelding zie je op welke plekken de terminals, maar ook depots liggen. Depots zijn plekken waar containers tijdelijk worden opgeslagen. Deze containers kunnen leeg zijn, maar ook vol.


Bulkoverslag
In de sector bulkoverslag worden alle massagoederen aan- en afgevoerd. Je kunt dit verdelen in twee groepen. De natte bulk en de droge bulk. Onder de natte bulk vallen de volgende sectoren: chemie, olie, raffinage, tankopslag, pijpleidingen, eetbare oli??n en vetten. Onder de droge bulk vallen de volgende sectoren: agribulk, kolen, mineralen, ijzererts, schroot en biomassa. In 2013 werden er ongeveer 300 miljoen metrische tonnen vervoerd. E??n metrische ton staat gelijk aan 1000 kilogram. Net als bij de containers stijgen deze aantal per jaar en is het niet bekend hoe lang deze groei door zal gaan. Verder is het gebied waar alle metrische tonnen worden verwerkt ongeveer 440 hectare groot, dit is gelijk aan 660 voetbalvelden.

De zeehavengerelateerde toegevoegde waarde bedroeg in 2012 1.885 miljoen euro (dit bedrag is samen met de container overslag). Er is een stijging te zien in de werkgelegenheid. De werkgelegenheid bedroeg 8.730 werkende mensen in 2010 en dit is gestegen naar 9.016 werkende mensen in 2012 (dit aantal werkende mensen is samen aan de containeroverslag).’
Chemie
In de Rotterdamse haven is de sector chemie de belangrijkste exportsector. Er zijn meer dan 41 chemische bedrijven in het gebied en samen zorgen ze voor 20 procent toegevoegde waarde van de totale Nederlandse chemische haven industrie. De zeehavengerelateerde toegevoegde waarde bedroeg 2.010 miljoen euro in 2012. De chemie-industrie is ongeveer 700 hectare groot. In dit havengebied zijn ruim 25.000 mensen actief. Deze mensen zorgden in 2011 voor een exportwaarde van 71 miljard euro. Voor de rest is er sinds 2011 een stijging in de werkgelegenheid in de chemie- sector. De werkgelegenheid bedroeg in 2011 4.407 werkende mensen en in 2012 is dit gestegen naar 4.534 werkende mensen.
In de chemiesector wordt van alles gedaan wat met chemie te maken heeft. Dit gebied is voornamelijk industrie. Zo worden er bijvoorbeeld producten gemaakt of verwerkt. Ook zijn er veel innovaties op het gebied van chemie. Zo maken ze bijvoorbeeld van olie kerosine.
Olie & raffinage
De sector olie & raffinage is het aansluitpunt als het gaat om een brede keuze aan vloeibare bulk. De vloeibare bulk staat voornamelijk uit ruwe olie. De ruwe olie is namelijk 24% van de totale overslag van de Rotterdamse haven. Deze aangevoerde ruwe olie is te onderscheiden in 50 verschillende crudes en gascondensaten. Deze crudes worden opgelost in olieterminals en vervolgens doorgepompt via pijpleidingen naar een raffinage waar het wordt verwerkt tot bijvoorbeeld diesel of benzine. Zoals je in de tabel op de vorige pagina kunt zien werd er in 2013 ongeveer 200 miljoen metrische tonnen aan- en afgevoerd. De zeehavengerelateerde toegevoegde waarde bedroeg 1.844 miljoen euro in 2012. Ook hier is de werkgelegenheid gestegen. In 2011 was de werkgelegenheid 3.444 werkende mensen en in 2012 is dit gestegen naar 3.454 werkende mensen. Deze stijging is echter niet al te veel.
Conclusie
Er zijn in Rotterdam dus eigenlijk meerdere sectoren die verdeeld zijn over twee grote sectoren, namelijk de natte bulk en de droge bulk. Elke sector heeft een groot deel van de zeehavengerelateerde toegevoegde waarde. Dit komt natuurlijk door het aantal mensen dat er per sector werken. Ook is de werkgelegenheid hoog waardoor er dus nog meer mensen kunnen werken in de haven. De grootste en belangrijkste sectoren zijn: de containeroverslag, de bulkoverslag, de chemie en olie & raffinage.’
Hoofdstuk 2: Wat is het achterland van de Rotterdamse haven en welke vormen van transport zijn voor de haven van belang?
Inleiding
Waar we in de tweede deelvraag achter willen komen is waar de goederen naartoe gaan in Europa. Wat we daarbij willen weten is hoe de goederen vervoerd worden. Ook willen we weten hoelang het ongeveer duurt om de ladingen te transporteren. Ten slotte willen we weten wat de voordelen van de manieren waarop de goederen vervoerd worden zijn.
Waar gaan de goederen naar toe in Europa?
De goederen komen uit verschillende plaatsen over de hele wereld, zoals je kunt zien op de afbeelding hieronder zijn er verschillende plaatsen in Europa waar de goederen naar toe gaan.

Tot het achterland van Rotterdam behoren ongeveer 500 miljoen consumenten, 150 miljoen mensen kopen in een straal van 500 kilometer van Rotterdam. Samen hebben de consumenten een koopkracht van 530 miljard euro. Rotterdam is een ideale plek waar de goederen komen en gaan voor de Europese markt, omdat Rotterdam goed toegankelijk is vanwege de diepe vaarwegen en de perfecte achterlandverbindingen.
Vanuit Rotterdam zijn de belangrijkste economische en industri??le plaatsen binnen 24 uur bereikbaar. De Rotterdamse haven is tri modaal. Dat wil zeggen dat er drie hoofdachterlandverbindingen zijn. Deze verbindingen zijn binnenvaart, spoor en wegtransport. Ook heb je nog anderen middelen van transport zoals pijpleidingen.
Binnenvaart
De binnenvaart is erg belangrijk in het doorvoeren. Zo wordt 40% van alle containerlading doorgevoerd naar het achterland. Verder zal de binnenvaart erg belangrijk worden in de toekomst doordat het erg milieuvriendelijk is. Er zijn ook nog meer voordelen van de binnenvaart vanuit en naar Rotterdam. De voordelen zijn:
– relatief snel
– als alles goed gaat worden de goederen 24 uur per dag vervoerd
– grote ladingvolumes in ‘?n keer vervoerd
– betrouwbaar en veilig
– kosten zijn effici??nt
– milieuvriendelijk
– veel handige verbindingen
– er zijn veel soorten schepen

Nederland is bijzonder gezegend met haar binnenlandse vaarwegen. Jan-Weert Lont

Op het kaartje hieronder zie je in grote lijnen de binnenvaartwegen.’
Spoor
Wekelijks zijn er honderden container-shuttleverbindingen. Een container-shuttleverbinding is een trein die alleen containers vervoerd. De goederen kunnen snel vervoerd worden. In minder dan 12 uur voor bestemmingen in Duitsland en Belgi?? en maximaal 48 uur voor bestemmingen in Tsjechi??, Itali?? en Polen. Het lijkt natuurlijk veel effici??nter dan vervoer met een vrachtauto. Een trein mag wel 650 meter lang worden. Dat is ongeveer 600 TEU. Helaas is er wel een groot nadeel, de verbinding. Het is een hele grote logistieke opgave om je trein van bijvoorbeeld Rotterdam naar Polen te laten rijden. De trein moet tussen de passagierstreinen in, moet over verschillende soorten spoor van verschillende eigenaren. Het is erg lastig om met zoveel mensen een afspraak te maken over hoe laat die trein ergens mag rijden. Daarnaast is het de bedoeling dat je op de terugweg niet zonder containers rijdt.
Daar is wel een oplossing voor bedacht, de Betuweroute, ook wel Betuwelijn genoemd. Dit is een goederenspoor die loopt van de Rotterdamse haven naar de grens van Duitsland. Dit project, wat 4,7 miljard euro heeft gekost, geeft een goede verbinding naar het achterland en er rijden nu ongeveer 550 goederentreinen per week.
De voordelen van het spoor zijn:
– vervoer is zonder belemmeringen binnen 24 uur per dag bezig
– het is kosten effici??nt
– milieuvriendelijk
– de containershuttles hebben een centrale aankomst- en vertrekpunt
– het beschikken over meerder containerterminals


Wegtransport
Voor korte afstanden is de vrachtwagen erg handig. Zo kun je ladingen tot aan de voordeur van een bedrijf of fabriek afleveren. De tijden zijn vrij kort, zo kun je binnen 8 uur in plaatsen zoals Hamburg zijn. En zo ben je tot 48 uur in bestemmingen zoals Moskou, Rome, Madrid en Stockholm. Elke dag zijn er duizenden trucks die heen en weer rijden tussen Rotterdam en anderen Europese bestemmingen. Dit is vooral aantrekkelijk als het om spoedladingen of om bederfelijke producten gaat. De goede vrachtwagenverbinding door de A15, de flexibiliteit, de snelheid en door de concurrerend lage prijzen zorgt er voor dat ongeveer 40 procent van al het internationaal wegtransport voor Nederlandse transporteurs wordt uitgevoerd.

Pijpleidingen
Misschien denk je niet direct aan pijpleidingen, maar deze zijn zeker van belang bij de haven. Je hebt gelezen dat olie en raffinage een belangrijke sector is voor de Rotterdamse haven. Hierom ligt wel 1500 kilometer aan leidingen om onder andere de raffinaderijen te verbinden. Daarnaast worden de raffinaderijen door middel van pijpleidingen verbonden met het Ruhrgebied. Dit gaat 24 uur per dag, 7 dagen in de week door. Jaarlijks gaan er ongeveer 60 miljoen ton olie en andere chemische producten door het pijpleidingennetwerk. Omdat vrijwel alle leidingen onder de grond liggen is het ook een veilige manier van transporteren. Er hoeven bijvoorbeeld geen vrachtwagens door bebouwde gebieden te rijden. Helaas brengen de pijpleidingen wel nadelen met zich mee. Lang niet alle vloeistoffen mogen of kunnen door de leidingen. Deze nadelen afwegend tegen de relatief lage kosten, de snelheid en de verbinding maakt dit een erg aantrekkelijke manier van transporteren voor de sector olie en raffinage.
Hiernaast een indicatie hoe de pijpleidingverbinding in Europa is.

Conclusie
Het achterland van Europa is erg groot, er zijn veel landen waar de goederen naartoe gaan. Doordat het achterland zo groot is moeten er goede manieren zijn van transport. Deze manieren worden beschreven in de deelvragen. Ten slotte heeft Rotterdam een erg goede geografische ligging waardoor het makkelijk is om verschillende ladingen aan en af te voeren.’
Hoofdstuk 3: Wat zijn concurrerende havens in de regio?
Inleiding
In deze deelvraag willen we erachter komen wat de concurrerende havens zijn in de regio’s. Hierbij willen we kijken naar de import en export van de havens. Ook willen we weten wat de belangrijkste sectoren zijn in de havens en die sectoren willen we vergelijken met die van Nederland.
Uitwerking
Om de concurrerende havens in de regio te bepalen heb ik gekeken naar de dichtstbijzijnde havens en dan ben ik tot de conclusie gekomen dat de Le Havre range de meest concurrerende havens bevat.
Onder de Le Havre range behoren de volgende havens:
– Rotterdam
– Antwerpen
– Hamburg
– Amsterdam
– Bremerhaven
– Le Havre
– Duinkerken
– Zeebrugge
– Zeeland Seaports
– Gent
– Wilhelmshaven

Om te laten zien dat Rotterdam de anderen havens eigenlijk de baas is ten opzichte van de goederenoverslag, zie je hier een grafiek. Hier hebben ze van drie jaar de goederenoverslag weergegeven.
Ten opzichte van de containeroverslag is dit een ander verhaal. De Rotterdamse haven heeft nog steeds de grootse containeroverslag, maar het verschil tussen de haven met de daarna grootste containeroverslag is niet heel groot.

Zo kun je in de grafiek zien dat Hamburg een containeroverslag van 9,2 miljoen heeft, terwijl Rotterdam een overslag van 11,6 miljoen heeft. Dit verschil is relatief klein. Antwerpen is daarna een haven die ook steeds dichterbij Rotterdam probeert te komen. Antwerpen heeft een containeroverslag van maar liefst 8,5 miljoen dit is een verschil van 3,1 miljoen met Rotterdam.
Rotterdam wil natuurlijk de beste in Europa blijven. Met de komst van de Maasvlakte 2 is dit ook mogelijk. De Maasvlakte 2 bied een extra capaciteit voor de overslag voor maar liefst 17 miljoen TEU. Zo kunnen ze hun marktaandeel in containers vergroten. Op dit moment is het 30 procent.
Conclusie
De concurrerende havens zijn vooral Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Bremenhaven en Amsterdam. De Rotterdamse haven is op dit moment de nummer ‘?n, maar vooral in de containeroverslag zijn andere havens ook erg dichtbij. In de toekomst zal Rotterdam waarschijnlijk harder gaan groeien, omdat de Maasvlakte 2 veel nieuwe mogelijkheden bied.

Hoofdstuk 4: Wat is de toekomst van de Rotterdamse haven?
Inleiding
De Rotterdamse haven (alle sectoren/bedrijven samen) heeft veel toekomstplannen bedacht, misschien heb je wel gehoord van de Maasvlakte 2. Daarnaast zijn er nog veel meer dingen waar je aan kunt denken, zoals milieu, verbeteringen in logistiek en het verbeteren van de leefomgeving
Overgang van de industrie
Veel investeren voor de uitbreiding van bijvoorbeeld de productiecapaciteit is waar je snel aan denkt. Dit gaat zeker gebeuren, denk maar aan de Maasvlakte 2. Omdat de Rotterdamse haven zo groot is, kunnen veel bedrijven elkaars restproducten gebruiken. Door dit samenwerken zal de concurrentiepositie verbeteren. Om dit nog meer uit te breiden dan alleen Rotterdam wil Rotterdam graag gaan samenwerken met Antwerpen. Door middel van bijvoorbeeld pijpleidingen kunnen ze ‘?n groot industrieel cluster vormen, wat als gevolg heeft dat ze meer effici??nt kunnen produceren. Maar dit uitbreiden brengt veel dingen met zich mee, neem als voorbeeld het milieu, dat is ook belangrijk voor de toekomst. Er zal daarom steeds duurzamer geproduceerd worden en er zal meer productie komen op basis van zogeheten ”biobased grondstoffen en recycling”.
Een mooi voorbeeld is de nieuwe containerterminal van APM Terminals op de Maasvlakte 2. Alles gaat daar elektrisch en hebben ”terplekke” geen uitstoot.

Effici??ntere logistiek in een Europees netwerk en het verbeteren van bereikbaarheid
Een haven is natuurlijk ‘?n en al logistiek. Het moet bijvoorbeeld goed bereikbaar zijn voor vrachtwagens, maar naast de haven moet ook het achterland goed bereikbaar zijn. Het is erg belangrijk dat het betrouwbaar, snel en goedkoop is om met andere havens te concurreren. Om dit te behalen komt er een uitbreiding van het wegennet. De Blankenbrugtunnel wordt gebouwd en de A4-Zuid wordt uitgebreid. Naast de uitbreidingen word er ook beter nagedacht over wanneer bijvoorbeeld de vrachtwagens gaan rijden. ‘s Nachts is het minder druk en kunnen ze er voor kiezen om meer vrachtwagens te laten rijden. Dit word het ”effici??nter benutten van infrastructuur” genoemd.
Op de volgende pagina zie je hoe de haven er in 2030 uit zou moeten zien. Het lastig om dit allemaal te realiseren, omdat er veel partijen bij komen kijken. Denk aan: de overheid, het bedrijfsleven, het Havenbedrijf enzovoort.

Verbeteren van de leefomgeving
Omdat de verwachting is dat de economische activiteiten in het havengebied binnen 20 jaar minstens anderhalf keer zo groot zal worden, heeft de haven natuurlijk een regio nodig waar mensen graag willen wonen. Daarnaast worden de milieueisen steeds strenger en zal er veel in ge??nvesteerd worden. Veel van die investeringen hebben te maken met vervoer, denk maar aan elektrische treinen, schonere trucks en schonere schepen. Tot slot worden er ook veel oplossingen bedacht voor overlast van bijvoorbeeld geluid. Dit alles zorgt er voor, dat naast een succesvolle haven, er ook een succesvolle regio nodig is, waar mensen graag willen wonen.

Hierbij willen wij ook zeggen dat het vervoer vanuit Rotterdam beter geregeld zou moeten zijn. Er rijden in of bij de haven nauwelijks bussen. Vooral voor jonge mensen die nog geen eigen auto hebben, is het lastig om bij het bedrijf te komen wanneer deze bij de Noordzee ligt. Als je in Rotterdam woont, lijkt het dichtbij, maar er zit al snel 30 tot 40 kilometer tussen de binnenstad en het einde van de haven.
Maasvlakte 2
De Maasvlakte 2, je hebt er vast al van gehoord, is een uitbreiding van de Rotterdamse haven. Dit gigantische project heeft 2,9 miljard euro gekost. Daarvan is het grootste deel gebruikt voor de zeewering, dus het opspuiten van zand en het uitgraven van de havenbassins. De havenbassins, dus de vaarwegen binnen de Maasvlakte 2, zijn wel 20 meter diep. Hierdoor kunnen zelfs de grootste zeeschepen van de wereld daar aanleggen. Dit zorgt er voor dat de Rotterdamse haven een betere concurrentiepositie heeft ten opzichte van andere grote Europese havens, want in lang niet alle havens kunnen zulke grote schepen terecht.
Prachtig stukje Hollandse glorie. Jan-Weert Lont
De nieuwe Maasvlakte is wel 2000 hectare groot. Dit houdt in dat het huidige havengebied uitgebreid wordt met 20 procent. Om het even anders in kaart te brengen, Maasvlakte 2 is net zo groot als heel Schiphol.

Ik denk wel dat ze het hadden moeten doen, ik ben voorstander van een tweede Maasvlakte, maar of ze het in eens zo groot hadden moeten aanpakken, dat is misschien een tweede. Het is gebouwd met name voor nieuwe containerterminals, het is gebouwd op basis van modellen, rekenmodellen van groei die stammen uit 2005/6/7 voor de crisis, waarbij percentages van 6/7/8 procent groei per jaar, en als je dat compounded doortrekt, dan zit je binnen no-time op je capaciteit en heb je nieuwe havens nodig. Maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Jan-Weert Lont
Conclusie
Rotterdam heeft veel plannen voor het verbeteren (van de concurrentiepositie) van de haven. Naast het uitbreiden van productiecapaciteit, door middel van effici??nter werken en de Maasvlakte 2, is het samenwerken van bedrijven en het gebruiken van elkaars restafval iets wat verbeterd moet worden. Maar ook door het verbinden naar andere havens (pijpleidingen bijvoorbeeld) zal zeker noodzakelijk zijn om te blijven concurreren. Daarbij wordt er ruimte gemaakt voor een effici??ntere logistiek in een Europees netwerk en het verbeteren van de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven. Tunnels, bredere snelwegen en modernere binnenvaart zijn hier voorbeelden van. Voor een succesvolle haven heeft de haven ook een succesvolle regio nodig. De leefomgeving zal verbeterd worden door bijvoorbeeld minder geluidsoverlast en minder CO2 uitstoot.

Conclusie
Alle deelvragen zijn behandeld en het wordt nu tijd om antwoord te geven op de hoofdvraag: ‘Wat is de economische betekenis van de Rotterdamse haven voor Nederland’? Bij elke deelvraag geven wij een conclusie met de belangrijkste punten. Beginnend bij de deelvraag: ‘Welke sectoren zijn vooral vertegenwoordigd”?Welke sectoren zijn vooral vertegenwoordigd’?: Er zijn in Rotterdam dus eigenlijk meerdere sectoren die verdeeld zijn over twee grote sectoren, namelijk de natte bulk en de droge bulk. Elke sector heeft een groot deel van de zeehavengerelateerde toegevoegde waarde. Dit komt natuurlijk door het aantal mensen dat er per sector werken. Ook is de werkgelegenheid hoog waardoor er dus nog meer mensen kunnen komen werken in de haven. De grootste en belangrijkste sectoren zijn: de containeroverslag, de bulkoverslag, de chemie- en olie & raffinage sector.
‘Wat is het achterland van de Rotterdamse haven’?: Het achterland van Europa is erg groot, er zijn veel landen waar de goederen naartoe gaan. Doordat het achterland zo groot is moeten er goede manieren zijn van transport. Deze manieren worden beschreven in de deelvragen. Tenslotte heeft Rotterdam een erg goede geografische ligging waardoor het makkelijk is om verschillende ladingen aan en af te voeren.
‘Wat zijn concurrerende havens in de regio’?: De concurrerende havens zijn vooral Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Bremenhaven en Amsterdam. De Rotterdamse haven is op dit moment de nummer ‘?n, maar vooral in de containeroverslag zijn andere havens ook erg dichtbij. In de toekomst zal Rotterdam waarschijnlijk harder gaan groeien, omdat de Maasvlakte 2 veel nieuwe mogelijkheden biedt.

‘Wat zijn de groeimogelijkheden van de Rotterdamse haven’?: Rotterdam heeft veel plannen voor het verbeteren (verbeteren van de concurrentiepositie) van de haven. Naast uitbreiden van de productiecapaciteit, door middel van effici??nter werken en de Maasvlakte 2, is het samenwerken van bedrijven en het gebruiken van elkaars restafval iets wat verbeterd moet worden. Maar ook het verbinden naar andere havens (pijpleidingen bijvoorbeeld) zal zeker noodzakelijk zijn om te blijven concurreren. Daarbij word er ruimte gemaakt voor een effici??ntere logistiek in een Europees netwerk en het verbeteren van de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven. Tunnels, bredere snelwegen en modernere binnenvaart zijn hier voorbeelden van. Voor een succesvolle haven heeft de haven ook een succesvolle regio nodig. De leefomgeving zal verbeterd worden door bijvoorbeeld minder geluidsoverlast en minder CO2 uitstoot.

‘Wat is de economische betekenis van de Rotterdamse haven voor Nederland’?
De Rotterdamse haven is erg goed voor onze economie. Als we alle deelvragen bekijken zien we drie hoofdlijnen: productie, werkgelegenheid en de toegevoegde waarde.
Goederenoverslag
Als we naar de productie kijken, kunnen we het in de haven zien aan de goederen overslag. De goederen overslag zijn we tegen gekomen in de eerste deelvraag. De totale goederenoverslag is 441.527 miljoen metrische tonnen.
Werkgelegenheid
In de Rotterdamse haven werkten 116.100 mensen. Als je kijkt naar de werkgelegenheid in de Rotterdamse haven dan tellen we alles bij elkaar op uit de eerste deelvraag (vergeet niet om ook de overige sectoren die we niet behandeld hebben op te tellen). De werkgelegenheid bedroeg in 2012 dus 92.108 mensen.
Toegevoegde waarde
In de eerste deelvraag zagen we dat sectoren samen een toegevoegde waarde hadden van 12.886 miljoen euro. Ook hier moet je de overige sectoren niet vergeten mee te rekenen.
Als we dus kijken naar de eerste deelvraag dan zien we dat alle sectoren samen voor een goede toegevoegde waarde, een goede werkgelegenheid en een hoge goederenoverslag zorgen. Al deze punten zijn erg belangrijk voor de Nederlandse economie.

Nawoord
Om mee te beginnen vonden wij het profielwerkstuk super leuk om te maken. Eerst beginnen we met wat wij het leukst vonden aan het profielwerkstuk.
We vonden allebei de wereldhavendagen erg leuk. Op de wereldhavendagen was van alles te doen. Zo waren er kraampjes waar van alles werd uitgelegd, maar aan de andere kant was er ook veel actie. Op deze foto zie je deze actie. Het grootste Nederlandse marineschip was er, militaire demonstraties, we hebben zelfs geschoten met een geweer van het leger.
We vonden het interview ook erg leuk, omdat Jan-Weert Lont erg aardig en gastvrij was. Het interview verliep ook nog eens erg goed en we kwamen veel leuke maar ook nieuwe informatie te weten.
De minder leuke dingen waren voornamelijk communicatie problemen door de slechte WIFI in Oostenrijk. Ook vonden we het verwerken van de bronnen veel werk. Dit was op zich geen probleem al was het soms wel erg veel informatie en kon het lang duren.
Toen we eenmaal met het profielwerkstuk bezig waren, verbaasden we ons over hoe groot de Rotterdamse haven wel niet is. We wisten allebei dat het erg groot was maar niet dat het zo groot was. Cijfers zeggen namelijk niet veel tot dat je het vergelijkt met andere dingen waarvan je de werkelijke grootte hebt gezien. Bijvoorbeeld dat 1 hectare 1 ?? voetbalveld is.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: ‘Wat is de economische betekenis van de Rotterdamse haven voor Nederland’?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-wat-is-de-economische-betekenis-van-de-rotterdamse-haven-voor-nederland/> [Accessed 15-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.